Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çizgisel Dansiteler Dr. Figen Başaran Demirkazık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çizgisel Dansiteler Dr. Figen Başaran Demirkazık"— Sunum transkripti:

1 Çizgisel Dansiteler Dr. Figen Başaran Demirkazık
Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

2

3

4

5 ss

6

7

8

9

10

11

12 Akut diffüz retikülasyonlar
1. Akut interstisyel ödem konjestif kalp yetmezliği sıvı yüklenmesi üremi 2. Akut interstisyel pnömoni viral mikoplazma PCP

13 Kronik diffüz retikülasyonlar
A. Venöz obstrüksiyon mitral darlığı, sol atrial miksoma, pulmoner venooklusif hastalık sklerozan mediastinit B. Lenfatik obstrüksiyon lenfanjitis karsinomatoza mediastinal kitle lenfoma/ lösemi lenfositik interstisyel pnömoni lenfanjiektazi

14 Kronik diffüz retikülasyonlar
C. İnhalasyon hastalıkları silikozis asbestozis ağır metaller hipersensitivite pnömonisi (kronik) D. Granülomatöz hastalıklar sarkoidoz Langerhans h.li histiositozis

15 Kronik diffüz retikülasyonlar
E. Kollajen doku hastalıkları romatoid artirit skleroderma F. İlaç reaksiyonları G. İdyopatik UIP, DIP, idyopatik pulmoner hemosiderozis amiloidozis interstisyel kalsifikasyon (kronik böbrek yet.)

16 YÇBT vs AC grafisi Duyarlılık Doğruluk AC grf % %27 YÇBT % %53

17 1-1.5 mm 8.5-9 mm

18 Kesit kalınlığı 1 mm Kesit kalınlığı 5 mm

19 Kesit kalınlığı 5 mm Kesit kalınlığı 1 mm

20 Yumuşak doku filtresi Kemik filtresi Kesit kalınlığı 1 mm

21

22

23

24 Sekonder pulmoner lobül ve pulmoner arteriol (baryum arteriografi)

25

26 3-5 mm

27 Çizgisel ve Retiküler Dansiteler
İnterstisyel kalınlaşmalar: Peribronkovasküler İnterlobüler İntralobüler Subplevral Arayüzey bulgusu Subplevral çizgiler Parenkimal bantlar Balpeteği

28 Peribronkovasküler İnterstisyel Kalınlaşma
Lenfanjtis karsinomatoza, lenfoma, lösemi Lenfoproliferatif hastalık (LIP) Pulmoner ödem Sarkoidoz İdyopatik pulmoner fibrozis ve UIP’nin diğer nedenleri Nonspesifik interstisyel pnömoni Silikozis/ kömür işçileri pnömokonyozu, talkozis Hipersensitivite pnömonisi (kronik)

29

30

31 Sarkoidoz

32 Silikozis

33

34 İnterlobüler Septal Kalınlaşma
İnterlobüler septumların fibrozis, ödem veya hücre infiltrasyonu nedeniyle anormal kalınlaşmasıdır.

35 İnterlobüler Septal Kalınlaşma
Lenfanjtis karsinomatoza, lenfoma, lösemi Lenfoproliferatif hastalık (LIP) Pulmoner ödem Pulmoner hemoraji Pnömoni (PCP) Sarkoidoz

36 İnterlobüler Septal Kalınlaşma
İdyopatik pulmoner fibrozis ve UIP’nin diğer nedenleri Nonspesifik interstisyel pnömoni Silikozis/ kömür işçileri pnömokonyozu, talkozis Asbestoz Hipersensitivite pnömonisi (kronik) Amiloidoz

37

38

39 Ödem

40 Mitral Darlığı

41

42 Kor triatriatum

43 18 y, F Pulmoner venooklüsif hastalık

44

45

46 PCP

47 Arnavut Kaldırımı Bulgusu
Akut interstisyel pnömoni, ARDS Pulmoner ödem- hemoraji Pnömoni (PCP, Mikoplazma, Bakteriyel P) Akut eozinofilik pnömoni Radyasyon pnömonisi Alveolar proteinozis Nonspesifik inters. Pnömoni Hipersensitivite pnömonisi OP Churg- Strauss send Lipoid pnömoni Bronkoalveolar karsinoma

48 İlaç reaksiyonu

49 İlaç reaksiyonu

50 Akut İnterstisyel Pnömoni

51 7 Ocak ARDS

52 25 Şubat

53

54 Lenfanjitis karsinomatoza (kolon CA)

55

56 Sadriye Ekmekçioğlu Meme CA

57

58 Sarkoidoz

59 Silikozis

60 RT etkisi

61 Patoloji: UIP

62

63

64

65 İPF

66

67 İntralobüler Kalınlaşma
İntralobüler interstisyumun kalınlaşmasıdır; ince retiküler, veya ağ şeklinde görünüm oluşturur. Fibrozisin erken bulgusu olabilir. Ödem ve hemorajide görülebilir.

68 İntralobüler Kalınlaşma
İdyopatik pulmoner fibrozis ve UIP’nin diğer nedenleri Hipersensitivite pnömonisi (kronik) Asbestoz Nonspesifik interstisyel pnömoni ve diğer idyopatik interstisyel pnömoniler Lenfanjitis karsinomatoza/ lenfoma/ lösemi Pulmoner ödem- hemoraji Pnömoni (viral, PCP) Alveolar proteinozis Amiloidoz

69 IPF

70 RA

71 NSIP

72 İlaç reaksiyonu

73                                                                           Bleomisin

74 Asbestozis

75 Bronkoalveolar Karsinom

76 Arayüzey bulgusu

77 Arayüzey bulgusu

78 Subplevral Çizgi

79 Asbestozis

80 UIP

81 Parenkimal Bantlar Asbestoz Sarkoidoz Silikoz/ kömür işçileri hast.
Tüberküloz

82 Sarkoidoz Sarkoidoz

83 RA RA

84 Haziran 2004 GVHD

85

86 Bal Peteği Bronşiolar epitel ile döşeli, kalın fibrotik duvarlı kistik hava boşluklarıdır. Akciğer harabiyetine neden olan pulmoner fibrozis sonucu oluşur. Alveoller erir ve aciner yapı kaybolur.

87 Bal Peteği İdyopatik pulmoner fibrozis ve UIP’nin diğer nedenleri
Asbestoz Hipersensitivite pnömonisi (kronik) Sarkoidoz Nonspesifik interstisyel pnömoni Diğer idyopatik interstisyel pnömoniler (DİP, OP, Aku İP) Amiloidoz Silikozis/ kömür işçileri pnömokonyozu

88 Bal Peteği Subplevral, posterior, Alt loblarda daha fazla
Diğer dağılım (santral, üst lob) Sarkoidoz (sık) Hipersensitivite pnömo. Radyasyon Son dönem ARDS Kollajen doku hast. İlaç fibrozisi IPF (%60) Kollajen doku hast. Asbestoz İlaç fibrozisi Hipersensitivite pnömo. Sarkoidoz (nadir)

89

90

91 IPF

92

93 Skleroderma

94 Skleroderma

95 İPF RA Skleroderma

96 Carbotaxol

97 Bergama


"Çizgisel Dansiteler Dr. Figen Başaran Demirkazık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları