Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KBRN TEHDİTLERİ GİRİŞ İKAZ ALARM İŞARETLERİ SIĞINAKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KBRN TEHDİTLERİ GİRİŞ İKAZ ALARM İŞARETLERİ SIĞINAKLAR"— Sunum transkripti:

1

2 KBRN TEHDİTLERİ GİRİŞ İKAZ ALARM İŞARETLERİ SIĞINAKLAR
1 KBRN TEHDİTLERİ GİRİŞ İKAZ ALARM İŞARETLERİ SIĞINAKLAR AFET VE ACİL DURUM ÇANTASI AİLE AFET VE ACİL DURUM PLANI

3 GİRİŞ KBRN Kimyasal–Biyolojik–Radyolojik-Nükleer 2
KBRN terimi; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılır. Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder. KBRN terimi; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılır. Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder.

4 GİRİŞ 3 İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşen KBRN olayları büyük ölçekli can kayıplarına, büyük yıkımlara, çok sayıda insanın yer değiştirmesine sebep olmuştur. Bu tür olayların aynı zamanda çevre, iklim, insan sağlığı, sosyal düzen üzerinde şiddetli ve uzun vadeli sonuçları olmuştur.    Günümüzde gelişen teknoloji, artan siyasi ve uluslararası gerginliklerle birlikte KBRN silahlarının teşkil ettiği tehdit ve tehlikeler hızla artmaktadır. Bu silahlar ve silah yapımında kullanılan malzemelerin terörist gruplar gibi devlet dışı aktörler tarafından edinilmesi de artan riskler arasındadır. Bir başka tehlike ise gelişmekte olan endüstri ile birlikte KBRN maddelerinin sanayi kazaları sonucu çevreye yayılma olasılığıdır.  İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşen KBRN olayları büyük ölçekli can kayıplarına, büyük yıkımlara, çok sayıda insanın yer değiştirmesine sebep olmuştur. Günümüzde gelişen teknoloji, artan siyasi ve uluslararası gerginliklerle birlikte KBRN silahlarının teşkil ettiği tehdit ve tehlikeler hızla artmaktadır.

5 AFET VE ACİL DURUMLARDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIR.
GİRİŞ 4 İYİ YAPILMIŞ HAZIRLIKLAR KAYIPLARI AZALTIR VE AFET VE ACİL DURUMLARDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIR. İyi yapılmış hazırlıklar kayıpları azaltır ve afet ve acil durumlarda iyileştirme çalışmalarını hızlandırır. Etrafımızdaki tehlikelerin farkına varmak ve kendimizi ve ailemizi bu tehlikelerden korumak için yapmamız gerekenleri bilmek; olay öncesi hazır olma ve olaydan sonra iyileştirme çalışmalarına yardımcı olma konusunda etkili adımlar atmamızda bize yardımcı olacaktır.  Her türlü tehlikede ihtiyacımız olacak Afet ve Acil Durum Çantamızı ve Aile Afet ve Acil Durum Planımızı hazırlamak, İkaz ve Alarm İşaretlerini öğrenmek beklenmeyene hazırlıklı olmak için yapabileceğimiz şeyler arasındadır. Fakat her acil durumun kendine özgü özellikleri vardır ve farklı hazırlıkları gerektirir. Her tehlike için takip etmemiz gereken adımları bilmek yapacağımız hazırlıkları ve alacağımız kararları belirlemede önemlidir.

6 İKAZ ALARM VE İŞARETLERİ
5 Afet ve acil durumlarda evde, okulda veya işyerinde nerede olursak olalım yapılacak uyarıları takip etmemiz hayatımızı kurtarabilir. AFAD, sorumlu ve yetkili otorite olarak doğal veya insan kaynaklı bir afet durumunda, düşman saldırılarında, KBRN tehdit ve tehlikelerinde bizi ve ailemizi uyarmak için ulusal düzeyde güvenilir Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm, Mesajlı Uyarı sistemleri oluşturmaktadır. İkaz ve Alarm Sistemleri ile kablo ve uydu haberleşme alt yapısı kullanılarak, siren sistemleri aracılığıyla anons ve ikaz sesleri şeklinde uyarılar yapılmaktadır. AFAD tarafından her türlü afet ve acil durumda güvenliğimizi sağlamak için yapmamız gerekenleri duyurmak üzere yurt genelinde il ve ilçelerimizde toplam 580 adet siren sistemi kurulmuştur. Mesajlı Uyarı Sistemi ile uyarıların her türlü afet ve acil durumda cep telefonlarına ve sosyal medyaya kısa mesaj olarak gönderilmesi amaçlanmaktadır.  Üç dakika düz ve devamlı siren sesi Üç dakika dalgalı siren sesi Üç Dakika Kesik Kesik Siren Sesi

7 SIĞINAKLAR 6 Afet ve Acil Durum Çantanızı yanınıza alın.
Sigara ve alkol tüketmeyin. Sığınak amirinin talimatlarına uyun. Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak duyuruları takip ederek verilecek talimatlara uyun. Tehlike geçti anonsu yapılmadan sığınağı terk etmeyin. Birçok acil durum sığınmayı gerektirebilir ve bu durumlarda uygun bir sığınma hayatımızı kurtarabilir. Evde, okulda ya da iş yerinde korunmaya ihtiyaç duyduğumuz afet ve acil durum koşullarında sığınmak alınacak en uygun önlem olabilir. Sığınaklar; canlı ve cansız varlıkların afet ve acil durumlarda korunması için özel veya kamuya ait bina ve tesislerin bodrum katlarında inşa edilmiş, toplu sığınmaya olanak sağlayan korunma yerleridir. Sığınaklar, Sığınak Yönetmeliği’nde belirtilen yapı standartlarına uygun olarak inşa edilir, yaşamsal faaliyetlerin en az iki hafta sürdürülmesine yetecek kadar malzeme içerir ve her sığınağın bir “sığınak amiri” bulunur. Sığınaklarda Davranış Sığınaklar su, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçları karşılayacak malzemeleri bulundursa da özel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Afet ve Acil Durum Çantası alınmalıdır. Sığınak amirinin talimatlarına uyulmalıdır. Sığınaklar birçok kişinin sınırlı bir alanda yaşamasını gerektirdiğinden bu durum zor ve rahatsız edici olabilir. Bu tür gergin durumlarda sığınak amiri ile işbirliğinde bulunmak anlaşmazlıkları engellemek için önemli olacaktır. Sigara içmenin ve alkol tüketmenin sığınaklarda yasak olduğu unutulmamalıdır. Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak duyurular takip edilerek verilecek talimatlara uyulmalıdır. Tehlike geçti anonsu yapılmadan sığınak terk edilmemelidir.

8 SIĞINMA YERİ 7 Afet ve Acil Durum Çantanızı yanınıza alın.
Kapılar kilitlenmeli, pencereler, havalandırma boşluklarını kapatın. Vantilatör, klima, ısıtıcı sistemleri, havalandırma sistemleri ve içeride havayı sirküle eden bütün ekipmanı kapatın. Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak duyuruları takip ederek verilecek talimatlara uyun. Bazı afet ve acil durumlarda (KBRN olayları gibi) sığınağa gitmek yerine olduğumuz yerde kalmak, bulunduğumuz yerin dışındaki tehlikeden uzak durmak ve dışarıdaki kirlilikten korunmak için sığındığımız yeri izole etmek alınacak en iyi önlem olabilir. Bu tür durumlar için önceden hazırlık yapmak gereklidir. Ev veya iş yerinde iç taraflarda bulunan, pencere sayısı az, duvarları kalın olan bir oda sığınma yeri olarak düzenlenmelidir. Sığınma Yerlerinde Davranış Aile bireyleri ve evcil hayvanlar sığınma yerine getirilmelidir. Afet ve Acil Durum Çantası da alınmalıdır. Kapılar kilitlenmeli, pencereler, havalandırma boşlukları kapatılmalıdır. Yangına sebep olacak mum, soba, katalitik, şömine, ocak gibi ısınma ve aydınlatma araçları söndürülmelidir. Vantilatör, klima, ısıtıcı sistemleri, havalandırma sistemleri ve içeride havayı sirküle eden bütün ekipman kapatılmalıdır. Tüm kapılar, pencereler ve havalandırma boşlukları izole bant ve plastik örtü ile hava sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır. Önceden yapılan hazırlıklarda sığınma odasında plastik örtü, izole bant ve makas bulundurmak gerekir. Plastik örtüleri açıklıkların ölçüsünde kesip öncesinden hazır bulundurmak acil durum sırasında zaman kazandırır. Yetkili makamlar neler olduğu ve ne yapılması gerektiği konusunda anında bilgi sağlayamayabilir, bu yüzden panik yapılmamalıdır. Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar takip edilerek verilecek talimatlara uyulmalıdır.

9 AFET VE ACİL DURUM ÇANTASI
8 Afet ve Acil Durum Çantamızda acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler bulunmalıdır. Acil durumlarda bu malzemeleri tedarik etmek için zaman olmayacağından Afet ve Acil Durum Çantasını önceden hazır bulundurmak faydalı olacaktır. Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almamız saatler belki de günler sürebileceğinden kendi kendimize hayatta kalmamız gerekebilir. Bu yüzden de çantamızda en az 72 saat hayatta kalmamızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır. Acil durumlarda günler hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden çanta bu kesintiler süresince bize kolaylık sağlayacak malzemeleri de içermelidir. Hazırlayacağımız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmemiz için aracımızda bulunması yararlı olacaktır. Bir Afet ve Acil Durum Çantasında Olması Önerilen Malzemeler: Bir kişiye üç gün yetecek kadar su (Bir kişinin içmesi ve temizliği için bir gün yetecek kadar su miktarı ortalama 4 litredir.) Bir kişiye üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda Pilli radyo El feneri Ekstra pil İlk yardım çantası Yardım çağırmak için düdük Mevsime uygun temiz giysi Konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı Çöp poşeti Önemli evraklar Kişisel hijyen malzemeleri Düzenli kullanılan ilaçlar

10 AFET VE ACİL DURUM ÇANTASI
9 Hem yaşadığınız semt içinde ve hem dışında aileniz ile nerede buluşacağınızı belirleyin. Aile üyelerinin kişisel bilgilerini plana yazın. Ailemiz bir acil durum sırasında bir arada olmayabilir. Bu yüzden acil durumlarda güvenli bir yere nasıl gideceğimizi, birbirimizle nasıl iletişim kuracağımızı, nasıl bir araya geleceğimizi ve farklı durumlarda ne yapacağımızı önceden planlamak çok önemlidir. Hem yaşanılan semt içinde hem de dışında aile ile nerede buluşacağı belirlenmelidir. Aile üyelerinin kişisel bilgileri plana yazılmalıdır. Afet ve acil durumlar sonrası aile üyelerine ait bilgilere ihtiyaç duyabilir. Afet veya acil durum sonrası aile üyeleriyle iletişimi sağlayacak irtibat kişileri belirlenmelidir. Bir afet veya acil durumda uzak mesafe telefon görüşmesi yapmak şehir içi görüşme yapmaktan daha kolay olabilir. Bu sebeple şehir dışından bir irtibat kişisi belirlemek aile üyeleriyle iletişimi sağlamak açısından daha iyi bir tercih olabilir. Aile bireylerine kısa mesaj (SMS) ile iletişim öğretilmelidir. Kısa mesajlar telefonun kullanılamadığı bazı durumlarda iletişimi sağlayabilir. Plana hastabakıcılar, bebek bakıcıları ve evcil hayvanlar da dahil edilmelidir. Afet veya acil durum sonrası aile üyeleriyle aranızdaki iletişimi sağlayacak irtibat kişilerini belirleyin. Plana hastabakıcıları, bebek bakıcılarını ve evcil hayvanlarınıza da dahil etmeyi unutmayın.

11 AFET VE ACİL DURUM ÇANTASI
10 Eğer evden ayrılıyorsanız, HAYVANLARINIZI TERKETMEYİN! Afet ve Acil Durum Çantanıza hayvanlarınızın en az üç gün boyunca hayatta kalmasını sağlayacak mama, su gibi malzemeler koyun. Evcil hayvanların ihtiyaç duyacağı ilaçları Afet ve Acil Durum Çantanızda bulundurun. Afet ve Acil Durum Çantasında en yakın hayvan kliniklerinin iletişim bilgilerini içeren bir belge bulundurun. Evcil hayvanlar ailenin önemli üyeleridir. Ne yazık ki afetlerden insanlar gibi onlar da etkilenir. Hayvanlarımızın acil durumlarda hayatta kalması bugünden yapılmış acil durum planlarımıza bağlıdır. Bir acil durumda olduğumuz yerde kalsak da daha güvenli bir yere gitmeye karar versek de hayvanlarımız için önceden planlama yapmamız gerekir. Unutmayın bizim için en iyisi hayvanlarımız için de en iyisidir. Eğer evden ayrılınıyorsa, HAYVANLAR TERKEDİLMEMELİDİR! Hayvanlar büyük bir olasılıkla kendi başlarına hayatta kalmayı başaramayacaklardır. Bir şekilde hayatta kalmayı başarsalar da geri döndüğümüzde onları bir daha bulamayabiliriz. Afet ve Acil Durum Çantasına hayvanların en az üç gün boyunca hayatta kalmasını sağlayacak mama, su gibi malzemeler konulmalıdır. Evcil hayvanlar da insanlar gibi kronik hastalıklara sahip olabilir. Bu nedenle evcil hayvanların ihtiyaç duyacağı ilaçlar Afet ve Acil Durum Çantasında bulundurulmalıdır. Afet ve Acil Durum Çantasında en yakın hayvan kliniklerinin iletişim bilgilerini içeren bir belge bulundurulmalıdır. Afet anında veya sonrasında, evcil hayvanlar korku ve panik nedeniyle gizlenmek isteyeceğinden uzaklaşıp kaybolabilirler. Bu yüzden Afet ve Acil Durum Çantasında tasma ve kayış da bulundurulmalıdır.

12 TEŞEKÜRLER


"KBRN TEHDİTLERİ GİRİŞ İKAZ ALARM İŞARETLERİ SIĞINAKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları