Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ Cansu BİRCAN 11/F 891 ŞEHİT KAYA ALDOĞAN ANADOLU LİSESİ KONU: Çevre kirliliği çeşitleri ve önlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ Cansu BİRCAN 11/F 891 ŞEHİT KAYA ALDOĞAN ANADOLU LİSESİ KONU: Çevre kirliliği çeşitleri ve önlemleri."— Sunum transkripti:

1 COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ Cansu BİRCAN 11/F 891 ŞEHİT KAYA ALDOĞAN ANADOLU LİSESİ KONU: Çevre kirliliği çeşitleri ve önlemleri

2 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEŞİTLERİ Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflandırılır. Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Günümüzde görüntü kirliliği ve ışık kirliliği de çevre kirlilikleri olarak karşımıza çıkmakta, bu çevresel kirlilikler yine insanlar tarafından oluşturularak insanların ve diğer canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere sebep olmaktadır.

3 Hava Kirliliği Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, “Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından yönetmeliklerle belirlenir. Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de değişir. Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik santral, konutlar, taşıt araçları) çeşitlidir. Hava kirliliğindeki artışlar canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyerek özellikle insanlarda çeşitli akut sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kirleticilere uzun süreli maruz kalınması sağlıkta kronik etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hava kirliliğinin sağlık etkisi öksürük ve bronşitten, kalp hastalığı ve akciğer kanserine kadar değişmektedir. Kirliliğin olumsuz etkileri sağlıklı kişilerde bile gözlenmekle birlikte, bazı duyarlı gruplar daha kolay etkilenmekte ve daha ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

4

5 Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınacak Önlemler; Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli, Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli, Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli, Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak özendirilmeli, Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli, Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı, Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı, Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı, Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı, Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,

6 Atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesi önlenmeli, Sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgarlar dikkate alınarak yapılması sağlanmalı, Araçların egzoz emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması sağlanmalı, Alternatif enerji kullanan motorlu taşıtlar geliştirilmeli ve özendirilmelidir.

7 Su Kirliliği Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir.

8 Su Kirliliğini Önlemek İçin Alınacak Önlemler; Canlı artıklarının sulara atılmaması Sentetik deterjanlı suların bir yerde toplanması Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi Su kaynakları çevresinin temiz tutulması Çöp ve diğer atıkların sulara bırakılmaması İçme sularının on dakika kaynatılıp, bütün parazit yumurtalarının tahrip edilerek dezenfekte edilmesi Suları kirletenlerin uyarılması gerekmektedir.

9 Toprak Kirliliği “Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar”, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir.Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları asit yağışları halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik, ekolojik ve hukuksal önlemler alınır.

10 Toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla; arazi ve doğal kaynaklarla ilgili planlama, uygulama, değerlendirme, kontrol, izleme ve eşgüdüm mekanizmaları güçlendirilmeli; tarım ve orman arazilerinin amaç dışı kullanımı engellenmeli; ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma, erozyon kontrolü ve çayır/mera ıslahı için gerekli finansman sağlanmalıdır. Toprak kirliliğinin ulusal düzeyde tespiti için envanter çalışması oluşturulmalı, belirlenen alanların kayıt edilmesi, izlenmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.

11 Toprak Kirliliğini Önlemek İçin Alınacak Önlemler; Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak kullanılması, Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi, suni gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir. Katı atıkların uygun alanlarda mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi, Atık suların arıtılmadan toprağa verilmesinin önlenmesi, Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı, yeşil alanlar artırılmalıdır. Ev ve sanayi atıkları, toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır. Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır. Toprak kirliliği konusunda toplumsal bilinç artırılmalıdır.

12 Gürültü Kirliliği İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere genel olarak gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerindedir. Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır.

13

14 Gürültü Kirliliğini Önlemek İçin Alınacak Önlemler; Düğün, şölen, cemiyet, sünnet gibi toplu törenlerde, çevrede olabilecek yaşlı, hasta, çocuk ve bebekleri düşünerek aşırı yüksek ses ve müzik çalınmamalı ya da kapalı alan veya ses yalıtımlı yerler seçilmelidir. İşyerleri gürültülü bir sektörde faaliyet gösteriyorsa sesin dışarı taşmasını önlemeli, ses yalıtımlı yerler seçilmelidir. Evlerde kullandığımız TV ve müzik aletlerinin sesini çevre ve komşulara rahatsızlık vermeyecek şekilde sadece kendi duyabileceğimiz kadar açılmalıdır. Dış mekanlarda çevremizdeki insanları rahatsız edecek şekilde gürültüye sebebiyet vermemeliyiz. Araba kornası çok zaruri durumlarda kullanılmalı sürekli kornaya basılmamalıdır. Bina içerisindeki alt katta yaşayanları düşünerek ayak sesleri ve benzer sesleri önlemek için tedbirler alınmalıdır.

15 Görüntü Kirliliği İnsanın görme alanına girdiğinde insan tabiatına hoş gelen, onu rahatsız etmeyen görüntülere güzel; insanı rahatsız eden, bir şekilde olumsuz etkileyen görüntülere de çirkin denilebilir. Bu tanıma uygun olarak insanların doğal çevrede yapmış olduğu olumsuz değişikliklerle sağlıklı insanların görüntü alanlarının kişileri rahatsız edici hale getirilmesine “görüntü kirliliği” denilmektedir. Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması insanları etkileyen görüntü kirliliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sanayileşme beraberinde görüntü kirliliği ve çevre kirliliğini getirmektedir. Gelişi güzel kurulmuş ve çevresel olarak hiç bir önlem almamış sanayiler aynı zamanda çevrede yaşayan ve o çevrede zorunlu olarak bulunmak zorunda kalan insanların yaşamlarında kötü görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır. Nüfusun hızla artması ile birlikte plansız kentleşme sıklığı da artmaktadır.

16

17 Görüntü Kirliliğini Önlemek İçin Alınacak Önlemler; Ö zellikle büyük kentlerde gelişi güzel tasarlanmış ve düzensiz olarak binaların dış yüzeylerine, iş yeri önlerine, cadde ve sokaklara asılmış ilan ve reklam tabelaları da görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bu tabelaların belirli düzen çerçevesinde ve metrekareye uygun düşecek şekilde yerleştirilmesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Kentleşmede yeşil alanlar insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan alanlardır. Öncelikle bu alanların işlevlerini yerine getirebilmeleri ve kendi yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan temiz havanın sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan makro ya da mikro düzeyde gerçekleştirilecek kent içi ve çevresi planlama ve uygulama çalışmalarında söz konusu hususların önemle göz önüne alınması gerekmektedir.

18 Işık Kirliliği Yerleşim alanlarının her geçen gün büyümesi, açık alanların güçlü aydınlatıcılarla aydınlatılması, park ve bahçelerin çoğalması ve nüfusun artması dolayısıyla gökyüzüne yayılan ışık miktarı her an artmaktadır. Bütün çevre kirliliklerinde olduğu gibi ışık kirliliğinin çevreye zarar verdiği ve gökyüzünün olağan görüntüsünü bozmaktadır. Gökyüzüne yönlendirilmiş yanlış aydınlatma kaynaklarının atmosferde bulunan toz taneciklerine ve moleküllere çarparak gökyüzünün doğal fonunu bozarak parlak bir hale getirdiği, geceleri görüşü bozduğu, güvenlik ve konforu düşürdüğü, insan sağlığına ve ayrıca ekosistem ve hayvanlara zarar verdiği ve enerji israfına neden olduğu yadsınamaz gerçeklerdir.

19

20 Işık Kirliliğini Önlemek İçin Alınacak Önlemler; Park ve bahçelerde aydınlatma tasarruflu bir şekilde aşağıya doğru yapılmalıdır. Eski sistem ampuller yerine yeni tip tasarruflu ampuller kullanılarak sokak aydınlatmaları yapılabilir. Sokak lambaları saatli ve sistemli olarak yakılmalıdır. Binaların ve reklam levhalarının aydınlatması uzaktan projektör yerine tepeden aşağıya led lambalarla yapılmalıdır. En tasarruflu lamba türü olan sodyum lambalar kullanılmalıdır. Renklerin çok net görülmesi gerekmediği yerlerde yoğun aydınlatma yapılmamalıdır.

21 Radyoaktif Kirlilik Radyoaktif kirlilik (Nükleer kirlilik) nükleer enerji santralleri nükleer silah üreten fabrikalar ve radyoaktif atıklar sonucunda oluşmaktadır.Radyoaktif maddeye sahip canlılar besin zinciriyle insana kadar ulaşmaktadır. Radyoaktif kirlilik insanların radyoaktif maddeler üzerinde oynamaya başlamasıyla oluşmuştur.Modern hayatın da gelmesiyle enerji ihtiyacı artmıştır.Dolayısıyla termik ve hidroelektrik santrallerinden alınan enerji yetersiz gelmeye başlamıştır.Dolayısıyla yeni enerji kaynakları aranmış ve sonucunda atomların parçalanmasıyla ortaya çıkan yeni bir enerji kaynağı keşfedilmiştir.

22

23 Radyoaktif Kirliliği Önlemek İçin Alınacak Önlemler; Nükleer santrallerde kazalara karşı gerekli önlemler alınmalı, bu santrallerden çıkan atıklar güvenli bir yerde depolanmalıdır. Nükleer atıkların denizlere atılması önlenmelidir. Dünya’da nükleer silah denemeleri yasaklanmalıdır. Zorunlu olmadıkça ve doktor önermediği takdirde radyasyonlu cihazlarla teşhis ve tedavi yapılmamalıdır. Üniversite, hastane, tıbbi teşhis ve tedavi laboratuarlarında, araştırma merkezlerinde radyasyon yayan makinelerin kullanımı standartlara uygun olmalı, burada çalışanlar özel giysiler giymeli. Riskli alanlar için uyarı işaretleri olmalıdır. Bizi güneşin ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakası korunmalıdır.

24 Besin Kirliliği Nüfus artışına paralel olarak daha çok ürün elde etmek için çeşitli çabalar sarf edilmektedir. Çalışmalar ürünün artışıyla ilgili iyi sonuçlar verirken bir yandan da besinlerin kirlenmesine yol açmaktadır. Bu kirlilik bitki çeşitliliğini tehlikeye düşürmüş birçok türün yok olmasına neden olmuştur. Besin kirlenmesi sonucunda en büyük zararı hayvanlar ve insanlar görür. Nedenleri: 1) Radyoaktif kirlenme 2) Tarımsal ilaçlarla kirlenme 3) Saklanma 4) Biyolojik kirlenme 5) Taşınma sırasında meydana gelen kirlenme

25

26 Besin Kirliliğini Önlemek İçin Alınacak Önlemler; Besinler iyice yıkandıktan, temizlendikten sonra tüketilmelidir. Besinler uzun süre bekletilmemelidir. Ambalajlı satılan besinlerin üzerinde TSE damgası aranmalıdır. Ambalajlı satılan besinleri, son kullanım tarihi geçmiş olanları kesinlikle tüketilmemelidir. Ürünler üretim sırasında hatalı gübrelenmemeli, ilaçlanmamalıdır. Nükleer sızıntıya veya patlamaya maruz kalmış besinler kesinlikle tüketilmemelidir. Çevreyle birlikte besinlerin kirlenmemesi için atıklar arıtılmadan sulara verilmemeli, toprağa atılmamalıdır.

27 Uzay Kirliliği Uzay araştırmalarının başladığı günden itibaren uzaya pek çok araç fırlatılmıştır.Bu araçlar beraberinde yine birçok teknik donanımı uzaya taşımıştır.Uzay çalışmalarında kullanılan pek çok araç uzayda, özellikle Dünya atmosferi çevresinde çöp olarak bırakılmaktadır. Uzay kirliliği son 40 yılda ortaya çıkan bir sorundur ve Dünya’nın çevresinde yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan, insan yapımı cisimlerim tümü, uzay kirliliği olarak adlandırılmaktadır.

28


"COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ Cansu BİRCAN 11/F 891 ŞEHİT KAYA ALDOĞAN ANADOLU LİSESİ KONU: Çevre kirliliği çeşitleri ve önlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları