Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI. 2 Yayımcıların çiftçilere beceri kazandırmada bireysel yayım yöntemleri kullanılabilecek tek yöntem olmasına rağmen,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI. 2 Yayımcıların çiftçilere beceri kazandırmada bireysel yayım yöntemleri kullanılabilecek tek yöntem olmasına rağmen,"— Sunum transkripti:

1 GRUP YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI

2 2 Yayımcıların çiftçilere beceri kazandırmada bireysel yayım yöntemleri kullanılabilecek tek yöntem olmasına rağmen, çiftçilerde tutum değişimi sağlamada en iyi/etkili yöntem grup yayım yöntemleridir. Tarımsal yayımda en çok kullanılan metotlardandır. Birden fazla kişi ile i2letişim imkanı sağlayarak çiftçiler arasında oluşacak etkileşimle yeni üretim yöntemleri ve girdilerinin daha kolay benimsenmesi mümkün olur.

3 Yöntemin Bireysel Yöntemlere Göre Avantajları Sınırlı olanaklarla daha çok kişiye hizmet edilir Zamandan tasarruf sağlanır Grup havası nedeniyle katılım kolay olabilir Grup nedeniyle doğru karar alma olasılığı artar Yayımcının hata ve eksiklikleri grupça tamamlanabilir Başarılı yayımcının prestijini artırır

4 Yöntem Uygulanırken Dikkat Edilecek Konular Gruptaki kişiler, benzer sorunları taşımalı (Grupla ön görüşme yaparak veya muhtarla konuşarak sorunları ortak olan üreticiler belirlenebilir) Grup sayısı, 15-20 kişi arasında olmalıdır Toplantı zamanında yapılmalıdır Grubun ilgisi çekilmeli ve liderliği kasıtlı olarak etkilemek isteyenlere fırsat verilmemeli

5 Grup Yayım/Danışmanlık Yöntemleri Gösteriler (Demonstrasyon) Tarla Günleri ve Geziler Kurslar Yarışmalar Toplantılar (Konferans, Sempozyum, Açık Oturum) Kampanya

6 6 Gösteriler Bir tarımsal tekniği veya uygulama sonucunu gruba göstermek amacıyla uygulanan grupsal yayım/danışmanlık metodudur. Bilgi, tutum değişimi ve beceri kazandırma amacıyla yapılır Çeşitleri: 1. Metot Gösterileri 2. Sonuç Gösterileri 3. Eylem Gösterileri

7 7 1. Metot Gösterileri Araştırmalar sonucunda üstünlüğü kanıtlanmış olan yeni tarım tekniklerinin, pratiğin veya bir metodun nasıl olduğunu ve nasıl yapıldığını göstermek amacıyla düzenlenen gösterilerdir.Örnek: - Budama nasıl yapılır? - Budama nasıl yapılır? - Aşı nasıl yapılır? - Aşı nasıl yapılır? - Mibzer nasıl kullanılır ve ayarı nasıl yapılır? - Mibzer nasıl kullanılır ve ayarı nasıl yapılır? - Sulama yöntemleri hangi durumlarda nasıl kullanılır? - Sulama yöntemleri hangi durumlarda nasıl kullanılır? - Sulama zamanı nasıl belirlenir? - Sulama zamanı nasıl belirlenir? - Biçerdöğer bakımı nasıl yapılır? - Biçerdöğer bakımı nasıl yapılır? - Erozyon önleyici toprak işleme nasıl yapılır? - Erozyon önleyici toprak işleme nasıl yapılır? - En az besin kaybı ile yemek nasıl pişirilir? - En az besin kaybı ile yemek nasıl pişirilir? - Yeni bir sebze nasıl pişirilir? - Yeni bir sebze nasıl pişirilir?

8 8 Metot Gösterinin Başarılı Olması İçin Temel Unsurlar Gösteri konusu titizlikle seçilmelidir. Gösteriyi uygulayacak yayımcı konu hakkında bütün bilgi donanımına sahip olmalıdır. Konu öncelikle önder çiftçilere tanıtılmalı, onların da yardımı alınarak göster düzenlenmelidir. Gereksinim duyulan alet ve ekipmanlar önceden hazırlanmalıdır. Konunun katılımcılara sunulması bölümlere ayrılarak yapılmalıdır. Gösteri işlemi önceden prova edilmelidir. Gösteriye başlarken hangi konunun neden gösterileceğinin açıklanması gerekir. Gösteri sırasında anlaşılması zor konular üzerinde daha ayrıntılı durarak anlaşılmaları sağlanmalıdır. Olanaklar ölçüsünde öğretilen metodun bütün katılımcılarca öğrenilmesi sağlanmalıdır. Gösteri bitiminde özet yapılmalı, metot için gereksinim duyulan malzeme ve araçlar tekrar belirtilmelidir.

9 9 Gösteriye konu olan uygulama kitle iletişim araçları ile de yayınlanmalıdır. Gösteriye konu olan uygulama benimsenmesi zor olan bir metodu içeriyorsa çeşitli aralıklarla yinelenmeli ve aksaklıklar giderilmelidir. Gösteri yoluyla benimsetilen metodun uygulama sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla zaman zaman işletmelere ziyaretler düzenlenmelidir. Gösteri konusuyla ilgili basılı yayınlar katılımcılara dağıtılmalıdır.

10 10 2. Sonuç Gösterileri Yeni bir uygulamanın yürütülmekte olan uygulama ile karşılaştırılması ve üstün özelliklerinin katılımcılara gösterilmesi şeklinde yapılan gösteridir. Metot gösterilerin sonuçları, aynı zamanda sonuç gösterilerin konusu olur. Amaç, yeni uygulamanın o yörenin koşullarına uygun olduğunu göstermek, eski uygulamaya göre üstün olduğunu kanıtlamak ve yeni uygulamayı desteklemektir. Böylece üreticilerin yeni uygulama hakkında ikna edilmesi sağlanır. Örnek: - - Yeni bir ürünün verimindeki yükseklik - Yabancı ot ilacı uygulamasının etkisi - Gübre kullanımının verime etkisi - Farklı sulama yöntemlerinin bitki gelişimine etkisi - Farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi

11 11 1. Gösteri dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Yöresel gereksinmeler göz önünde bulundurularak amaçlar ortaya konulmalıdır. Ayrıntılı planlama yapmadan önce şu sorular yanıtlanmalıdır: Gösteride önerilen uygulama yerel koşullara uygun mudur? Yeniliğin uygulanmasındaki sorunlar nelerdir? Gösterinin amaçları nelerdir? Gösteri ilgili kişilerle planlanmalıdır. Gösteri ilgili kişilerle planlanmalıdır. Ayrıntılı bir yazılı plan hazırlanmalıdır. Ayrıntılı bir yazılı plan hazırlanmalıdır. Gerekli malzeme, alet-ekipman ve kaynakların varlığından emin olmak gerekir. Gerekli malzeme, alet-ekipman ve kaynakların varlığından emin olmak gerekir. Sonuç Gösterilerinin Başarılı İçin Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar:

12 12 2. Gösterinin yapılacağı işletme dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Geleneksel yayım anlayışına göre gösteriler daha çok gelişmiş çiftçilerin işletmelerinde yapılmaktaydı. Ancak araştırmalar göstermiştir ki orta gelir grubundaki çiftçilerin işletmelerinde yapılan gösterilerin diğer çiftçilerin üzerindeki etkisi daha yüksek olmuştur. Çiftçilerin kendi işletmelerine benzer olan işletmelerde yapılan gösterilerden daha çok etkilendikleri ve bu uygulamaları daha çok benimsedikleri görülmüştür. Gösterinin yapılacağı işletme seçilirken şu faktörler dikkate alınmalıdır: - Gönüllü çiftçiler seçilmelidir. - Bağımsız ve dürüst olan çiftçiler seçilmelidir. - Liderlik özelliği olan çiftçiler seçilmelidir. - Temsil edebilme yeteneği olan çiftçiler seçilmelidir. - Yardıma ihtiyacı olan çiftçiler seçilmelidir.

13 13 3. Gösterinin ayrıntılı planı gösterinin yapılacağı işletme sahibi çiftçi ile birlikte yapılmalıdır. Gösterinin yapılacağı işletmenin sahibi olan çiftçi, çalışmanın en önemli unsurlarındandır. Başarı, onun ciddiyetine ve dikkatine bağlıdır. Bizimle işbirliğine gönüllü bir çiftçi bulduktan sonra, onunla yapılacak işi ayrıntılı bir şekilde planlamak gerekir. Onun ve bizim yapacağımız işler belirlenir. Gösteriyi adım adım geliştirirken neden böyle yapıldığı çiftçiye anlatılır.

14 14 4. Gösteriye dikkatli bir şekilde başlanmalıdır İyi bir başlangıç başarı şansını artırır. İşletme sahibi çiftçinin olanakları ve komşu çiftçilerin yardımıyla gösteriye başlanır. Ancak gösteri konusu yeni bir tohum, ilaç veya alet ise bunun tarafımızdan sağlanması gerekir. İyi bir başlangıç başarı şansını artırır. İşletme sahibi çiftçinin olanakları ve komşu çiftçilerin yardımıyla gösteriye başlanır. Ancak gösteri konusu yeni bir tohum, ilaç veya alet ise bunun tarafımızdan sağlanması gerekir. Gösteri başlama aşamasında aşağıdaki soruların yanıtları “evet” olmalıdır. Gösteri başlama aşamasında aşağıdaki soruların yanıtları “evet” olmalıdır. Gösteri başladığında orada bulunduk mu? Gösteri başladığında orada bulunduk mu? İşletme sahibi çiftçiye gerekli malzemelerin temininde yardımcı olduk mu? İşletme sahibi çiftçiye gerekli malzemelerin temininde yardımcı olduk mu? Gösteriyi tanıtan ve açıklayan levhalar yerleştirdik mi? Gösteriyi tanıtan ve açıklayan levhalar yerleştirdik mi? Karşılaştırma yapmak için kontrol parselleri veya başka ölçütler saptandı mı? Karşılaştırma yapmak için kontrol parselleri veya başka ölçütler saptandı mı? Yapılan harcamalar kayıt altına alındı mı? Yapılan harcamalar kayıt altına alındı mı? Gösteriye başlarken mevcut durum fotoğraf veya kamera ile kayıt edildi mi? Gösteriye başlarken mevcut durum fotoğraf veya kamera ile kayıt edildi mi?

15 15 5. Gösteri dikkatli bir şekilde izlenmelidir Gösterinin gelişme seyri düzenli bir şekilde izlenmelidir. Ziyaretler işletme sahibi çiftçiye güven vereceği gibi, onun ilgisini canlı tutar. Ayrıca işlerin plana uygun yürüyüp yürümediği bu izleme ile anlaşılır. Gösteri ile ilgili kayıtların tutulması için de bu ziyaretler gereklidir. Bu bölümde şu soruların yanıtları “evet” olmalıdır. Gösteri zaman zaman işletme sahibi çiftçi tarafında kontrol edildi mi? Ziyaretler belirlenen tarihlerde yapıldı mı? Gösteri geliştikçe kayıt işlemleri yapıldı mı? Gösteri kayıtları beklenene uygun mu?

16 16 6. Gösteri ile ilgili kayıtlar düzgün bir şekilde tutulmalıdır. Çalışma süresince kayıtlar tarihleri ile birlikte objektif bir şekilde tutulmalıdır. Gözlemler ve sonuçlar, önerilen uygulamanın benimsenmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Gösteri sonunda yapılacak karşılaştırma ve çıkarılacak sonuç ne kadar inandırıcı ise başarı da o kadar yüksektir.

17 17 7. Gösteri sonucu duyurulmalıdır Bir gösteri ne kadar iyi planlansa, yürütülse ve sonuçlansa da arzulanan değişim çiftçilere benimsetilmedikçe amacına ulaşmış sayılmaz. Gösteriyi duyurmak, tanıtmak ve sonuçlarını göstermek için her yol kullanılmalıdır. Bu bölümde şu sorular yanıtlanmalıdır. Gösteri gezi, tarla günü, toplantı, yazı ve resimlerle tanıtıldı mı? Karşılaştırma çiftçileri inandırıcı bir şekilde yapıldı mı? Arzu eden çiftçilere sonuçlar açık bir şekilde anlatıldı mı? Arzu eden çiftçilere sonuçlar açık bir şekilde anlatıldı mı? Sonuçları duyururken, daha az masraf, daha çok ürün, zaman ve enerjiden tasarruf v.b. gibi avantajlı durumlar belirtildi mi? Sonuçları duyururken, daha az masraf, daha çok ürün, zaman ve enerjiden tasarruf v.b. gibi avantajlı durumlar belirtildi mi? Duyuru ve yayınlarda gösterinin yeri ve kurulduğu çiftçinin adı belirtildi mi? Duyuru ve yayınlarda gösterinin yeri ve kurulduğu çiftçinin adı belirtildi mi? Tarla gününde, toplantıda gösterinin kurulduğu çiftçi açıklama yaptı mı? Tarla gününde, toplantıda gösterinin kurulduğu çiftçi açıklama yaptı mı? Gösterilen konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan basılı yayınlar gösteri sonunda dağıtıldı mı? Gösterilen konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan basılı yayınlar gösteri sonunda dağıtıldı mı?

18 18 8. Gösteri sonuçları değerlendirilmelidir Değerlendirme işlemi daha sonra yapılacak gösterilere ışık tutması nedeniyle mutlaka yapılmalıdır. Değerlendirme işlemi daha sonra yapılacak gösterilere ışık tutması nedeniyle mutlaka yapılmalıdır. Değerlendirmede yanıtlanacak sorular: Değerlendirmede yanıtlanacak sorular: Gösteri, önerilen uygulamanın üstün olduğunu ve yöreye uygun olduğunu açıkça ortaya koyuyor mu? Gösteri, önerilen uygulamanın üstün olduğunu ve yöreye uygun olduğunu açıkça ortaya koyuyor mu? Gösteriyi kaç çiftçi izledi. Bu çiftçilerden kaçı yeni uygulamayı benimseme arzusu gösterdi. Gösteriyi kaç çiftçi izledi. Bu çiftçilerden kaçı yeni uygulamayı benimseme arzusu gösterdi. Gösteri daha önce uygulandı mı? Uygulandıysa kaç kez uygulandı? Gösteri daha önce uygulandı mı? Uygulandıysa kaç kez uygulandı? Gösteri gelecek yıl yinelenecek mi? Gösteri gelecek yıl yinelenecek mi?

19 19 3. Eylem Gösterileri Kamuoyunun dikkatini belirli konulara çekmek, uygulanmakta olan ve halkı yeterli düzeyde tatmin etmeyen politikaların değiştirilmesi için ilgili kişi, kurum ve kuruluşların dikkatini çekmek için yapılan gösterilerdir. Kamuoyunun dikkatini belirli konulara çekmek, uygulanmakta olan ve halkı yeterli düzeyde tatmin etmeyen politikaların değiştirilmesi için ilgili kişi, kurum ve kuruluşların dikkatini çekmek için yapılan gösterilerdir. Örnek: Örnek: - Süt fiyatlarını düşük bulan çiftçilerin şehrin merkezinde süt banyosu yapması. - Domates fiyatlarını düşük bulan çiftçilerin domatesleri yollara dökmesi. -Enflasyon oranını yüksek bulan ev kadınlarının kaşık ve tencere ile davul çalarak yollara düşmesi - Çevre korumaya dikkat çekmek isteyen “Yeşil Barış Derneği” üyelerinin çeşitli etkinliklerde bulunması

20 20 Eylem gösterileri ülkenin demokratiklik düzeyi arttıkça ve sivil toplum örgütleri çoğaldıkça daha çok başvurulan gösteri yöntemleri olmaktadır. Eylem gösterileri ülkenin demokratiklik düzeyi arttıkça ve sivil toplum örgütleri çoğaldıkça daha çok başvurulan gösteri yöntemleri olmaktadır. Gösteriler ülkede mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmezse göstericiler suç işlemiş olur. Bu yüzden gösterinin amacına ulaşabilmesi için yasalar çerçevesinde hareket edilmeli ve gerekli izinler alınmalıdır. Gösteriler ülkede mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmezse göstericiler suç işlemiş olur. Bu yüzden gösterinin amacına ulaşabilmesi için yasalar çerçevesinde hareket edilmeli ve gerekli izinler alınmalıdır. Gösterilerde etik sınırlar aşılmamalıdır. Gösteriler toplumun sosyo-ekonomik ve sosyokültürel değerleri ile dini inançlarına ters düşecek şekilde organize edilmemelidir. Gösterilerde etik sınırlar aşılmamalıdır. Gösteriler toplumun sosyo-ekonomik ve sosyokültürel değerleri ile dini inançlarına ters düşecek şekilde organize edilmemelidir.

21 21 Tarla Günleri ve Gezileri Tarımsal yenilikleri yerinde görmek amacıyla yapılır Tarımsal yenilikleri yerinde görmek amacıyla yapılır Gezi için uygun zaman seçilmeli Gezi için uygun zaman seçilmeli Geziye katılacaklar konuyla ilgili olmalı Geziye katılacaklar konuyla ilgili olmalı Yerel liderlerin katılımına çalışılmalı Yerel liderlerin katılımına çalışılmalı Üreticilerin kendi arazilerinden uzağa düzenlenmeli Üreticilerin kendi arazilerinden uzağa düzenlenmeli İkram yapılmalı İkram yapılmalı

22 22 Çiftçi Kursları Çiftçilere belirli konularda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenirler. Çiftçilere belirli konularda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenirler.Yarışmalar Rekabet yoluyla başarılı sonuç elde etmeyi hedefler Rekabet yoluyla başarılı sonuç elde etmeyi hedeflerToplantılar Bilgi sunma veya karar verme amacıyla düzenlenirler Bilgi sunma veya karar verme amacıyla düzenlenirler

23 23 Toplantı Çeşitleri Konferans Konferans Sempozyum Sempozyum Panel Panel Yenilikçi toplantı (aktif katılım, vaka canlandırma) Yenilikçi toplantı (aktif katılım, vaka canlandırma) Kampanya Kampanya


"GRUP YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI. 2 Yayımcıların çiftçilere beceri kazandırmada bireysel yayım yöntemleri kullanılabilecek tek yöntem olmasına rağmen," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları