Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TİCARET HAYATINA GETİRDİĞİ ÖNEMLİ YENİLİKLER FAHRİ KÖSE Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaynak: 6102 Sayılı TTK ve İSMMMO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TİCARET HAYATINA GETİRDİĞİ ÖNEMLİ YENİLİKLER FAHRİ KÖSE Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaynak: 6102 Sayılı TTK ve İSMMMO."— Sunum transkripti:

1 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TİCARET HAYATINA GETİRDİĞİ ÖNEMLİ YENİLİKLER FAHRİ KÖSE Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaynak: 6102 Sayılı TTK ve İSMMMO Eğitim notları, www.muhasebevergi.com

2 2 KANUNUN BİRİNCİ HEDEFİ TÜRK İŞLETMELERİNİN ULUSLAR ARASI TİCARETE ENTEGRE OLMASI İLE REKABET GÜCÜNE HAİZ OLMASINI SAĞLAMAKTIR. BU HEDEF İLE ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLMİŞ VE TEKNİK BİR KAVRAM OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ESAS ALINMAKTA VE BU DOĞRULTUDA BAĞIMSIZ DENETİM MEKANİZMASI HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR. BASİRETLİ TÜCCAR DEYİMİ, YERİNİ TEDBİRLİ TÜCCARA BIRAKMIŞTIR. TİCARİ MUHASEBE – VERGİ MUHASEBESİ AYRIMI ORTADAN KALKACAKTIR. KANUN, ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARININ GETİRİLMESİYLE ŞİRKETİN YÖNETİM VE FİNANSAL DURUMUNUN İZLENEBİLİR VE DENETLENEBİLİR HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAKLA BİRLİKTE TİCARİ YAZIŞMALARLA, TİCARİ DEFTERLERE, FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORLARI İLE AYRICA İNTERNET SİTESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİYLE ŞEFFAFLIĞI HAYATA GEÇİRMİŞ OLACAKTIR. BU ŞEFFAFLIK GEREĞİ ŞİRKETLER EVRAK KAYIT DÜZENİNİ, DEFTERLERİN DENETİME ELVERİŞLİ BİR BİÇİMDE SAKLANMASI GİBİ KONULAR ÖNEM KAZANMAKTA, YENİ DÖNEMDE HESAPLAR (UFRS) ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA SATANDARTLARINA UYUMLU (TMS) TÜRKİYE MUHASEBE SATANDARTLARINA GÖRE TUTULACAKTIR. KAYITLARININ TAMAMI OFİSİMDE TAKİP EDİLEN MÜKELLEFLERİMİN KAYIT DÜZENİ YENİ YASAYA UYUMLU HALDE TAKİPİ YAPILACAK OLUP, GEREKTİĞİNDE BU KONUDA BİLGİLENDİRMELER VE YÖNLENDİRMELER YAPILACAKTIR. KAYITLARININ TAMAMI ŞİRKET BÜNYESİNDE TAKİP EDİLEN MÜKELLEFLERİMİN MUHASEBE DEPARTMANINDA GÖREVLİ PERSONEL, TARAFIMDAN BİLGİLENDİRİLECEK VE YÖNLENDİRİLECEKTİR. ANCAK MUHASEBE MESLEĞİNİ İCRA EDEN ARKADAŞLARIN, BAZI KURUM VE KURULUŞLARCA DÜZENLENMEKTE OLAN EĞİTİMLERE KATILMALARINI TAVSİYE EDİYORUM.

3 3 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 1535 MADDEDEN OLUŞMAKTA OLUP, KAPSAMLI BİR KANUN OLDUĞUNDAN, TİCARİ HAYATTA GÜNLÜK İHTİYAÇ DUYULABİLECEK GEREKLİ GÖRÜLEN ÖNEMLİ KONULAR ÖZETLENMİŞTİR. KANUNUN İLGİLİ MADDE İNDEXLERİ ÖZETLE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. MADDE : 11 - 123 TİCARİ İŞLETMELER HUKUKU MADDELERİNİ, MADDE : 124 - 644 TİCARET ŞİRKETLERİ HUKUKU MADDELERİNİ, MADDE : 645 - 849 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU MADDELERİNİ, MADDE : 850 - 930 TAŞIMA İŞLERİ HUKUKU MADDELERİNİ, MADDE : 931 - 1400 DENİZ TİCARETİ HUKUKU MADDELERİNİ, MADDE : 1401 - 1520 SİGORTA HUKUKU MADDELERİNİ KAPSAMAKTADIR.

4 4 YENİ TTK.’NIN YÜRÜRLÜLÜK TARİHLERİ İLE UYUM SÜRELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 01.07.2012GENEL YÜRÜRLÜLÜK 14.08.2012ŞİRKET HÜKÜMLERİNİN YENİ TTK’NA UYUMLULULUĞU 01.01.2013MUHASEBE KAYITLARININ TMS/TFRS ‘YE GÖRE DÜZENLENMESİ 01.03.2013BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SEÇİMİ 01.07.2013İNTERNET SAYFALARININ HAZIRLANMASI VE YAYINLANMASI 14.02.2014SERMAYENİN UYUMU 01.07.2015PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI OLARAK BU TARİHLERDE TAMAMEN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLMAKLA, BELİRLENEN BU SÜRELERE KADAR ŞİRKETLER POZİSYONLARINI TAMAMLAMIŞ OLACAKLARDIR.

5 5 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNDAKİ YENİLİKLER TİCARİ İŞLETME; ESNAF İŞLETMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SINIRI AŞAN DÜZEYDE OLAN, ASIL HEDEFİ GELİR SAĞLAMAK OLAN, FAALİYETLERİNİ DEVAMLI VE BAĞIMSIZ ŞEKİLDE YÜRÜTEN ŞEKLİNDE TANIMLANMIŞTIR. TİCARİ İŞLETMENİN TİCARET ŞİRKETİNE, TİCARET ŞİRKETİNİN TİCARİ İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR. BU DURUM FAALİYETİNİ SERMAYE ŞİRKETİ OLARAK SÜRDÜRMEK İSTEMEYENLERE KOLAYLIK GETİRMİŞTİR. TİCARİ İŞLETME HUKUKUNDA ŞEFFAFLIK İLKESİ, YAZIŞMALARLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KURALI GETİRMİŞTİR. TACİRİN İŞLETMESİYLE İLGİLİ OLARAK KULLANDIĞI HER TÜRLÜ KAĞIT VE BELGEDE, TACİRİN SİCİL NUMARASI, TİCARET ÜNVANI, İŞLETMENİN MERKEZİ, TACİR SERMAYE ŞİRKETİ İSE TAAHHÜT EDİLEN VE ÖDENEN SERMAYE, İNTERNET SİTESİNİN ADRESİ VE NUMARASI GÖSTERİLİR. ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLERDE, SIRASIYLA YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN; MÜDÜRLERİN VE YÖNETİCİLERİN ADLARI VE SOYADLARI GÖSTERİLİR. TÜM BU BİLGİLER ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE DE YAYINLANIR.(TTK.MD.39/2) BU DURUMDA 2011 YILI SONUNA KADAR İŞLETMELER TÜM BASILI EVRAKLARINI ÖZELLİKLE FATURA, İRSALİYE VE MAKBUZLARINI KANUNDA BELİRTİLEN BİLGİLER YER ALACAK ŞEKİLDE YENİDEN BASTIRIP KULLANMAYA BAŞLAYACAKLARDIR.

6 6 ŞİRKETLER, KANUNUN ZORUNLU TUTTUĞU BÜTÜN İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İLE YAPABİLECEKLER. İŞLEMLER İLE İLGİLİ BELGELER AYNI ŞEKİLDE ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEBİLECEKTİR.(MD:1526/3) TARAFLARIN AÇIKÇA ANLAŞMALARI VE (TTK.MD18/3 SAKLI KALMAK ŞARTIYLA) İHBARLAR, İHTARLAR, İTİRAZLAR VE BENZERİ BEYANLAR; FATURA, TEYİT MEKTUBU, İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ, TOPLANTI ÇAĞRILARI VE BU HÜKÜM UYARINCA YAPILAN ELEKTRONİK GÖNDERME VE ELEKTRONİK SAKLAMA SÖZLEŞMESİ, ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEBİLİR, YOLLANABİLİR, İTİRAZA UĞRAYABİLİR VE KABUL EDİLMİŞSE HÜKÜM İFADE EDER DENMEKTEDİR. (TTK MD.1525/1) TACİRLER ARASINDA DİĞER TARAFI TEMERRÜDE DÜŞÜRMEYE, SÖZLEŞMELERİ FESHETMEYE VEYA SÖZLEŞMEDEN DÖNMEYE İLİŞKİN İHBARLAR VE İHTARLARIN, KLASİK YÖNTEMLER OLAN NOTER, TAAHHÜTLÜ MEKTUP VE TELGRAF YOLUYLA YAPILABİLECEĞİ GİBİ, KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ) ÜZERİNDEN GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA YÖNTEMİYLE DE YAPILABİLECEKTİR.(TTK. MD.18/3) BUDA GÖSTERİYORKİ KEP ÜZERİNDEN YAPILAN BİLDİRİMLER GÜÇLÜ BİR DELİL VASFINI KAZANMAKTADIR. ELEKTORNİK POSTA HİZMETLERİNİ SAĞLAYICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE YETKİLENDİRİLME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TARAFINDAN BİR YÖNETMELİK DÜZENLENMESİ BEKLENMEKTEDİR. BU YÖNETMELİKLE, YETKİ VERİLMİŞ HİZMET SAĞLAYICILARI İLE ÇALIŞMAK İSABETLİ OLACAKTIR.

7 7 TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. (MAD.11/3) TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ TASARRUFİ BİR İŞLEM OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. DEVİR İŞLEMİ YAZILI OLARAK SÖZLEŞME İLE YAPILACAK, SÖZLEŞMENİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLDİĞİ ANDA TİCARİ İŞLETMENİN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞI DEVRALANA GEÇMİŞ OLACAKTIR. KİRACILIK HAKKI MAL SAHİBİNİN İZNİ OLMADAN KENDİLİĞİNDEN DEVRALANA GEÇECEKTİR. TİCARİ DEFTERLER (ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA SATANDARTLARI) UFRS’ YE UYARLANMIŞ OLAN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NA (TMS) UYGUN BİÇİMDE TUTMA MECBURİYETİ GETİRİLMİŞTİR. KONU İLE İLGİLİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURUMU KAPATILMIŞ OLUP YERİNE KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURULMUŞTUR. BU KURUM TARAFINDAN DÜZENLENMEKTE OLAN VE 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN YENİ TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇALIŞMALARININ BİTİRİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. MAL VE HİZMET TEDARİKİ: (TTK MD.1530) MAL VE HİZMETİN TESLİM EDİLDİĞİ DURUMLARDA, İLK OLARAK SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN VADE VEYA ÖDEME SÜRESİ DOLDUĞUNDA, İHTARA LÜZUM KALMAKSIZIN TEMERRÜT GERÇEKLEŞECEKTİR. İKİNCİ OLARAK MAL VE HİZMET BEDELİ TESLİMDEN İTİBAREN BELİRLİ SÜRELERDE ÖDENMELİDİR. SÖZLEŞME İLE BELİRLENMEMİŞSE BU SÜRE 30 GÜNDÜR. SÖZLEŞMEDE İSE AZAMİ 60 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ KARARLAŞTIRILABİLİR. MALIN VEYA HİZMETİN MUAYENESİ KABUL GÖRMESİ KARARLAŞTIRILILMİŞ İSE 30 VE 60 GÜNLÜK BU SÜRELERE EN ÇOK 30 GÜN EKLENEBİLİR. TAKSİTLİ ÖDEMELERDE BU KURAL İLK TAKSİDE UYGULANACAKTIR.

8 8 ŞİRKETLER HUKUKUNDAKİ YENİLİKLER ŞİRKETLER HUKUKUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİLERDEN BİRİ ‘’ULTRA VİRES’’ YASAĞININ KALDIRILMIŞ OLMASIDIR. ÖZETLE ŞİRKET, ANASÖZLEŞMESİNDE YAZILI OLMAYAN İŞLERİ YAPABİLECEK ANCAK BU İŞLERDEN DOLAYI ŞİRKET YÖNETİM KURULU SORUMLU OLACAKTIR. TTK’DA İLK DEFA DÜZENLENEN KONULARDAN BİRİSİ DE ŞİRKETLER TOPLULUĞUDUR. BU DÜZENLEMENİN AMACI, HAKİM KONUMDAKİ ŞİRKETİN YAVRU ŞİRKET VEYA ŞİRKETLERİNE VERMİŞ OLDUĞU TALİMATLARLA YAVRU ŞİRKETLERİ ZARARA UĞRATMASI SONUCUNDA SORUMLULUĞUNU DÜZENLEMEK, YAVRU ŞİRKETİ VE PAY SAHİPLERİNİ KORUMAKTIR. HAKİM VE YAVRU ŞİRKET İLİŞKİSİNİN HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKACAĞI MD.195 İLE BELİRLENMİŞTİR. BİR ŞİRKET DİĞER ŞİRKETİN SEMAYESİNİN ¼ SAHİP İSE İŞTİRAK SAYILACAK, FAZLA İSE BAĞLI ŞİRKET SAYILACAKTIR. YENİ SENEDE 01.01.2013 – 01.03.2013 TARİHLERİ ARASI, HER BİR SERMAYE ŞİRKETİ, BAĞIMSIZ BİR DENETİM FİRMASI VEYA DENETÇİ İLE ANLAŞMA YAPMAK MECBURİYETİ GETİRİLMİŞTİR. DENETÇİ ATAMASI YAPMAYAN FİRMALARA ŞİRKETİN MERKEZ ADRESİNİN BULUNDUĞU ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ TARAFINDAN RESEN DENETÇİ ATANACAKTIR. MAD.554 İLE DENETÇİYE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR VERİLMİŞTİR. DENETÇİ, ŞİRKETİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE VE YÖNETMELİKLERLE BELİRLENECEK OLAN DÖNEMSEL VEYA YILLIK OLARAK FİNANSAL TABLOLAR VE DİĞER TÜM İŞLEMLER İLE İLGİLİ DENETİM RAPORLARINI HAZIRLAMAK KANUNİ GÖREVİDİR. KANUNİ GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KUSURLU HARAKET ETTİKLERİ TAKTİRDE, HEM ŞİRKETE HEM DE ŞİRKET ORTAKLARI İLE ŞİRKET ALACAKLARINA KARŞI VERDİKLERİ ZARAR DOLAYISI İLE SORUMLU OLACAKLARDIR.

9 9 MD.1524 İLE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTESİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİR. HER SERMAYE ŞİRKETİ, BİR İNTERNET SİTESİ AÇMAK, ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ ZATEN MEVCUTSA BU SİTENİN BELLİ BİR BÖLÜMÜNÜ AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN YAYIMLANMASINA ÖZGÜLEMEK ZORUNDADIR. YAYIMLANACAK İÇERİKLER BAŞLICA ŞUNLARDIR. a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar. c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler. e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar. f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları. g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler. h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

10 10 ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri. i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler. j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler. ‘’TİCARİ SIR; BİR ŞİRKETİN RAKİPLERİNE KARŞI EKONOMİK AVANTAJ ELDE ETMESİNİ SAĞLAYAN BİR BÜTÜNDÜR. ŞİRKET ORTAĞI OLMAYAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN BİLGİ EDİNME HAKKININ NEREYE KADAR OLDUĞU, NELERİN TİCARİ SIR KAVRAMINA DAHİL OLDUĞU TARTIŞMA KONUSU OLUP, İNTERNET SİTESİNDEN YAPILMASI ZORUNLU İLANLARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM.’’ DİĞER ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK, TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİ VEYA LİMİTED ŞİRKET KURULABİLECEKTİR. BİRDEN FAZLA ORTAKLI ANONİM ŞİRKETLER İLE LİMİTED ŞİRKETLER TEK ORTAKLI ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞEBİLECEKTİR. ESKİ KANUNA GÖRE A.Ş.LERDE ORTAK SAYISI BEŞİN ALTINA, LTD.ŞTİ.LERDE İKİNİN ALTINA DÜŞMESİ SONUNDA ORTAKLIĞIN SONA ERME SEBEBİ İDİ, YENİ DÜZENLEME İLE BU DURUM SONA ERMİŞTİR. (TTK MD.338)

11 11 ŞİRKET SERMAYELERİNİN ASGARİ TUTARLARI ANONİM ŞİRKETLERİ İÇİN 50.000.-TL, LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN 10.000.-TL OLARAK BELİRLENMİŞ OLUP, BU TUTARLARIN ALTINDA KALAN ŞİRKETLER 2011 YILI İÇİNDE SERMAYELERİNİ ARTIRACAKLARDIR. ÖNCEKİ YASA İLE OLAN TEK DEĞİŞİKLİK LTD.ŞTİ. İÇİN SERMAYE MİKTARININ 5.000.-TL DEN 10.000.- TL’NA ÇIKMIŞ OLMASIDIR. ŞİRKET KURULUŞLARINDA, KURULACAK ŞİRKET ADINA BİR BANKADA HESAP AÇILARAK TESCİLDEN ÖNCE SERMAYENİN %25’ İNİN BANKAYA BLOKE EDİLMESİ MECBURİYETİ GETİRİLMİŞTİR. KALAN %75 SERMAYE PAYI ÖDEMESİ, ŞİRKETİN TESCİLİNDEN İTİBAREN 24 AY SÜRE TANINMIŞTIR. LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN SERMAYE BLOKESİ %100’DÜR. ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ŞİMDİKİ MEVZUATA GÖRE OLDUKÇA FAZLA DEĞİŞİKLİKLERE UĞRAMIŞ OLUP, KURULUŞDAN ÖNCE İŞLEM DENETCİSİ RAPORU ARANMAKTA VE BUNUNLA İLGİLİ YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER BEKLENMEKTEDİR. YENİ TTK MD.359 UYARINCA EN AZ BİR ÜYEDEN YÖNETİM KURULU OLUŞABİLECEKTİR. YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN PAY SAHİBİ OLMASI ŞARTI ARANMAYACAKTIR.ANCAK LİMİTED ŞİRKETLERDE EN AZINDAN BİR ORTAĞIN ŞİRKETİ YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMASI ŞARTTIR.(MD:623/1) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN EN AZ DÖRTTE BİRİNİN YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. TEK ÜYELİ YÖNETİM KURULUNDA BU ZORUNLULUK ARANMAYACAKTIR.

12 12 YILLARA SARİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ YAPANLARIN, İŞİN SONA ERDİĞİ DÖNEMDE GELİR HESAPLARINA İNTİKALİ SÖZ KONUSU İDİ, ANCAK TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA (TFRS) GÖRE KAR VEYA ZARARIN İŞİN TAMAMLANMA DERECESİNE GÖRE GELİR TABLOLARINA DÖNEMSEL OLARAK GİRECEKTİR. ŞİRKET PAY SAHİPLERİNE YILDA BİR KEZ AVANS KAR PAYI DAĞITIMI HAKKI VERİLMEKTEDİR.YENİ TASLAĞA GÖRE YILLARA SARİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ İLE UĞRAŞANLAR FİNANSAL RAPORLARA GÖRE YILDA İKİ KEZ AVANS KAR PAYI DAĞITIMI YAPABİLECEKLERDİR. ANCAK TEBLİĞDE A.Ş. VE LTD.ŞTİ. AYRIŞTIRMASI YAPILMADIĞINDAN YENİ BİR AÇIKLAYICI TEBLİĞE İHİTİYAÇ DUYULMAKTADIR. YENİ TTK MD.358 İLE ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI GETİRİLMİŞTİR. BORÇLANMA YASAĞI 01.07.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLUP HALEN BORÇLU OLANLAR BU BORÇLARINI 01.07.2015 TARİHİNE KADAR ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR (MD.562). EĞER BORÇ, SERMAYE ARTIRIMDAN DOĞAN BİR BORÇLANMA İSE VE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU VE ORTAĞIN İŞLETMESİ GEREĞİ OLARAK TİCARİ BİR İŞLEMDEN DOĞMUŞ İSE, DİĞER TİCARİ EMSALLERİYLE AYNI ŞARTLARA TABİ TUTULMASI KAYDİYLE BU DURUM BORÇLANMA YASAĞI DIŞINDA KALMAKTADIR.

13 13 CEZA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER (TTK. MD: 562) DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYENLER,200 GÜNDEN AZ BELGELERİN BİR KOPYASINI SAKLAMAYANLAR,OLMAMAK KAYDIYLA DEFTER VE BELGELERİN GEREKLİ ONAYLARINI YAPTIRMAYANLAR,ADLİ PARA CEZASI HİLELİ ENVANTER ÇIKARANLAR, BELGELERİ İBRAZ ETMEYENLERE, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, TİCARİ DEFTERLERİNİ TUTARKEN, FİNANSAL100 GÜNDEN 300 TABLOLARINI DÜZENLERKEN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU GÜNE KADAR ADLİ TARAFINDAN YAYIMLANAN MUHASEBE İLKELERİNE UYMAYANLARA PARA CEZASI KANUNUN 199.MAD.’SİNDE BELİRTİLEN BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLERE AİTİKİ YILA KADAR BİRBİRLERİ İLE İLGİLİ RAPORLARIN HAZIRLANMAMASI, 199.MADDEDEHAPİS VE ADLİ PARA BELİRTİLEN MÜEYYİDELERE AYKIRI HAREKET EDENLERECEZASI DENETİME YETKİLİ OLANLARCA İSTENEN DEFTER KAYIT VE BELGELERİ ÜÇ AYDAN İKİ YILA VERMEYENLER, VEYA EKSİK VERENLER, DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLERİNİKADAR HAPİS CEZASI YAPMALARINI ENGELLEYENLERE

14 14 KANUNUN 349.MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞİRKET KURUCULARININ KURULUŞA 300 GÜNDEN AZ İLİŞKİN AYKIRI BEYANDA BULUNANLARA, OLMAMAK KAYDIYLA KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN AYKIRI RAPOR VEREN İŞLEM DENETÇİSİNE, ADLİ PARA CEZASI PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞINA UYMAYANLARA, GENEL KURULDAN YETKİ ALMADAN ŞİRKET İLE İLGİLİ İŞLEM YAPANLARA, ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARINI VE DİĞER TÜM RAPORLARI 200 GÜNDEN AZ KANUNUN 524.MADDESİNE GÖRE İLAN YAPTIRMAYANLARA OLMAMAK KAYDIYLA ADLİ PARA CEZASI GÖREVİ DOLAYISIYLA DEFTER VE BELGELERİ İNCELEYENLERİN ELDE ETMİŞ TÜRK CEZA KANUNUNUN OLUKLARI İŞ VE İŞLETME SIRLARINI AÇIKLAMALARI DURUMUNDA, YANİ 239 MAD.GÖRE KANUNUN 527.MAD. SIR SAKLAMA YÜKÜMÜNE UYMAYANLARA CEZALANDIRILIR KANUNUN 549 MAD. GÖRE ŞİRKETİN KURULUŞU, SERMAYENİN AZALTILMASI BİR YILDAN VE ARTIRILMASI İLE BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME, MENKUL KIYMET ÜÇ YILA KADAR ÇIKARMA GİBİ İŞLEMLERLE İLGİLİ BELGELERİN, YANLIŞ, HİLELİ, SAHTE VE HAPİS CEZASI GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARDA BULUNANLAR VE DÜZENLEYENLER HAKKINDA,

15 15 ŞİRKETİN ESAS HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYANDA ÜÇ AYDAN BULUNANLAR VE SERMAYE ÖDEME YETERLİLİĞİNİN BULUNMADIĞINI BİLEREK İKİ YILA KADAR HAPİS BUNA OY VERENLER SÖZ KONUSU BORCUN ÖDENMEMESİNDEN DOĞAN VEYA ADLİ PARA ZARARDAN SORUMLU OLDUKLARI GİBİ, HAKLARINDA DA, (MD.550) CEZASI KANUNUN 551 MAD. AYKIRI HAREKET EDENLER, AYNİ SERMAYENİN VEYA ÜÇ AYDAN DEVRALINACAK İŞLETME İLE AYINLARININ DEĞERLEMESİNDE VE GERÇEK İKİ YILA KADAR DURUMUNU YANSITMAYANLAR, DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK YAPANLARA, HAPİS CEZASI KANUNUN 1524. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İNTERNET SİTESİ YAYINI VE 6 AYA KADAR HAPİS BUNUNLA İLGİLİ MÜEYYİDELERİ YERİNE GETİRMEYEN ORTAKLARA, 100-300 GÜN ARASI ADİ PARA CEZASI AYNI MADDE UYARINCA İNTERNET SİTESİNE USULÜNE UYGUN BİR BİÇİMDE 3 AYA KADAR HAPİS VE KOYMAYANLARA 100 GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI

16 16 TÜM BU UYGULAMALARI VE EN SON CEZALAR İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUYUNCA, NEREDEN KURDUM BU ŞİRKETİ, BU ŞİRKETTEN NASIL KURTULURUM DİYENLERİ TAHMİN EDEBİLİYORUM. BUGÜNE KADAR GERÇEK GİDERLER YERİNE VERGİ KANUNLARININ KABUL ETTİĞİ GİDERLERİ KABUL ETTİK. İŞVEREN İŞİNİ YÜRÜTMEK İÇİN YAPTIĞI GİDERLERİ MUHASEBE KAYITLARINDA BULAMADI. VADELİ ALIŞ VE SATIŞLARDAKİ FİNANSAL YÜK VE KAZANÇLAR AYIRT EDİLEMEDİ. BU YÜZDEN TİCARETTEN KAYNAKLANAN KAR İLE FİNANSAL SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN KARLILIK BELİRLENEMEDİ. BUGÜNE KADAR BİLGİ İÇİN MUHASEBE DEĞİL, VERGİ İÇİN MUHASEBE YAPTIK. İŞ HAYATINA PROFESYONELCE BAKANLARIN, BEN İŞİMİ İYİ YAPIYORUM AMA MERDİVEN ALTI ŞİRKETLERLE REKABET EDEMİYORUM, KAYIT DIŞI FAZLA OLAN ŞİRKETLERİN FİYAT POLİTİKALARINDAN MAĞDURUM DİYENLER İÇİN, YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE GETİRDİĞİ MUHASEBE İLKELERİNİN ÇÖZÜM OLACAĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM. Fahri Köse / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / www.fahrikose.com / muhasebe@fahrikose.com / Tel: 0216 331 32 08 / Fax: 0216 322 80 58www.fahrikose.commuhasebe@fahrikose.com Kavacık Mah. Okul Cad. No: 5/5 Beykoz - İstanbul


"1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TİCARET HAYATINA GETİRDİĞİ ÖNEMLİ YENİLİKLER FAHRİ KÖSE Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaynak: 6102 Sayılı TTK ve İSMMMO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları