Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü"— Sunum transkripti:

1 Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü
GİRİŞİMCİLİK Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü

2 GİRİŞİMCİLİK TEMELİ Girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için riski üstlenerek doğal kaynak, sermaye, emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci bir işletmeyi kuran ve bu işletmedeki faaliyetleri yürüten kişidir. “Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları birer iş fikrine dönüştürebilmesi” ve “risk almaya yatkınlığı” girişimcinin en önemli özelliğidir.

3 GİRİŞİMCİ Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri gören Pazar fırsatlarını ve gelişmeleri iş fikrine dönüştüren Risk üstlenerek kaynakları bir araya getiren ve etkin olarak kullanan Küçük işletmeyi başarıyla yöneten Rekabeti yaşam biçimi haline getirerek kendisini ve işletmesini geliştiren Yenilikçi ve azimli bir kişidir.

4 GİRİŞİMCİLİK ÇEŞİTLERİ
Bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları değerlendirmek mal ve hizmet üretmek amacıyla sermaye, doğal kaynak, emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilerek işletilmesiyle ilgili faaliyetler olarak tanımlanabilir. GİRİŞİMCİLİK ÇEŞİTLERİ FIRSAT GİRİŞİMCİLİĞİ: Mevcut ve potansiyel pazardaki değişimin getirdiği fırsatları görerek veya potansiyel fırsatları sezinleyerek mevcut veya hedef pazara mal satmak amacıyla yapılan girişimciliktir. YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK: Yeni bir fikir buluşu ya da mevcut bir mal veya hizmeti yeniden tasarlayarak ve kalite düzeyini yükselterek yapılan girişimciliktir.

5 Küresel işletmecilikle birlikte Girişimciliğin küresel boyutta yapıldığı görülmektedir. Küresel girişimcilikte işletme sermayesi ve mal varlığı önemlidir. Bu girişimcilik 3 gruba ayrılır. Yerel girişimcilik: Bir işe yeni başlayan ve girişimciliğin henüz başlangıcında olan girişimcilik türüdür. Bu girişimcilikte işletme sermayesi ve iş hacmi sınırlıdır. Bölgesel Girişimcilik: Yerel işletmeciliğe göre daha ileri aşamasıdır. Ulusal Girişimcilik: Girişimciliğin son aşamasıdır. Bir veya birden fazla girişimci bir araya gelerek küresel girişimcilik yapmaktadır. İşletme sermayesi, çalışan sayısı ve iş hacmi çok büyüktür.

6 Girişimcilik, Sermayenin sahipliğine göre de 3 gruba ayrılmaktadır.
Özel girişimcilik: sermayesinin veya tamamı şahıslara ait girişimlerdir. Kamu girişimciliği: sermayesinin veya mal varlığının tamamı kamuya aittir. Karma girişimcilik: sermayesinin bir kısmı kamuya bir kısmı özel şahıslara ait olan girişimlerdir. Girişimciler, ekonomik dinamizmin ve ekonomik gelişmenin itici gücü durumundadır. Günümüzde yeni ekonomik ve bilişim teknolojileriyle birlikte Sanal Girişimcilik olarak da yapılmaktadır.

7 GİRİŞİMCİ OLMA NEDENLERİ (1)
*- Kar elde etme isteği *- Bağımsız çalışma isteği *- Kişisel tatmin sağlama isteğidir. Girişimci olmak isteyenlerin önünde birtakım zorluklar da vardır. (2)

8 GİRİŞİMCİLİK FONKSİYONLARI
 Temel girişimcilik fonksiyonları şunlardır; Bir iş fikrini ve düşünceyi işletme-girişim haline getirerek üretim veya pazarlama yapmak Başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanmak Yeni ve potansiyel Pazar oluşturmak Yeni teknoloji geliştirerek mal ve hizmet üretmek Yeni ve potansiyel kaynakların üretiminde kullanılarak toplumun hizmetine sunulmasını sağlamak İş hayatında değişimi sağlamak İstihdamı artırarak işsizliğin azalmasını sağlamak Ekonomik gelişme ve kalkınmayı sağlamak

9 GİRİŞİMCİLİKTE KARŞILAŞILAN ENGELLER VE KISITLAMALAR (3)
Bir iş kurma düşüncesine sahip girişimcinin önündeki önemli engellerden birisi BÜROKRATİK zorluklardır. Finansal sorunlar ve sermaye yetersizliği girişimcilerin karşılaştığı engeller arasında önemli bir paya sahiptir. Girişimcinin engelleri aşarak başarılı olması için girişimcide; LİDERLİK ve GİRİŞİMCİLİK ruhunun olması gerekir.

10 Girişimcilikte başarı, girişimcilik ruhu ve liderlik yeteneklerinin yanı sıra iyi bir yönetimle mümkün olabilir. Girişimcinin engel ve kısıtlamaları aşabilmesi için taşıması gerekli özellikler şunlardır: İş bitirme azim ve heyecanı Çalışkanlık Bilgi Deneyim Organizasyon gücü Sermaye yönetimi Girişimcilik ruhu Liderlik yeteneği Yönetim becerileri İletişim becerileri ile çevresi ile iyi ilişkiler kurabilme özelliğidir.

11 GİRİŞİMCİLİK ENGELLERİ NASIL ORTADAN KALDIRILIR
*-Girişimciliği olumsuz etkileyen çok sayıda engel ve kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu engeller arasında özellikle ülkemizde bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığı ilk sırada gelmektedir. *- Girişimcilikte vergi işlemlerinin sadeleştirilmesi gerekmektedir. *- İş yeri kapatma işlemlerinin sadeleştirilmesi girişimciliğin önündeki önemli engelin kaldırılmasını sağlar. *- Sigorta işlemlerinin karmaşık ve uzun olması *- Girişimciliğin teşviki ve geliştirilmesi amacıyla girişimciliği destekleyici tedbirlerin alınmalıdır.

12 BAŞARILI GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ
BAŞARILI GİRİŞİMCİ: Kendini geliştirme arzusuna sahip olarak, sürekli araştıran, gözlem yapan, tecrübelerden yararlanan ve eğitim alan kişidir. BAŞARILI GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ *- Başarılı girişimci, uygun görülen, kabul edilebilir riskleri göze alan kişidir. *- Başarılı girişimci kendine özgü işler yapmak ve yaptıklarıyla anılmak isteyen kişidir. *- Başarılı girişimci çok yönlü bir kişidir. *- Başarılı girişimci iş bitiricidir. *- Başarılı girişimci, kendine güvenen kişidir. *- Başarılı girişimci programın uygulanmasında katı bir kişidir.

13 Başarılı Bir Girişimci Olmak ve Bu Durumu Sürdürebilmek İçin
*- İşe sıfırdan başlamalı ve işe başlarken çok sağlam adımlar atılmalıdır. *- Müşterilerin zevk ve tercihleri tamamen karşılanmalıdır. *- Girişimci kendini müşterinin yerine koyarak karar vermelidir. *- İş konusunda girişimci öncelikle kendisine güvenmelidir. *- Girişimci işyerinde çalışacak kişiler seçilirken dikkatli davranmalıdır. (Akrabalarınızı özellikle eşinizin akrabalarını işe almayın) *- İşi zamanında yapmak önemlidir. *- İş hayatında dengeli ve planlı davranmak zorunluluğu vardır. *- İş hayatında kazanılan tecrübelerden yararlanılmalıdır.

14 BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİNİN EN ÖNEMLİ 10 ÖZELLİĞİ (4)
Kendini bilmek Vizyon Yenilikçilik Merak İnatçılık Liderlik Kontrol altına alınan ego Sayıları kullanmak Ödül ve risk idrak

15 Küçük işletmelerde başarılı bir girişimci olmak için geliştirilen, girişimcinin taviz vermeden uygulamak zorunda olduğu 10 emir niteliğindeki öneriler Olumlu düşün Kendine hedefler belirle İnatçı ol Dürüstlükten ayrılma Takım kur Hızlı karar ver Yaşamın boyunca öğrenmeyi sürdür Sağlığına dikkat et Ailenle hoş vakit geçir Kendine güven

16 TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ NASIL OLMUŞTUR?
Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte sanatkarlık tarzındaki girişimcilik yaygın olmuştur. Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devletinde bir esnaf ve sanatkâr teşkilatı olan Ahilik girişimcilik konusunda etkin ve başarılı olmuştur. Cumhuriyet döneminde girişimciliğin başlangıcı Atatürk’ün önderliğinde İzmir’de 1. İktisat kongresi toplanması sonucu, Türkiye’ de ekonomik gelişme ve kalkınmanın ancak girişimcilikle sağlanacağı kararıyla olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde özel girişimcilikten çok kamu girişimciliğinin ağırlığı görülmektedir. (Etibank, Sümerbank gibi) 1950 li yıllardan itibaren özel girişimciliğin desteklenmesi ve özel mülkiyetin yaygınlaşması ile birlikte girişimcilikte hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Ülkemizdeki işletmelerin %96,8 i 1950 yılından sonra kurulmuştur yılından sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemi olmasından dolayı girişimcilikte önemli aşamalar kaydedilmiştir.

17 GİRİŞİMCİLİĞİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
Girişimcilik serbest piyasa ekonomisinin en önemli unsurlarından birisidir. Türkiye’ de özelleştirme ancak girişimciliğin etkinliği ölçüsünde gerçekleşebilir. Kamu kesiminde aşırı istihdamın istenilen düzeye çekilerek ücretlerinin artırılabilmesi girişimcilik iklimine bağlıdır. Ülkemizdeki teknolojik gelişme tüm dünyada olduğu gibi girişimciler ile gerçekleşebilir. Türkiye’ de bilim ve teknolojinin gelişmesi girişimcilerin başarısına bağlıdır. 21. yy da ülkemizde istihdamın sağlanarak işsizlikle mücadelenin en etkin yolu kişilerin kendi işlerin kurmaları yani girişimciliktir. İşsizlikle ortaya çıkan gelir yetmezliğinin çözümü de girişimciliğin gelişmesiyle yakından ilgilidir. Ülkemiz için çok önemli olan genç nüfusun istihdam edilmesi ve ekonomik bir güç haline gelmesi ancak girişimcilikle mümkün olur. Yerel kaynakların ve potansiyellerin değerlendirilmesi ve etkin kullanılması girişimcilikle sağlanacaktır.

18 Girişimcinin Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Kültürü
Girişimcinin karşılaştığı en önemli sorun, değişimin getirdiği küresel değerlerle geleneksel değerlerin birbirinden farklı olmasıdır. Bu noktada “küresel düşünen yerel hareket eden” girişimcilerin daha başarılı oldukları görülmektedir. Girişimcilikte başarı sağlanabilmesi için girişimcinin, atılgan, yaratıcı ve araştırmacı bir girişimci kişilik özelliklerine sahip olması gerekir. (5) Girişimci, başarısının öncelikle kendisine bağlı olarak, sahip olduğu girişimci kişilik özellikleriyle uzun mücadele sonucu yorulmadan çalışmakla sağlanabileceğine inanan ve bu düşüncesinden taviz vermeyen özgüveni yüksek bir kişidir.

19 Girişimcilik tutkusu Girişimcilik, risk alarak ve üretim faktörlerini bir araya getirerek iş yapma sanatıdır. Girişimcilik tutkusu, girişimciliğin itici gücüdür. Tutkuya dönüşemeyen bir girişimciliğin başarılı olması düşünülemez. Girişimcilik Tutkusunu belirleyen faktörler; Risk alabilme Girişimci doğmak Para motivasyonu Kişisel hayat Tekno-girişimcilik İletişim gücü Deneyim ve bilgi Sermaye yönetimi İş ahlakı Kendini işine adamak

20 Girişimcilik kültürü (6)
Girişimcilik Kültürü; girişimcilere yeni bir vizyon ve misyon kazandıran, çalışmalarının ve harcamalarının karşılığını almayı hedefleyen girişimci tipinin yetişmesini sağlayacak bir kültürdür. En belirgin özellikleri; başkalarının göremediği fırsatları görüp, bunları iş fikrine dönüştürme, risk üstlenebilme yeteneğine sahip olma ve işletme kurarak insanlara iş sağlama sayılabilir. Girişimcilik kültüründen yararlanarak girişimciliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlayabilmek için, girişimciliğin özellikle: teşvik, eğitim vb. mekanizmalarla desteklenmesi gerekir. İşletmelerde girişimcilik kültürünün gelişmesini engelleyen önemli faktörlerden birisi de küçük işletme yöneticisinden kaynaklanan yönetim hatalarıdır. İşletmede tek adamlık psikolojisi ve yönetici bencilliği işletmede yetki devri ve yönetimde önemli sorunlara yol açmaktadır.

21 Türkiye’de girişimciler; işletmelerin ancak çalışanların tam katılımının sağlanmasıyla birlikte Toplam Kalite Yönetimine uygun olarak yönetilerek bir bütün olarak hedefe varabilecekleri, bir girişimcilik kültürünü benimsediği takdirde başarılı olabilecektir. Son yıllarda ülkemizde girişimcilik kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması, girişimciliğin gelişmesi, KOBİ lerin sayılarının artmasını olumlu etkilemiştir. Girişimcilik Kültürünün en önemli unsurlarından birisi de GİRİŞİMCİLİK ÖZGÜRLÜĞÜ dür. Ülkemizde ve demokratik ülkelerde girişimcilik özgürlüğü, kişi hak ve özgürlüklerinin doğal bir uzantısı ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Ülkemizin mevcut ve potansiyel girişimcilik gücünden yararlanabilmek için; rekabete açık, çalışanlara önem ve değer veren, değişime ve yeniliğe açık, müşteri öncelikli bir girişimcilik kültürünün oluşturulması zorunludur.

22 Hayalgücü Yönetimi Girişimcilik hayal kurmakla başlar. Bir ülkede veya bölgede girişimciliğin teşvik edilerek gelişmesini sağlayan unsurlar arasında en önemlilerinden birisi de hayal gücü yönetimi (hayal mühendisliği) dir. HAYALGÜCÜ YÖNETİMİ; girişimcilikle ilgili düşüncelere olumlu bakış kazandırmaya yönelik, özgün ve yalın fikir üretme ve yönetme tarzı olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile, hayallerle ortaya çıkan iş fikrinin sağlam verilerle yaratıcılıkla bütünleştirilmesini ve potansiyel den eyleme etkin dönüşümü sağlar. Hayalgücü Yönetimi, özgün fikir üretilmesini hedefler. Hayalgücü yönetimi bir bakıma son yıllarda işletmelerde geleceği öngörmeyi hedefleyen “senaryo tekniği” olarak kullanılan bir metotla benzerlik göstermektedir.

23 Hayalgücü Yönetiminin Temel Unsurları
1- İnisiyatif, Yaratıcılık ve Hayalgücü Yönetimi Yöneticiler öncelikle çalışanların inisiyatif kullanmalarına izin vererek onların yaratıcılıklarından yararlanmalıdır. 2- Özgünlük ve Hayalgücü Yönetimi Özgünlük, alışılmadık, sıra dışı iş fikirlerini ve davranışı içerir. 3- Stratejik Mimari ve Hayalgücü Yönetimi Hayal gücünün gerçeğe dönüştürülmesinde önemli rol oynar. İşletmelerde Stratejik mimari kavramıyla sadece geleceğin hayal edilmesi değil, aynı zamanda inşaa edilmesi sağlanmalıdır. 4- Yenilik, Araştırma ve Geliştirme ve Hayalgücü Yönetimi 5- Sonuç Odaklılık/İş Bitiricilik ve Hayalgücü Yönetimi

24 Toplum Mühendisliği Toplum Mühendisliği; toplumun imkânlarını doğru tespit ederek ihtiyaçlar ve kaynaklar arasında uyumlu dengeler sağlamaya denir. İşletmelerin yapısını değiştiren yeni bir girişimcilik için toplumda bireysel yenilikçilik, toplumsal sorumluluk ve dayanışma gibi temel kavramların önemli bir yeri vardır. Bu kavramlar girişimcilik kültürünün oluşmasında da önemlidir. İşletmede çalışan herkese işletmeye ve topluma ne kadar katkısı olduğunu hissettirmek çalışanların motivasyonu ve başarısı açısından önemlidir.

25 GİRİŞİMCİLİĞE İLK ADIM
Girişimcilikte iş fikirleri ve iş konusu sermayeden önce gelmektedir Kişisel Hareket Planı Yapılması Kişisel Hareket planında girişimcilerin iş fikri geliştirme konusunda yapacakları çalışmalar yer almalıdır. Kişisel Hareket Planının en önemli çalışmasını iş fikri geliştirme ve uygulama aşaması oluşturur. Girişimciler kendisi iş fikri geliştirebilir Başkalarından iş fikri satın alabilir Başkasının iş fikrinden yararlanarak iş fikri geliştirebilir. Başarılı Bir İş = İş Fikri + Bilgi + Çevre Girişimcinin uygulayacağı iş fikrinin başarı şansı ve potansiyeli olmalıdır. (7)

26

27 Türkiye’de Girişimcilik Yapılabilecek ve Kazandırabilecek İş Fikirleri
A- Hizmet Üretimi Yapabilecek Pazarlama ve Ticaret, Turizm ve Serbest Meslek İş Fikirleri Genel Hizmet Üretimi iş Fikirleri Pazarlama ve ticaret İş Fikirleri Turizm İş Fikirleri Serbest Meslek İş Fikirleri Eğitim Konusunda İş Fikirleri B- Mal Üretimi Yapılabilecek İş Fikirleri Tarım, Hayvancılık, Gıda San.İş Fikirleri Tekstil Hazır Giyim Orman Ürünleri San.İş Fikirleri Kağıt ve Ambalaj San.İş Fikirleri Kimya ve Petrokimya San.İş Fikirleri Lastik-Plastik San.İş Fikirleri Toprak Seramik ve Cam Sanayi İş Fikirleri Elektrik-Elektronik Makine Cihaz ve Malz.San.İş Fikirleri Demir Çelik Mak.İml.ve Madeni Eşya San.İş Fikirleri Madencilik San.İş Fikirleri

28 Yeni Gelişen Girişim Alanları (8)
Halkla ilişkiler ve Tanıtım Alanlarıyla ilgili iş fikirleri Danışmanlık Hizmetleriyle ilgili iş fikirleri Eğitim Programlarıyla ilgili iş fikirleri Organizasyon Sektörüyle ilgili iş fikirleri Bilişim Sektörüyle ilgili iş fikirleri Gıda Sanayi

29 İŞ KURMA SÜRECİ AŞAMALARI
Girişimciler iş kurarken 4 temel faktöre ihtiyaç duymaktadır. Bunlar; İş Fikri Girişimcilik yetenekleri ve eğilimi Yönetim ve iletişim bilgi ve becerileri Kaynakların durumu

30 İş Kurma Motivasyonu : Kendi İşini kurma-girişimcilik eğiliminin yüksekliğini sağlayan motivasyon İş Fikri : Başarılı olma potansiyeli yüksek bir iş fikri Çalışma programı : İş kurma sürecinin faaliyetleriyle ilgili çalışma programı Ön Değerlendirme : İş Fikrinin temel ölçülerine göre değerlendirmesi Yapılabilirlik Araştırması : İş fikrinin yapılabilirliğinin araştırılarak sonuçlarını içeren rapor hazırlanması İş Planı : Yapılabilirlik raporuna göre bir iş planı hazırlanması İş Kurmak : İş planına göre alınan kararların uygulanarak iş kurmak

31 Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları
MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI İŞ PLANI İŞİ KURMAK İŞİ GELİŞTİRMEK

32 GİRİŞİMCİLİĞE (İŞE) BAŞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Girişimcinin işe başlaması için değerlendirme yapacağı faktörler şunlardır; Girişimcinin kişisel durumu Sermaye durumu Pazar durumu İşyeri durumu Personel Maliyet Kar analizi Üretim Kredi ve teşvikler Vergi Yatırım Kanunlar ve işletme sistemidir.

33 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ
Girişimcilik iş kurmakla başlar. Girişimcinin iş kurmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar; Bir iş fikrini veya düşünceyi ortaya koymak Bir iş fırsatının ortaya çıkması ve bu iş fırsatından yararlanmak Daha çok para kazınma arzusunda olmak İşini kaybetme sonucu yeni bir işi kurmak Bağımsız olarak kendi adına çalışmayı istemek Yeni bir yaşam tarzı istemek *- Aynı zamanda bir yöneticilik işlevi de gerektiren girişimcilik, girişimciliğin hedeflerine uygun bir yönetim şeklini öngörür.

34 Girişimcinin değişik hedefleri şunlardır;
Rahat bir hayat sürmek Çok para kazanmak Bir düşünü gerçekleştirmek Kendisine ait serbest zaman olmasını sağlamak Daha çok insanla iletişim kurarak çevre edinerek, saygınlık kazanmak Farklı ve iyi bir statü sağlamak Çevresine ve insanlara hizmet vermek.

35 MİKRO İŞLETMELER Mikro işletmeler, resmi bir tescili olmayan, seyyar ekonomik birimler veya 5 kişiden az işçi istihdam eden sabit işletmeleridir. (Girişimcilere MİKRO GİRİŞİMCİ denir) İş hacimleri oldukça sınırlıdır. (Büfe, berber, ayakkabı tamircisi, bakkal v.b) Bu işletmelerin sermayesi çok azdır. Mikro işletmeler bazı durumlarda ev eksenli olarak faaliyetlerini sürdürdükleri ve kayıtlı olmadıkları için bu işletmelerle ilgili bilgilere ulaşmakta zorluklar vardır. Mikro işletme ve küçük işletme kavramları arasındaki ayırım işletmenin boyutu yönüyle yapılmaktadır. Mikro işletme ve küçük işletme sınıflandırmasında şu ölçütler kullanılmaktadır; Çalışan sayısı Sermaye miktarı Yıllık satış hacmi İşletme özellikleri Muhasebe sisteminin olması Kayıt Mülkiyet durumu

36 KÜÇÜK İŞLETMELER Çalışan sayısının 5 ile 49 arasında olduğu (işletmeye göre değişebilir) işletmeler küçük işletme olarak kabul edilmektedir. Sermaye tutarı ve satış hacmi mikro işletmeye oranla daha fazladır. (Tekstil işletmeleri, gıda üretimi yapan işletmeler, oteller, pazarlama işletmeleri vb.) Küçük işletmelerde mikro işletmeye göre; sermaye yoğun teknoloji, piyasanın düzenli oluşu, ekonomiye kayıtlı, şirket işletmesi ve formal beceriler gibi özellikler vardır. Küçük işletme sahip ve yöneticileri genellikle işletme sahibi ve yöneticilerdir. Küçük işletmeler, bazen mikro işletmelerin büyümesiyle ortaya çıkar.

37 KÜÇÜK İŞLETME MİKRO İŞLETME İş hacminin genişliği Sermaye yoğun teknoloji İşe giriş zorluğu Piyasanın düzenli oluşu Kayıtlı Şirket işletmesi Formal beceriler İş hacminin darlığı Emek yoğun teknoloji İşe giriş kolaylığı Düzenleme dışı piyasa ortamı Kayıt dışı Aile işletmesi Formal eğitim dışı beceriler Özkaynaklara bağımlılık

38 T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (9)

39 Özkan TOPTAŞ


"Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları