Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRON DAĞILIMI. ATOMUN YAPISI Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar. Geri Son sayfaya döner. Sayfa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRON DAĞILIMI. ATOMUN YAPISI Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar. Geri Son sayfaya döner. Sayfa."— Sunum transkripti:

1 ELEKTRON DAĞILIMI

2 ATOMUN YAPISI Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar. Geri Son sayfaya döner. Sayfa sayısını belirtir. Tam ekran yapar. Hadi ileri düğmesine bas ve konuyu öğrenmeye başla…

3 ELEKTRON DAĞILIMI Elektron dağılı iki şekilde yapılır. Pauli prensibine göre Elektronik konfigüresyona göre

4 1. Pauli Prensibi Çekirdeğin çevresinde 1, 2, 3.. 7 yörünge vardır. Ya da K, L, M,... R diye gösterilebilir. Puali''ye göre; n → yörünge numarası olmak üzere; yörüngelerdeki maksimum elektron sayısı 2n 2 formülü ile bulunur. n = 1 ⇒ 2e - n = 2 ⇒ 8e - n = 3 ⇒ 18e - n = 4 ⇒ 32e -

5 Son yörüngelerde maksimum 8 elektron bulunur. Herhangi bir atom düşünelim. Atomun çekirdeği ve çevresinde yörüngeleri vardır. Yörüngelerde bulunabilecek maksimum elektron sayıları şeklinde gösterilebilir. Yörünge sayısı, periyot numarasını olarak adlandırılır. A grubunda son yörüngedeki elektron sayısı grubu numarası olarak da ifade edilebilir.

6 Örnek: 11 Na elementinin periyodik tablodaki yerini bulunuz. Çözüm

7 2. Elektronik Konfigürasyon (Modern Atom Teorisi) Atom çekirdeğinin etrafında temel enerji düzeyleri bulunmaktadır. Elektronlar da bu enerji düzeylerinde s, p, d, f olarak adlandırılan orbitallerde bulunmaktadırlar. Her bir orbitalde spinleri birbirinin zıttı iki tane elektron bulunabilir. Bir temel enerji düzeyinde en fazla n 2 kadar orbital ve 2n 2 kadar elektron bulunur.

8 Atom Enerji Düzeyi (n) Orbital Sayısı (n 2 ) Orbital Türü (s,p,d,f) Maksimum Elektron Sayısı (2n 2 ) 11s2 24s, p8 39s, p, d18 416s, p, d, f32

9

10 Elektron Dizilişinde Kurallar 1. Elektronun bulunduğu orbitalin baş kuantum sayısı yazılır. 2. Elektronun bulunduğu orbital türü yazılır. 3. Orbital türüne üslü sayı olarak o orbitalde kaç elektron olduğu yazılır.

11 Örneğin ; Bu durumu tek elektronu bulunan 1 H atomu için gösterirsek; 1 H: 1s 1 Kırmızı renkle gösterilen; baş kuantum sayısı, Mavi renkle gösterilen; orbital türü, Yeşil renkle gösterilen ise; orbitalde bulunan elektron sayısını göstermektedir. Eğer bu dağılımı elektronun spin yönünü de gösterebileceğimiz orbital diyagramı yardımıyla gösterirsek;

12 Çok elektronlu atomlar için ise aşağıdaki ek kuralları göz önünde bulundurmak gerekir: 4. Aufbau Kuralı gereğince elektronlar düşük enerjili orbitalden başlamak üzere orbitallere teker teker yerleştirilir. 5. Düşük enerjili orbital dolmadan yüksek enerjili orbitale geçilmez. Orbitallerin enerjilerinin düşükten yükseğe doğru sıralanışı; 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5 f 6d 7p

13 Orbtitallerin enerji sıralarını daha kolay akılda tutabileceğimiz tablo da vardır.

14 6. Her orbital en fazla iki tane elektron bulundurabilir. Elektronlar farklı spin kuantum sayısına sahip olmalıdır. Örneğin: 3 elektronlu Li (Lityum) atomu düşünüldüğünde; 3 Li atomuna ait elektron dizilişini; 3 Li: 1s 3 şeklinde yazamayız. Çünkü biliyoruz ki s orbitali en fazla 2 elektron bulundurabilir. Bu yüzden doğru elektron dizilişi yazılışı; 3 Li: 1s 2 2s 1 şeklinde olmalıdır.

15 Atom Orbital Diyagramı Örnekler;

16 İNFOGRAFİK(ÖZET)


"ELEKTRON DAĞILIMI. ATOMUN YAPISI Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar. Geri Son sayfaya döner. Sayfa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları