Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 8 Ticaret Politikası Araçları Prepared by Iordanis Petsas To Accompany International Economics: Theory and Policy International Economics: Theory.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 8 Ticaret Politikası Araçları Prepared by Iordanis Petsas To Accompany International Economics: Theory and Policy International Economics: Theory."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 8 Ticaret Politikası Araçları Prepared by Iordanis Petsas To Accompany International Economics: Theory and Policy International Economics: Theory and Policy, Sixth Edition by Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld

2 Slide 8-2Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Giriş  Temel Gümrük Tarifesi Analizi  Gümrük Tarifelerinin Maliyet ve Getirileri  Ticaret Politikasının Diğer Araçları  Ticaret Politikasının Etkileri: Özet  Özet  Appendix I: Genel Dengede Gümrük Tarifesi Analizi  Appendix II: Monopoly Durumunda Gümrük tarifesi ve İthalat Kotası Bölüm İçeriği

3 Slide 8-3Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Giriş  Bu bölümde, aşağıdaki sorulara yanıt arayacağız. Farklı ticaret politikası araçlarının etkileri nelerdir? –Bu araçlardan kim faydalanacak ve kim kaybedecek? Korumacılığın maliyeti ve getirisi nelerdir? –Getiriler maliyetleri aşıyor mı? Bir devletin ticaret politikası ne olmalı? –Mesela ABD otomobil endüstrisini, Japonya ve Güney Kore’yle olan rekabette korumak için gümrük tarifesi mi koymalı, yoksa ithalat kotası mı?

4 Slide 8-4Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Ticaret Politikası Araçlarının Sınıflandırması Giriş Ticaret Politikası Araçları Daraltıcı Genişletici Gümrük Tarifesi İhracat Vergisi İthalat Kotası Gönüllü İthalat Kısıtı (VER) İthalat Teşviki İhracat Teşviki Gönüllü İthalat Genişlemesi (VIE) FiyatMiktar FiyatMiktar

5 Slide 8-5Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Temel Tarife Analizi  Vergiler ikiye ayrılır: Spesifik vergi –İthal edilen ürünün her birimi başına alınan sabit vergidir. –Örnek: İthal edilen her bisiklet için 10 TL vergi almak. Ad valorem vergi –İthal edilen malın değerine oranla alınan vergidir. –Örnek: İthal edilen bisikletin değerinin %10’u kadar vergi almak.

6 Slide 8-6Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Birleşik vergi, spesifik ve ad valorem vergilerin bir kombinasyonudur. Modern devletler, ülke içi endüstriyi korumak için genellikle tarifedışı ticaret bariyerlerini tercih ederler. Bunlar: –İthalat kotaları –İthalat miktarını sınırlamak –İhracat kısıtları –İhracat miktarını sınırlamak Temel Tarife Analizi

7 Slide 8-7Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Tek Endüstrili Arz, Talep ve Ticaret İki ülkenin olduğunu varsayalım. (Biz ve Onlar). Her iki ülke de buğday üretip tüketiyor ve buğdayın, ülkeler arasında taşınma maliyeti yok. İki ülkede de buğday endüstrisi rekabetçi. Ticaret kotasının olmadığı bir durumda, Biz ülkesindeki buğday fiyatı, Onlar ülkesindeki buğday fiyatını aşmış olsun. –Bu, nakliyecilerin Onlar’dan Biz’e buğday taşımaya başlayacağı anlamına gelir. –Buğday ihracatı Onlar’daki buğday fiyatını yükseltirken, Biz’deki buğday fiyatını düşürecektir. Bu durum fiyat seviyeleri eşitlenene kadar devam eder. Temel Tarife Analizi

8 Slide 8-8Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Dünya fiyatını (P w ) ve ticaret miktarını (Q w ) bulmak için iki eğri tanımlamalıyız: Biz ithalat talep eğrisi –İthal malların her farklı fiyat seviyesinde Biz’im ülkemizde tüketilecek maksimum ithal mal miktarını gösterir. –Yani, Biz’im ülkemizdeki tüketici talebinin, üretici arzını ne kadar aştığını gösterir: MD = D(P) – S(P) Onlar ihracat arzı eğrisi –Onlar’ın her farklı fiyat seviyesi için dünyaya sağlayacağı maksimum ihracat miktarını gösterir. –Yani, Onlar’ın ülkesindeki üretici arzının, tüketici talebini ne kadar aştığını gösterir : XS = S*(P*) – D*(P*) Temel Tarife Analizi

9 Slide 8-9Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Quantity, Q Price, P Quantity, Q MD D S A PAPA P2P2 P1P1 S2S2 D2D2 D 2 – S 2 2 S1S1 D1D1 D 1 – S 1 1 Figure 8-1: Biz Ülkesinin İthalat Talep Eğrisi Temel Tarife Analizi

10 Slide 8-10Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  İthalat talep eğrisinin özellikleri: Dikey ekseni, ithalatçı ülkenin iç piyasa fiyatında keser. Aşağı doğru eğimlidir. İthalatçı ülkenin iç talep eğrisinden daha yatıktır. Temel Tarife Analizi

11 Slide 8-11Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. P2P2 P*AP*A D*D* S*S* P1P1 XS Price, P Quantity, Q S *2 – D *2 S *2 D *2 Figure 8-2: Onlar Ülkesinin İhracat Arz Eğrisi Temel Tarife Analizi D *1 S *1 S *1 – D *1

12 Slide 8-12Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  İhracat arz eğrisinin özellikleri: Dikey ekseni ihracatçı ülkenin iç piyasa fiyatında keser. Yukarı doğru eğimlidir. İhracatçı ülkenin iç arz eğrisinden daha yatıktır. Temel Tarife Analizi

13 Slide 8-13Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Figure 8-3: Dünya Dengesi XS Price, P Quantity, Q MD PWPW QWQW 1 Temel Tarife Analizi

14 Slide 8-14Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Bazı gerekli tanımlar: Ticaret Haddi; ihraç edilebilir malların, ithal edilebilir mallar cinsinden göreceli fiyatıdır. Küçük Ülke; dünyanın geri kalanıyla yaptığı ticaret ne kadar olursa olsun ticaret haddini etkileyemeyecek kadar küçük bir ülkedir.  Analizler, aşağıdaki iki durumdan birine dayandırılacaktır: Birbiriyle ticaret yapan iki büyük ülke Dünyanın geri kalanıyla ticaret yapan bir küçük ülke Temel Tarife Analizi

15 Slide 8-15Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Tarifenin Etkileri İki büyük ülkenin birbiriyle ticaret yaptığını varsayalım. Biz’im ithal edilen her kilo buğday için 2TL vergi uyguladığımızı varsayalım. –Bu durumda ihracatçılar, iki ülke arasındaki fiyat farkı 2TL’den fazla olmazsa, buğdayı Onlar’dan Biz’e taşımak istemeyeceklerdir. Figure 8-4, buğdayın kilosu başına t TL spesifik tarifenin etkisini göstermektedir. Temel Tarife Analizi

16 Slide 8-16Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. XS PTPT MD D*D* S*S* D S PWPW 2 QTQT 1 QWQW Temel Tarife Analizi Figure 8-4: Tarifenin Etkileri P*TP*T 3 t Price, P Quantity, Q Price, P Quantity, Q Price, P Quantity, Q Home marketWorld marketForeign market Biz’im Piyasa Dünya PiyasasıOnlar’ın Piyasa

17 Slide 8-17Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Tarifenin olmadığı durumda, buğdayın dünya fiyatı (P w ) her iki ülkede de eşit olacaktır. Tarife olduğu durumda ise, buğdayın fiyatı Biz’de P T seviyesine yükselirken, Onlar’da P* T (= P T – t) seviyesine düşecektir. Fiyatlar arasındaki fark t kadardır. –Biz’de: yüksek fiyat sebebiyle üreticiler daha fazla arz ederken tüketiciler daha az talep ederler, böylece ithalat talebi azalır. –Onlar’da: düşük fiyat sebebiyle üreticiler daha az arz ederken tüketiciler daha fazla talep ederler, böylece ihraç edilecek arz miktarı azalır. –Böylece, buğdayın ticareti hacmi, tarifenin uygulanmasıyla düşer. Temel Tarife Analizi

18 Slide 8-18Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Biz’im iç fiyatımız, vergiden daha az artar çünkü verginin bir kısmı Onlar’ın ihracat fiyatına yansımış ve fiyatı düşürmüştür. –Eğer Biz küçük bir ülkeysek ve tarife uyguluyorsak, ihracat fiyatları etkilenmez ve Biz’deki (ithalatçı ülke) iç fiyat vergi miktarınca artar. Temel Tarife Analizi

19 Slide 8-19Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Figure 8-5: Küçük Bir Ülkede Tarife S Price, P Quantity, Q D P W + t PWPW Imports after tariff S1S1 D1D1 Imports before tariff D2D2 S2S2 Temel Tarife Analizi

20 Slide 8-20Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Korumacılık Miktarını Ölçme Gerçekte ticaret politikalarını analiz ederken, bir politikanın ne kadar koruma sağlayacağını bilmemiz önemlidir. –Koruma miktarını, serbest ticaret altında oluşacak fiyatın bir yüzdesi olarak ifade edebiliriz. –Bu ölçüm yöntemi, iki problem ortaya çıkar: »Büyük ülke durumunda tarife, ihracat fiyatını düşürecektir. »Tarifelerin üretimin farklı aşamalarında farklı etkileri olabilir. Temel Tarife Analizi

21 Slide 8-21Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Efektif korumacılık oranı Tarifenin hem ürünün son fiyatı hem de üretimde kullanılan girdi maliyetleri üzerindeki etkileri hesaba katılmalıdır. –Eğer korunacak malın üretiminde ithal aramallar kullanılıyorsa, tarifenin sağlayacağı koruma tarife oranına eşit olmayacaktır. –Örnek: 50 milyon dolara satılan bir Avrupa uçağının üretim maliyeti 60 milyon dolardır. Bu maliyetin yarısı ise diğer ülkelerden alınan parçalar içindir. Avrupa devleti bu uçağın üretimi için 10 milyon dolarlık bir teşvik verip, ithalat maliyetini 30 milyon dolardan 20 milyon dolara düşürmüştür. Böylece efektif korumacılık oranı oranı (30-20)/20 = 50% olur. Temel Tarife Analizi

22 Slide 8-22Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri  Tarifeler, malın fiyatını ithalatçı ülkede yükseltirken, ihracatçı ülkede düşürür.  Bu fiyat değişimlerinin sonucu olarak: İthalatçı ülkedeki tüketiciler kaybeder ve ihracatçı ülkedeki tüketiciler kazanır. İthalatçı ülkedeki üreticiler kazanırken, ihracatçı ülkedekiler kaybeder. Devlet tarife uygulamasından gelir elde eder.  Bu maliyet ve getirileri ölçmek ve karşılaştırmak için, tüketici ve üretici fazlası kavramlarını tanımlayalım.

23 Slide 8-23Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Tüketici ve Üretici Fazlası Tüketici fazlası –Bir satın alma işlemindeki tüketici fazlası, tüketicinin ödemeye razı olduğu fiyat ile ödediği fiyat arasındaki fark şekilde hesaplanır. –Piyasa talep eğrisinden elde edilebilir. –Grafik olarak, talep eğrisinin altında ve piyasa fiyatının üstünde kalan alana eşittir. –Örnek: Bir kutu kolaya 5 TL vermeye hazır olan bir insan, fiyatın 3 TL olduğu durumda, 2 TL tüketici fazlası kazanmış olur. Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri

24 Slide 8-24Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. 8 $12 9 $10 10 $9 11 D Figure 8-6: Talep Eğrisinden Tüketici Fazlasına Geçiş Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri Price, P Quantity, Q

25 Slide 8-25Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Figure 8-7: Geometrik Olarak Tüketici Fazlası Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri a b P1P1 P2P2 D Price, P Quantity, Q Q2Q2 Q1Q1

26 Slide 8-26Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Üretici fazlası –Bir satış işlemindeki üretici fazlası, üreticinin sattığı fiyat ile satmaya razı olduğu fiyat arasındaki fark şekilde hesaplanır –Piyasa arz eğrisinden elde edilebilir. –Grafik olarak, arz eğrisinin üstünde ve piyasa fiyatının altında kalan alana eşittir. – Örnek: Bir üretici 2 TL’ye satmayı düşündüğü bir malı 5TL’ye satarsa 3 TL üretici fazlası kazanmış olur. Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri

27 Slide 8-27Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Figure 8-8: Geometrik Olarak Üretici Fazlası Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri d c P2P2 P1P1 S Price, P Quantity, Q Q2Q2 Q1Q1

28 Slide 8-28Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri  Maliyet ve Getirilerin Ölçülmesi Tüketici ve üretici fazlalarını toplamak mümkün müdür? –Tüketici ve üretici fazlalarını cebirsel olarak toplayabiliriz çünkü fiyattaki bir değişim, her bireyi iki şekilde etkiler: –Tüketici olarak –Üretici olarak –We assume that at the margin a dollar’s worth of gain or loss to each group is of the same social worth.

29 Slide 8-29Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Figure 8-9: Bir Tarifenin İthalatçı Ülke İçin Maliyet ve Getirileri Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri PTPT PWPW P*TP*T b c d e D a = tüketici zararı (a + b + c + d) = üretici kazancı (a) = devletin geliri (c + e) QTQT D2D2 S2S2 S S1S1 D1D1 Price, P Quantity, Q

30 Slide 8-30Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. b ve d üçgenlerinin alanları toplamı ülkenin toplam kaybını (verimlilik kaybı) gösterirken, e dikdörtgeninin alanı ise buna karşılık gelen kazancı (dış ticaret haddi kazancı) ölçmektedir. –Verimlilik kaybı ortaya çıkar çünkü tarifeler tüketim ve üretim isteğini düşürür. –Üretici ve tüketiciler, ithal ürünler gerçekte olduğundan daha pahalıymış gibi davranırlar. –b üçgeni üretim kaybını ve d üçgeni tüketim kaybını gösterir. –Dış ticaret haddi kazancı ortaya çıkar çünkü tarifeler ihracat fiyatlarını düşürür. The terms of trade gain arises because a tariff lowers foreign export prices. Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri

31 Slide 8-31Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Eğer dış ticaret haddi kazancı verimlilik kaybından büyükse, tarifeler ithalatçı ülkenin refahını artırır. –Küçük ülke durumunda, tarifeler ithalatçı ülkenin refahını düşürür. Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri

32 Slide 8-32Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Figure 8-10: Bir Tarifenin Net Refah Etkisi PTPT PWPW P*TP*T b d e D = verimlilik kaybı (b + d) = dış ticaret haddi kazancı (e) Imports S Price, P Quantity, Q Bir Tarifenin Maliyet ve Getirileri

33 Slide 8-33Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  İhracat Teşvikleri: Teori İhracat teşviki –Bir ürünü yurtdışına ulaştıran bir firma ya da şahsa devlet tarafından yapılan ödeme –Devlet bir ihracat teşviki önerdiğinde ihracatçılar, iç fiyatın dış fiyatı teşvik miktarı kadar aştığı noktaya dek ürün ihraç etmeye devam ederler. –Spesifik ya da ad valorem olabilir. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

34 Slide 8-34Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. b a Figure 8-11: İhracat Teşvikinin Etkileri Ticaret Politikasının Diğer Araçları PSPS PWPW P*SP*S Price, P Quantity, Q Exports g f e Subsidy d c = üretici kazancı (a + b + c) = tüketici kaybı (a + b) = devlet teşvikinin maliyeti (b + c + d + e + f + g) D S

35 Slide 8-35Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. İhracat teşvikleri ihracatçı ülkede fiyatları yükseltirken, ithalatçı ülkede düşürür. Tarifelerin aksine ihracat teşvikleri, dış ticaret hadlerini kötüleştirir. İhracat teşvikleri, getirilerini aşan maliyetlere net bir şekilde sebep olmaktadır. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

36 Slide 8-36Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Figure 8-12: Avrupa Ortak Tarım Politikası Ticaret Politikasının Diğer Araçları Price, P Quantity, Q S D İthalatsız AB fiyatı Dünya fiyatı = devlet teşvikinin maliyeti Destek fiyatı Exports

37 Slide 8-37Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  İthalat Kotası: Teori İthalat kotası, ithal edilen mal miktarının doğrudan kısıtlanmasıdır. –Örnek: ABD, peynir ithalatı üzerinde bir ithalat kotasına sahiptir. Kısıtlamalar genellikle bir grup insana ya da firmaya verilen lisanslar yoluyla uygulanır. –Örnek: Peynir ithal etmesine izin verilen belirli ticaret firmaları var. Bazı durumlarda (şeker ve giysi gibi), ABD’de satış yapma hakkı doğrudan ihracatçı devletlere verilmiştir. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

38 Slide 8-38Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. İthalat kotası, ithal ürünün iç piyasalardaki fiyatını her zaman artırır. Lisans sahipleri, ithal malları alıp yurtiçinde daha yüksek bir fiyata satabilirler. –İthalat lisansına sahip olanların elde ettiği kar, kota rantı olarak isimlendirilir. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

39 Slide 8-39Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. İthalat kotalarının ve tarifeler refah analizleri –Kota ile tarife arasındaki fark, kota durumunda devletin gelir elde etmemesidir. –Bir ithalat kotasının maliyet ve getirilerini incelerken, rantı kimin aldığı çok önemlidir. –İç piyasalarda satış hakkı ihracatçı devlete verilmişse; rantın yurtdışına gidecek olması, kotanın maliyetinin denk bir tarife maliyetinden çok daha yüksek olmasına yol açar. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

40 Slide 8-40Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. ABD piyasa fiyatı 466 Dünya fiyatı 280 b c d Demand a 8.45 6.32 Supply 5.14 9.26 Price, $/ton Şeker Miktarı, milyon ton Figure 8-13: ABD’nin Şeker Üzerindeki İthalat Kotasının Etkileri Ticaret Politikasının Diğer Araçları İthalat Kotası: 2.13 milyon ton = tüketici kaybı (a + b + c + d) = üretici kazancı (a) = kota rantı(c)

41 Slide 8-41Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Gönüllü İhracat Kısıtları Gönüllü ihracat kısıtı (voluntary export restraint (VER)) ihracatçı ülke tarafından uygulanan bir ihracat kotasıdır. –Ayrıca gönüllü kısıtlama anlaşması (voluntary restraint agreement (VRA)) olarak da bilinir. VER’ler ithalatçının isteği üzerine uygulanır ve diğer ticaret kısıtlarının önüne geçeceği, ihracatçı tarafından kabul edilir. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

42 Slide 8-42Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. VER tam olarak, lisansın yabancı devletlere verildiği ve bu yüzden ithalatçı ülkeye maliyetin fazla olduğu ithalat kotasına benzer. VER ithalatçı ülke için her zaman, ithalatı aynı oranda kısıtlayan tarifelere göre daha maliyetlidir. –VER altında tarife geliri, yabancılar tarafından kazanılan ranta dönüşür. –Örnek: Tekstil ve giyim, çelik ve otomobil sektörlerindeki üç major gönüllü kısıtın, ABD tüketicisine maliyetinin yaklaşık 2/3’ü, yabancıların rant geliri olmaktadır. VER uygulaması, ithalatçı ülke için bir kayıp oluşturur. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

43 Slide 8-43Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Yerli Katkı Gerekleri Yerli Katkı Gerekliliği, nihai ürünün belirli bir oranının ülke içinde üretilmesini gerektiren bir düzenlemedir. –Bu oran, fiziki ürün ya da değer şeklinde tanımlanabilir. Yerli katkı yasaları; üretim temelini, montajdan ara mala kaydırmak isteyen gelişmekte olan ülkelerde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

44 Slide 8-44Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Yerli katkı yasaları, devlet geliri ya da kota rantı üretmezler. –Bunun yerine, ithal ve yerli malların fiyatları arasındaki fark, ortalama olarak nihai fiyata yansır ve tüketiciye yüklenir. –Örnek: otSuppose that auto assembly firms are required to use 50% domestic parts. The cost of imported parts is $6000 and the cost of the same parts domestically is $10,000. Then the average cost of parts is $8000 (0.5 x $6000 + 0.5 x $10,000). Firms are allowed to satisfy their local content requirement by exporting instead of using parts domestically. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

45 Slide 8-45Copyright © 2003 Pearson Education, Inc.  Diğer Ticaret Politikası Araçları İhracat kredi teşvikleri –İhracatçılara verilen sübvanse edilmiş krediler. –Normal ihracat teşvikleriyle aynı etkiye sahiptir. Milli tedarik –İthal muadillerinden daha pahalı olsa bile, devletin ya da kamu şirketlerinin iç piyasalardan tedarik etme zorunluluğu. Bürokratik regülasyonlar –Bazen devletler sağlık, güvenlik ve gümrük işlemlerine dayanan büyük bariyerler koyarlar. Ticaret Politikasının Diğer Araçları

46 Slide 8-46Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Ticaret Politikalarının Etkileri: Özet Table 8-1: Alternatif Ticaret Politikalarının Etkileri

47 Slide 8-47Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Özet  Tarifeler, iç ve dış fiyatlar arasında takoz rolu oynar ve iç piyasadaki fiyatların tarife oranından daha az artmasını sağlar (küçük ülke durumu hariç). Küçük ülke durumunda, tarifenin tamamı iç piyasaya yansır.  Tarife ya da diğer ticaret politikası araçlarının maliyet ve getirilerini, tüketici ve üretici fazlası kavramlarıyla ölçebiliriz. Yerli üreticiler kazanır Yerli tüketiciler kaybeder Devlet tarife geliri elde eder

48 Slide 8-48Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Özet  Bir tarifenin refah üzerindeki net etkisi iki parçaya ayrılabilir: Verimlilik (tüketim ve üretim) kaybı Dış ticaret haddi kazancı (küçük ülke durumunda sıfırdır)  An export subsidy causes efficiency losses similar to a tariff but compounds these losses by causing a deterioration of the terms of trade.  İthalat kotaları ve gönüllü ihracat kısıtları altında, ithalatçı devlet gelir elde etmez.

49 Slide 8-49Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Table 8AI-1: Küçük Ülke İçin Serbest Ticaret Dengesi Appendix I: Genel Dengede Gümrük Tarifesi Analizi Eğim = - P * M /P * F Makine üretim ve tüketimi, Q M, D M Yiyecek üretim ve tüketimi, Q F, D F D1D1 Q1Q1

50 Slide 8-50Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Q F, D F Q M, D M Q2Q2 D2D2 Eğim = - P * M /P * F (1 + t) Table 8AI-2: Küçük Ülkede Tarife Appendix I: Genel Dengede Gümrük Tarifesi Analizi

51 Slide 8-51Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Table 8AI-3: Tarifenin Dış Ticaret Haddi Üzerindeki Etkisi Appendix I: Genel Dengede Gümrük Tarifesi Analizi F M1M1 Eğim = (P * M /P * F ) 1 1 Eğim = (P * M /P * F ) 2 M2M2 2 3 Biz’im makine ihracatımız, Q M - D M Onlar’ın makine ithalatı, D * M - Q * M Biz’im yiyecek ithalatımız, D F - Q F Onlar’ın yiyecek ihracatı, Q * F - D * F O

52 Slide 8-52Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. D Appendix II: Monopoly Durumunda Gümrük Tarifesi ve İthalat Kotası Table 8AII-1: Serbest Ticaret Altında Monopol Price, P Quality, Q PWPW PMPM MC MR DfDf QMQM QfQf

53 Slide 8-53Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. D Appendix II: Monopoly Durumunda Gümrük Tarifesi ve İthalat Kotası Table 8AII-2: Tarife Yoluyla Monopolün Korunması Price, P Quality, Q PWPW PMPM MC MR DfDf QMQM QfQf DtDt QtQt P W + t

54 Slide 8-54Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Price, P Quality, Q PWPW PqPq Appendix II: Monopoly Durumunda Gümrük Tarifesi ve İthalat Kotası Table 8AII-3: İthalat Kotasıyla Monopolün Korunması MC MR q DqDq D QqQq

55 Slide 8-55Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Price, P Quality, Q PWPW PqPq P W + t Appendix II: Monopoly Durumunda Gümrük Tarifesi ve İthalat Kotası Table 8AII-4: Kota ve Tarife Karşılaştırması MC MR q DqDq D QtQt QqQq


"Bölüm 8 Ticaret Politikası Araçları Prepared by Iordanis Petsas To Accompany International Economics: Theory and Policy International Economics: Theory." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları