Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya’ya uzaklığı: 384.000 km. En yakın zamanı: 356.000 km. En uzak zamanı 407.000 km Hacmi (büyüklüğü) Dünya’nın 1/50 si kadardır. Yüzölçümü: 30.000.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya’ya uzaklığı: 384.000 km. En yakın zamanı: 356.000 km. En uzak zamanı 407.000 km Hacmi (büyüklüğü) Dünya’nın 1/50 si kadardır. Yüzölçümü: 30.000."— Sunum transkripti:

1

2

3 Dünya’ya uzaklığı: 384.000 km. En yakın zamanı: 356.000 km. En uzak zamanı 407.000 km Hacmi (büyüklüğü) Dünya’nın 1/50 si kadardır. Yüzölçümü: 30.000 km, yaklaşık Afrika kadardır. Çapı: 3.500 km dir. Ay günü: 28 gün 13 saat Güneş gününe göre ay günü: 29,5 gün Ay yılı: 354 gün Güneş yılı: 365 gün, 6 saat

4 Ay, ekseni etrafında 29.5 g.nde bir tur yaparak döner. Ay’ın meridyenimizden iki dafa geçişi arasındaki zaman dilimi 24 saat 50 dakikadır. Buna ay günü denir. Ay günü, güneş gününden 50 dakika daha uzun olur. Buna bağlı olarak arabi yıl, güneş yılına göre yılda yaklaşık 10 gün daha kısa olur. Bu nedenle ramazan ayı ve dini bayramlar her yıl 10 gün önce gelir.

5 50 dakikalık bu uzunluk Ay çekimiyle oluşan gelgit olayında her gün 50 dakikalık bir gecikme görülür. Ay’ın eksen ve yörünge hareketleri vardır. Yörünge hareketini Dünya etrafında dönerek tamamlar. Eksen ve yörünge hareketini aynı zamanda (29,5 günde) tamamlar. Bu nedenle Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz. Yaklaşık 14.5 gün gündüz, 14.5 gün ise gece olur. Ay’ın kütlesi küçük olduğu için çekim gücü azdır. Etrafında gaz tutabilecek kadar çekim gücüne sahip olmadığı için Ay’da atmosfer yoktur. Atmosfer olmadığı için Ay’da, kaynak: http://www.on5yirmi5.com/haber/yasam/cevre/153655/ ayin-ozellikleri-ve-evreleri-nelerdir.html

6 a. Su ve toprak yoktur. b. Ayda atmosfer olmadığından ısıyı tutacak gaz yoktur. Bu nedenle Ay’daki gök yüzünde ısı değişikliği olmaz. Ancak Ay’ın yüzeyi güneş ışınlarını tutar. Bu nedenle Ay yüzeyi gündüz çok ısınırken, gece çok soğur. Ay yüzeyindeki ısı değişimi gündüz yaklaşık +100°C gece ise -100°C kadardır. c. Isı farkı yüksek olduğu için Ay yüzeyindeki taşlar mekanik yolla parçalanarak önce kumlara, zamanla kumlar da parçalanarak tozlara dönüşmüştür. Bu nedenle Ay yüzü tozla kaplıdır. d. Susuz ortamda kimyasal ayrışma olmadığından Ay’da toprak, bitki örtüsü ve hayat yoktur. kaynak: http://www.on5yirmi5.com/haber/yasam/cevre/153655/ ayin-ozellikleri-ve-evreleri-nelerdir.html

7 Ay’da atmosfer olmadığından güneş ışınları tutulmaz. Bu nedenle Aydan gökyüzü karanlık görülür. Ay’da atmosfer olmadığından Ay üzerine düşen meteorlar, parçalanmazlar. Ay üzerinde çukurluklar açmışlardır. Bu çukurluklara krater denir. Ay, küçük bir gök cismi olduğundan çabuk soğuyarak iç ısısını kaybetmiştir. Bu nedenle Ay’da volkanizma yoktur. Ay çekimi Dünya çekiminin 1/6′sı kadardır. Bu nedenle meteorlar yavaş düşer. Düştüğü yeri yakar ve çukurluk oluşturur. Meteorlar nedeniyle Ay yüzü delik – deşik olmuştur. İnsan 1969 yılında Ay yüzüne inmiş, Ay’dan taşlar getirmiştir. Ay’ın Evreleri kaynak: http://www.on5yirmi5.com/haber/yasam/cevre/153655/ ayin-ozellikleri-ve-evreleri-nelerdir.html

8 Ay’ın görünüm şekillerine Ay’ın evreleri denir. Ayin Evreleri Ay, Ayın Hareketleri ve Ayın Evreleri Yeni Ay: Güneş battıktan sonra ufkun üstünde hilal biçiminde görülen ilk evredir. İlk Dördün: Yeni ay durumundan bir hafta sonra görülen yarım daire biçiminde görüldüğü evredir. Dolunay: İlk dördün durumundan bir hafta sonra daire biçiminde görülen evredir. Ay’ın 15′inde Ay dolunay biçimini alır. Son Dördün: Dolunay şeklinde bir hafta sonra ayın yarısı yarım daire şeklinde görülür. Eski Ay:Yeni Ay evresinden yaklaşık 28 gün sonra Ay’ın yine hilal biçiminde görülmesidir. Kavuşum: Ay, Dünya ile Güneş arasındadır. Bu gün karanlık yüzü Dünya’ya dönük olur. Bu nedenle Güneş ışınlarını Dünya’ya yansıtmadığı için Dünya’dan görülmez. Kavuşum evresinde birgün sonra Yeni Ay durumu oluşur.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 1. Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir? A) Kendi etrafında dolanır. B) Dünya'nın etrafında dolanır. C) Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. D) Dünya ve Mars ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. 2. Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? A) Dünya-Güneş-Ay B) Ay-Dünya-Güneş C) Güneş-Ay-Dünya D) Güneş-Dünya-Ay 3. Uzaydan yeryüzüne inmekte olan bir cismin ağırlığında ne gibi değişiklik olur? A) Artar B) Azalır C) Değişmez D) Önce azalır sonra artar 4. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez? A) Ateşten topa benzer. B) Çok güçlü bir ısı ve ışık kaynağıdır. C) Güneş ışığı gözlerimiz için zararlıdır. D) Bir gezegendir.

19 5. Dünya, Güneş ve Ay'dan en küçük olanı hangisidir? A) Güneş B) Ay C) Dünya D) Ay ve Dünya 6. Okula gelirken ve okula dönerken, Güneş neden aynı yerde değildir? A) Dünya, Ay'ın etrafında dolandığı için B) Güneş, Dünya'nın etrafında dolandığı için C) Dünya kendi etrafında döndüğü için D) Güneş kendi etrafında döndüğü için 7. I-Dünya'nın kendi ışığı yoktur. II-Ay'ın kendi ışığı vardır. III-Güneş'in kendi ışığı vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I-II B) II-III C) I-III doru D) I-II-III 8. Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? A) Ay, Güneşten daha uzak olduğu için B) Güneş Aydan daha yakın olduğu için C) Ay bize daha yakın olduğu için D) Hiçbiri

20 9. Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın kendi etrafında dönmesi B) Dünya'nın güneş etrafında dönmesi C) Ayın dünya etrafında dönmesi D) Mevsimlerin oluşması 10. Ay’ın görünümlerini tamamlaması kaç gün sürer? A) 28 Gün B) 14 Gün C) 1 Ay D) 1 Hafta 11. Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? A) futbol topu B) nohut tanesi C) çeyrek pirinç tanesi D) elma 12. Ay tutulması nasıl meydana gelir ? A) Ay'ın gölgesi Dünya'nın belli bir bölgesine düşer. B) Ay ışık kaynağı olmadığından. C) Ay ile Dünya arasına Güneş girdiğinde. D) Ay ile Güneş arasına Dünya'nın girerek Güneş ışınlarını engellemesiyle.

21 13. Dünyamız kendi çevresinde batıdan doğuya doğru döner. Kendi çevresinde doğudan batıya doğru dönseydi güneş hangi yönde batardı? A) Doğu B) Güney C) Kuzey D) Batı 14. Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Güneş kendi etrafında döner B) Isı ve ışık kaynağıdır C) Dünyamıza en yakın yıldızdır D) Dünyanın etrafında dönmesiyle bir sene oluşur 15. Ay hangi evresinde dünyadan görünmez? A) İlk dördün B) Dolunay C) Yeniay D) İkinci dördün 16. Ay'ın evrelerinin doğru sıralanışı hangi seçenektedir? A) son dördün-ilk dördün-yeni ay-dolunay B) yeni ay-ilk dördün-dolunay-son dördün C) yeni ay-dolunay-ilk dördün-son dördün D) yeni ay-son dördün-dolunay-ilk dördün

22 17. Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir? A) Ay'ın şeklinin küre olması B) Güneş ve Ay'ın aynı uzaklıkta olması C) Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesi D) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi 18. Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bu görünüşü aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Dünya'nın güneş etrafında dönmesi B) Ay'ın Dünya etrafında dönmesi C) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi D) Güneş'in Dünya etrafında dönmesi 19. Aşağıdakilerden hangisi Güneş Sistemi içerisinde bulunmaz? A) galaksi B) meteor C) kuyruklu yıldız D) gezegenler 20. Aşağıdakilerden hangisi gece ile gündüzün eşit olduğu tarihlerdir? A) 21 Aralık 21Haziran B) 21 Mart 23 Eylül C) 21Mart 21 Haziran D) 23 Eylül 21 Aralık

23 21. Dünyanın kendi etrafında dönüş süresi ne kadardır? A) 1 gün B) 1 hafta C) 1 ay D) 1 yıl 22. Dünya,güneş etrafında 1 tur dolanıncaya kadar kendi etrafında kaç tur döner? A) 1 B) 7 C) 30 D) 365 23. Dünya'nın etrafında dolanan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş B) Ay C) Teleskop D) Yıldız 24. Gökyüzünü incelemek, bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulan yerlere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir? A) Astroloji B) Rasathane C) Astronomi D) Gökhane

24 1)D 15)C 2)C 16)B 3) A 17)C 4)D 18)A 5)B 19)A 6)C 20)B 7)C 21)A 8) C 22)D 9) C 23)B 10)A 24)B 11)B 12)D 13)A 14)D


"Dünya’ya uzaklığı: 384.000 km. En yakın zamanı: 356.000 km. En uzak zamanı 407.000 km Hacmi (büyüklüğü) Dünya’nın 1/50 si kadardır. Yüzölçümü: 30.000." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları