Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ARMUTLU KAYMAKAMLI Ğ I Tanşu Aksoy İ stiklal İ lkokulu Ve Ortaokulu Müdürlü ğ ü 2015-2016 E ğ itim Ö ğ retim Yılı Okul Aile Birli ğ i Genel Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ARMUTLU KAYMAKAMLI Ğ I Tanşu Aksoy İ stiklal İ lkokulu Ve Ortaokulu Müdürlü ğ ü 2015-2016 E ğ itim Ö ğ retim Yılı Okul Aile Birli ğ i Genel Kurulu."— Sunum transkripti:

1 T.C. ARMUTLU KAYMAKAMLI Ğ I Tanşu Aksoy İ stiklal İ lkokulu Ve Ortaokulu Müdürlü ğ ü 2015-2016 E ğ itim Ö ğ retim Yılı Okul Aile Birli ğ i Genel Kurulu GEL İ R- G İ DER CETVEL İ EK İ M-2015

2 2014-2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI GEL İ RLER 1. BA Ğ IŞLAR : 2 815 2. KERMES : 16 335 3. KANT İ N : 6 280 4. PAZAR STANT GEL İ R İ : 651 5. ÖNCEK İ YILDAN DEV İ R : 8 329,5 TOPLAM GEL İ R : 34 410, 50

3 2014-2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI G İ DERLER 1. TEM İ ZL İ K 2. KIRTAS İ YE 3. NALBUR 4. BAKIM ONARIM 5. DEM İ RBAŞ 6. Ö Ğ RENC İ İ HT İ YAÇLARI

4 1.TEM İ ZL İ K TEM İ ZL İ K MAL. G İ DERLER İ : 2 453,5 H İ ZMETL İ G İ DERLER İ : 438,73 TOPLAM : 2 892,23

5 2. KIRTAS İ YE KIRTAS İ YE MALZEMES İ : 7 137,51 FOTOKOP İ MAK İ NES İ : 7 696,80 (BAKIM ONARIM VE TONER) TOPLAM : 14 834,31

6 3. NALBUR NALBUR MALZEMES İ : 1 514,90 (BOYA, K İ L İ T, KANALET, FAYANS VS.)

7 4. BAKIM ONARIM BAKIM ONARIM MALZEMES İ : 2 243,72 BAKIM ONARIM İ ŞÇ İ L İ K : 2 500 TOPLAM : 4 743,72

8 5. DEM İ RBAŞ REHBERL İ K ODASI VE SANAT SINIFI DONATIM G İ DER İ : 2 900 SPOR MALZEMES İ : 1 402,56 BEKLEME KOLTU Ğ U : 355,90 SINIF PERDES İ : 165 MÜZ İ K SINIFI : 700 KÜTÜPHANE RAFI : 207,9 TOPLAM : 5 731,36

9 6. Ö Ğ RENC İ TEMS İ L G İ DERLER İ Ö Ğ RENC İ TEMS İ L G İ DERLER İ : 896,62 ( ÖDÜL, MADALYA, KUPA, YEMEK VS.)

10 G İ DERLER TOPLAMI 1. TEM İ ZL İ K : 2 892,23 2. KIRTAS İ YE : 14 834,31 3. NALBUR : 1 514,90 4. BAKIM ONARIM : 4 743,72 5. DEM İ RBAŞ : 5 731,36 6. Ö Ğ RENC İ TEMS İ L G İ DERLER İ : 896,62 TOPLAM : 30 613,14

11 BAK İ YE (21/10/2015 ) TOPLAM GEL İ R : 34 410,50 TOPLAM G İ DER : 30 613,14 BAK İ YE : 3 797,36


"T.C. ARMUTLU KAYMAKAMLI Ğ I Tanşu Aksoy İ stiklal İ lkokulu Ve Ortaokulu Müdürlü ğ ü 2015-2016 E ğ itim Ö ğ retim Yılı Okul Aile Birli ğ i Genel Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları