Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI Dr.Hv.Tbp.Bnb.Sermet SEZİGEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI Dr.Hv.Tbp.Bnb.Sermet SEZİGEN"— Sunum transkripti:

1 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI Dr.Hv.Tbp.Bnb.Sermet SEZİGEN
12 Ekim 2011

2

3 KBRN SAVUNMASI KBRN savunmasının amacı; düşmanın KBRN harp maddeleri ile zehirli endüstriyel maddeleri kullanma tehdidini ve taarruzlarını karşılayarak bertaraf edebilecek uygun teçhizat, malzeme ve eğitimli insan gücünü sağlamaktır.

4 KBRN SAVUNMASI KBRN savunmasının beş temel unsuru vardır. Bunlar; a. Tespit, teşhis ve izleme b. İkaz ve rapor etme c. Fiziksel korunma ç. Tehlike yönetimi d. Tıbbi önlemler ve sıhhi destek

5 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
Tıbbi KBRN savunması; KBRN olaylarından etkilenen yaralıların fiziksel ve psikolojik kayıplarının en düşük seviyede tutulmasını hedefleyen, özgün malzeme ve yöntemleri olan, kapsamlı, çok yönlü, dinamik bir tıbbi uygulamalar bütünüdür.

6 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
Tıbbi KBRN savunmasının safhaları; a. Hastane öncesi aşama b. Hastane aşamasıdır.

7 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
OLAY ÖNCESİ KBRN OLAYI KBRN OLAYI SONRASI HASTANE ÖNCESİ HASTANE AŞAMASI *RİSK YÖNETİMİ * TIBBİ YARDIM *ARAMA-KURTARMA ZAMAN

8 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
C D

9 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
Tıbbi KBRN savunmasının beş temel unsuru vardır. Bunlar; a. Örnekleme ve saptama b. Triyaj ve KBRN ilk yardımı c. Tıbbi dekontaminasyon ç. İleri tanı ve tedavi d. Fiziksel korunmadır.

10 ÖRNEKLEME VE SAPTAMA KBRN harp maddesi; Kullanıldı mı? Hangi madde kullanıldı? Yoğunluğu nedir?

11 ÖRNEKLEME VE SAPTAMA KBRN harp maddesi; * Biyolojik ve çevresel örnekleme * Saptama

12 TRİYAJ VE KBRN İLK YARDIMI
Triyaj; tıbbi anlamda eldeki mevcut tıbbi imkanlar ile uyumlu olacak şekilde yaralıların tıbbi bakım önceliklerine göre sınıflandırılması işlemidir. Dinamik bir süreçtir.

13 TRİYAJ VE KBRN İLK YARDIMI

14 TRİYAJ VE KBRN İLK YARDIMI
TRİYAJ KARTI

15 TIBBİ DEKONTAMİNASYON
SEKONDER KONTAMİNASYON ILIK BÖLGE FİZİKSEL VE/VEYA KİMYASAL DEKONTAMİNASYON HARİCİ VE DAHİLİ DEKONTAMİNASYON

16 İLERİ TANI VE TEDAVİ KONTAMİNE KBRN YARALILARI DEKONTAMİNE EDİLMİŞ KBRN YARALILARI

17 FİZİKSEL KORUNMA KİŞİSEL KORUNMA TOPLU KORUNMA

18 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI GATAH.PAŞA EĞİTİM HASTANESİ
KUVVET K.LIKLARI GNKUR.BAŞKANLIĞI TSK SAĞLIK K.LIĞI REVİRLER DİSPANSERLER GATA KOMUTANLIĞI SAĞ.HİZM.K.LIĞI GATAH.PAŞA EĞİTİM HASTANESİ ASKER HASTANELERİ GATA KBRN TME I. BASAMAK SAĞLIK TEŞKİLLERİ II. ve III. BASAMAK SAĞLIK TEŞKİLLERİ İDARİ KURUMLAR İCRACI KURUMLAR

19 GATA KBRN TME GATA KBRN TME; KBRN BD. Bşk.lığı koordinatörlüğünde ilgili AD/BD. Bşk.lıkları ve diğer birimlerden personelin katılımı ile oluşturulmuş, ikiz görevli, tıbbi KBRN savunması konusunda uzman bir tıbbi müdahale ekibidir.

20 GATA KBRN TME GATA KBRN TME’NİN görevi, meydana gelen bir KBRN olayı sonrasında GATA K.lığının tıbbi KBRN savunma faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmektir. Ekibin görev yeri ılık ve soğuk bölgedir.

21 GATA KBRN TME GATA KBRN TME, Ankara Garnizonu dışında meydana gelebilecek muhtemel bir KBRN olayı sonrasında, TSK Sağlık k.lığının emrini takiben olay bölgesine en seri vasıta ile intikal edebilir. Ekibin konuşlanacağı alan; intikal edilen bölgedeki asker veya sivil hastanenin acil servisidir.

22 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
Meydana gelen bir KBRN olayından sonra asker hastanelerinin temel görevi; yaralıları ve sağlık personelini KBRN harp maddelerinin zararlı etkilerinden korumak, KBRN yaralılarına triyaj, ilk yardım ve dekontaminasyon yapılmasını sağlamak, kullanılan KBRN harp maddelerini tespit ve teşhis etmek, yaralıların ileri tanı, tedavi ve tahliye işlemlerini gerçekleştirmektir.

23 ASKER HASTANESİ TIBBİ KBRN SAVUNMA TEŞKİLATI
BAŞTABİP HASTANE TIBBİ KBRN SUBAYI HASTANE TIBBİ KBRN ASTSUBAYI HASTANE KBRN TIBBİ MÜDAHALE EKİBİ * ÖRNEKLEME VE SAPTAMA * TRİYAJ VE KBRN İLK YARDIMI * TIBBİ DEKONTAMİNASYON

24 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
Hastane tıbbi KBRN subayı; a. Planı hazırlar, ekibi oluşturur b. Eğitim ve tatbikat c. Planın aktivasyonu ç. Tespit, teşhis ve örnekleme d. Acil servis hazırlığı

25 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
Hastane tıbbi KBRN astsubayı; a. İlaç, antidot, koruyucu donanım, dedeksiyon cihazları b. Sabit/mobil dekontaminasyon sistemi c. Kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon ç. Olay sonrası taşıt ve araç trafiği d. Referans laboratuvar e. Planı aktive etmek

26 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
Hastane KBRN tıbbi müdahale ekibi; * Ilık ve soğuk bölgede * İkiz görevli

27 TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI
Hastane KBRN tıbbi müdahale ekibi; * Örnekleme ve saptama grubu * Triyaj ve acil tıbbi yardım grubu * Dekontaminasyon grubu * KBRN destek grubu

28 ASKER HASTANELERİNDE TIBBİ KBRN SAVUNMA MÜDAHALESİ
* Tıbbi KBRN savunma planının başlatılması * Hastane bölgesinde emniyet ve korunma tedbirlerinin alınması * Örnekleme ve saptama * Triyaj * KBRN ilk yardımı * Tıbbi dekontaminasyon * İleri tetkik ve tedavi * KBRN yaralılarının tahliyesi * Defin işlemleri

29

30 “Talih; hazırlıklı olanın yanındadır”


"TSK TIBBİ KBRN SAVUNMASI Dr.Hv.Tbp.Bnb.Sermet SEZİGEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları