Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL SÜTÜ PROGRAMI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL SÜTÜ PROGRAMI 1."— Sunum transkripti:

1 OKUL SÜTÜ PROGRAMI 1

2 İŞBİRLİĞİ YAPAN KURUMLAR

3

4

5 YASAL DAYANAKLAR 25 Mart 2012 tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı(2012/2957) 29 Mart 2012 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Sütü programı Uygulama Tebliği(2012/35)

6 AMAÇ Özel okullar hariç, anasınıfından itibaren beşinci sınıf öğrencileri dahil olmak üzere; okul öncesi ve ilköğretim okulu öğrencilerine uzun ömürlü kutu süt dağıtılarak, çocukların dengeli beslenmesini sağlamak suretiyle gelişme oranlarını arttırmak ve arz fazlası sütün değerlendirilerek üretimde istikrarı sağlamaktır.

7 Okul Sütü Komisyonu’nun sekretarya görevinin yürütülmesi,
Sütlerin okullara ulaştırılmasının kontrolü, uygun şartlarda muhafazası, tüketilmesi ve atık kutuların geri dönüşümünün sağlanması için Okul Sütü Komisyonu ile gerekli işbirliğinin yapılması, Öğrencilerin gelişme oranları ve süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespiti konularında il sağlık müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde çalışılması,

8 Dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık İl İcmali’nin düzenlenmesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi, İlçe millî eğitim müdürleri ile okul müdürlerine eğitim verilmesi,

9 Programının okullarda uygulanmasının takip ve kontrolü,
Aylık ilçe icmali’nin il milli eğitim müdürlüğün gönderilmesi,

10 OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Okullarda en az üç kişilik “Okul Sütü Kabul Komisyonu” oluşturulması Okul Sütü Kabul Komisyonu: Okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyesi, Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmen, öğretmen sayısı yetersizse muhtar veya azalardan birinden oluşturulur

11 Afişlerin öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asılması,
Öğretmen ve öğrencilere program konusunda eğitim verilmesi, Program hakkında velilere bilgilendirme yapılması ve dağıtım öncesinde veli izninin de yer aldığı Süt Alerjisi ve/veya Laktoz İntoleransı Varlığı Tespiti ve Süt İçimi Veli İzin Formu’nun doldurulması

12 Süt Alerjisi ve/veya laktoz intoleransı varlığı tespit edilen öğrencilerin bilgileri ve veli izin bilgilerinin e- Okul sistemine (süt duyarlılığı, süt rahatsızlığı modülüne) işlenmesi, Herhangi bir öğrencide süt alerjisi ve/veya süt içilmesinden kaynaklanan rahatsızlıkların gelişmesi durumunda 112 Acil Yardım Merkezinin aranması veya velisinin bilgisi dahilinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi, Program hakkında velilere bilgilendirme yapılması ve dağıtım öncesinde veli izninin de yer aldığı Süt Alerjisi ve/veya Laktoz İntoleransı Varlığı Tespiti ve Süt İçimi Veli İzin Formu’nun doldurtulması,

13 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONUNUN GÖREV VE SORUMLUKLARI
Yüklenici firma tarafından getirilen sütlerin; kutularının kontrol edilmesi, sayılması, tutanakla ve sevk irsaliyesi ile teslim alınması, Her bir parti sütten en az 3’er adet örnek numune alınması, raf ömrü sonuna kadar gerektiğinde analiz edilmek üzere saklanmasını sağlayacaklardır.

14 Süt alerjisi ve/veya süt içilmesinden kaynaklanan rahatsızlıkların gelişmesi durumunda sınıf öğretmeni tarafından Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formu’nun doldurulması, Velileri ve sağlık uzmanları aracılığıyla süt alerjisi ve/veya laktoz intoleransı olduğu tespit edilen öğrencilerin,il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi ve bu öğrencilerin program dışında tutulması,

15 Süt içim zamanının belirlenmesi,
İçilen sütlerin boş kutularının okulda bekletilmeden geri dönüşümünün sağlanması, Aylık okul icmalinin düzenlenmesi ve il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi, Karşılaşılan diğer sorunların Okul Sütü Komisyonuna iletilmesi, Okul sütü kolilerinin uygun ortamlarda muhafaza edilmesi ve depolanması,

16

17

18

19

20

21 ÖGRETMENLERIN, ÖGRENCILERIN VE VELILERIN DİKKAT EDECEGI HUSUSLAR
Öğretmenler sütleri dağıtmadan önce bilgilendirilmiş olacaktır. 2. Öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından süt hakkında bilgilendirilecektir. 3. Sınıf öğretmenleri öğrencilerden süt ile ilgili alerjisi olanları tespit edip liste halinde okul idaresine teslim edecektir. 4. Okul idaresi bu listelerin bir nüshasını Sağlık İl Müdürlüğü’ne gönderecektir. 5. Dağıtım listesinde süte alerjik olan öğrenciler çıkarılacaktır. 6. Öğretmenler dağıtım öncesi teknik şartnamede yer alan kutunun fiziksel özelliklerini inceleyecektir. Uygun olmayanları bir tutanakla okul idaresine teslim edecektir. 7. Basılı broşürler öğrencilere dağıtılacaktır.

22 8. Merkezden gelen tüm afişler okulların görünen panolarına asılacaktır. Bu afisler program sonuna kadar asılı kalacaktır. 9. Dağıtımda meydana gelecek aksamalar okul idaresince komisyona bildirilecektir. 10. Tutanaklar süresi içerisinde komisyona teslim edilecektir. 11. Yerel basın dağıtım öncesi idarece bilgilendirilecektir. 12. Öğretmenlerin süt ile ilgili soruları merkezde kurulan adresine online olarak gönderilebilecek ve gelen cevaba göre gerekli is ve işlemler yapılacaktır. 13. Kampanya boyunca velilerin de bilgilendirilmesi için okul idareleri bir gün süre ile veli toplantısı düzenleyerek bilgilendirme yapacaktır. 14.Dağıtılan CD’ler idarece imkanlar ölçüsünde öğrencilere izlettirilecektir.

23 TEŞEKKÜR EDERİM Uygulamadan Sorumlu Ayşe GÜNER Şube Müdürü
İletişim :


"OKUL SÜTÜ PROGRAMI 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları