Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen bilimlerinin oluşum süreci hangi dönemleri kapsamaktadır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen bilimlerinin oluşum süreci hangi dönemleri kapsamaktadır?"— Sunum transkripti:

1 FEN BİLİMLERİNİN OLUŞUMU VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ TANITIMI

2 Fen bilimlerinin oluşum süreci hangi dönemleri kapsamaktadır?

3 Fen bilimlerinin oluşum süreci hangi dönemleri kapsamaktadır?
Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları döneminde gelişen ampirik bilgi toplama dönemi. • Eski Yunanlıların evreni açıklamaya yönelik sistemleri kurdukları dönem. • Orta çağların Yunan felsefesi ile dinsel dogmaları bağdaştırma çabasına karşı İslâm biliminin etkin olduğu dönem. • Rönesans sonrası gelişmelerin yer aldığı modern bilim dönemi.

4 Fen Bilimleri Eğitimindeki Gelişmeler
1870 öncesi fen eğitimi programlarının özellikleri nelerdir? İlgili kaynaklara göre, 1870 öncesinde okul programlarında fen eğitimi çok sınırlı olarak yer almaktaydı. Öğretim de John Locke ve Jean Jacques Rousseau'nun etkisinde olup didaktik bir anlayışla gerçekleştirilmekteydi. Bu anlayış uyarınca, ders kitaplarında yer alan fen konuları öğrenciler tarafından ezber ağırlıklı olarak öğreniliyordu. yılları arasında Pestallozzi'nin etkisiyle "nesne öğretimi" fen eğitimi programlarında yer almaya başladı. Bu anlayış uyarınca derslerde, öğretilecek nesneyle ilgili gözlem, deney ve mantıklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyordu. Okullarda nesne öğretimine yer verilmesiyle, katı ezbere dayalı fen öğretim yöntemlerinden vazgeçildi. Çocuğun tüm duyu organlarını kullanıp üzerinde çalıştığı nesneyi öğrenerek zekâsını geliştirebileceği eğitim programlarında ön plana çıkmaya başladı.

5 Endüstri Devrimi fen eğitimi programlarını nasıl etkilemiştir?
yılları arasında gerçekleşen Endüstri Devrimi, okullardaki fen eğitimi programlarının mesleki nitelik kazanmasında etkili olmuştur. Bunun sonucunda, değişen toplumsal gereksinimleri karşılayacak konular, temel eğitim veren okullarda fen eğitimi programlarında yer almaya başlamıştır. Fen eğitimiyle ilgili olarak yıllarını kapsayan dönemde neler yapılmıştır? Bu dönemde fen eğitimiyle ilgili program geliştirme çalışmaları başlatılmış, bu amaçla fen eğitimi programları hızla gözden geçirilmiştir.

6 Fen eğitimiyle ilgili olarak 1930-1945 yıllarını kapsayan dönemde neler yapılmıştır?
İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle fenle ilgili günlük yaşamdaki uygulamalar, örneğin, ışık ve elektrik gibi konular ders programlarında yer almaya başlamıştır. Fen eğitimiyle ilgili olarak yıllarını kapsayan dönemde neler yapılmıştır? Fen eğitimiyle öğrencilere, bilimsel bilgilerin yanı sıra, bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi ve onlarda bilimsel tutumların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu dönemde fen eğitimiyle ilgili laboratuar çalışmaları da önem kazanmıştır.

7 Fen eğitimiyle ilgili olarak 1955-1970 yıllarını kapsayan dönemde neler yapılmıştır?
Bu dönemde geleneksel fen eğitimi programlarının, öğrencileri şimdiki ve gelecekteki yaşamlarına hazırlamadığı, gelişen teknolojiyi anlayan ve onu uygulayan bireyleri hazırlamada yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu görüşün ortaya çıkmasında Sputnik adlı uzay gemisinin ilk kez Sovyet Rusya tarafından uzaya gönderilmesi de etkili olmuştur. Bunun sonucunda fen eğitimi programlarının geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan fen eğitimiyle ilgili program geliştirme çalışmaları diğer ülkelerin fen eğitimi programlarını da olumlu yönde etkilemiştir.

8 Fen eğitimiyle ilgili olarak 1980 sonrası dönemde neler yapılmıştır?
1980'lerden sonra gelişen fen eğitimiyle bireylerin, sadece bilimin doğasını anlamaları değil, iletişim becerilerini geliştirmeleri de amaçlanmıştır. 1990'lıyıllarda da toplumsal sorunların çözümünde, fen eğitiminde insani, teknolojik ve etik boyutların birlikte ele alınmasına yönelik amaçlar tartışılmaya başlanmıştır.

9 Ülkemizde ilköğretimin ilk üç yılında fenle ilgili konular, hayat bilgisi dersi içinde okutulmaktadır. İlköğretimin 4. sınıflarında fen bilgisi, eğitim programlarında bağımsız ders olarak yer almakta ve konular ilk üç yıldakine kıyasla daha ayrıntılı olarak işlenmektedir. İlköğretim sınıflarda okutulan fen dersleri de 4. sınıfta okutulan fen derslerine kıyasla daha ayrıntılı olarak işlenmektedir.

10 4. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi Üniteleri:
1. Ünite: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim               1. Bölüm:  Destek ve Hareket                2. Bölüm:  Soluk Alıp Verme                3. Bölüm:  Kanın Vücutta Dolaşımı               4. Bölüm:  Egzersiz Yapalım 2. Ünite: Kuvvetin Etkileri               1. Bölüm:  Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri               2. Bölüm:  Mıknatısların Çekim Kuvveti 3. Ünite: Maddeyi Tanıyalım                1. Bölüm:  Maddeyi Niteleyen Özellikler               2. Bölüm:  Maddenin Halleri               3. Bölüm:  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri               4. Bölüm:  Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi               5. Bölüm:  Madde ve Cisim               6. Bölüm:  Saf Madde ve Karışım                7. Bölüm:  Karışımlar Ayrıştırılması               8. Bölüm:  Karışımların Ekonomik Değeri  4. Ünite: Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri                1. Bölüm:  Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri               2. Bölüm:  Uygun Aydınlatma                3. Bölüm:  Işık Kirliliği               4. Bölüm:  Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri               5. Bölüm:  Ses Kirliliği 5. Ünite: Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz                1. Bölüm:  Mikroskobik Canlıları Tanıyalım               2. Bölüm:  İnsan ve Çevre İlişkisi  6. Ünite: Basit Elektrik Devreleri                1. Bölüm:  Basit Elektrik Devreleri  7. Ünite: Dünyamızın Hareketleri                1. Bölüm:  Dünyamızın Hareketleri

11 5. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi Üniteleri:
1. Ünite: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim               1. Bölüm:  Besinler ve Özellikleri               2. Bölüm:  Besinlerin Sindirimi               3. Bölüm:  Vücudumuzda Boşaltım  2. Ünite: Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi               1. Bölüm:  Kuvvetin Ölçülmesi                2. Bölüm:  Sürtünme Kuvveti  3. Ünite: Maddenin Değişimi               1. Bölüm:  Maddenin Hâl Değişimi               2. Bölüm:  Maddenin Ayırt Edici Özellikleri                3. Bölüm:  Isı ve Sıcaklık               4. Bölüm:  Isı Maddeleri Etkiler 4. Ünite: Işığın ve Sesin Yayılması                1. Bölüm:  Işığın Yayılması               2. Bölüm:  Işığın Maddeyle Karşılaşması                3. Bölüm:  Tam Gölge               4. Bölüm:  Sesin Yayılması               5. Bölüm:  Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması  5. Ünite: Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım               1. Bölüm:  Canlıları Tanıyalım               2. Bölüm:  İnsan ve Çevre İlişkisi  6. Ünite: Yaşamımızın Vazgeçilmezi:  Elektrik               1. Bölüm:  Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler               2. Bölüm:  Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları  7. Ünite: Yer Kabuğunun Gizemi               1. Bölüm:  Yer Kabuğunda Neler Var?               2. Bölüm:  Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi                3. Bölüm:  Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları               4. Bölüm:  Hava, Toprak ve Su Kirliliği 

12 6. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi Üniteleri:
1. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler                 1. Bölüm:  Hücre               2. Bölüm:  Destek ve Hareket Sistemi                 3. Bölüm:  Solunum Sistemi               4. Bölüm:  Dolaşım Sistemi 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket               1. Bölüm:  Bileşke Kuvvet                2. Bölüm:  Sabit Süratli Hareket 3. Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı               1. Bölüm:  Maddenin Tanecikli Yapısı               2. Bölüm:  Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler               3. Bölüm:  Yoğunluk  4. Ünite: Işık ve Ses               1. Bölüm:  Işığın Yansıması                2. Bölüm:  Sesin Maddeyle Etkileşmesi  5. Ünite: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme                1. Bölüm:  Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme  6. Ünite: Madde ve Isı               1. Bölüm:  Madde ve Isı                2. Bölüm:  Yakıtlar  7. Ünite:  Elektriğin İletimi               1. Bölüm:  İletken ve Yalıtkan Maddeler                2. Bölüm:  Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler  8. Ünite:  Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş               1. Bölüm:  Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması               2. Bölüm:  Dünyamızın Katman Modeli               3. Bölüm:  Dünyamızın Uydusu Ay

13 7. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi Üniteleri:
1. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler               1. Bölüm:  Sindirim Sistemi                2. Bölüm:  Boşaltım Sistemi               3. Bölüm:  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler               4. Bölüm:  Duyu Organları               5. Bölüm:  Organ Bağışı ve Organ Nakli  2. Ünite: Kuvvet ve Enerji               1. Bölüm:  Kütle ve Ağırlık İlişkisi               2. Bölüm:  Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi                3. Bölüm:  Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi               4. Bölüm:  Enerji Dönüşümleri  3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri               1. Bölüm:  Maddenin Tanecikli Yapısı               2. Bölüm:  Saf Maddeler               3. Bölüm:  Karışımlar               4. Bölüm:  Karışımların Ayrıştırılması                 5. Bölüm:  Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm               6. Bölüm:  Kimya Endüstrisi  4. Ünite: Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması               1. Bölüm:  Aynalar               2. Bölüm:  Işığın Soğrulması  5. Ünite: İnsan ve Çevre İlişkileri                1. Bölüm:  Ekosistemler                2. Bölüm:  Biyo-çeşitlilik  6. Ünite: Elektrik Enerjisi               1. Bölüm:  Ampullerin Bağlanma Şekilleri               2. Bölüm:  Elektrik Enerjisinin Dönüşümü  7. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi               1. Bölüm:  Gök Cisimleri                2. Bölüm:  Güneş Sistemi               3. Bölüm:  Uzay Araştırmaları

14 8. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi Üniteleri:
1. Ünite: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme                1. Bölüm:  DNA ve Genetik Kod                2. Bölüm:  Mitoz               3. Bölüm:  Mayoz               4. Bölüm:  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme               5. Bölüm:  Ergenlik ve Sağlık  2. Ünite: Basit Makineler               1. Bölüm:  Basit Makineler  3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri               1. Bölüm:  Periyodik Sistem                2. Bölüm:  Elementlerin Sınıflandırılması               3. Bölüm:  Kimyasal Bağ                4. Bölüm:  Asitler ve Bazlar                5. Bölüm:  Kimyasal Tepkimeler                6. Bölüm:  Türkiye’de Kimya Endüstrisi  4. Ünite: Işık ve Ses               1. Bölüm:  Işığın Kırılması ve Mercekler                2. Bölüm:  Sesin Sürati  5. Ünite: Canlılar ve Enerji İlişkileri               1. Bölüm:  Besin Zinciri ve Enerji Akışı                2. Bölüm:  Madde Döngüleri               3. Bölüm:  Sürdürülebilir Kalkınma                4. Bölüm:  Biyo-teknoloji  6. Ünite: Maddenin Hâlleri ve Isı                1. Bölüm:  Özısı                2. Bölüm:  Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi                3. Bölüm:  Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi  7. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik               1. Bölüm:  Elektrik Yükleri ve Elektriklenme               2. Bölüm:  Elektrik Yüklü Cisimler  8. Ünite: Deprem ve Hava Olayları               1. Bölüm:  Depremle İlgili Temel Kavramlar               2. Bölüm:  Hava Olayları               3. Bölüm:  Mevsimlerin Oluşumu                4. Bölüm:  İklim

15


"Fen bilimlerinin oluşum süreci hangi dönemleri kapsamaktadır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları