Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aileye Karşı SEVGİ VE SAYGI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aileye Karşı SEVGİ VE SAYGI"— Sunum transkripti:

1 Aileye Karşı SEVGİ VE SAYGI
HAZIRLAYANLAR:DERYA ÖRZ,TANER ŞENER ÖZKILIÇ,AYLA SARI,MELTEM GÜVEN,ZEYNEP ESENDEMİR,EMİNE İNAN,AYŞE AKSU

2 SEVGİ aynı duyguda, aynı düşüncede, aynı ortak değerlerde, aynı inançta ve aynı arayışta bulunma durumudur. SAYGI aynı duyguda olunma-sa bile, farklı düşüncelerde, farklı duygularda, inanışlarda ve arayışlar-da bulunan insanların birbirine göstermesi gereken yüce bir değerdir,

3 İnsanların birbirleriyle iyi geçinmesini sağlayan aralarındaki saygı ve sevgi bağıdır.

4 Ailede eşlerin birbirine saygılı olması, önce bireylerin kendisine saygı duymasıyla gelişir. Eşler birbirlerin öz şahsiyetine değer verdiği nispette birbirine saygı duyarlar ve anlarlar. Ailedeki huzursuzlukların bir çoğu karşı tarafı anlayamama ve anlamlandıramamaktan gelir. Hadiselere sadece kendi baktığımız pencereden bakarsak yanılırız.

5 Evlenmeden önce birbirine son derece nazik ve hoşgörülü ve sevgi dolu olan insanlar, evlenince nedense bir süre sonra değişebilmektedir. Sanki evlenince birçok davranış modeli ortadan kalkıyormuş gibi. Halbuki asıl olan saygıyı ve sevgiyi yıpratmamaktır. Çünkü saygının zedelenmesi, zamanla sevgiyi de incitmektedir.

6 AİLE İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ
Atanın sanatı oğluna mirastır. Analık, kadınlığın tamamlayıcısıdır. Bir adam işi için ailesini asla ihmal etmemelidir. Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir.

7 Çocukların eğitimi ailede başlar
Çocukların eğitimi ailede başlar. Saygıyı ve sevgiyi çocuklar ailede öğrenirler. Öğrendikleri bu olguyu da büyüdükçe geliştirirler.

8 Çocuklara, saygıyı öğretmenin en iyi yolu: onlara saygı göstermektir.

9

10 Bir ailede çocuğa insanlara karşı saygı duyması öğretildiyse, bu çocuk yaşamı boyunca insanlara saygılı davranır. Tersi olmuşsa çocuk hiçbir zaman insanlara saygılı davranmaz. Bu nedenle hem ailesinde hem de toplumda karışıklıklara sebep olur.

11 Oğul ! Ananı, Atanı say ! Bereket büyüklerle beraberdir.

12 İnsanlar arasındaki saygı ve sevgi toplum barışını sağlar
İnsanlar arasındaki saygı ve sevgi toplum barışını sağlar. İnsanlar bir-birlerine saygı duyarsa birbirlerinin haklarını gözetir. Toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle uyum içinde yaşamasını sağlar. O toplum gelişir ve ilerler.

13 Saygı ve sevgi büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür.

14 Saygı tek başına yeterli değildir
Saygı tek başına yeterli değildir.Saygının yanında insanlar birbirine sevgi de duymalıdır.Sevgi insanların yardım duygusunu ön plana çıkarır. Bu sayede birinin bir sıkıntısı olduğunda, bütün toplum o kişiye yardım eder. O kişinin acısını paylaşır ve sıkıntısını azaltır.

15 Sevinçte ve kederde ortak duyguları yaşamak, aile olmanın temel unsurlarından biridir.

16 Aslında saygı ve sevgi farklı unsurlardır
Aslında saygı ve sevgi farklı unsurlardır. Fakat biri olmadan diğeri işe yaramaz. Her ikisinin bir arada bulunduğu toplumların yaşam süresi uzun olur. Bu toplumlarda kolay kolay kargaşa çıkmaz. Aksi olursa toplum çöker.

17 Ana babanı sayarsan, oğlundan da saygı görürsün.

18 Kendimize başkalarından sevgi ve saygı gösterilmesini bekliyorsak, biz de onlara, beklentimiz doğrultusunda saygı ve sevgi göstermeliyiz.

19 Büyüklere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.

20 Toplumun en küçük birimi ve çekirdeği ailedir
Toplumun en küçük birimi ve çekirdeği ailedir. Toplumun aile yapısı sağlamsa o toplumda sağlamdır. Bireyler arasındaki saygı, sevgi ve hoşgörü varsa, o bireylerin oluştur-dukları toplumlar sağlıklı ve barış içinde yaşayarak varlıklarını sürdü-rürler.

21 Aile bireyleri arasındaki saygı ve sevgi bağı çok güçlü olmalıdır.

22 Aile üyeleri, sevinçli ve üzüntülü günleri birlikte paylaşırlar
Aile üyeleri, sevinçli ve üzüntülü günleri birlikte paylaşırlar. Birbirinin huzur ve mutluluğunu bozacak davranışlardan uzak durur-lar. Oluşan bir problemi çözmek için aralarında işbirliği yaparlar. Her zaman birbirlerine yardım ederler ve güç verirler.

23 Sevinçte ve kederde ortak duyguları yaşamak, aile olmanın temel unsurlarından biridir.

24 Anne ve babaya sevgi ve saygı duymak dinimizde övülmüş, önerilmiş-tir
Anne ve babaya sevgi ve saygı duymak dinimizde övülmüş, önerilmiş-tir. Çocuklar, anne ve babanın hakla-rını ödeyemezler. Peygamberimiz “Cennet annelerin ayakları altındadır,” diyerek, anne sevgisinin önemini vurgulamıştır.

25 Anne sevgisi, sevgilerin en yücesidir.

26 Türk Milleti olarak biz renk, ırk ve din ayrımı gözetmeksizin bütün insanlara sevgi ve hoşgörü ile bakarız. Yaşam boyu ilkemiz olan bu olguyu anne ve babalarımızdan öğreniriz.

27 Tüm Dünya insanlarına saygı ve sevgi göstermek, milletimizin en büyük özelliğidir.

28 Şanlı tarihimizde milliyeti ve inancı farklı olan birçok toplum, Türk hakimiyetinde yaşamayı tercih etmiştir. Bu konuda en güzel ilkeyi 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' diye söyleyen Atatürk koymuştur. Bizler bu yüce milletin torunlarıyız. Sevgi ve saygı da hiç kimseye ayrım yapmayız.

29 Saygı düzenin anahtarıdır. Mustafa Kemal Atatürk

30 MANEVİ DEĞERLERİMİZ

31 Toplumlara ulus olma özelliğini kazandıran ,vazgeçilmez bazı değerler vardır.Bu değerlere manevi değerler denir.Ancak bu değerler arasında yardım severlik ve iyilik gibi kavramlarda manevi değer olarak kabul edilebilir.

32 Din ahlakının yaşanmadığı toplumlarda ahlaki ve ailevi değerler zamanla geçerliliğini yitirir. İyilik ve kötülük kavramları kişisel çıkarcılık ve beklentilere göre şekillenmeye başlar. Bu nedenle de zaman içinde rüşvet, hırsızlık ve devlete itaatsizlik gibi ahlak dışı davranışlar yayılarak devletin ve milletin güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit eden birer unsur haline gelir.

33 Bir milleti birarada tutan, devleti güçlü kılan en önemli unsurlardan biri manevi değerler ve din ahlakıdır. Geçmişi ve kültürü ne kadar eskiye dayanırsa dayansın manevi ve dini değerlerin zayıflaması, bir toplumda dejenerasyonun baş göstermesini, anarşinin ortaya çıkmasını, ardından da bölünmeyi ve yok olmayı kaçınılmaz hale getirir.

34 Dini ve manevi değerlere bağlılığın bir toplum için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Büyük Önder Atatürk de Türk Milleti'nin dindar olmasını ve dini değerlerini korumasını"Din gerekli bir şeydir.Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur"; "Din vardır ve lazımdır" sözleriyle teşvik etmiştir.

35 Osmanlı İmparatorluğu, manevi değerlere bağlılıktan gelen güçlü bir kültür üzerine yükselmiştir.
Şanlı bir tarihe sahip, büyük ve köklü bir medeniyetin temsilcisi olmuş Müslüman Türk Milleti, özellikle İslamiyet'in kabulünün ardından daha güçlü bağlarla birbirine bağlanmıştır

36 Manevi değerlerine bağlılık o derece büyük bir güçtür ki, milletin siyasi çalkantıları atlatmasını, dışarıdan gelebilecek bir saldırı ya da tacize karşı dayanaklı olmasını ve ayakta kalmasını sağlar

37 BAYRAK: Devletleri temsil eden renk ve sekli özelleştirilmiş millî alamet dikdörtgen biçiminde ve kumaştan yapılır. Bayrak bir milletin varlığının ve bagimsizliginin sembolü, tarihinin hatırasıdır

38 ULUSAL MARŞ: Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı
ULUSAL MARŞ: Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı. Sözleri Mehmet Âkif Ersoy’un, bestesi Osman Zeki Üngör’ündür. Osmanlı Devleti zamanında devleti temsil eden herhangi bir millî marş yoktu. Ancak kurulan yeni Türk Devleti, millî mücadelenin anlamı ve Türk ulusunun bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılmasını gerekli gördü.

39 DİL:Bizim dilimiz Türkçedir.Her ulusun bir dili vardır

40 Gelenek ve Görenekler:Toplumların yaşantılarını, zevklerini, tutum ve davranış biçimlerini,türkülerini,giysilerini anlatır.Ülkemizde gelenek ve göreneklere ilgi eskisinden daha da azalmıştır.Ancak tekrar eski düzenine koymak için çalışmalıyız.

41 TARİH: Toplumları ve ulusları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her ulusun kurduğu uygarlıkları, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.Türk tarihi çok eski bir geçmişe dayalıdır.Bunun sebebi ise manevi değerlerini korumasıdır.Halada Türk tarihi devam etmektedir ve devam edecektir.


"Aileye Karşı SEVGİ VE SAYGI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları