Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih ve Kavram Olarak Yeni İletişim Teknolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih ve Kavram Olarak Yeni İletişim Teknolojileri"— Sunum transkripti:

2 Tarih ve Kavram Olarak Yeni İletişim Teknolojileri
Öğr. Gör. Mehmet Akif Barış

3 Yeni İletişim Teknolojileri
İletisim ve Toplum Bilisim & Teknoloji

4 Yeni İletişim Teknolojileri
1- Bilgisayar, Bilgi teknolojileri 2- İletişim teknolojisi 3- İnternet 4- İnnovasyon 5- Teknik İlerleme ve Sosyal Yaşam 6- Ağ-Ağ Toplumu 7- Toplumsal Dönüşüm 8- Küreselleşme 9- Kapitalizm ve Postmodern Durum

5 Teknoloji Techne - Logia
Teknolojiyi bir süreç olarak algılamak, insan yapımı nesnelerden farklı birşey. Teknoloji – yenilik ilişkisi, innovasyon, fikir geliştirme Toplum(insanların oluşturduğu ilişkiler sistemi) - Birey tartışmaları Teknolojik yeniliklerin kaynağı nedir? Bireysel yaratıcılık, hayal gücü, bilgi(üstbilgi), Toplumsal, tarihsel gelişmeler, hammadde kıtlığı, zorlukları aşma, emek tasarrufu,üretim hacmini artırma,askeri gereksinimler İletişim matematiksel ve sosyal algılamak

6 İletişim - Gelişimi Simge üretme ve kullanma (Ateş, duman, mağara resimleri, eşya ve hayvanlara karşılık gelen semboller) Konuşma Fonetik alfabe *Yazı(M.Ö sümerler), kağıt(M.S.105 Ts’ai Lun) Hayvanların ehlileştirilmesi, Hecin Devesi, At, Güvercin Persler İlk Resmi Posta, Pazar Yeri ve Agoralar *MatbaaÇin MS.700, (Ağaç oyma baskı) Avrupa 1450 Guttenberg Strasbourg Tipo Baskı, Matbaa tekniği Osmanlı 1493, 1727 İbrahim M.. Vankulu Sözlüğü

7 İletişim - Gelişimi Gazetcilik Avrupa’da ve Türkiye’de gazetecilik
Occassionel ilk düzensiz gazete (Fransa) Gazetta Acta Diurna (Roma-MÖ.59) İlk süreli yayın Almanak 18.YY Dödüncü güç (Edmund Burke) Balzac, Hugo, Dumas gazete Arkası yarın hikayeler

8 İletişim - Gelişimi *Telgraf (1837 – William Cooke, Charles Wheatstone 1843 Samuel Morse) Kamera (1850), Film(1888) Sinematograf(1895)-Lumiere Kardeşler Görüntü alma saklama teknikleri Telefon(1876-Alexander G. Bell) Bellinograf (Fax) GSM(Global System For Mobile Comm) 1994 Türkiye

9 İletişim - Gelişimi Radyo(1902, Marconi) Askeri amaç
1920 KİA olarak yazılı basına alternatif 1922(SSCB),1923(Almanya),1927(Türkiye) Televizyon(1923 Logia Beard) 1936(İngiltere),( ) *Bilgisayar & İnternet (1970li yıllar ve sonrası) Digitalleşme, yöndeşme ve yeni medya tartışmaları, Telekomünikasyon

10 Yeni İletişim Teknolojilerinin Özellikleri 1- Etkileşim
Alıcı – Verici yer değişimi veya etkinliğin artması Geri bildirim yerine kitlenin yayına dahil olması Var olan bir medyanın etkin kullanımı Sadece enformasyon alan değil etkin olan izleyici, dinleyici, takipçi, okur Birden fazla iletişim kanalı aynı anda Yeni sunum şekilleri Örn…

11 Yeni İletişim Teknolojilerinin Özellikleri 2- Eş Zamansızlık
Aynı andalık gerekliliği ortadan kalkmıştır. , sms, wahtsup massenger, youtube yayıncılığı Kontrolü alıcıya devreder TV yayınları, Medya Sisteleri, IP kanallar Yayın saatlerinin düzenlenmesi Kitle yerine bireyin öne plana çıkması

12 Yeni İletişim Teknolojilerinin Özellikleri 3-Kitlesizleştirme
Büyük kullanıcılar içinde kişiye özel mesaj değişimi yapması IPTV kişiye özel yayın(Durum, beğeni, tercih) Ruh haline uygun Bankalar, sigorta şirketler Havayolu, seyahat şirketleri Online hizmetler

13 Yeni İletişim Teknolojilerinin Özellikleri 4- Yöndeşme-Yakınsama
İletişim biçimlerinin birbirine dönüşmesi Dijitalizasyon, Telkomünikasyon Radyo TV akıllı kutular Akıllı, internet dahil tvler Ağların yapısı, entegrasyonu Büyük sunucular, Bant Genişiliği, Işık Hızında iletişim. Verinin saklanması, iletilmesi, işlenmesi

14 Dijitalleşme 0 ve 1 ler ? Bit Byte bps? Hertz?

15 Yeni İletişim Teknolojilerinin Birincil sonuçları
Enformasyon Miktarındaki artış (En değerli varlık bilgi, artışı, doğru bilgiye erişim zorluğu) İletişimde Hızlanma Bilgiye ulaşmanın mekansızlığı Medyanın Merkezileşmesinin Kırılması Farklı formatlarda yayın yapan siteler, Etkileşim kapasitesinin artışı Diğer teknolojilerle entegrasyon

16 Yeni İletişimde Bağlantı Teknolojileri
Bağlantı türleri Simplex Half Dublex Dublex Verini kodlanması anahtarlanması ADC ve DAC ler

17 ISDN Integrated Services Digital Network
Sayısal anahtarlama ve sayısal iletimin birlikte kullanımı Önce mevcut sistemin sayısallaştırılması ikinci adımda telefon, teleks,fax, görüntülü telefon, internet veri hattı birleştirilmesi Yüksek iletim hızı 144Kbps

18 DSL Digital Subscriber Line (1997) XDSL(ADSL,SDSL,HDSL,VDSL)
Yüksek Frekans Data sıkıştırma(Marifet Modemlerde) Çift tel üzerinden aynı anda iletişim Analog modemlere göre 200 kat hız 8Mbps ADSL(Asimetrik) Onlien İş, Eğitim, Broadcast yayınları, WebRadyoTv vs.

19 GSM Group Special Mobile (1992) Kuzey ülkeleri öz. Finlandiya
2G 110Mbps 2.5G (GPRS-General Packet Radio Service) 3.G 1Gbps ye kadar 4.G 4.5G GPS(Global Positioning System) Fiber optik (2Gbps)

20 SORULAR Yeni ileitşim teknolojilerini “yeni” yapan 4 özelliğini açıklayınız., Dijitalleşme nedir? 900 MB’lik bir film download hızı en çok 12mbps olan bir DSL bağlantısında en az kaç dakikada indirilir? ISDN, DSL ve GSM teknolojilerini açıklayınız.


"Tarih ve Kavram Olarak Yeni İletişim Teknolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları