Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BESİN ZİNCİRİ CANLILAR ÜRETİCİLERTÜKETİCİLER BİRİNCİL TÜKETİCİLER (OTÇULLAR) İKİNCİL TÜKETİCİLER (ETÇİLLER) ÜÇÜNCÜL TÜKETİCİLER (HEPÇİLLER) AYRIŞTIRICILAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BESİN ZİNCİRİ CANLILAR ÜRETİCİLERTÜKETİCİLER BİRİNCİL TÜKETİCİLER (OTÇULLAR) İKİNCİL TÜKETİCİLER (ETÇİLLER) ÜÇÜNCÜL TÜKETİCİLER (HEPÇİLLER) AYRIŞTIRICILAR."— Sunum transkripti:

1

2

3 BESİN ZİNCİRİ

4 CANLILAR ÜRETİCİLERTÜKETİCİLER BİRİNCİL TÜKETİCİLER (OTÇULLAR) İKİNCİL TÜKETİCİLER (ETÇİLLER) ÜÇÜNCÜL TÜKETİCİLER (HEPÇİLLER) AYRIŞTIRICILAR

5 ÜRETİCİLER Ekosistemdeki bütün canlılar için besin kayna ğ ıdırlar. Fotosentez yoluyla inorganik maddeleri organik maddelere dönü ş türürler. Örn; Bitkiler…

6 Karbondioksit + Su Besin + Oksijen FOTOSENTEZ OLAYI

7 TÜKET İ C İ LER TÜKET İ C İ LER Bitkisel ve hayvansal maddelerle beslenerek ya ş amlarını sürdüren canlılardır. Beslenme biçimlerine göre; otçullar- etçiller- hem otçul hem etçiller (hepçiller) olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Bitkisel ve hayvansal maddelerle beslenerek ya ş amlarını sürdüren canlılardır. Beslenme biçimlerine göre; otçullar- etçiller- hem otçul hem etçiller (hepçiller) olmak üzere 3 gruba ayrılırlar.

8 1-Birincil Tüketiciler (Otçullar ) 1-Birincil Tüketiciler (Otçullar ) Yalnızca bitkiler ile beslenirler. Enerji kayna ğ ı olarak bitkilerin yapısında biriken organik maddeleri kullanırlar. Örn; tav ş an-geyik-kuzu-at…vb

9

10 2- İ kincil Tüketiciler (Etçiller) Ya ş amlarını ot yiyen hayvanları yiyerek sürdüren canlılardır. Örn; Aslan-yılan-yırtıcı ku ş lar…vb

11

12 3-Üçüncül Tüketiciler (Hepçiller) Hem bitkisel hem de hayvansal besin maddelerini yiyerek ya ş amlarını sürdüren canlılardır. Örn; İ nsan-domuz-ayı…vb

13

14 AYRI Ş TIRICILAR (Çürükçüler) AYRI Ş TIRICILAR (Çürükçüler) Bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak, hem kendi besinlerini sa ğ larlar hem de çe ş itli kimyasal maddeleri ayrı ş tırarak yeniden canlılar tarafından kullanılabilir hale getirirler. Örn; Bakteriler, mantarlar…vb Bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak, hem kendi besinlerini sa ğ larlar hem de çe ş itli kimyasal maddeleri ayrı ş tırarak yeniden canlılar tarafından kullanılabilir hale getirirler. Örn; Bakteriler, mantarlar…vb

15 Üreticiler Ayrı ş tırıcılar Otçullar Etçiller Hepçiller BES İ N Z İ NC İ R İ

16

17

18

19

20 ENERJ İ AKI Ş I ENERJ İ AKI Ş I Canlılar tüm ya ş amsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ekosistemde güne ş ten gelerek üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrı ş tırmacılara do ğ ru giden, her canlıda de ğ i ş ime u ğ rayan ve tek yönlü olan bir enerji akı ş ı mevcuttur. Canlılar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak verilir.

21 Güneşten gelen enerji Üreticiler Birincil Tüketici İkincil Tüketici % 90 % 9 % 0,9 %100 % 10% 1% 0,1 Enerji Akışı Enerji Kaybı

22 Güne ş ’ten alınan enerjinin yakla ş ık %10’u bitkilerin dokularında depolanır. E ğ er bir hayvan bitkiyi yerse elde etti ğ i enerjinin sadece %10’luk kısmını yeni dokuların yapımında, hayatsal faaliyetlerin devamında, vücut ısısının korunmasında ve hareket için kullanılır. Bir kısmı da dı ş kı ve üre atımı olarak kaybedilir.


"BESİN ZİNCİRİ CANLILAR ÜRETİCİLERTÜKETİCİLER BİRİNCİL TÜKETİCİLER (OTÇULLAR) İKİNCİL TÜKETİCİLER (ETÇİLLER) ÜÇÜNCÜL TÜKETİCİLER (HEPÇİLLER) AYRIŞTIRICILAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları