Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARABI ÖĞRENCI DEĞIŞIM PROGRAMı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARABI ÖĞRENCI DEĞIŞIM PROGRAMı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 FARABI ÖĞRENCI DEĞIŞIM PROGRAMı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 FARABI KIMDIR?  Farabi, Türkistan’ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (ilk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (ikinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında ‘Alpharabus’ olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir. Bu Programa ‘Farabi’ adının verilmesi Farabi’nin bilgiyi arama ve hayata aktarma konusunda örnek bir kişilik olmasından kaynaklanmaktadır.

3 FARABI NEDIR?  Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl(Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programdır.

4 GENEL SORULAR

5 DEĞİŞİME KATILMAK SİZE NE KAZANDIRIR?  Bireyin sosyal becerilerini geliştirir  Güçlüklerle mücadele etme tecrübesini arttırır  Yeni bir çevre ve arkadaş grubu edinilir  İletişim becerilerinde belirgin gelişmeler yaşanır  Farklı akademisyen ve farklı ekolde eğitim alma şansı  Vizyon gelişir  Üniversitendeki arkadaşlarına göre daha farklı bilgi ve becerilere sahip olmanı sağlar.

6 HERHANGI BIR ÜCRET ÖDENIYOR MU?  Ücret ödemenize gerek yoktur. Aksine YÖK, Programa katılan öğrencilere karşılıksız burs vermektedir.

7 ÖN ŞARTLAR NELERDIR? Lisans Öğrencisi  Lisans ilk yılın tamamlanmış olmak  Genel not ortalama en az 2.00/4.00 Lisans Üstü Öğrencisi  İlk yarıyılı tamamlamış olmak  Genel not ortalama en az 2.50/4.00  Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuru yapılmamaktadır

8 LISANS ÜSTÜ ÖĞRENCILER TEZ DÖNEMINDE DE PROGRAMA KATıLABILIRLER MI?  Tez Danışmanı ve kayıtlı olunan üniversitenin uygun görüşü ile başvuruda bulunan üniversitenin kabulü doğrultusunda, katılanabilir.

9 ALTTAN DERS KALMASı YA DA DÖNEM UZATMıŞ OLMAK BU PROGRAMDAN FAYDALANMAYA ENGEL MI?  Kayıtlı olunan üniversitenin uygun bulması halinde programdan faydalanabilir.  Alttan kalan dersler programın uyuşması halinde gidilen üniversitede alınabilir. (Alttan alınacak derslerin devam konusunda kabul eden Üniversitenin Farabi Ofisinden bilgi alınmalıdır!)

10 HANGI ÜNIVERSITELERE BAŞVURABILIRSINIZ?  Adnan Menderes Üniversitesi  Amasya Üniversitesi  Anadolu Üniversitesi  Ankara Üniversitesi  Atatürk Üniversitesi  Bülent Ecevit Üniversitesi  Dokuz Eylül Üniversitesi  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Erzincan Üniversitesi  Erzurum Teknik Üniversitesi  Fırat Üniversitesi  Gaziantep Üniversitesi  Hacettepe Üniversitesi  Hitit Üniversitesi  İnönü Üniversitesi  İstanbul Üniversitesi  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  Karadeniz Teknik Üniversitesi  Kırıkkale Üniversitesi  Kilis 7 Aralık Üniversitesi  Muş Alparslan Üniversitesi  NiğdeÜniversitesi  Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Selçuk Üniversitesi  Süleyman Demirel Üniversitesi  Trakya Üniversitesi  Yıldız Teknik Üniversitesi

11 BAŞVURU VE KABUL SÜRECI

12 HANGI BELGELER GEREKLIDIR?  Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)  Not Çizelgesi/Transkript (2 adet)  Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)  SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  Çalışma Bildirim Dilekçesi  Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 adet)

13

14 BAŞVURU YAPıLDı, SONUCU NASıL ÖĞRENEBILIRSINIZ?  Ön başvuru sonuçları www.intoffice.btu.edu.tr ve www.farabi.btu.edu.tr sitelerinde KABUL ya da RED olarak ilan edilecektir.www.intoffice.btu.edu.trwww.farabi.btu.edu.tr  Başvurunun değerlendirilmesi iki aşamada yapılmaktadır.  Birinci aşamada kayıtlı olunan üniversite başvuruyu değerlendirir ve sonuçları web sitesinde ilan eder. Bu aşamada başvurusu kabul edilen öğrencilerin evrakları başvurduğu üniversiteye gönderilir.  İkinci aşamada değerlendirmeyi başvuruda bulunan üniversite kontenjanlarına göre yapar ve sonuçları kendi web sitelerinde kabul/red olarak açıklar.

15 BAŞVURUDA BULUNAN ÜNIVERSITE BAŞVURUYU KABUL ETTI. ŞIMDI NE YAPMALı? Dış İlişkiler Ofisine  Fotoğrafının yer aldığı Öğrenci Başvuru Formunu (2 adet)  Hesap bilgilerinin yer aldığı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet)  Derslerin eşleştirmelerinin yer aldığı Öğrenim Protokolünü (her yarıyıl için 3’er adet) teslim edilmelidir.

16

17

18

19 ÖĞRENIM PROTOKOLÜN HAZıRLANMASı

20 ÖĞRENIM PROTOKOLÜNDE YER ALAN ALıNACAK-SAYıLACAK DERSLER NEYI IFADE ETMEKTEDIR?  Alınacak dersler kabul eden üniversitede Farabi öğrenciliği süresi boyunca alınacak dersler, sayılacak dersler ise BTÜ’de almakla yükümlüğü olunan dersleri ifade etmektedir.

21 KAÇ DER YA DA KREDİ ALINMALIDIR?  BTÜ’de bir dönem/bir yılda kaç kredi alınması gerekiyorsa en az o kredi karşılığı kadar ‘sayılacak ders’ alınması zorunludur. Aksi takdirde krediden dolayı dönem uzatılabilir!!

22 ÖĞRENIM PROTOKOLÜ NASıL DOLDURULUR? NELERE DIKKAT EDILMELIDIR?  Zorunlu haller dışında her yarıyıl için 3’er nüsha olarak (tüm imzalar tamamlandıktan sonra, biri öğrencide, biri BTÜ’de biri de gidilecek olan üniversitede bulunmak üzere) ayrı ayrı hazırlanmalıdır.  Ancak;  a. Yıllık program uygulayan fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler  b. Güz döneminde açılan bir ders gidilecek olan üniversitede bahar döneminde okutuluyorsa (veya tersi)  c. BTÜ’de bir dönem okutulan bir ders gidilecek olan üniversitede iki döneme yayılmışsa (veya tersi)  d. Güz döneminde 1 kredi fazla ve bahar döneminde 1 kredi eksikse (veya tersi) öğrenim protokolü yıllıkta doldurulabilir.

23 ÖĞRENIM PROTOKOLÜ NASıL DOLDURULUR? NELERE DIKKAT EDILMELIDIR?  BTÜ’de almakla yükümlü olunan dersleri ve kredileri sayılacak dersler sütununa yazılmalı, yazılan dersler gidilecek üniversitenin karşılıklarını da alınacak dersler sütununa yazılmalıdır. Önemli:  BTÜ’de alınması gereken bir ders gidilecek olan üniversitede alt ya da üst sınıflarda okutuluyor olabilir. Bu nedenle gidilecek olunan üniversitenin tüm dönemlerine ait derslerine bakılmalıdır. Alt veya üst sınıflarda ders almak mümkündür. Hatta başka bölüm veya fakülteden de ders alınabilir!!

24 ALıNACAK OLAN TÜM DERSLERI VE KARŞıLıKLARı YAZıLDı. ANCAK TOPLAM KREDİ EKSİK KALIYOR. NE YAPILMALI?  Seçmeli dersler Öğrenim Protokolü’ne eklenerek kredi tamamlanabilir. Önemli:  Bu dersler daha önce alınmayan ve başarılan dersler olmamalıdır!!

25 ALıNMASı GEREKEN TÜM DERSLER YAZıLDı. ÜSTTEN DERS ALıNABILIR MI?  BTÜ’deki bölüm başkanı/bölüm koordinatörün onayını almak koşuluyla, ders programın uyması halinde daha fazla kredi karşılığı ders seçilebilir.

26 BTÜ’DE AKTS YAZıYOR, KABUL EDEN ÜNIVERSITEDE ULUSAL KREDI YAZıYOR. ÖĞRENIM PROTOKOLÜNÜ HANGISINE GÖRE DOLDURULMALıDıR?  Öğrenim Protokolünde yer alan alıncak-sayılacak dersler kısmının her ikisinin de ya tamamen ulusal krediye göre ya da tamamen AKTS kredisine göre doldurulması ve hangi krediye göre doldurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.  Bu gibi durumlarda öğrenci işlerinden kredi değişim tablosu istenebilir.

27 KARŞıLıKLı YAZıLMıŞ OLAN DERSLERIN ISIMLERI, IÇERIKLERI YA DA KREDILERI AYNı OLMAK ZORUNDA Mı?  Tam uyumlu olan derslere öncelik verilerek, farklı isimli aynı içerikli derslerin ya da farklı içerikteki derslerin eşleştirilmesinde bölüm koordinatörü/bölüm başkanından destek alınmalıdır.  Alınacak derslerin tek tek kredilerin sayılacak derslerin kredilerine eşit olması gerekmez. Toplam kredi dikkate alınır. Önemli:  Alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin kredisine eşit veya daha fazla olmalıdır!!

28 KAYIT SÜRECİ

29 PROTOKOL TAMAM; PEKİ YA ŞİMDİ?  BTÜ’nün www.intoffice.btu.edu.tr veya www.farabi.btu.edu.tr siteleri düzenli olarak takip edilmelidir.www.intoffice.btu.edu.trwww.farabi.btu.edu.tr  Başvuru aşamasında belirtilen e-posta ve telefon bilgilerin aktif olmasına dikkat edilmeli ve sık sık kontrol edilmelidir.  Kayıt tarihleri ile ilgili her hangi bir duyuru yapılmamışsa kabul edilen üniversitenin Farabi Ofisinden kayıtlarla ilgili bilgi alınmalı ve belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yapılmalıdır.  BTÜ’de kayıt ile yapılması gereken şunlardır:  a. Ders seçimi yapmaksızın boş kayıt yaptırmak  b. Eğer harç yatırılmakla yükümlüyse öğrenci harcı BTÜ’ye yatırmak.

30 FARABI ÖĞRENCININ ILK GÜNÜ. NE YAPMALı?  Kabul edile üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörü ve Farabi ofis görevlileri ile tanışılmalı  Öğrenim Protokolünün bir kopyası ile birlikte nerede kayıt yaptırılması gerektiğini öğrenmeli  Kimlik kartının nereden temin edilmesi gerektiğini öğrenmeli  Ders kaydı yaparken öğrenim protokolündeki derslerin açılıp açılmayacağını kontrol etmeli  Derslerin açılmaması, çakışması, kredilerin ve isimlerin değişmesi gibi sorunlar varsa ekle/sil formu düzenlenmeli  Ancak değişiklikler çok fazla sayıda ise yeniden öğrenim protokolü düzenlenebilir Tüm bu konularda yapılacak ilk oryantasyon toplantısına katılarak ihtiyaç duyulan bilgiler edinilmiş olunacaktır!

31 EKLE-SIL FORMU NEDIR?  Seçmeli derslerin adlarının açıklanması sonrasında, bazı derslerin açılmaması, çakışması ya da BTÜ’nün ders müfredatının değişmesi dolayısı ile öğrenim protokolünde yer alan derslerin bırakılması, değiştirilmesi ya da yeni ders eklemeyi sağlayan işlemdir.  Bu işlemin yapılabilmesi için ekle-sil formunu eğitim öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde doldurulmalıdır.  Formun geçerlilik kazanabilmesi için formu her iki üniversitenin bölüm koordinatörü/bölüm başkanı ile Farabi Kurum Koordinatörünün onaylaması gerekmekte.  Bu nedenle ekle-sil formu düzenlemeden önce BTÜ’nün bölüm koordinatörü/bölüm başkanından onay alınmalı ve her iki Farabi ofisine bilgi verilmelidir. Aksi takdirde onay almadan yapmış oldunan değişiklikler yürürlüğe girmez ve Yönetim Kurulu Kararın ekle-sil formu dikkate alınmadan hatalı çıkar, dolayısıyla ders denkliği onaylanmaz.

32

33 HANGI DURUMLARDA FERAGAT EDILEBILIR?  Seçilmeye rağmen değişim protokolüne katılmak istemeyen öğrenciler, her iki üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğünü bilgilendirip, BTÜ’nün Farabi Kurum Koordinatörlüğüne feragat dilekçesi verilmelidir.  Hastalık, kaza, ders denkliğin sağlanamaması ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler.

34 GÜZ+BAHAR DÖNEMI FARABI ÖĞRENCISI OLARAK KABUL EDILEN AMA ERKEN GERI DÖNMEK ISTEYENLER NE YAPMALı?  Geçerli mazereti bir dilekçe ile BTÜ’nün Farabi Kurum Koordinatörlüğüne bildirdikten sonra deri dönmeye izin verilir.  Bahar dönemi bursu iptal edilir.

35 SADECE GÜZ DÖNEMI IÇIN BAŞVURUP KABUL EDILEN ÖĞRENCILER BAHAR DÖNEMINE UZATABILIRLER MI?  Bu durum iki üniversitenin onayına bağlıdır. 30 Kasımdan önce konuyla ilgili olarak BTÜ’ye başvuruda bulunulmalı.

36 BARıNMA VE BURSLAR

37 KYK’LI HAKKI DEVAM EDER Mİ?  Kayıtlı bulunan yurttan gidilecek olan yurda nakil istemeli  Yapılacak olan işlemlerle ilgili olarak yurt müdürlüğün ve KYK ile irtibata geçilmeli

38 BURS NE KADAR VE NE ZAMAN ÖDENIR?  8 ay boyunca karşılıksız burs  Tutar her yıl YÖK tarafından güncellenmektedir  Belirlenen tutarın %70’i her ay, ilgili ayı tamamladıktan düzenli olarak yatırılmaktadır  %30’lık kısım ise başarı oranına göre (başarılan kredi/alınan kredi) BTÜ’ye döndükten sonra öğrencinin hesabına toplu olarak yatırılacaktır. (%30’luk hak 31 Ağustos’a kadar öğrencinin hesabına yatırılacaktır.)  Diğer burs ve krediler Farabi bursu alındığı için kesilmemektedir.

39 FARABI ÖĞRENCILIĞI DEVAM EDERKEN BURS HANGI DURUMLARDA KESILIR?  Disiplin cezası alma durumunda  Raporlu olunan süre zarfında (1 ay ve üzeri sağlık raporları için geçerlidir)

40 HANGİ DURUMLARDA BURS İADE EDİLİR?  Alınmış olan tüm derslerden devamsızlıktan kalma halinde  Yatay geçiş yapıp veya sürekli ücrete tabii bir işe başlayıp BTÜ’ye bildirmeyerek burs almaya devam edilmişse

41 FARABI ÖĞRENCILIĞIN TAMAMLANMASı VE GERI DÖNÜŞ IŞLEMLERI

42 HANGI ÜNIVERSITENIN DERS GEÇME NOTU ESAS ALıNACAK?  Farabi öğrencisi olunan üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır.

43 FARABI ÖĞRENCI OLARAK GIDILEN ÜNIVERSITEDE ŞARTLı GEÇILDI. NE OLACAK?  Gidilen üniversitede şartlı geçilmişse BTÜ’de de o dersten şartlı geçmiş sayılacaktır.

44 BAŞARıSıZ OLUNAN DERSLERDE BÜTÜNLEME SıNAVıNA NEREDE GIRILIR?  Farabi öğrencisi olunan üniversitede.

45 FARABI ÖĞRENCILIĞI TAMAMLANDı. PEKI YA ŞIMDI? BTÜ’ye dönmeden önce  ilişik kesme formu doldurulmalı  Kimlik teslim edilmeli Aksi takdirde bot çizelgesi ve katılım belgesi BTÜ’ye gönderilmez.  Öğrenciliğin bitiminden itibaren 15 gün Nihai Raporu ve SGK Bildirim Formunu BTÜ’nün Farabi ofisine teslim edilmelidir.

46

47 KOORDİNATÖRLER Kurum KoordinatörüYrd. Doç. Dr. Oktay GÖNÜLTAŞoktay.gonultas@btu.edu.tr Orman Fakültesi Koordinatörü Doç. Dr. Murat ERTAŞmurat.ertas@btu.edu.tr Orman Endüstri MühendisliğiYrd. Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDANmahmut.ermeydan@btu.edu.tr Orman MühendisliğiDoç. Dr. Asko Tapio LEHTİJARVİasko.lehtijarvi@btu.edu.tr DBMMF Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Ali KARAyusufali.kara@btu.edu.tr Makine MühendisliğiYrd. Doç. Dr. Hakan GÖKDAĞhakan.gokdag@btu.edu.tr Metalurji ve Malzeme Müh.Doç. Dr. Faruk DEMİRfaruk.demir@btu.edu.tr Matematik BölümüDoç. Dr. İlhan HACIOĞLUilhan.hacioglu@btu.edu.tr Kimya Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet Ferdi FELLAHmferdi.fellah@btu.edu.tr Lif ve Polimer MühendisliğiDoç. Dr. Kenan YILDIRIMkenan.yildirim@btu.edu.tr Gıda Mühendisliği Doç. Dr. Abdullah Kemal SEÇKİNkemal.seckin@btu.edu.tr Mekatronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Numan YÜKSELnuman.yuksel@btu.edu.tr Şehir ve Bölge PlanlamaYrd. Doç. Dr. Anıl AKIN TANRIÖVERanil.tanriover@btu.edu.tr İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Beyhan BAYHANbeyhan.bayhan@btu.edu.tr Çevre MühendisliğiDoç. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞperihan.kurt@btu.edu.tr KimyaDoç. Dr. Ender Gökhan GECEgokhan.gece@btu.edu.tr Elektrik-Elektronik MühendisliğiYrd. Doç. Dr. Ayetül GELENayetul.gelen@btu.edu.tr

48 DıŞ ILIŞKILER OFISI Ofis Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY Ofis Çalışanları: Uzm. Alev Cuydur Okt. Pınar KARAKAŞ Okt. Miranda KARJAGDIU ÇOLAK Uzm. Pınar İNCE İletişim Bilgileri E-mail: intoffice@btu.edu.trintoffice@btu.edu.tr farabi@btu.edu.tr Tel: 0 224 300 36 26


"FARABI ÖĞRENCI DEĞIŞIM PROGRAMı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları