Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. ÜNİTE: KAZA VE KADER 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. ÜNİTE: KAZA VE KADER 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)"— Sunum transkripti:

1 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
5. Ayete’l-Kürsi ve Meali

2 KAZANIMLARIMIZ 7. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. CUMHURİYET BAYRAMInın önemini bilir 8. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler. 9. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.

3 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)

4 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Tevekkül kelimesi, güvenmek, dayanmak ve işi başkasına havale etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise insanın gerçekleştirmek istediği herhangi bir iş için gereken her şeyi yaptıktan sonra Allah’a güvenip sonucu ondan beklemesidir.

5 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)

6 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Tevekkül, kadere imanın bir gereğidir. Kadere iman eden kişi, «Kaderde ne varsa o olur» deyip tembellik etmez, çalışıp çabalar. Evrendeki olayların ilahî düzen ve kanunlara uygun olarak sebep sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleştiğinin bilinciyle hareket eder.

7 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Allah’a tevekkül eden insan, gerçekleştirmek istediği herhangi bir iş için gayret gösterdikten sonra Allah’a tevekkül eder. Çalışır, çabalar, bütün çözüm yollarını dener, sonucu ise Allah’tan bekler.

8 İslam’ın öngördüğü tevekkül
4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) Öncelikle sorumluluklar (örnek): Hasta olmamak için: Temizlik, sağlığı koru, Düzenli ve sağlıklı beslen, Hastalanınca doktora git, İyileşmek için gerekli tedbirleri al… Bunlarla birlikte Allah’a dua et, O’ndan şifa dile ve O’na güven. İslam’ın öngördüğü tevekkül

9 İslam’ın öngördüğü tevekkül
4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) İslam’ın öngördüğü tevekkül

10 İslam’ın öngördüğü tevekkül
4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) Öncelikle sorumluluklar (örnek): Aynı şekilde ey çiftçi: Tarlayı güzelce sür, tohumu ek, gübresini at, gerekirse sula. Tarlayı zararlılardan korumak için «gereken tedbiri» al! Bununla birlikte sonucu Allah’tan bekle. İyi ürün vermesi için O’na dua et ve Rabb’ine güven, sığın. İslam’ın öngördüğü tevekkül

11 İslam’ın öngördüğü tevekkül
4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) YA SEN EY ÖĞRENCİ?! İslam’ın öngördüğü tevekkül

12 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Yüce Allah tevekkülle ilgili şöyle buyurur: «...Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.»1 «...Kim Allah’a güvenirse o, ona yeter...»2 1 Âl-i İmrân suresi, 159. ayet. 2 Talâk suresi, 3. ayet.

13 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Hz. Peygamber, devesini bağlamayıp salıveren ve «Allah’a tevekkül ettim» diyen bir kişiye şöyle buyurmuştur: «Önce deveni sağlam bir şekilde (yularından) bağla, sonra tevekkül et.» 1 Peygamberimizin bu hadisinden anlaşılan: Müslüman, önce elinden geleni yapmalı, sonra da Allah’a tevekkül etmelidir. 1. Tirmizî, Kıyamet, 60. hadis

14 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)

15 İslam’ın öngördüğü tevekkül
4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) İslam’ın öngördüğü tevekkül

16 gayret edip her türlü tedbiri almakla birlikte Allah’a güvenmektir!
Gerçekte TEVEKKÜL, gayret edip her türlü tedbiri almakla birlikte Allah’a güvenmektir! 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) İslam’ın öngördüğü tevekkül

17 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Tevekkül Allah’adır zulme katlanılmaz… Ya istiklal ya ölüm bunun ortası olmaz!

18 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Tevekkül, tembellik etmek ve sorumluluktan kaçmak değildir. Kişinin bir konuda gücü nispetinde tüm önlemleri aldıktan sonra sonucu ve başarıyı Allah’tan beklemesidir.

19 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Her türlü önlemi aldıktan sonra Allah’a güvenen kimse, «Ben kendi üzerime düşeni yaptım» diye güven ve huzur duyar. O hâlde, önce çalış, sonra Allah’tan yardım bekle... Günü gününe çalışmalı, iş ve görevlerimizi zamanında yapmalıyız.

20 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
İşimizde veya dersimizde başarılı olmak için her türlü çalışmayı yaptıktan sonra Allah’a tevekkül etmeliyiz. Tevbe suresi, 129. ayet

21 s. 24 E M K A D E R T E V K Ü L Ö M Ü R C E L C Z İ A D A Z S O R U M

22 5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

23 5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
Allah, Kendisinden başka tanrı olmayandır. O’nun için uyku ve uyuklama düşünülemez. Bütün varlık ve yönetim Allah’a aittir İzni olmadan O’nun katında kimse kimseyi kayıramaz Bizler ve bütün akıl sahipleri ancak O’nun bildirdiği kadarını bilebilir, algılayabildiğimiz kadar biliriz. Allah’ın yüceliği ve büyüklüğüne sınır yoktur.

24 5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
HAKKINDA

25 s. 25 A C A

26 D D

27 s. 26 CÜZ’Î İRADE ÖZGÜR GÜVENMEK ÖMÜR

28 s. 26 D D Y

29 3 HAFTA AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI DEĞERLENDİRME FİLM
ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ VE BİLGİ YARIŞMASI II. ÜNİTE: Zekat, Hac ve Kurban İbadeti: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

30 Ayete’l-Kürsi Hakkında Rivayetlerden
Âyetü'l-kürsi'nin Hakkında Bazı Rivayetler: «Cibril bana geldi. 'Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Âyetü'l-kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvel Âyetü'l-kürsi'yi oku.' dedi.» «Kim farz olan her namazın ardından Âyetü'l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır.» (Bu hadis sebebiyle her farz namazdan sonra Âyetü'l-kürsi okunur.) «Kim sabah çıkınca Âyetü'l-kürsi ile 'Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim' suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur.» «Uyurken Âyetü'l-kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz.» (bk. Prof. Dr. İbrahim CANAN, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi) DÖN devam

31 Ayete’l-Kürsi Hakkında Rivayetlerden
Muhammed b. İsâ'dan nakledildiğine göre İbnü'l-Aska' şöyle der: Adamın biri Hz. Peygamber'e gelip,  Kur'an'ın en faziletli âyeti hangisidir? diye sordu. Resulullah (asm.) şöyle buyurdu: «Âllah'u Lâilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm...» (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve'l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V/142). Başka bir hadiste de: «Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.» (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2) Resulullah (asm.) bir defa Ka'b oğlu Ubey'e, ezberinde olan âyetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, "Allah ve Resulu daha iyi bilir." cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce âyetin «Allahu lâ ilâhe illâhüve'l-Hayyu'l-Kayyûm» olduğunu söylemiştir. Resulullah (asm) aldığı cevaptan memnun olarak Ubey'in göğsüne vurarak «Ey Ebû Münzir! İlim sana kutlu olsun.» buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Vitir,17) Ayrıca Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: «Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır.» DÖN

32 3 HAFTA FİLM AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI DEĞERLENDİRME
ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ VE BİLGİ YARIŞMASI II. ÜNİTE: Zekat, Hac ve Kurban İbadeti: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem


"1. ÜNİTE: KAZA VE KADER 4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları