Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Hakkımızda 1992 yılında kurulan üniversitemizde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da aynı yılda merkezi olarak kurulmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Hakkımızda 1992 yılında kurulan üniversitemizde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da aynı yılda merkezi olarak kurulmuştur."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Hakkımızda 1992 yılında kurulan üniversitemizde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da aynı yılda merkezi olarak kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda 3556 öğrenci mevcuduna karşılık olarak 1 Şef, 6 Memur olmak üzere 7 personel ile hizmet verilmekteydi. İlk Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görevini Leyla KAYA yürütmekteydi (1992-1999). Daha sonraki yıllarda yeni fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları açıldıkça Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı merkezi olmaktan çıkmış her birim için öğrenci işleri büroları kurulmuştur. Tüm birimlerdeki öğrenci işleri büroları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda hizmet vermektedir. Şu anda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kenan KELEŞ Başkanlığında 80.029 öğrenci mevcuduna karşılık 3 Şube Müdürü, 2 Şef, 14 memur olmak üzere Toplam 20 personel ile hizmet vermektedir. Bunun dışında Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve Enstitülerimizin öğrenci işleri birimlerinde toplam 84 personel çalışmaktadır.

3 Örgüt Şeması

4 Görev ve Sorumlulukları 1. Öğrenci Kontenjanları, kayıtları ve bunlarla ilgili tüm yazışmaların yapılması, 2. Öğrenci başarı oranları, kredi, burs vb. işlemlerin takibinin ve ilgili kurumlarla yazışmalarının yapılması 3. Üniversite içindeki tüm birimlerle, öğrenciler ve eğitim ile ilgili yazışmaların yapılması, 4. Eğitimle ilgili Senato Kararlarının (Bölüm açılması, okul açılması ve kapatılması) YÖK ile yazışmalarının yapılması ve takibi, 5. Öğrenci harç işlemlerinin takibi ve yazışmalarının yapılması, 6. Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgilerin düzenlenip ilgili kurumlarla yazışmalarının yapılması, 7. Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurularının alınıp, yerleştirme, kayıt ve tüm yazışmalarının yapılması, 8. Mezun olan öğrencilerin diplomaları ve diploma eklerinin hazırlanarak öğrencilere tesliminin yapılması ve arşivlenmesi, 9. Öğrenci Bilgi Sisteminin sağlıklı yürütülmesi, 10. Ders kataloglarının açılması, düzenlenmesi ve akademik personellerin not girişlerinin düzenlenmesi.

5 Öğrenci işleri ile ilgili tüm yazışma işlemleri, teknik ve idari destek fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Yazı ve Destek İşleri Şube Müdürlüğü

6 Görev ve Sorumlulukları (Yazı ve Destek İşleri Şube Müdürlüğü) 1. İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini sağlamak. 2. Yatay geçiş kontenjanlarını hazırlamak. 3. Güz ve Bahar yarıyılı başarı oranları tablolarını hazırlamak ve YÖKSİS’ e girmek. 4. Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili öğrenci bilgi listesinin gönderilmesi. 5. Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili mezuniyet bilgi formlarının düzenlenerek gönderilmesi. 6. Öğrenci harçlarına ilişkin işlemleri yaptırmak ve kontrol etmek. 7. Burslarla ilgili tüm yazışmaları yapmak ve öğrencilere yardımcı olmak. 8. Öğrencilerin stajları ile ilgili yazışmaları yapmak ve ilgili staj kontenjanlarını bildirmek. 9. ÖSYM kontenjanlarını hazırlayıp Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına bildirmek. 10. Dikey geçiş kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına bildirmek. 11. İstatistik formlarının doldurularak ÖSYM Başkanlığına göndermek 12. Başbakanlık ve Öğrenim kredisi ile ilgili bilgileri doldurarak ilgili birimlere göndermek. 13. Akademik Takvimi YÖK’e ve tüm Üniversite Rektörlüklerine bildirmek. 14. ÖSYM Başkanlığına, kayıtların yapılacağı tarih ve kayıt yerlerinin bildirilmesi. 15. ÖSYM Başkanlığına, kayıt yaptıran öğrencileri tespit ederek ek kontenjanların bildirilmesi. 16. Özel Yetenek sınavını kazanarak kayıt yaptıran öğrencileri ÖSYM Başkanlığına bildirmek ve ÖSYM’ den öğrenci ÖSYM kimlik kartlarını istemek ve ilgili bölümlere göndermek.

7 Diploma ve Mezun Öğrenciler Şube Müdürlüğü Lisans, Önlisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomalarının hazırlanmasını sağlamak. Diplomalarla ilgili tüm yazışma, istatistiki bilgilerin hazırlanması ve diplomaların imza karşılığı teslimini sağlamak gibi fonksiyonları yerine getirmektir.

8 Görev ve Sorumlulukları (Diploma ve Mezun Öğrenciler Şube Müdürlüğü) 1. Lisans, Önlisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomalarının hazırlanmasını sağlamak 2. Mezun öğrencilerle ilgili istatistiklerin tutulması 3. Mezun öğrencilerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak 4. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm okulların öğrenci işleri ile mezuniyet işlemleri hakkında koordinasyon sağlamak. 5. Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin işlendiği kütüklerin hazırlanmasını sağlamak. 6. Diploması hazırlanan öğrencilerin bilgilerini Bilgi Sistemine girmek. 7. Hazırlanan diplomaların arşivlenmesi amacı ile yazıcıda taranarak yedeklenmesi

9 Görev ve Sorumlulukları (Öğrenci İşleri Bilgi İşlem Şefliği) 1. Öğrenci bilgi işletim sisteminin yürütülmesi 2. Yeni ders kataloglarının açılması ve düzenlenmesi 3. Personel kimliği, öğrenci kimliği, personel tanıtım kartlarının bilgisayar ortamında hazırlanması 4. Akademik Personellerin not giriş işlemlerinin düzenlenmesi 5. Onur, Yüksek Onur belgelerinin bilgisayar ortamında basılıp düzenlenmesi 6. Diploma arşivinin bilgisayar ortamında tutulması 7. ÖBS’ de yapılan tüm işlemlerin kontrolünün sağlanması ve sistemin kullanılmasında Akademik ve İdari personele yardımcı olunması 8. Öğrenci harçlarının sistem üzerinden takip edilmesi ve banka ile web servisler üzerinden ortaklaşa çalışılması.

10 İdari Yapı Daire Başkanlığı Adı Soyadı : Kenan KELEŞ Unvanı: Daire Başkanı Görevi: Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tel: 0 262 3031201 E-Mail: kenan.keles@kocaeli.edu.trkenan.keles@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı : Seval İNAL Unvanı: Veri Hazırlama Görevi: Daire Başkanı Sekreteri Tel: 0 262 3031202 E-Mail: seval.inal@kocaeli.edu.trseval.inal@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Mustafa DUMAN Unvanı: Araştırmacı Görevi: Maaş Tahakkuk- Taş. Kayıt. Kont. Y. Tel: 0 262 3031208 E-Mail: mustafa.duman@kocaeli.edu.trmustafa.duman@kocaeli.edu.tr

11 Yazı ve Destek İşleri Şube Müdürlüğü Adı Soyadı: Engin YALMAN Unvanı: Şube Müdürü Görevi: Yazı ve Destek İşleri Şube Müdürü Tel: 0 262 3031204 E-Mail: engin.yalman@kocaeli.edu.trengin.yalman@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Hatice OKUTAN GENCER Unvanı: Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Görevi: Yazı İşleri Memuru Tel: 0 262 3031219 E-Mail: hatice.gencer@kocaeli.edu.trhatice.gencer@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Songül KAYA Unvanı : Hastabakıcı Görevi : Öğrenci Harç İşleri Tel : 0 262 3031214 E-Mail : songulcan04@kocaeli.edu.trsongulcan04@kocaeli.edu.tr

12 Adı Soyadı: Refahat YALÇIN ÖZTAŞ Unvanı: Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Görevi: Yabancı Uyruklu Öğrenci İşleri Tel: 0 262 3031205 E-Mail: refahat.yalcin@kocaeli.edu.trrefahat.yalcin@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Ferah KÜÇÜKKAHYAOĞLU Unvanı: Memur Görevi: Yabancı Uyruklu Öğrenci İşleri Tel: 0 262 3031205 E-Mail: ferah.akburakin@kocaeli.edu.trferah.akburakin@kocaeli.edu.tr

13 Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü Adı Soyadı: Leyla KAYA Unvanı: Şube Müdürü Görevi: Diploma İşleri Şube Müdürü Tel: 0 262 3031206 E-Mail: leyla.kaya@kocaeli.edu.trleyla.kaya@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Fatma YILDIZ Unvanı: Şef Görevi: Diploma İşleri Şefi Tel: 0 262 3031209 E-Mail: fatma.yildiz@kocaeli.edu.trfatma.yildiz@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Nuray DANİÇ Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Görevi: Diploma İşleri Memuru Tel: 0 262 3031211 E-Mail: nuray.danic@kocaeli.edu.trnuray.danic@kocaeli.edu.tr

14 Adı Soyadı: Derya SETKAYA Unvanı: V.H.K.İ Görevi: Diploma İşleri Memuru Tel: 0 262 3031210 E-Mail: derya.setkaya@kocaeli.edu.trderya.setkaya@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Mesut RÜŞTÜOĞLU Unvanı: Memur Görevi: Diploma İşleri Memuru Tel: 0 262 3031218 E-Mail: mesut.rustuoglu@kocaeli.edu.trmesut.rustuoglu@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Bekir OCAK Unvanı: Memur Görevi: Diploma İşleri Memuru Tel: 0 262 3031212 E-Mail: bekir.ocak@kocaeli.edu.trbekir.ocak@kocaeli.edu.tr

15 Adı Soyadı: Süleyman YAVUZ Unvanı: Yardımcı Teknisyen Görevi: Diploma Memuru Tel: 0 262 3031212 E-Mail: suleyman.yavuz@kocaeli.edu.trsuleyman.yavuz@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı: Mehmet PAMUK Unvanı: Şube Müdürü Görevi: Öğrenci İşleri Tel:0 262 3031208 E-Mail: mehmet.pamuk@kocaeli.edu.trmehmet.pamuk@kocaeli.edu.tr

16 Bilgi İşlem Şefliği Adı Soyadı : Habib ÖNEN Unvanı : Şef Görevi : Öğrenci Bilgi Sistemi Tel : 0 262 3031207 E-Mail : honen@kocaeli.edu.trhonen@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı : İbrahim ERARSLAN Unvanı : Memur Görevi : Bilgi İşlem Memuru Tel : 0 262 3031217 E-Mail : ibrahim.erarslan@kocaeli.edu.tribrahim.erarslan@kocaeli.edu.tr Adı Soyadı : Burhan TÜRKER Unvanı : Memur Görevi : Bilgi İşlem Memuru Tel : 0 262 3031217 E-Mail : burhan.turker@kocaeli.edu.trburhan.turker@kocaeli.edu.tr

17 Adı Soyadı : Dilek GARAN Unvanı : Çözümleyici Görevi : Bilgi İşlem Memuru Tel : 0 262 3031282 E-Mail : dilek.pak@kocaeli.edu.trdilek.pak@kocaeli.edu.tr

18 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 44. VE 46. MADDELER (6569 ve 6637)

19 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar: Madde 44

20 c. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

21 Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir (Sınava girme koşulu sağlanan dersler). Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınav hakkı tanınır. Hiç Almadıkları yada devamsız oldukları ders sayısı 5 ten fazla olanlar? Ek süre sonunda ders sayısını 1’ e düşüremeyenler ?

22 GEÇİCİ MADDE 67 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

23 23

24 Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

25 Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

26 Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz;ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.

27 Öğretim dili tamamen (%100) veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

28 Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

29 Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

30 İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

31 Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

32 Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

33 Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

34 e. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

35 Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

36 Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilemez.

37 Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, bu Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

38 Dersin uzaktan öğretim yoluyla verilmesinde görev alan öğretim elemanı ve diğer personele, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti toplamının yüzde yetmişini geçmeyecek şekilde bu fıkranın ikinci paragrafına göre ödeme yapılır.

39 Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri: Madde 46

40 Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz.

41 b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

42 Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

43 c. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. c. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

44 Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır

45 ç. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

46 GEÇİCİ MADDE 71 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 2014- 2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden tahsil edilmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.

47

48 1. Kurum içi Yatay Geçiş İşlemleri 1. Kurum içi Yatay Geçiş İşlemleri 2. Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri 2. Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri 3. Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş İşlemleri 3. Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş İşlemleri

49 Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler ve asgari koşullar üniversite senatolarınca belirlenmektedir. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeler yönetim kurulları tarafından yapılmaktadır. Değerlendirmede esas alınması gerekenler; Adayın Genel Not Ortalaması Farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı Eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı

50 Aynı diploma programları arasında kontenjan sınırlaması olmaksızın 1. öğretimden 2. öğretime yatay geçiş yapılabilir. (2. öğretim ücreti ödenir.) İkinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretimden 1. öğretime geçiş yapılabilmesi için bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir. Açık ve Uzaktan öğretim programları kendi aralarında yatay geçiş ile öğrenci kabul edebilirler.

51 Açık ve Uzaktan öğretimden örgün öğretime geçiş yapılabilmesi için genel not ortalamasının 100/80 olması veya kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Kontenjan sınırlaması bulunmayan (açık ve uzaktan öğretim) diploma programlarına yatay geçiş kontenjan sınırlaması uygulanmaz. 1. ve 2. öğretim programlarından açık ve uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

52 Aynı Fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulun kendi bünyesindeki programlara Farklı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokul bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına Eşdeğer Düzey Programı ; Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini ifade eder. ?

53 İlan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjanının %15’ini aşmayacak şekilde yatay geçiş kontenjanı belirlenmelidir. Öğrenci ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Vakıf üniversitesindeki kurum içi programlara yatay geçişlerde öğrenci bursundan feragat etmiş sayılır.

54 Aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türünde yer alan programa yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin geçmek istediği programın geçerli olan puan türünde aldığı MYP, yurt içindeki üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarında diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

55

56 1. Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir. 2. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100/60 olması gerekmektedir. 3. Ortalamayı sağlayamayan öğrenciler, MYP geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilir.

57 Ön lisans programlarının en erken ikinci en geç üçüncü yarıyılına, 4 yıllık lisans programlarının; ikinci ve üçüncü sınıfına, 5 yıllık; ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfına, 6 yıllık; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarına yatay geçiş başvurusu yapılır. Lisans Programlarına ara dönemde yatay geçiş başvurusu yapılmaz. Kontenjanlar ve değerlendirme takvimi YÖK’ün web sayfasında Temmuz ayında ilan edilir.

58 Kontenjan sınırlaması bulunmayan (açık ve uzaktan öğretim) diploma programlarına yatay geçiş kontenjan sınırlaması uygulanmaz. Yatay geçiş kontenjanının belirlenmesinde programın ÖSYM genel kontenjanı dikkate alınır. 50 ve altında kontenjanı bulunan programlar ; 251 ve 100 arası ; 3101 ve üzeri ; 4Kişilik kontenjan ayrılabilir. İlave kontenjan talebinde bulunmak için =>

59 YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN 75850160-301.06.01/75027 SAYILI YAZISI

60 %30 veya %100 İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş başvurusunda bulunacaklar için Yükseköğretim Kurumunun yapacağı dil yeterlilik sınavından başarı şartı aranır veya Yükseköğretim kurumunun belirlediği muadil sınavları başarı ile geçtiğini belgelemesi gerekir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.

61 YÖK’ÜN 75850160-301.06.01/37259 SAYILI YAZISI

62

63 Kurumlar arası belirlenen yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde yurtdışı kontenjan ayrılabilir. 12. maddenin 2. fıkrasında belirlenen başarı şartları aranır. (Başvuran adayların genel not ortalaması, geçmek istediği programın ortak derslerdeki başarısı dikkate alınır. Senato farklı değerlendirme kriterleri belirleyebilir.) Yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının taban puanına sahip olan öğrenciler tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Başvuruların değerlendirilmesinde ÖSYM tarafından yapılan ÖSYS asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar, puanları ve kontenjanları YÖK sayfasında ilan edilir.

64

65

66 EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI YÖK Bildirim Yazıları; Sayı ; 75850160-302.01.06/54700 Tarih ; 08.10.2013 Sayı ; 75850160-302.01.06/69832 Tarih ; 31.12.2013 Sayı ; 75850160-301.06-212 Tarih ; 30.01.2014 Sayı ; 75850160-301.06.01/40620Tarih ; 10.07.2014 Sayı ; 75850160-301.06.4900 Tarih ; 13.08.2014 Sayı ; 75850160-301.06.01/1355Tarih ; 12.01.2015 Sayı ; 75850160-301.06.01/3014Tarih ; 21.01.2015

67 1. Başvuruların değerlendirilmesinde ÖSYM puanı esastır, başarı vb. şartı aranmaz. 2. Ülkemizde ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. 3. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar. 4. Farklı programa yatay geçiş yapacak olan öğrencinin geçiş yapacağı programın girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması esastır. 5. Özel yetenek sınavı ile kabul edilen programlardan ÖSS ile kabul edilen programlara geçişte de MYP esas alınır. Özel yetenek sınavı ile kabul edilen programlara başvuru yapılamaz.

68 Merkezi Yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla Ön lisans programlarından lisans programlarına, lisans programlarından ön lisans programlarına yatay geçiş başvuruları yapılabilir. Öğrenci Ek Madde yasasından faydalanarak 1 defa yatay geçiş yapabilir. Sonraki başvuru tarihinde de 1 defa geri dönme hakkına sahiptir. İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanarak yerleşen öğrencinin, yerleştiği kuruma kaydını yaptırabilir fakat yatay geçiş başvurusunda bulunamaz. 1 yıl/dönem intibak sürecini kazanmış olduğu üniversitesinde geçirdikten sonra yatay geçiş yapabilir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş hakkından, yükseköğretime kayıtlı; hazırlık, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri yararlanabilir.

69 Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflar için ÖSYS kılavuzunda yer alan program kontenjanlarının %30’u kadar kontenjan ayrılabilir. Kontenjanların ilan edilmesi gerekmez. Başvurular 30 Ağustos’a kadar alınır. 15 Eylül’e kadar değerlendirilir. 30 Eylül’e kadar kayıtlar tamamlanması esastır. Başvuru yapılan programa başvuru yapıldığı yılda öğrenci yerleşmemiş ise, başvuru yapılan program için öğrencinin öğrenim gördüğü programda kayıtlı olduğu yıldaki ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjanı dikkate alarak kontenjan belirlenir. Başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlanarak kaydı alınır.

70 Sınavsız geçiş ile kontenjan dolduran ön lisans programlarında sadece sınavsız geçiş yapan öğrencilere öncelik verilmesi, kontenjanı sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınmışsa, sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmesi esastır. DGS puanı ile sadece mezun olunan ön lisans programının devamı olan programlara başvuru yapılabilir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o programa başvuru kabul edilmez. Geçmek istenen programa ilgili yılda öğrenci kabul edilmemişse, programın merkezi yerleşme puanı oluşmadığından dolayı başvuru kabul edilmez. Türkçe programda eğitim alırken Merkezi Yerleştirme puanı ile %30 veya %100 İngilizce programlara yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi alması gerekir.

71 Vakıf üniversitelerinde bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin kabul edildiği programda burs verip vermeme Yükseköğretim Kurumunun yetkisi dahilindedir. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler, yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile yatay geçiş yapabilir. (Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının, sınavsız geçiş ile yerleşme puanlarının hesaplanmasında OBP bakılır.) Yükseköğretim Kurumlarındaki M.T.O.K programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları yerleşebilir. Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunları kendi alanları dışında farklı bir programı tercih etmek istemeleri halinde varsa MYP dikkate alınır.

72 Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflar için ÖSYS kılavuzunda yer alan program kontenjanlarının %20’si kadar kontenjan ayrılabilir. KKTC de eğitimine devam eden öğrencilerin bahar döneminde yatay geçiş yapma hakkı bulunmaz.

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91


"ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Hakkımızda 1992 yılında kurulan üniversitemizde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da aynı yılda merkezi olarak kurulmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları