Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri"— Sunum transkripti:

1 Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

2

3 Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçları karşısında doğmuştur.
Atatürk ilkelerinin kabul edilmesinde ve toplum tarafından benimsenmesinde hiçbir dış baskı yoktur. Atatürk ilkelerinde taklitçilik yoktur. Atatürk ilkelerinin anlam, kavram ve yapısı Türk milletinin ruhuna, karekterine ve geleneklerine tamamen uygundur. Atatürk ilkeleri tamamen bir bütündür. İlkelerin tamamı bir bütünün parçasıdır. Bütün ilkeler birbiri ile alakalı olduğundan sonuçta birbirini tamamlar. Atatürk ilkeleri akla ve mantığa uygundur. Atatürk ilkeleri Atatürkçü düşünce sistemini meydana getirir. Atatürk ilkelerinin hedefi Türk devletini her açıdan çağdaş devletler düzeyine çıkarmaktır.

4

5 Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar
Ortak yaşanmış tarih (Milli tarih bilinci) Vatan ve millet sevgisi Milli dil (Türkçe) Bağımsızlık ve özgürlük Milli egemenlik Milli kültür Çağdaş bir toplum oluşturmak Türklük bilincine sahip olmak (Türk Milletine inanmak ve güvenmek) Milli birlik ve beraberlik Vatanın bütünlüğü

6

7 “Bütün Türk çocukları kendileri için lazım olan atılım kaynağını o tarihte bulabileceklerdir”
Ortak yaşanmış tarih (Milli tarih bilinci): Bir milletin oluşmasındaki en büyük etkenlerden biriside ortak yaşanmış bir tarihtir. Milli tarih, milli duyguyu ve bilinci güçlendirerek geleceğe güvenle bakılmasını sağlar. Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalara büyük önem vermesinin sebeplerinden biride, milli tarihin, milli bilinci uyandırmadaki önemidir. Geçmişteki olaylardan ders alarak geleceğe güvenle bakılması ve mili bayramlara büyük önem verilmesi milli tarih bilincinin ayakta tutulması açısından oldukça önemlidir. Atatürk, milli tarihin gençler için güç kaynağı olacağını belirtmiştir.

8 “Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur”
Vatan ve millet sevgisi: Vatan ve millet sevgisi her şeyin üzerindedir. Atatürk’te vatan ve millet sevgisi sonsuz ve yüce bir duyguyu ifade eder. Vatan topraklarının bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını ve birliğini savunan toplumlar geleceğine de güvenle bakma hakkını elde eden toplumlardır.

9 “Türk Dili’nin kendi benliğine, özündeki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet kurumlarımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz” Milli dil (Türkçe): Dil milli kültürün ve duygunun gelişmesi için önemli bir etkendir. Türk dili her yönü ile milli olmalıdır. Millet kavramı için zorunlu olan kültür ve ülkü birliğini olmadan sağlanması olanaksızdır. Dil kültür birliği yanında bağımsızlığında korunmasını sağlar. Atatürkçülükte, bağımsızlık, milli bütünlük, milli kültür ile toplumsal barışın sağlanabilmesi ve devamı için dilin sade ve anlaşılır olması önemlidir.

10 “Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz”
Bağımsızlık ve özgürlük: Bağımsızlık ve özgürlük Türk Milletinin en önemli özelliklerinden birisidir. Devletin bağımsız olması yanında vatandaşlarında özgürce yaşamaları esastır. Bağımsız olmayan toplumların ileri seviyelere yükselmesi imkansızdır. Atatürk, bağımsız bir Türkiye Devletinin kurucusu olmakla birlikte, tüm dünyaya bağımsızlık konusunda ders vermiş bir liderdir.

11

12 “Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun”
Milli egemenlik: Mili egemenlik, egemenlik yetkisinin millete ait olması demektir. Atatürk, Türk Devletinin dayandığı esasları “tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli egemenlik” olarak tarif etmiştir.

13 “Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır’’  Milli kültür: Milli kültür, sadece öğrenmek için değil, aynı zamanda milletçe gelişme ve ileriye gitme yolunda önemli bir kaynağı teşkil eder. Milli kültür, Türk milleti için diğer kültürlerin gerisinde kalınmaması açısından oldukça önemlidir.

14

15 “Uygar olmayan kimseler, uygar olanların ayakları altında kalmakla karşı karşıyadır”
Çağdaş bir toplum oluşturmak: Atatürk ilke ve inkılaplarının asıl amacı, çağdaş bir toplum meydana getirmektir. Çağdaşlaşma idealini kaybeden toplumların ilerlemesini devam ettirmesi oldukça zordur. Çağdaşlaşmanın devamını sürekli hale getirmek için, her açıdan ilerlemeye gayret göstermeye devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde Türk milleti her zaman çağdaş bir toplum olarak yaşamaya devam edecektir.

16 “Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milletimize bu saygıyı, duygu düşünce ve davranışla bütün iş ve hareketlerimizde göstermemiz gerekir” Türklük bilincine sahip olmak (Türk Milletine inanmak ve güvenmek): Millet bilincine sahip olamayan toplumlar, varlıklarını koruyamazlar. Türklük bilincine sahip olmak ve bu bilinci devamlı geliştirmek, millet olarak varlığımızı devam ettirme açısından büyük önem arz eder.

17

18 “Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür” Milli birlik ve beraberlik: Türk Milletinin bir bütün olması, hiçbir ayırıcı güce fırsat tanımaması demektir. Hiçbir zaman milli birlik ve beraberliğimize müdahalede bulunulmasına müsaade etmemeliyiz. Milli birliğimiz bizim en değerli varlığımızdır. Atatürk’ün milli birlik ve beraberlik anlayışı, ülke bütünlüğünün korunmasını esas alır.

19 “Vatan bir bütündür, bölünemez”
Vatanın bütünlüğü: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken aldığı tüm kararlarda ilk olarak vatanın bütünlüğü ilkesi esas alınmıştır. Amasya Genelgesi’nin ilk maddesinde, “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir” deniliyordu. Yine Erzurum Kongresi’nde “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür” denilerek vatanın bütünlüğünün vazgeçilmez önemi gözler önüne seriliyordu.

20

21 Hazırlayanlar 11/C R.Nur KAHVECİOĞLU 306 Mehmet Ukaşe ÖZ 622 Gülşah ÇETİN 649


"Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları