Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muharrem: Yepyeni Bir Yıl Muharrem: Yepyeni Bir Yıl Hicrî yıldönümü...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muharrem: Yepyeni Bir Yıl Muharrem: Yepyeni Bir Yıl Hicrî yıldönümü..."— Sunum transkripti:

1

2

3 Muharrem: Yepyeni Bir Yıl Muharrem: Yepyeni Bir Yıl Hicrî yıldönümü...

4 Muharrem, Kurban Bayramı ve hac ibadetinin kendisinde gerçekleştiği Zilhicce’den sonra gelen, Sevgili Peygamberimizin “Şehrullah: Yani, Allah’ın Ayı” diye nitelendirdiği kutlu ay...

5 Tevhit inancının kalplerde kökleştiği, kalplerden ve gönüllerden, bir toplumun bütün hayatına nüfûz etmeye adım attığı mübarek bir ay...

6 10 Muharrem: Aşure Günü Aşure… Muharrem ayının onuncu günü...

7 “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” ( Müslim, “Sıyâm”, 202) Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

8 Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

9 Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte...

10 Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

11 Nuh (a.s.)’un gemisinin tufandan kurtulup Cudi dağının tepesine oturması ve inkârcıların da bütünüyle yok olup gitmesi Hz. Adem (a.s.)’in tevbesi, Hz. İbrahim (a.s.)’in ateşten kurtulması, Hz. Yakub (a.s.)’un oğlu Hz. Yusuf’a kavuşması Hz. Musa ve İsrail oğullarının Firavun’un zulmünden kurtulması vs. Aşure günü tarihte bazı olayların meydana geldiği rivayet edilir: (Umdetü’l-Kâri Şerhi, Sahih-i Buhârî, 9, 191; Yavuz, Yusuf Şevki, “Aşure”, DİA, IV, 24-26)

12 ORTAK TAT AŞURE

13 Muharrem ayına mahsus güzelliklerden birisi de, uzun yıllardır yaşattığımız aşure tatlısı geleneğidir. Milletimiz komşularına, dost ve akrabalarına yılda iki defa güzellik dağıtır:

14 Birisi kurbanda et, ikincisi de aşurede tatlı…

15 Aşure Paylaşmanın,Paylaşmanın, Dayanışmanın,Dayanışmanın, Birlikteliğin veBirlikteliğin ve Sevginin ifadesi,Sevginin ifadesi, Bolluk ve bereketin simgesi…Bolluk ve bereketin simgesi…

16 Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımakta… Bilindiği üzere Hz. Nuh’un gemisinde her canlıdan bir çift vardır. Bunların her biri ötekinden farklılığını ortaya koyarak asgari müşterekte birlikteliğe ve bütüne katkı sağlayarak tufandan kurtulur; Tıpkı aşure aşında bir araya gelen farklı bakliyat, meyve, tatlı ve tuzluların farklılıklarının aynı vasata-ortak tada katkı sağlamaları gibi…

17 Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile

18 “Buğday, pirinç, su, şeker, fasulye, nohut, badem, ceviz, fındık, üzüm, kayısı, incir, karanfil, zencefil” gibi birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, Muhammedî muhabbetten birkaç damla gülsuyu katarak aşure aşı yapmaya,

19 birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

20 Muharrem: Hüseyn-i Kerbelâ’yı Elvan Eden Gün Yıllardan 680, aylardan Muharrem...

21 Muharrem... Hüzün gecesi… Kerbelâ… Hz. Hüseyin’in şehâdeti…

22 Onun siyasî ihtiraslar uğruna acımasızca şehit edilmesi, peygamberimizi ve onun ehl-i beytini seven müminleri derinden yaralamış, mümin kalpler yanmış, asırlar geçse de bu yangın yanmış, asırlar geçse de bu yangın ve gözyaşları dinmemiştir…

23 Hazret-i Hüseyin… Hazret-i Ali ile Hz. Fatıma’nın küçük oğlu; Rasulullah (s.a.s.) Efendimiz’in sevgili torunu... Peygamberimiz’in, ağabeyi Hasan’la beraber dünyanın iki çiçeği, ahirette de, “cennet çocuklarının efendileri” diye övdüğü (Buhârî, “Menakıb”, 22) ve “Allah’ım, ben onları seviyorum, Sen de sev!” diye haklarında dua ettiği, (Tirmizî, “Menakıb”, 31) adını bizzat kendisinin koyduğu ciğerparesi…

24 Ve yakınları... Kadınlar, çocuklar... Bir şiddet günü ki, asırlardır yürek kanatır. Aylar ve yıllar geçtikçe daha çok yaktı Bağırları Hz. Hüseyin’in aşkı… Çocuklara, ona olan sevgiyleHüseyin adı verildi.

25 Hattatlar onu yazdı, kalem ağladı, mürekkep ağladı. Nakkaşlar yazılanları renklerle taçlandırdılar. Fırça ağladı, renk ağladı. Ve onun kan damlalarıyla sulanan topraklarda insanlar mekân tutmaya başladılar. Ve onun kan damlalarıyla sulanan topraklarda insanlar mekân tutmaya başladılar. Çöller hayat buldu, Hüseyin aşkıyla yeşillendi, imar oldu. Çöl ile birlikte gönüllerdeki sevgi de çoğaldı ve Kerbelâ önce bir kasaba, sonra Hüseyin sevgisiyle ruh ve kültür oldu.

26 O aşk ki, Kerbelâ’nın taşına,tuğlasına şekil verdi, kubbesine, yapısına estetik oldu. Meşhedü’l-Hüseyn’e Mimar Sinan’ın usta çizgileri ve Matrakçı Nasuh’un bakışı yansıdı...

27 Camisini, Sultan III. Murat’ın valisi Ali Paşa yaptırdı, Türbesini Necip Paşa eliyle Sultan Abdülmecid onarttı. “Hadikatü’s-Suadâ” adıyla kitabını “Hadikatü’s-Suadâ” adıyla kitabını Fuzulî yazdı, ağıtını Kâzım Paşa…

28 Yıl 2010 ve aylardan yine Muharrem... Kerbelâ’da kan, Kerbelâ’da gözyaşı… Yetim çocuklar ve acılı kadınlar… Yetim çocuklar ve acılı kadınlar…

29 Muharremi yeniden anlamak ve anlamlandırmak gerek… Yaşanmış ve geri dönüşü olamayan bu müessif hadiseyi yeniden düşünmek gerek…

30 Rabbimiz katından bir rahmet olan Muharrem ayı ve Aşure günümüzün ayrılık ve tefrika düzleminin çok ötesinde Ümmetin birlik ve muhabbetini ziyadeleştirmesi duasıyla …


"Muharrem: Yepyeni Bir Yıl Muharrem: Yepyeni Bir Yıl Hicrî yıldönümü..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları