Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96 İkinci Öğretmen (Muallim-i Sani) FARABİ’DİR. YANIT:C

97 “Felsefe yapmak yolda olmaktır.” diyor Jaspers. Bende “Felsefe yapmak yolda olmak kadar uçta olmaktır.”diyorum. Uçta olmak akıncılık yapmak gibidir. Orduların önünden gidip henüz kimsenin ayak basmadığı,bilmediği, görmediği sınır uçlarında cesurca at koşturmaktır aynı zamanda. Daha sonra, edindiği tecrübeleri ardından gelecek orduyla paylaşmak,onlar için patika bile olsa yol hazırlamaktır. Bu parçada felsefenin uçta olmasıyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüm sorulara çözüm getirmek B) Teorilere ilginç yorumlarda bulunmak C) Kendi başına hareket etmek D) Hakikatin peşinde olmak E) Yeni soru ve iddialar ortaya atmak (2013-YGS)

98 Felsefe sistemli, tutarlı ve rasyonel sorgulamaya dayalı bir düşünce üretme etkinliğidir.Felsefi problemlere kesin çözümler bulmaktan ziyade derinliğine araştırmalar yapma faaliyetidir. Cevap:E

99 Eğer bir kanıtlama yapılacaksa bu kanıtlama yolu farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Kimisi dünyanın hareketine bakarak bir ilk hareket ettiricinin olması gerektiğini ileri sürer. Kimisi dünyadaki nedenler zincirine bakarak bir ilk nedenin var olduğu sonucuna ulaşır. Kimisi de dünyadaki şeylerin çokluğuna, değişkenliğine,sonsuzluğuna bakarak bütün bunların ardında tek değişmez zorunlu bir arlığın bulunması gerektiği sonucunu çıkarır. Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin hangi disipliniyle ilgilidir? A)Din felsefesi B) Ahlak felsefesi C) Bilgi felsefesi D) Siyaset felsefesi E) Bilim felsefesi (2013-YGS)

100 A)Din felsefesi(Teoloji) Yanıt A

101 Felsefe sorularla doğar, büyür, gelişir. Ancak felsefi soru diğer sorulardan farklıdır. Felsefe, olanla yetinmez. Bu yüzden insan ve zihnini sürekli arayışa sürükler. Bu eylemle de yaşamı, varlığı, bilgiyi ve değerleri daha da anlamlı bir hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Belki de bu yüzden olacak ki her insan kendini tanımaya ve bilmeye başladığı ilk günden itibaren “Ben kimim, neyim ve neolacağım?”, “Evren nedir?”, “Dünya nedir?”, “Doğrunedir?”, “Güzel nedir?”, “Adalet nedir?” veya “Eşitlik nedir?” gibi birçok soru sormaktadır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, felsefi soruyu diğer sorulardan ayıran özelliklerden biri değildir? A) Var olanla yetinmemesi B) Neden-sonuç ilişkileri araması C) Eleştirel ve sorgulayıcı olması D) Bitmez tükenmez arayışlardan oluşması E) Yaşamı ve varlığı anlamlandırması (2013-YGS

102 Parçada A,C,D ve E seçenekleri yer aldığı halde, B seçeneğindeki “Neden- sonuç ilişkileri araması” yoktur Yanıt B

103 Felsefenin bilimler gibi bir gelişim süreci yoktur. Bizim,“Hippokrat Yemini” ile hekimlikte ahlak ölçülerini belirleyerek tarihe mal olanHekim Hippokrates’ten tıp alanında çok ileride olduğumuz kesindir. Oysa Platon’dan çok daha ileride olduğumuzu söyleyemeyiz.Ancak onun yararlandığı bilimsel bilgi sürecinden dahailerideyiz. Felsefe üretiminde belki de bir düşünürün dediği gibi sadece Platon’a dipnot yazıyoruz. Bu parça felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır? A)Akla dayalı olma B) Evrensel olma C) Eleştirel olma D) Kümülatif olma E) Bütünleyici olma (2013-YGS)

104 Tıp alanında Hipokrat’tan ileri olmamız,bilimin “birikimsel ilerleme”; Felsefe alanında Platondan ileri olamayışımız ise felsefenin “kümülatif- yığılgan” özelliğinden kaynaklanmaktadır. Yanıt D

105 Thales’le yoksul olduğu için alay ederler. O da bunun üzerine zeytinin az olduğu o yıl, elindeki bütün parayla, ihtiyaç olmadığı için ucuzlamış olan ve zeytinyağı üretiminde kullanılan tüm presleri satın alır. Sonraki hasat mevsimi geldiğinde ihtiyacı olanlara bu presleri kendi belirlediği fiyattan kiralayarak çok para kazanır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A)Filozof, dünyayı anlamlandırmaya çalışan kişidir. B)Felsefe, her şeye eleştirel bir gözle bakma alışkanlığı kazandırır. C)Filozofların öncelikleri diğer insanlardan farklıdır. D)Filozof, hayata dair her şeyi felsefi probleme dönüştürür. E)Felsefi düşünce çözümleyici ve kurgusaldır. (2011-YGS- )

106 Yanıt C C)Filozofların öncelikleri diğer insanlardan farklıdır.


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları