Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SINAV SONRASI UYGULAMALAR

2 İ Ç E R İ K Salon Başkanı ve Gözetmen Salon Sınav Evrakı Poşeti
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Salon Başkanı ve Gözetmen Salon Sınav Evrakı Poşeti Sınav Evrakının Gönderilmesi Evrakların ÖDSHGM’ ye Gelmesi Tutanakların İncelenmesi Madde Analizleri İtiraz Sınav Evraklarının Korunması İ Ç E R İ K

3 SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN-1
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN-1 Sınav sona erdiğinde; adayların cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları (MTSAS sınavlarında) toplanır. Soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları dikkatle sayılır. Adaylara, sayım işlemleri bitmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiği söylenir. Adayların cevap kâğıtlarına yazmaları gereken (soru kitapçığı türü ve imza) bilgilerde eksikler varsa bunların aday tarafından tamamlanması sağlanır. İsteyen adaylar cevap kâğıdı paketleme işlemini izleyebilir.

4 SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN-2
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN-2 Cevap kâğıtlarını salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak listedeki sıraya göre dizer, eksik olup olmadığını kontrol eder. Salon aday yoklama listesini dikkatle okuyarak eksiksiz doldurup imzalar. Önemli hususları salon aday yoklama listesi üzerindeki alana veya ayrıca düzenlenen bir tutanağa kaydeder.

5 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV EVRAKI POŞETİ Salon Başkanı, sınav bitiminden sonra soru kitapçıkları (sadece MTSAS sınavlarında), cevap kağıtlarını, salon aday yoklama listesi, sınava giriş belgeleri (MTASAS sınavında) ve varsa diğer evrakları, sınav evrakı dönüş poşetine koyarak adayların gözü önünde kapatır. Bina Sınav Sorumlusu Poşet Teslim Tutanak Formu ile Bina Sınav Yürütme Komisyonuna imza karşılığı teslim eder.

6 SALON SINAV EVRAKI POŞETİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SALON SINAV EVRAKI POŞETİ Salon Başkanlarının geri getirecekleri Salon Sınav Evrakı Poşetlerini, Bina Sınav Yürütme Komisyonu teslim alır. Bina Sınav Sorumlusu Poşet Teslim Tutanak Formu imzalar. Sınav salonlarından gelen Salon Sınav Evrakı Poşetlerini, kutuların üzerinde bulunan ve açılan kilitleri, varsa yedek sınav evrakı kullanım tutanaklarını, Bina Sınav Sorumlusu Poşet Teslim Tutanak Formu ile birlikte Bina Sınav Evrakı Kutularına koyar. Son olarak da kutuları ÖDSHGM’ den gönderilen özel kilitle kapatır. Bina Sınav Evrakı Kutularının içine bunların dışında herhangi bir şey koyulmaz.

7 SINAV EVRAKININ GÖNDERİLMESİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV EVRAKININ GÖNDERİLMESİ Bina Sınav Yürütme Komisyonu Bina Sınav Evrakı Kutularını binaya gelecek Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine imza karşılığında teslim eder. Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi Bina Sınav Yürütme Komisyonundan imza karşılığı aldığı sınav evrakını Sınav Merkezi Yöneticiliğine Emniyet Görevlisi eşliğinde imza karşılığında teslim eder. Sınav Merkezi Yöneticiliğine getirilen sınav evrakı Şehirlerarası Nakil Kuryesi teslim alıncaya kadar sınav evrakı saklama odalarında muhafaza edilir. Şehirlerarası Nakil Kuryesine, güvenlik görevlileri nezaretinde İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun en az 2 üyesi tarafından teslim edilir. ÖDSHGM’ ye gelen sınav evrakı il bazında bina sırasına konur, her bina kendi içinde sıralanır. Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetleri sınav evrakı paketlerinden çıkarılır ve sıralanır.

8 EVRAKLAR ÖDSHGM’YE GELMESİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EVRAKLAR ÖDSHGM’YE GELMESİ Sıralanan cevap kâğıdı dönüş poşetleri tasnif alanında il/ilçe ve bina sırasında, komisyon nezaretinde açılır. Cevap kağıtları, salon aday yoklama listeleri ile diğer sınav evrakı ve tutanakları ayrı ayrı tasnif edilir. Sayımı yapılan cevap kâğıtları okunmak üzere optik alanına teslim edilir. Cevap kâğıtları optik alanında farklı makinelerde iki kez okutulur.

9 TUTANAKLARIN İNCELENMESİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAKLARIN İNCELENMESİ Salon aday yoklama listeleri ve tutanaklar sınav merkezi bazında dosyalanır. Dosyalanan Salon aday yoklama listeleri ve tutanaklar oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve incelenen tutanaklar kılavuzlardaki ve sınav yönergelerindeki kurallara göre ayrılır. (Kopya, kendi yerine başkasını sınava sokma, cep telefonu bulundurma, ehliyet ile sınava girme vb.) Sınavı iptal edilmesi gereken adayların durumu Merkez Sınav Yürütme Kuruluna sunulur. Merkez Sınav Yürütme Kurulu son kararı verir ve aldığı kararlar doğrultusunda sınavı iptal edilecek aday listesi gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir. Sınav görevini yönerge ve ilgili talimatlar doğrultusunda yerine getirmeyen görevliler hakkında işlem yapılır.

10 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADDE ANALİZLERİ Sınav kağıtlarının okunmasından sonra sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar üzerinde Madde Analizi gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme işlemleri bittikten sonra sınav sonuçları ilan edilmeye hazır hale getirilir ve ilan edilir.

11 İTİRAZ-1 Ortak sınavlarda itiraz:
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İTİRAZ-1 Ortak sınavlarda itiraz: Sonuçların adresinden açıklandıktan itibaren en geç 5 beş takvim günü içerisinde yapılabilecektir. İtirazda bulunabilmek için MEB "Kurumsal Tahsilat Programı" veya interaktif bankacılık aracılığıyla 20 TL(KDV Dahil) itiraz ücretini T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden herhangi birine yatırdıktan sonra, öğrencinin T.C kimlik numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte modülü üzerinden yapılabilecektir. Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

12 İTİRAZ-2 Sınav türlerine göre itiraz süresi farklılık göstermektedir.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İTİRAZ-2 Sınav türlerine göre itiraz süresi farklılık göstermektedir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın adresi, T.C. Kimlik Numarası yazılı olmayan, imzalanmamış, ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmaz. Dilekçeler Genel Müdürlüğe geldikten sonra tasnifleri yapılır ve itiraz durumlarına bakılarak gerekli incelemeler (cevap kâğıdı kontrolü ve hatalı soru iddialarının incelenmesi vb.) ilgili birimler tarafından yapılır. İncelemesi yapılan dilekçeler inceleme sonucunu yansıtacak şekilde adaylara resmi yazı ile duyurulur.

13 SINAV EVRAKLARININ KORUNMASI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV EVRAKLARININ KORUNMASI Yapılan sınavlara ait soru kitapçıkları MTSAS sınavı dışında sınav merkezlerinde bırakılır. Bu kitapçıklar sınavdan sonraki günden itibaren adaylara verilebilir. Cevap kağıtları, salon aday yoklama listeleri özel hükümler saklı kalarak ve sınav kılavuzunda/protokolünde belirtilerek 1 yıl süne ile saklanır. Genel Müdürlüğümüzde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. Ancak soruşturma kapsamındaki evrak Genel Müdürlük onayıyla verilir.

14 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler... ?
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dinlediğiniz İçin Teşekkürler... ?


"ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları