Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ NEDİR Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdürbilgi, vegözlemelde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ NEDİR Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdürbilgi, vegözlemelde."— Sunum transkripti:

1 BİLGİ NEDİR Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdürbilgi, vegözlemelde

2 2 Sunucu İstemci Dizüstü bilgisayar Kablosuz ağlar Dokümanlar Kurum çalışanları Radyo-televizyon yayınları Yazıcı çıktıları Medya Yazılımlar Cep telefonları, PDA’lar Fotoğraf makineleri BİLGİ BİLGİ KAYNAKLARI

3 GÜVENLİK NEDİR BİR VARLIĞIN ÇEŞİTLİ ZARARLARDAN KORUNMASI DIR.

4 . BİLGİ GÜVENLİĞİ NEDİR ÇEŞİTLİ YOLLARLA ELDE ETTİĞİMİZ BİLGİLERİ ONLARA ZARAR VEREBİLECEK DURUMLARDAN KORUMAKTIR

5 BİLGİ GÜVENLİĞİNDEN KİMLER SORUMLUDUR Sorumlu herkes: – Bilginin sahibi – Kullanıcılar – Bilgi sistemini yönetenler En zayıf halka bilgi güvenliğinin seviyesini belirlemektedir. Çoğunlukla en zayıf halka insandır

6 BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DİKKAT EDİLEMSİ GEREKEN 3 UNSUR

7 1 –GİZLİLİK: BİLGİNİN YETKİSİZ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMEMESİDİR. 2-BÜTÜNLÜK:BİLGİNİN YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMEMESİDİR. 3-ERİŞİLEBİLİRLİLİK:BİLGİNİN İLGİLİ YADA YETKİLİ KİŞİLERCE ULAŞILABİLİR VE KULLANILABİLİR DURUMDA OLMASIDIR

8 BU ÜÇ UNSURUN KORUNMASINDA YAPILMASI GEREKENLER

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 TCK AÇISINDAN İNCELEME

20 Haberleşmenin Engellenmesi Suçu, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu,

21 Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu, Verileri Yok Etme Suçu, Bilişim Sistemine Girme Suçu, Sistemi Engelleme, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu, Denetim Görevini İhmal Suçu, (yöneticiler açısından), Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu, Gizliliğin İhlali Suçu,

22 KURUMUMUZDA BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

23 1-HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HASTA BİLGİLERİNİN GİZLİ TUTULMASI A-TC KİMLİK NO B-ADRES BİLGİSİ VE TELEFON NUMARASI C-HASTANIN TANISI VE TETKİK SONUÇLARI 2-PERSONEL BİLGİLERİNİN GİZLİ TUTULMASI 3-SATINALMA İHALE BİLGİLERİNİN GİZLİ TUTULMASI

24 4-FATURABİLGİLERİNİN GİZLİ TUTULMASI 5-MUHASEBE BİLGİLERİNİN GİZLİ TUTULMASI 6-HERHANGİ BİR YOLLA ELDE EDİLEN KURUMUMUZ ADINA GİZLİLİK ARZEDEBİLECEK HER TÜRLÜ BİLGİ

25 HASTA BİLGİ GÜVENLİĞİ

26 Hasta Bilgi G ü venliği Hastaneye başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin g ü venliğinin sağlanması verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılması ve kişisel verilerin depolandığı sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak i ç in fiziksel g ü venlik ö nlemlerini almak ve bunun devamlılığını sağlamaktır.

27 Bilgi G ü venliğinin Sağlanması Hasta bilgi g ü venliğinin sağlanması i ç in HBYS firmasından destek hizmeti alınmaktadır. Her kademedeki Hastane personeli ancak yetkilendirilmiş olduğu işlemleri, diğer Hastane prosed ü rlerine uygun olarak uygular. Hastanenin otomasyon sistemine kimlerin hangi yetkilerle ne t ü r verilere ulaşabileceği Bilgi İşlem Yetkilendirme Talimatı ile belirlenmiştir. Kişisel bilgilere erişim hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek ve iyileştirmek i ç in onları bilmeleri gereken hastane ç alışanları, y ü klenicileri ve aracılarıyla sınırlı tutulur. Bu bireyler gizliliği koruma y ü k ü ml ü l ü kleri altında ç alışırlar ve bu y ü k ü ml ü l ü klere uymamaları durumunda, işlerine son verilmesi, disiplin cezası ve yasal işlemler başlatılır.

28 Bilgi İsteme Hakkını Kullanması ; Hastaneye başvuran kişiler sosyal, dinsel, fiziksel, ruhsal ve d ü ş ü nsel ö zelliklerine bakılmaksızın, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en ü st d ü zeyde yararlanma hakkına sahiptir.. Hastaların, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin t ü m s ü re ç lerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbı dok ü mantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.

29 Kayıtları İnceleme Hakkını Kullanması Hastalar, dosyasında bulunan bilgi kayıtlarını, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından g ö r ü lebilir. Hasta katlarında bulunan hasta dosyaları hasta taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra g ü venliği sağlanmış arşivlerde ve bilgisayar sistemlerinde tutulmalıdır. Bakım verecek sağlık ç alışanları hastaya ait eski kayıtlara gerekli g ö r ü ld ü ğ ü durumlarda ulaşabilmelidir.

30 Bilgilerin D ü zeltilmesinin sağlanması ; Kuruma m ü racaat eden kişiler talep ettikleri kayıtlarda herhangi bir kayıt eksikliği, tanımlama hatası, a ç ıklama ya da d ü zeltme talep ederler ise; hasta dosyası Başhekim ve onun belirleyeceği yetkili muhakkik tarafından incelenerek uygun bulunur ise d ü zeltme yapılarak kişiye d ü zeltme bildirilir. Yapılan inceleme neticesinde d ü zeltme tıbbi, etik ve yasal kurallara uygun bulunmuyor ise d ü zeltmenin yapılmayacağı ilgili kişiye bildirilerek yasal s ü reci başlatabileceği bildirilir.

31 Vatandaşların; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri ile ADSM ve ADSH lerinden, ALO 182 ‘’MHRS çağrı merkezini’’ arayarak veya internet üzerinden, kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu almalarını sağlayan bir uygulamadır. MHRS Nedir?

32 Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişim kalitesini arttırmak Sağlık hizmetlerinin sunum standartlarını yükseltmek

33 HEKİMLERİN ÇALIŞMA CETVELLERİNE ÖNEM VERİLMELİDİR 1. İdareye zamanında bildirmeli 2. Yeterli kapasitede cetvel oluşturulmalı 3. Tanımlanan cetvellere uyuma özen gösterilmeli 4. Her hekimin cetveli olmalı HEKİM ÇALIŞMA CETVELİ 2

34 HASTANENİN ETKİN MHRS YÖNETİMİ HASTANEDE RANDEVU SORUNUNUN İLETİLECEĞİ MUHATAB BULUNABİLMELİ. ÖRNEĞİN:HASTA HAKLARI BİRİMİ

35 HASTANELERDE MHRS SORUNLARI 1 KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER HEKİMLERİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİ HEKİM YETERSİZLİĞİ YAN DAL BRANŞLARIN YÖNETİMİ YOĞUN TALEBİN KARŞILANAMADIĞI POLİKLİNİKLER

36 HASTANEMİZ DE MHRS’YE AĞUSTOS 2011 DE GEÇİLMİŞTİR

37 YIL RND MYN KPST TOPMY 2011 50810 40511 ----- 287469 2012 134643 107312 ----- 347634 2013 128122 106151 ----- 311077 2014 147442 121855 ----- 325170 2015 102982 81880 116054 219131

38


"BİLGİ NEDİR Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdürbilgi, vegözlemelde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları