Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL DURUM EYLEM PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL DURUM EYLEM PLANI."— Sunum transkripti:

1 ACİL DURUM EYLEM PLANI

2 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’E İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

3 a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.

4

5 Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

6 a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak. b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen  en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek. c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.

7 Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
 İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

8

9 Acil durum ekipleri: Tahliye Söndürme İlk yardım Arama Kurtarma

10

11 TAHLİYE TALİMATI

12 Tahliye sorumluları Kat tahliye sorumluları ve tahliye grup liderleri: her katta mutlaka bir tahliye sorumlusu belirlenir. Tahliye sorumlusu katın tahliyesini sağlamakla sorumludur. Eğer binanın yapısı, katlardaki personelin gruplar halinde ve/veya kademeli olarak tahliye edilmesini gerektiriyorsa her bir grup için bir “tahliye grup lideri” belirlenir. Bu liderler, gruplarını tahliye istikametlerine yönlendirir ve toplanma bölgesine gitmelerini sağlarlar.

13 TAHLİYE TALİMATI Acil durum ekip amiri ,acil durum ihbarını alır. İhbarda acil durumun türü ,büyüklüğü ve yeri hakkında bilgi verilir. Ekip liderlerine durumu aktarır. Ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel koruyucu malzemelerini almalarını sağlar. Daha sonra operasyon bölgesine hareket edilir.

14

15 B)YANGIN TALİMATI

16 2-YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE YANGIN SONRASI UYGULANACAK HAREKET TARZI:

17 İş yerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda yangını ilk gören kişi en az üç kez yüksek sesle YANGIN VAR diye bağıracak, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemini çalıştıracak, ilgili birim amirine haber verecektir ve şartlar uygunsa aşağıda sıralananları yapacaktır.

18 Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır. Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır. Bu çalışmada yangın olayı yerine En yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarın arkasına alarak; Cihazın mührünü kopartmalı, Cihazın pimini çekmeli, Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,

19 Tetiğin üstündeki pimi çekiniz
Hortumu yuvasından çıkarınız ve tetiğe sonuna kadar basınız, Hortumun ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız

20

21 SÖNDÜRME EKİBİ: sorumlu bulunduğu veya yardıma çağrıldığı bölgedeki yangına gerekli ekipmanları kullanarak derhal müdahale eder. Yangının yayılmasını önleyip söndürmek için çalışmalarda bulunur. Mevcut yangın söndürme araç ve gereçlerinin aylık kontrolünü yapar, görülen aksaklıkları güvenlik amirine bildirir.

22 ARAMA EKİBİ

23 C)ARAMA TALİMATI Acil durumda , birinci öncelik İNSANDIR. Yangın bölgesinde yaralanmış, yanmış, boğulmuş, zehirlenmiş, baygın veya ölü durumda insan bulunabilir. Öncelikle bunlar kurtarılarak ilk yardım ekibine teslim edilmelidir. Sağlam olarak bulunan insanlar, toplanma yerine yönlendirilmelidir. İkinci olarak ,afet bölgesinde başka insanların olup olmadığı kontrol edilmelidir.

24 Acil durum toplanma alanlarındaki insanların sayımlarının yapılıp ,toplanma bölgesinde olmayan insanların ve yerlerinin tespiti yapılmalıdır. Panik ve karışıklığı önlemek için uyarılarda bulunulmalıdır. İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip şefi ile birlikte çalışmalıdır.

25 KURTARMA EKİBİ

26 Acil durum ihbarını alan acil durum ekip amiri,‘acil toplanma’ sahasında toplanmasını sağlar. Kurtarma ekip liderine ve ekibe acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra; ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel koruyucu malzemelerini almalarını sağlar. Daha sonra operasyon bölgesine hareket edilir. Tahliyeden sonra zor durumda kalan ,bulunduğu bölgeden tek başına çıkamayan , yaralanan vs varsa kurtarma ekibi bu durumda olanlara yardımcı olur. Kurtarma ekibine bildirim genelde arama ekibinden gelir.

27 Koşullar uygunsa ve acil kurtarılması gereken ekipmanlar varsa ,yine kurtarma ekibi yapabilir.

28 Kurtarma ekibi görevleri
İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır. İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç- gereç ve cihazlarının tespitini yapmalıdır. Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.

29 İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb
İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve arama ekip şefi ile birlikte çalışmalıdır. Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım çalışmalarını yönetmelidir. Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri tatbikatlarının yaptırılmasını ve katılımları sağlamalıdır.

30 İLKYARDIM EKİBİ

31 Yardım esnasında ve malzeme kurtarma sırasında yaralanan ve fenalaşan kişilere ilk yardımı yapar. İlk yardım için gerekli malzemeleri her an eksiksiz hazır bulundurur. Ambulans çağırır. Hastaneye gitmesi gereken yaralıları gönderir.

32 İl k yardım ekibi Görevleri
Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapmalıdır. İlkyardım malzemesi acil toplama alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapmalıdır. Durumu ağır olanları tespit ederek ambulans istemeli ve hastaneye gönderilmesini sağlamalıdır. İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılmalıdır. İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalı, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım şefine bildirilmelidir

33

34 Malzemeler her zaman hazır olmalıdır

35 İlk yardım ekibindekiler ilk yardımı eğitimi almış olanlardır.

36 Deprem sarsıntısının kesilmesi ile birlikte lng, lpg, elektrik ve jeneratör kaynaklarını devreden çıkarır.Yangın çıkma olasılığı olan alanları kontrol ederler. Fabrikanın yangın riski yüksek yerlerdeki kontrol görevlerini kriz süresince sürdürürler. Kriz merkezi ile sürekli iletişim içerisinde bulunurlar.

37 DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI

38 DEPREM VE ACİL DURUM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

39

40 İÇERİDE İSENİZ; Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Kibrit, çakmak kullanmayın. Camları ve kapıları açın. Elektrik düğmelerini çevirmeyin. Hemen binayı terk edin. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. Kırılan camlara dikkat edin. Yaralanmaları kontrol edin. Gerekiyorsa ilk yardım yapın. İlk yardın eğitimi almadıysanız müdahale etmeden eğitimli çalışana haber veriniz Gaz, su, elektrik tesisatlarını kontrol edin. Hasar varsa kapatın. Telefonu acil durumlar dışında kullanmayın. Dışarı çıkarken, daha sonra rapor etmek üzere etrafınıza bakıp yapısal bir hasar ya da yangın tehlikesi olup olmadığını kontrol edin.

41

42

43

44 DIŞARIDA İSENİZ; • Eğer ilk yardım, yangın söndürme veya hafif arama kurtarma eğitimi aldıysanız önce etrafınızdakilerin iyi ve güvende olup olmadığını kontrol edin. Acil durum çantanızı çantanıza ulaşarak etraftakilere yardım edin ve raporlama için çevrenizi gözlemleyin.

45

46 4- DEPREM VE DOĞAL AFETLER SIRASINDA ÇIKABİLECEK YANGINLARDA ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:

47 YANGIN ANINDA UYULACAK TEMEL KURALLAR;

48 Eğer yangın küçükse hemen söndürün.
Önce işletmenin yangın ekibine daha sonra İTFAİYE 110'u arayın! (Açık adresi, yangının ve yapının türünü, içerde kimse olup olmadığını söyleyin. Her türlü notu alıp, karşı taraf size telefonu kapatmanızı söyleyene kadar bekleyin.) "YANGIN VAR!" diye bağırarak çevrenizi uyarın, varsa yangın alarmı çalıştırın. Yangının olduğu odanın kapışını ve yangınla sizin aranızdaki diğer tüm kapıları kapatın. Binada kimsenin kalmaması için herkesi uyarın. Hemen dışarı çıkın!

49 YÖNLENDİRME VE LEVHALAR
Acil çıkış ve kaçış yolu

50

51 İlk Yardım Sedye

52

53 Yangın Söndürme Cihazı
Yangın Hortumu Yangın Merdiveni

54 TEŞEKKÜRLER.


"ACİL DURUM EYLEM PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları