Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Ultraviyole ışınlarının artış ı sebebiyle stratosferdeki ozon konsantrasyonunun azalması sonucu ve bunun makroalgler üzerine olan etkileri ile ilgilenilmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Ultraviyole ışınlarının artış ı sebebiyle stratosferdeki ozon konsantrasyonunun azalması sonucu ve bunun makroalgler üzerine olan etkileri ile ilgilenilmektedir."— Sunum transkripti:

1

2  Ultraviyole ışınlarının artış ı sebebiyle stratosferdeki ozon konsantrasyonunun azalması sonucu ve bunun makroalgler üzerine olan etkileri ile ilgilenilmektedir.  Med-cezir bölgesindeki algler,derinliğe bağlı olarak değişik ışık ve UV-intensitelerine karşı reaksiyon gösterirler.  Buna karşılık sublitoraldeki(gölge bitkileri) ve eulittoraldeki(güneş bitkilerinin) kuvvetli UV- ışınlarına karşı koruyucu mekanizmaları vardır.  Bu çalışmada kullanılan algler su sıcaklığı 0 0 C’ de ve ışık miktarı 10µmolm -2 s -1 olan kültür ortamında tutulmuşlardır.

3 Materyal ve Metod: Ölçümler 1 gün zayıf ışık altında (intensitesi 20µmolm -2 s -1 olan ) ve 9 günlük kuvvetli ışık altında (100µmolm -2 s -1 ) UV-ışınlarına maruz bırakıldıktan sonra, 1 veya 2 saat aralıklarla yapılmıştır.UV-ışıması zayıf ışık altında (20µmolm -2 s -1 ) de UV-A= 7 Watt/m 2 ve UV-B=0.2 Watt/m 2 ölçülmüştür.Bütün ışımalar ve ölçümler 0 0 C ‘ de olan bir araştırma odasında yapılmıştır. Oksijen ölçümü için; Oksijen sensörü WTW Weilheim Marka CellOx 325 kullanılmıştır ve bir yazıcı Servogor 124 Goerz ile bağlı Clark Elektrodu sayesinde düzenli olarak foton akış oranı ve her gram taze ağırlık makro alg başına düşen üretilen oksijen miktarı hesaplanmıştır.Bu araştırma için kullanılan oksijen elektrodu silindir şeklinde kapalı pileksi camdan kapalı küvet içerisine yerleştirilmiştir.(Huppert et.al. 1990) Işık kaynağı olarak halojen lamba(24 Volt,250W,Philips) Diaprojektör (250 S-AF Braun) kullanılmıştır.

4

5 Ulva lactuca daha yüksek bir kapasite 7.5mg/lt O 2 ortaya koymakta iken Petalonia ‘ da 5.4mg/ltO 2, Delesseria’ da 4.9 lt/mgO 2 olarak bulunmuştur Efektivite Ulva lactuca ve Delesseria ‘ da Petalonia’ ya göre daha yüksektir Ulva lactuca 80µmolm -2 s -1’ lik ışık şiddetinde kapasitesine ulaşırken, Petalonia aşağı yukarı 60µmolm -2 s -1’ ye Delesseria’ da 58µmolm -2 s -1’ lik bir değer tespit edilmiştir.Elde edilen sonuçlar itibariyle alglerin zonal dağılımı tanınmaktadır.

6

7 Sonuç; Ulva lactuca eulittoral bölgeden kuvvetli ışık bitkisi olarak, sublitoralden zayıf ışık bitkisi olan Delesseria’ ya göre daha yüksek kapasite göstermektedir,çünkü ışığı daha efektif olarak kullanabilmektedir. Ayrıca Ulva lactuca da UV-A ve UV-B Işınlarının zararlı etkilerinden korunmak için daha iyi koruyucu mekanizmaları gelişmiştir. Bu sebepten dolayı Petalonia ‘nın Ulva lactuca ‘ya benzer bir ilişki göstermemesi zaten beklenen bir sonuç olduğunu ortaya koymuştur.

8 TEŞEKKÜRLER


" Ultraviyole ışınlarının artış ı sebebiyle stratosferdeki ozon konsantrasyonunun azalması sonucu ve bunun makroalgler üzerine olan etkileri ile ilgilenilmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları