Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlıyan=muhammed şeker. Osmanlı Devletinde görülen başlıca göç tarzı ele geçirilen yerleşim birimlerinin yeniden canlanması amacıyla buralara yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlıyan=muhammed şeker. Osmanlı Devletinde görülen başlıca göç tarzı ele geçirilen yerleşim birimlerinin yeniden canlanması amacıyla buralara yapılan."— Sunum transkripti:

1 Hazırlıyan=muhammed şeker

2 Osmanlı Devletinde görülen başlıca göç tarzı ele geçirilen yerleşim birimlerinin yeniden canlanması amacıyla buralara yapılan nüfus hareketleridir. Osmanlı devletinde nüfus hareketlerine devlet müdahalesi her zaman söz konusu olmuştur. Böylece Osmanlı imparatorluğundaki göç hareketlerinin ağırlıklı olarak devlet eliyle planlandığı ve kontrol edildiği yönündeki belirleme haklı bir bakış açısı kazanmaktadır. Örneğin 1453 yılında İstanbul'un Bizanslılar tarafından alındığı zaman kent nüfusu yalnızca 50.000 idi Fatih Sultan Mehmet kenti canlandırmak ve nüfusu arttırmak için hemen bir seri önlemleri yürürlüğe koydu.İstanbul'un nüfusunu arttırmak için Anadolu ve Mora yarım adasından nüfus getirildi buralardan getirilen çoğu tüccar ve zanaatkar olan kişilere evler verilmişti.Nüfus kadar nüfusun becerileri de önemliydi 1520 yılına gelindiğinde kent nüfusu alınan önlemler ve imparatorluğun genişlemesiyle artan refah sonucu 400,000'e ulaştı. Görüldüğü üzere Osmanlı imparatorluğu işgal sonrası nüfus dönüşümüne yönelik politikalar uygulamıştır Osmanlı dönemi dağılma

3 Kanuni Sultan Süleyman öldükten sonra tahta II.Selim geçmiştir.Bu dönemde 1570 yılında Kıbrıs Adası,13 aylık kuşatma sonunda ele geçirildi.Sonra Venedikliler yardım istedi ve İnebahtı limanında İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı.Osmanlı donanması,Yükselme Dönemi'ndeki ilk ve son yenilgisini aldı.Uluç Ali Reis komuta ettiği filoyu kurtarabildi ve İstanbul'a sağ salim ulaştı.Bunun üzerine II.Selim onu Kaptan-ı Derya yaptı.İnebahtı yenilgisinden sonra donanma Sokullu Mehmet Paşa ve Kılıç Ali Reis'in gayretleriyle yeniden kuruldu.Daha sonra Tunus'a gönderilen donanma ve kara desteği ile 1574 yılında Tunus fethedildi.Fakat aynı yılda II.Selim öldü ve III.Murat tahta geçti.1576 yılında Haçlılar ile Cerbe önlerinde Cerbe Deniz Savaşı yapıldı ve Osmanlı donanması,Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı.Cerbe adası teslim oldu. 1577 yılında Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa,Fas'ta İspanyolları Kasrü-l Kebir Savaşı'nda yendi ve Fas alındı.Böylece Atlas Okyanusu kıyılarına ulaşıldı.Kuzey Afrika Osmanlı İmparatorluğu'na ait oldu.Afrika'da en geniş sınırlara ulaşıldı.Maalesef Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile Yükselme Dönemi son bulmuş ve Duraklama Dönemi başlamıştır.(1579-1699)Sokullu,ölmeden önce Osmanlı İmparatorluğu'na çok önemli katkılar yaptı ve devlet yönetiminde etkili oldu.Fakat ölmesi ile Osmanlıların ilerleyişi durmuş ve Duraklama Dönemi'nde sadece 350.000-450.000 km2 civarında genişleme olmuştur Osmanlı dönemi yükselme

4 Gerilemeyi açıklarken sözü edilen etmenlerden biri, bu dönemde birbirini izleyen sultanların yetersizliği ve iradesizliğidir. Gerçekten de I. Süleyman'ın son yıllarında uzun askeri seferlerden ve hep kendi üzerinde yoğunlaşan yönetim işlerinden yorularak hareme çekilmeye başlamasıyla sadrazamlık makamının boşluğu dolduracak biçimde adım adım yükseltildiği ve mutlak itaat isteme yetkisi, otoritesi ve servetiyle neredeyse ikinci bir sultanlığa dönüştürüldüğü görülür. Bununla birlikte sadrazamın resmî işlevler açısından sultanın yerini alabilmesi, imparatorluğun çeşitli sınıf ve gruplarının bağlılıklarının ortak odağı olarak da sultanın yerini alması anlamına gelmedi. Böylece siyasal sadakat ilişkileri Ue merkezî yetki arasında bir bölünme doğdu. Gerilemenin kişisel özellikleri aşan ve onlan da belirleyen etmeni ise Osmanlı monokratik devleti ile egemen sınıfının genel kriziydi. 16. yüzyıl ortalarında egemen sınıfın iç dengeleri bozuldu. Türk soylularını başkentten uzaklaşarak Güneydoğu Avrupa ve Anadolu'daki eski kuvvet merkezlerine çekilmeye zorlayan devşirgeçirdiler ve neredeyse kendi özel mülklerine (malikâne) dönüştürdüler Osmanlı dönemi gerilme

5 17. yüzyıldan itibaren tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz kalmaları ve ordunun başında seferlere çıkmamaları Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden dolayı, devlet işlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmeleri Padişahların tecrübesizliğinden yararlanan saray kadınlarının ve ağalarının devlet yönetiminde etkili olmaları Küçük yaşta tahta çıkmaları (4. Mehmed 7 yaşında tahta çıkmıştır). Önemli makamların liyakata bakılmadan rüşvet ve iltimas yoluyla dağıtılması gibi nedenler etkili olmuştur. Devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç isyanların çıkmasına neden olmuştur. deneyimsiz kişiler tahta geçmiştir Osmanlı dönemi duraklama

6

7

8 YAPAN VE HAZIRLAYAN =MUHAMMED ŞEKER İzlediğiniz için teşekkürler


"Hazırlıyan=muhammed şeker. Osmanlı Devletinde görülen başlıca göç tarzı ele geçirilen yerleşim birimlerinin yeniden canlanması amacıyla buralara yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları