Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLİK DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE AİLE İÇİ İLETİŞİM REMZİ OĞUZ ARIK İLKÖĞRETİM OKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLİK DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE AİLE İÇİ İLETİŞİM REMZİ OĞUZ ARIK İLKÖĞRETİM OKULU."— Sunum transkripti:

1

2 ERGENLİK DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE AİLE İÇİ İLETİŞİM REMZİ OĞUZ ARIK İLKÖĞRETİM OKULU

3 Ergenlik hızlı büyüme ve gelişmenin olduğu kız-erkek cinsel özelliklerinin belirdiği iki-üç yıllık ilk gençlik dönemini kapsar. Kızlar erkeklerden 1-2 yıl önce ergenliğe girer,büyüme ve cinsel olgunluklarını 1-2 yıl erken tamamlar.

4 Genellikle ergenlik ve gençlik çağı en sağlıklı yaşam dönemidir.

5 Fiziki Gelişim Bu dönemdeki çocukta, ilköğretimin II. Kademesine geç uyum sağlama görülebilir. Hem bedensel hem de psikolojik açıdan birçok temel değişikliklerin oluştuğu bir çağdadırlar. Kızlarda (10–12) Erkeklerde (12–14) Hormonal değişimler başlamıştır. Büyüme o kadar hızlıdır ki genç, bu kadar hızlı bir büyümeye uyum sağlamakta zorlanır. Bu nedenle, bu dönemde çoğunlukla sakar davranışlar gösterebilirler.

6 Bireyin, en hızlı gelişmeye başladığı dönemdir. Özellikle kol, bacak ve kaslar gelişir. Kolun, bacağın, ayak ve burnun kısa sürede gerçek büyüklüklerine ulaşmasına karşın diğer organ sistemleri yavaş ve orantısız gelişebilmektedir. Bu geçici oransızlıktan çocuk oldukça rahatsız olmaktadır.

7 Önceki yıllara oranla daha fazla uyurlar. Bu dönemde erkekler kızlara oranla boyca ve ağırlıkça daha hızlı gelişmektedirler. Tüm spor türlerini yapabilirler ve yüksek performans gösterebilirler. Çoğunda (Özellikle kızlarda ) hareket eksikliği görülür. Kızlar, erkeklere göre daha çabuk yorulurlar. Süratli büyüme çocukta iştahın açılmasına neden olur. Ancak bazen, özellikle kızlarda, iştahsızlık ve mide problemleri de görülebilir. Ön plana çıkma anlayışı daha belirgin olarak ortaya çıkar.

8 İlköğretim dönemine rastlayan erinlik, ilk gençlik yıllarıdır. Cinsel uyanış ile birlikte yeni ruhsal ve davranış özellikleri kendini gösterir. Dengeli ve uyumlu ilkokul çocuğunun yerini tedirgin, güç beğenen ve çabuk tepki gösteren bir genç almıştır. Duyguları hızlı iniş çıkışlar gösterir. Tepkileri önceden kestirilmez. Derslerine ilgisi azalmıştır. Dikkati dağınıktır. Evde durmak istemez, önerilere aldırmaz, beslenmesi düzensizdir.

9 İlgileri artmış gelgeç hevesleri çoğalmıştır. Başkaları tarafından nasıl görüldüğünü merak eder. Dinlediği müzik, beğendiği sanat etkinlikleri değişiktir. Uzun uzun düşler kurar. Hatıra defteri tutmaya başlar. Şiir, öykü yazmaya özenir. Yazdıklarında gizliliğe dikkat eder.

10 Kulaktan dolma ödünç alınmış fikirleri savunur. Büyükleri ile tartışır. Anne babasına karşıt düşünceler ileri sürmeye dikkat eder. Karşı çıkmış olmak için karşı çıkar. Bu dönem için çelişkili duyuş ve davranış özellikleri olağan sayılır. Bazı gençler çalkantıyı daha az yoğunlukta yaşayıp çabucak uyum sağlarlar. Bazıları ise ileri derecede uyumsuzluklar gösterip bu tür davranışlarda ileri yaşlarda da bulunabilirler. Yinede bu tür davranışların görüldüğü yaşlar 13-15 ilk gençlik yıllarıdır.

11 Döneme bakıldığında gencin içinde bulunduğu durum kolaylıkla anlaşılabilir. Aniden hızlanan büyüme genci zamansız yakalamıştır. Cinsel dürtüler hissedilmekle birlikte ergen tam anlamı ile hazır değildir. Ana baba ve çevre gence yetişkin gözü ile bakıp ona göre davranış bekledikleri gibi, "daha sen çocuksun" ifadesi ile onu şaşırtabilirler. Çünkü genç büyümek için sabırsızlanmakta ise de bir türlü çocuksu davranışlardan kurtulamamaktadır

12 Ergenlik döneminde genç yeni arayışlar içindedir. Bu arayışların ilki ve en önemlisi kimlik arayışıdır. İşe ilk önce ana babasını görmezlikten gelmekle başlar. Çocukluk yaşlarında nerede ise tanrılaştırdığı babanın fikirleri eskisi gibi ilginç değildir. Gücü kuvveti önemsenecek gibi değildir. Çok az şey bilir. Ancak bu duygular ergenliğin sona ermesi ile kaybolur. Genç ana babasını gerçekçi duygularla değerlendirmeğe başlar.

13 Yeni bir kişilik bağımsız olmakla şekilleneceğinden genç bağımsız olmaya büyük önem verir. Evden kopar, çevresinden uzaklaştırdığı ana-babasının boşluğunu doldurmak için yeni ilişkilere yönelir.

14 Bir genç için dolup taşan enerjisini en iyi değerlendirme yolu spordur. Genç hem spor yapar hem de kendisini yaşıtları ile karşılaştırma fırsatı bulur.

15 Yaşıtlarının da benzer problemlerinin olması gençler arasında gruplaşmalara yol açar. Bir grup içinde olmak gence güven verir. Onaylamasa bile grubun bazı davranışlarına katılır. Gençler için en büyük tehlike içinde bulunduğu grubun kötüye kullanılmasıdır. Bu konuda ana babaya düşen görev genci evde fazla sınırlamamak olmalıdır. Çünkü bunalan genç dışarıda daha etkin arkadaşlarının peşinden gidebilir. Evinde kabul gören delikanlı zamanla ailesine daha kolay bağlanır

16 Gençlik çağı beğenilerin, özenmelerin, tutkuların, hayranlıkların çok olduğu bir dönemdir. Ergenler bir yandan bağımsızlıklarını kazanmaya çalışırken bir yandan da benzeyecekleri örnekler ararlar. Modellerinin meziyetleri kadar kusurları da örneklenir. Ancak model sık sık değiştirilebilir, her örnekten alınan bir yan gencin kişiliğine bir ilave yapar. Bu nevi denemeler ergenlik sonuna kadar sürer.

17 Çalkantılı bir dönem olarak anlattığımız ergenlik hep uyumsuz davranışlarla dolu değildir. Olumlu duyuş ve düşünüşler de bu dönemin özelliğidir. Örnek olarak genç soyut düşünme, yaşanmamış olguları sembollerle ifade etme yetisini kuvvetlendirmiştir. Her şeye olur olmaz karşı çıkarken eleştiri ve yorumlara yönelir. Her şeyi bir anda düzeltecek kolay çözümler arar. Bunun için çabuk kandırılabilir. Sonuçta kendisi ve toplum için zararlı olacak davranışlarda bulunması en büyük tehlikedir.

18 Ruhsal Problemler: Ergenlik döneminde ruhsal sorunların olması bir dereceye kadar normaldir. Yapılan araştırmalar bu çağ gençlerinin %15'inin uyum problemleri olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu uyumsuzluklar bu dönem davranışlarının aşırıya götürülmesi ile ortaya çıkar. Örnek olarak bağımsızlık isteği gencin ailesinden kopması ile sonuçlanabilir

19 Evinde uyumsuz olan genç bu uyumsuzluğunu okula da yansıtır. Derslere ilgisi azalır, başarısı düşer. Hep bağırır çağırır, kırar döker. Bu davranışları art niyetli önderler vasıtası ile saptırılıp hırsızlığa, zararlı eyleme, toplum suçlarına yöneltilebilir. Gençler toplum kurallarını hiçe sayıp kural dışı yaşamak isterler. Kız erkek ilişkilerinde aşırı serbestliğe yönelirler. Bazıları için dönemin bir çeşnisi olabilecek davranışlar bazıları için devamlı bir tutku halini alır.

20 Ailesi ve çevresi ile çatışmaya düşen genç aşırı baskılar altında bunalır. Sonuçta kendisine yönelen kötü bir söz veya davranış intihar girişimine neden olabilir. İntihar girişimi gencin mutlaka depresyon içinde olduğunu göstermez. Ancak girişim tekrarlanırsa yoğun bir ruhsal çöküntü olasılığını arttırabilir.

21 Bazı gençler topluma karışıp bağımsızlıklarını elde etmek yerine, çeşitli nedenlerden dolayı, içe kapanırlar. Yetenekli olanlar yeteneklerini geliştirip yaratıcı olabilirler. Bazı gençler de cinsel kimlik kazanmakta zorluk çekerler. Bu zorluk geçici olabileceği gibi kalıcı cinsel problemlere neden olabilir. Örneğin kendi cinsine yönelip karşı cinse ilgi duymayabilirler.

22 AİLELERİN ŞİKAYETLERİ  Hırçınlaştı. Ders çalışmıyor. Sorumluluk duygusu yok. Canım sıkılıyor diyor. En küçük isteklerini sert bir dille bildiriyor. Kardeşlerini kızdırmaktan zevk alıyor.  Okuduğunu anlamıyor gibi. Durgunlaştı,dalgınlaştı. Çabuk karamsarlığa düşüyor. Ara sıra hiç yoktan huysuzlaşıyor. Sert karşılıklar veriyor.  İleri derecede alıngan. Derslerinde gene başarılı ama oyuna,eğlenceye çok düştü. Olur olmaz her şeye ağlıyor. Evde huzursuz dışarıda sıkılgan.

23  Her istediğini yaptırmak istiyor. Aşırı süsleniyor. Siz bana karışmazsınız diyor. Babasından çekindiği için dolambaçlı yollara sapıyor.  Derslerinde başarılı. Hiç sorun çıkartmayan bir çocuk. İki kez okula gitmemiş. Arkadaşlarıyla gezmiş. Sorunca yalan söyledi. Bu davranışı bizi çok şaşırttı.  Çok harçlık istiyor. Çok geziyor,eve girmek istemiyor. Spora çok düştü. Derslerine boş veriyor. Banyoya sokamıyoruz. Ellerini bile yıkatamıyoruz. Saçını kestiremiyoruz.  Son derece asi ve hırçın olmaya başladı. Başına buyruk olmak istiyor. Dayak,kötü söz,tatlı söz hiçbiri sonuç vermiyor. Bir psikologla mı görüşmeliyim?

24 ÇOCUKLARIN ŞİKAYETLERİ  Büyüklerin anlayışsızlığı ve baskısı,onur kırıcı davranışlar  Arkadaş edinmede güçlük  Kız-erkek arkadaşlığının olmaması,  Kız erkek arkadaşlığının aile ve çevre tarafından anlaşılmaması ve karşı çıkılması  Boş zamanlarını etkin bir biçimde değerlendirecekleri yerlerin,olanakların olmaması  Evde ve okulda dayağın bir eğitim aracı olarak kullanılması

25  Cinsel sorunlarını aile üyeleriyle konuşamamak  Çocuk yerine konmak,ana-babaya karşılık verememek  Ana-babanın arkadaş seçimlerine karışmaları  Yeni tanıştıkları insanlarla rahat konuşamamak  İzinsiz dışarı çıkamamak  Kendine güven duymamak,sık sık yaptığı hatalardan dolayı utanmak

26  Ölüm korkusu,dini konulara aşırı eğilim,neyin doğru neyin yanlış olduğunun araştırılması  Dikkati toplayamamak,Ders çalışırken zamanını iyi değerlendirememek  Ders çalışmasını engelleyecek bir çok yan uğraşların olması

27 İletişimin sağlıklı olması için yetişkinlerin yerine getirmesi gereken ödevler;

28 Duygularına saygı gösterin ve onu yargılamaktan kaçının. Şikayetlerini,endişelerini veya ilgilerini dinleyin ve onları anlamaya çalışın.

29 Gelişim sürecinde, ergenin değişen toplum ve çevreden de etkilendiği dikkate alınmalıdır. Ergenlik, farklı kültürlerde farklı şekillerde yaşanır.

30 ÇOCUĞUMUZUN OKUL BAŞARISINA KATKIDA BULUNMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? Çocuğunuzun sağlık durumu ile yakından ilgileniniz. Çocuğunuzun temizliğine, kılık kıyafetine dikkat ediniz. Çocuğunuzu yemek yemeden, kahvaltı etmeden okula göndermeyin. Okulu ve öğretmenleri ile sıkı bir işbirliği kurunuz. Anne baba olarak tüm davranışlarınızla ona örnek olunuz.

31 Çocuğunuzu iyi tanıyın, ondan yapamayacağı şeyler beklemeyiniz. Her isteğini yerine getirmemek veya isteklerini çok sınırlandırmamak. Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlığını mümkünse aylık veya haftalık olarak veriniz. Çocuklarınızı başka çocuklarla ve kardeşleriyle kıyaslamayınız Çocuklarınızı korkutmayınız. Anne baba olarak değişik davranışlar göstermeyin, aynı şekilde davranın.

32 Çocuğunuzun okul yaşantısı ile ilgileniniz, anlattıklarını dinleyiniz. Çocuğunuzun okul dışındaki arkadaşlarını kontrol ediniz. Çocuğunuzun okul ve öğretmenleri hakkında şikayetleri olursa, onu dinledikten sonra öğretmenlerle görüşünüz. Çocuğunuzun sınıf, şube ve okul numarasını bilin. Ders çalışırken çocuğunuzu ev işi, çarşı, pazar işi için kaldırmayınız.

33 Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyin, hele de bunu başkalarının yanında asla yapmayın. Beğendiniz, takdir ettiğiniz taraflarını çocuğunuza söyleyin. Çocuklarınız arasında ayrım yapmayın, onları kıskandırmayın. Bilmediklerini çekinmeden öğretmenlerine sormaları gerektiğini anlatın. Çocuklarınızın yanında tartışma, kavga, münakaşa etmeyin. Sorunlarınızı çocuklarınızın yanında konuşmayınız.

34 Gence davranışlarımızda tutarlı olmak gerekir. Gencin yaşamı,giyinişi, süslenmesine ilişkin karar alırken durumu gençle tartışmak yerine onun düşünce ve önerilerine anlayış ve saygı göstermek gerekir.

35 Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarında gencin de düşünce ve önerilerini alıp onunla konuşunuz, tartışmayı çatışmaya dönüştürmekten uzak bir tavır sergileyiniz.

36 Konuşma ve tartışmalar sırasında gencin doğru düşündüğü, gerçeği bulup söylediği durumlarda ona hak verin, düşünce ve önerisini gerçekleştirmek için ona yardımcı olun.

37 Gençlerle yapılan konuşma ve tartışmaları onları korkutarak ve yıldırarak kesmeyin.

38 Gencin tutumu ve davranışlarına biçim ve yön verirken “benim gençliğimde” diye başlayan konuşma, öğüt ve davranışlardan kaçının.

39 Gence bol bol öğüt vermek ve tavsiyede bulunmak yerine örnek davranışlar yapın ve model davranışlar bulun gösterin.

40 Ergenlik çağında bulunan çocuk yada genç, kendi kişilik özelliklerine karşı çok duyarlıdır. Ders dışı etkinliklere önem vermelidir.

41 Bu çağdaki gençler, kendi haklarına ve “onur” duygularına karşı çok duyarlıdırlar. Okuldaki sınavlarda, sınav sonuçlarına gereğinden fazla önem verilmemelidir.

42 Öncelikle çocuklarını tanımalı, onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmelidirler. Çocuklarındaki güven duygusunu pekiştirmek üzere ortam hazırlamalı, yetenek ve kapasitesini aşırı zorlamamalıdır.

43 Çocuğunuzun çeşitli sorunları için sınıf öğretmenine ve rehber öğretmenine başvurunuz, başvurmasını sağlayınız. Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz. Ancak sürekli şekilde “ders çalış” ikazı olumsuz etki yapmaktadır. Okula devam durumu ile yakından ilgileniniz. Öğüt vermek yerine örnek davranışlar yapın, gösterin. Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarda çocuğunuzun düşünce ve önerilerini alıp onunla konuşun.


"ERGENLİK DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE AİLE İÇİ İLETİŞİM REMZİ OĞUZ ARIK İLKÖĞRETİM OKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları