Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme Öğretme Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme Öğretme Süreci"— Sunum transkripti:

1 Öğrenme Öğretme Süreci
Uz. Deniz Özcan

2 Öğrenme- öğretme süreci (Eğitim Durumları) Eğitim durumları program geliştirme çalışmalarının süreç kısmını oluşturmaktadır. Araç gerekçler, yöntemler, teknikler, yürütülen etkinlikler, öğretmen davranışları, öğrenmeyi etkileyebilme gücüne sahip tüm dış değişken ve şartlar bu süreçte incelenir.

3 Öğrenme-öğretme süreci öğesi bilgilerin aktarıldığı, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci iletişimine ve etkileşimine dayalı bir aşamadır.

4 Eğitim durumlarının düzenlenmesinde uygulanan etkinlikler
Derse giriş ya da hazırlık etkinlikleri Derse girişte öğretmen önce öğrencilerin dikkatini derse, konuya ve kendine çekmelidir. Daha sonra öğrencilerine işleyecekleri ünitenin sonunda hangi davranışı kazanacakları önceden bilgilendirilmelidir. Yani birey hedeften haberdar edilmelidir. Ardından öğrencilerin istekli hale getirilmesi yani güdülenmesi gerekir.

5 Gelişme Etkinlikleri Öğretim sürecinde derse giriş olan bu aşamada, öğretmenin bir takım değişkenlerden yararlanamsı gerekir. Bu değişkenler sürecin daha verimli ve etkili olmasına hizmet edecektir.

6 Sonuç Etkinlikleri Dersin son aşamasında yeni öğrenme birimleri özetlenmeli. Yeni öğrenilen bu bilgilerin ne işe yarayacağı nın tekrar edilmesi ise sürecin etkili bi biçimde sonuçlanmasına katkı sağlar. Sonuç bölümünden sonra öğretmen derste hedeflenen kazanımların ne düzeyde kazandırıldığını kontrol etmek amacıyla değerlendirme yapmalıdır.

7 EĞİTİM DURUMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER
Düzeltme Etkin katılım Pekiştireç Dönüt İpucu

8 Etkin Katılım:

9 Öğrenme öğretme sürecinde öğrenciler ne kadar fazla duyu organını kullanırlarsa öğrenmeleride o denli kalıcı olur. Bu da öğrencinin öğrenme sürecine kayılımının etkin kılınmasıyla mümkündür.

10 İpucu Öğrenciyi öğrenmeye yönlendiren uyarıcılar ipucu olarak adlandırılır. Yönledirici uyarıcıların verilmesi öğretimi kolaylaştırır.

11 Pekiştireç Öğrencilerin amaca yönelik attığı adımları, gösterdiği davranışları ya da verdiği yanıtları güçlendirmeyi tekrar edilmesini sağlayan eğitim durumları değişkeni olan pekiştireç öğrenme isteğini arttırır. Başarıya yönlendiren ve onda başarma güdüsü oluşturan bir değişkendir.

12 Dönüt Bireylere etkinliklerinin ve davranışlarının niteliği konusunda verilen bilgilere dönüt denir. Başkalarınca alınan mesajların niteliği hakkında kaynağa bilgi veren değişkendir. Eksikliklerin ve yanlışların öğrenci tarafından farkına varılmasıdır.

13 Düzeltme Düzeltme yapan öğretmen dönütte olduğu gibi sadece öğrenci davranışının doğru ya da yanlış olduğunu söylemekle kalmaz, öğrencinin nerede yanlış yaptığını da ifade eder. Bu değişken eksiklikleri tamamlama ve yanlışlıkları doğrulama işlemidir.

14

15 ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Göze hitap eden araçlar Kulağa hitap eden araçlar Göze ve kulağa hitap eden araçlar Kitaplar ve teksirler

16 Göze hitap eden araçlar
Sınıf tahtaları Grafik materyalleri Hareketsiz materyaller Harita ve küreler Gerçek obje ve nesleler Modeller ve örnekler Sergiler

17 Kulağa hitap eden araçlar
Plak ve plakçalar Kaset ve kasetçalar CD ve CD çalar Radyo

18 Göze ve kulağa hitap eden araçlar
Multimedia Film ve videolar Elektronik dağıtım sistemleri VCD Bilgisayar temeline dayalı öğretim araçları televizyon

19 Kitaplar ve Teksirler Ders kitapları, öğrenci düzeyine uygun olmalı, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmalı, araştırmalar, hazırlık ve uygulama soruları içermeli, somut örnekler içermeli

20 Araç-Gereç Kullanmanın Faydaları
Zamandan ve sözden ekonomi sağlar Belli bir fikrin gözönünde canlandırılmasına yarar Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklarlar Öğretimi canlı ve açık hale getirirler Öğrencilerin ilgi ve dikkatini arttırırlar Öğrenme arzusu meydana getirirler Öğretimi zenginleştirirler.

21 ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİNİN SEÇİMİ
Basit, sade ve anlaşılır olmalıdır Dersin ve konunun amaçlarına uygun seçilmelidir Yalnızca özet ve önemli bilgileri içermelidir Görsel ögeler önemli noktaları vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırıya kaçılmamalıdır Yazılı metinler ve görsel işitsel ögeler, öğrencinin düzeyine uygun olmalı ve gerçek hayatıyla tutarlı olmalıdır

22 Alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır
Öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır Dayanıklı olmalı, zaman içerisinde tekrar tekrar kullanılabilmelidir Geliştirilebilir ve güncellenebilir olmalıdır Öğretmenin kolayca kullanabileceği bir durumda olmalı ya da kullanım yönerge ya da kılavuzu bulunmalıdır

23 Araç - Gereç Seçimini Etkileyen Faktörler
Öğretim Hedefleri Öğrenen Özellikleri -Öğrenme Sitilleri Becerileri, vb. Yöntem Seçimi Araç - gereç özellikleri Kısıtlamalar - Bütçe, zaman, vb. Araç – Gereç Seçimi (Son Karar) Araç - Gereç Seçimini Etkileyen Faktörler Öğretmenin tutumu, becerisi, vb. Öğretim Ortamı -Işıklandırma, büyüklük, -Öğrencilerin sayısı

24 Araç-gereç seçimini etkileyen en önemli kriterlerden biri de öğretim ortamının büyüklüğü, niteliği ve öğrenci sayısıdır. Öğretim için seçilen ortam, öğretimin kalitesini doğrudan doğruya etkiler, çünkü bazı konular en iyi sınıf ortamında, bazıları laboratuar (bilgisayar laboratuarı, fen laboratuarı, dil laboratuarı gibi) ortamında ve bazıları da bireysel çalışma materyalleriyle öğretilebilir/öğrenilebilir.

25 TESEKKÜRLER


"Öğrenme Öğretme Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları