Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu: Ordu İli Genelindeki Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Ortaöğretim Okulları arası “Bir Kitap da Sen Anlat” yarışması. Amaç: Türk Milli Eğitiminin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu: Ordu İli Genelindeki Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Ortaöğretim Okulları arası “Bir Kitap da Sen Anlat” yarışması. Amaç: Türk Milli Eğitiminin."— Sunum transkripti:

1 ORDU İLİNDEKİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI ARASI “BİR KİTAP DA SEN ANLAT” YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

2 Konu: Ordu İli Genelindeki Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Ortaöğretim Okulları arası “Bir Kitap da Sen Anlat” yarışması. Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; “Ordu Okuyor Kampanyası” kapsamında Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Ortaöğretim Öğretim okullarında kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencinin Türkçe dil seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, ana dilimizi doğru kullanma şuurunu kazandırmak, hitabet gücünü geliştirmek ve okulunu temsil etme sorumluluğunu geliştirmektir. Kapsam: Ordu Valiliğinin yürüttüğü “Ordu Okuyor Kampanyası” ile “Ben de Başarabilirim Projesi” kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği “Bir Kitap da Sen Anlat” yarışmasının usul ve esaslarını kapsar. Yasal Dayanak: Yarışma esasları 5 Nisan 1995 tarihli Resmi gazetede yayınlanan ödül yönetmeliği ve 2569 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan MEB İlk ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 22.maddesine uygun olarak düzenlenmiştir.

3 Kitap Anlatma Yarışması; a)Okulöncesi öğrencileri
Kategori: Kitap Anlatma Yarışması; a)Okulöncesi öğrencileri b)İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri c)İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri d)Ortaokul öğrencileri e)ortaöğretim okulu öğrenciler arasında olmak üzere 5(beş) kategoride yapılacaktır

4 Uygulama Esasları: A)Okul Öncesi ile İlkokul 1. Ve 2. Sınıf Öğrencilerine Ait Etkinlik Uygulama Esasları 1-Okulda: a)Anaokulları ve ana sınıfları ile ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin de bu etkinliklere katılımları sağlanacaktır. b)Okul öncesi öğrencileri, velilerinin onlara okudukları, seviyelerine uygun kitapları şubeler bazında yapacakları etkinlikle anlatacaklardır. c)Velilerin bu nedenle okuyacakları kitapları, veliler ile sınıf öğretmenleri birlikte belirleyecektir. d) 1. ve 2. sınıf öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte seçtikleri kitapları okuyup sınıfta anlatma etkinliklerini yapacaklardır. e)Bu etkinlikler, yarışma olarak yapılmayacaktır. 2-İlçede: Okul öncesi ile İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik il ve ilçe yarışmaları yapılmayacaktır

5 B)İlkokul 3. ve 4. Sınıf, Ortaokul, Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Yapılacak Yarışmalara Ait Uygulama Esasları 1-Okullarda: a)Okul müdürü, okulda yapılacak olan şube, sınıf ile okul yarışmalarının zamanında ve amacına uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. b) “Bir Kitap da Sen Anlat” yarışması ile ilgili olarak okul müdür yardımcısının başkanlığında en az 5 kişiden oluşacak bir okul yürütme komisyonu kurulacaktır. c)Öğrencilere, sırayla şube, sınıf ve okul bazında yarışma yapılacağı ve yarışma esasları hakkında duyuru yapılacaktır. d)Öğrencilerin kitaplarını kendilerinin seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda görevli öğretmen tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. e)Yarışmanın başladığı tarihte görevli öğretmen (Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve sınıf öğretmeni) dersine girdiği şubedeki/sınıftaki öğrencilerin okumak için seçtikleri kitapların şube/sınıf bazında listelerini yapacaktır. f)Listelerin bir nüshası sınıf panolarına asılacaktır. Bir nüshası komisyona teslim edilecektir.

6 g)Ordu Okuyor Projesi kapsamında okullarda uygulanan “Okuma Saatlerinde” bütün öğretmenler derslerine girdikleri öğrencilerin şube, okul, ilçe ve il yarışmalarına katıldıkları kitapları takip ederek okumalarını sağlayacaktır. h)Okuma takvimi bittiğinde görevlendirilen öğretmenler tarafından sınıflarda veya okulun daha uygun ortamlarında şube birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecektir. I)Şube birincileri sınıf birinciliği yarışmasına aynı kitapla katılacaktır. j)Şube ikincisi olan öğrenci sınıf birinciliği yarışmasında jüri üyesi olacaktır. k)Tek şubeli sınıfı olan okullarda şube birincisi ve ikincisi sınıf bazında birinci ve ikinci olmuş sayılacaktır. l)Şube birincileri arasından sınıf birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilecektir. Birden fazla şubesi olan okullarda şube birincisi olan öğrenciler arasından sınıf birincisi ve ikincisi seçilirken; Örnek: 3/A-3/B-…, 3/A- 4/B-….,5/A-5/B-…, 6/A- 6/B-…., 7/A- 7/B-….., 8/A-8/B-…. gibi şubelerin birincisi olan öğrenciler sınıf birinciliği için yarışırlar. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfların birincisi olmak üzere olmak üzere altı öğrenci seçilecektir. Aynı uygulama, 9,10,11, ve 12 sınıflar için de yapılır.

7 m)Sınıf birincilerinin okul birinciliği yarışması için yarışacakları kitapları (şube/sınıf yarışmasına katıldıkları aynı kitap olmaması kaydıyla) kendileri tarafından seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda görevli öğretmen tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. n)Sınıf ikincisi olan öğrenci okul birinciliği yarışmasında jüri üyesi olacaktır. o)Sınıf birincileri arasından okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilecektir. Örnek 9-A sınıfının birincisi 9. sınıfların birincisi, 10-C sınıfının birincisi 10. sınıfların birincisi, 11-C sınıfının birincisi 11. sınıfların birincisi ve 12-D sınıfının birincisi de 12. sınıfların birincisi oldu. Bu öğrenciler okul birinciliği için yarışacaklardır. 9., 10., 11., ve 12. sınıfların ikincisi olan öğrenciler ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerin den oluşan jüri birinciler arasından okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan öğrenciyi seçeceklerdir. Aynı uygulama diğer kategoriler için de yapılacaktır. p)Sınıf ve okul birincileri ile ilçe yarışmalarında jüri üyesi olacak öğrencilere, yarışmaya katılacak olan öğrencilerin yarışacakları kitaplar ile jüri üyeliği hakkında okul müdürlüğünce bilgi verilecektir. r)Okul birincisi, ikincisi ile üçüncüsü olan öğrenciye okul müdürlüğünce ödül verilecektir. s)Okul birinci ve ilçe jürisi üyesi olan öğrenci (okul ikincisi) ile okulları temsilen 1 yönetici ve danışman öğretmen ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir.

8 2-İlçelerde: İlçe milli eğitim müdürü, ilçede yapılacak olan yarışmalarının zamanında ve amacına uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. b) “Bir Kitap da Sen Anlat” yarışması ile ilgili olarak ilçe milli eğitim şube müdürünün başkanlığında en az 5 kişiden oluşacak bir yürütme komisyonu kurulacaktır. c)İlçeler okullardan gelen okul birincileri listelerini birleştirerek toplu liste oluşturulacaktır. d)Öğrencilerin kitaplarını kendilerinin seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda ilçe yürütme komisyonu tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. e)Öğrencilerin okumak için seçtikleri kitapların listeleri yapılacak ve bir nüshası komisyon üyelerine teslim edilecektir. f)İlçede aynı kategoride tek olan okullarda okul birincisi, ikincisi ve üçüncü olan öğrenciler ilçe bazında birinci ve ikinci ve üçüncü olmuş sayılacaktır.

9 g)İlçe birinciliği yarışmasına katılacak öğrencilerin, yarışacakları kitapları(şube/sınıf/okul yarışmasına katıldıkları kitapla aynı olmaması kaydıyla) kendileri tarafından seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda görevli öğretmen tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. h)Yapılan yarışma sonunda jüri tarafından her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecektir. I)İlçe birincisi olan öğrenciler ilde yapılacak yarışmaya katılacaktır. j)İlçe ikincisi olan öğrenciler ilde yapılacak yarışmaya jüri üyesi olarak katılacaktır. k)İlçe birincisi, ikincisi ile üçüncüsü olan öğrencilere ilçe milli eğitim müdürlüğünce ödül verilecektir. l)İlçe birinci, ve ilçe jürisi üyesi olan ilçe ikincisi olan öğrencilerle ilçeyi temsilen 1 yönetici ve danışman öğretmen il milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. m)İlçeler, birinci olan ve ildeki yarışmada jüri üyesi olacak ikinci olan öğrencilerin ilde yapılacak yarışmalara zamanında katılımlarını sağlayacaktır.

10 n)İl birinciliği yarışmasına katılacak öğrenciler, yarışacakları kitapları(şube/sınıf/okul/ilçe yarışmasına katıldıkları kitapla aynı olmaması kaydıyla) kendileri tarafından seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda görevli öğretmen tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. o)Öğrencilerin kitaplarını kendilerinin seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda ilçe yürütme komisyonu tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır.

11 3- İlde: İl milli eğitim müdürü, ilçede yapılacak olan yarışmalarının zamanında ve amacına uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. b) “Bir Kitap da Sen Anlat” yarışması ile ilgili olarak il milli eğitim şube müdürünün başkanlığında en az 5 kişiden oluşacak bir il yürütme komisyonu kurulacaktır. c)İlçelerden gelen okul birincileri listelerini birleştirerek toplu listeleri oluşturulacaktır. d)Öğrencilerin kitaplarını kendilerinin seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda ilçe yürütme komisyonu tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. (her öğrencinin yarışmaya farklı kitaplar ile katılacaktır.) e)Öğrencilerin okumak için seçtikleri kitapların listeleri yapılacak ve bir nüshası komisyon üyelerine teslim edilecektir. f)İlçe ikincisi olan öğrenci ilçe birinciliği yarışmasında jüri üyesi olacaktır. g)Yapılan yarışma sonunda jüri tarafından her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecektir. h)İl birincisi, ikincisi ile üçüncüsü olan öğrencilere il milli eğitim müdürlüğünce ödül verilecektir.

12 Okul ve İl/İlçe Yürütme Komisyonunun Görevleri:
1-Yarışmanın yapılacağı salonu belirlemek, salonun ses düzeni ve oturum düzenini sağlamak 2-Yarışmayla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 3-Yarışma takvimine uygun olarak yarışmanın yapılacağı tarihi/tarihleri belirlemek. 4-Yarışmada jüri üyesi olarak görev alacakları belirleyerek ilgili okul veya ilçe ya da il milli eğitim müdürünün onayına sunmak. 5-Yarışmaya yapılacak itirazları görüşerek karara bağlanak.(Komisyonun yapılan itirazlara verdiği karar kesindir.)

13 Değerlendirme Esasları:
1-Okul, ilçe ve ilde aynı değerlendirme formu kullanılacaktır. 2-Her bir jüri üyesi ayrı bir form dolduracaktır. 3 puanlık Süreyi Etkili Kullanma kriteri değerlendirilirken 1 veya 2 ya da 3 puan olarak verilecek,kesinlikle 1.3-2,4 vb. gibi küsuratlı puanlar verilmeyecektir. 3-Verilen puanlar tam olacaktır. 4-Öğretmen olan jüri üyelerinin formlarındaki puanlar toplanacak ve jüride bulunan öğretmen sayısına bölünüp çıkan sayının %60’ı bulunacaktır.Ancak,%60 küsuratlı çıkarsa tama tamamlanacaktır. Öğrenci olan jüri üyelerinin formlarındaki puanlar toplanacak ve jüride bulunan öğrenci sayısına bölünecektir. Çıkan sayının % 40 bulunacaktır.Ancak,% 40 küsuratlı çıkarsa tama tamamlanacaktır. Öğrencinin yarışma puanı ise yukarıda belirtilen %60’ı ile %40 ‘ın karşılığı olan puanlar toplanarak belirlenir. Öğrencilerin yarışma puanları eşit olması halinde yarışmanın birincisi,ikincisi ve üçüncüsü jüri tarafından kura ile belirlenir.

14 4-Jüri üyeleri değerlendirmeyi:
a)Kitabın Genel Olarak Tanıtılması (Kitabın özellikleri, yazarın hayatı) (En fazla 3 puan) b)Kitabın Özeti (Kişi Kadrosu, Zaman, Yer ve Olay Örgüsü) (En fazla 25 puan) c)Hitabet, Kendine Güven, Anlatımın Akıcılığı (En fazla 10 puan) d)Kitapta Dikkat Çeken Bölümler, Cümleler ve Sözlere Örnek Verilmesi (En fazla 3 puan) e)Okunan Kitabın Okuyuculara Katkılarının Anlatılması (En fazla 3 puan) f)Anlatımın Görsel Materyallerle Desteklenmesi (En fazla 3 puan) g)Süreyi Etkili Kullanma (En fazla 15 Dakika) (En fazla 3 puan) olmak üzere toplam 50 puan üzerinden yapılacaktır.

15 Diğer Hususlar: 1-Yarışmacılar, yarışmaya okudukları kitaplarla birlikte gelecektir. 2-Öğrenciler okudukları kitaplarla ilgili resimler, afişler hazırlayabilirler. Kitabın yazarı, yazarın edebi kişiliği ve eserleri hakkında afişler hazırlayabilir toplam süre olan 15 dakikayı geçmeyecek şekilde kısa bilgiler verebilirler 3-İlçelerde ve ilde yapılacak yarışmalarda; yarışmacının, katıldığı okulun, danışman öğretmeninin adı stantlara asılacaktır. Bu nedenle okulların/ilçelerin yarışmalara hazırlıklı gelecektir.

16 Yarışma Takvimi: Etkinlik Tarihi Etkinlik adı
01 Aralık Ocak 2013 İlkokul 3.-4.Sınıflar,Ortaokullar ile Ortaöğretim Okulları Öğrencilerinin Kitap Okuma ve Öğrencilerin Hazırlık Süreci 11 Şubat Mart 2013 İlkokul 3.-4.Sınıflar,Ortaokullar ile Ortaöğretim Okulları Öğrencileri Arasında Şube /Sınıf/Okul Yarışmaları Yapılması. 04 Mart Nisan 2013 İlkokul 3.-4.Sınıflar ile Ortaokullar Öğrencileri Arasında İlçe Yarışmalarının Yapılması. 08 Nisan Nisan 2013 İlkokul 3.-4.Sınıflar ile Ortaokullar Öğrencileri Arasında İl Yarışmalarının Yapılması. 04 Mart Nisan (YGS- 24 Mart) Ortaöğretim Okulları Öğrencileri Arasında İlçe Yarışmalarının Yapılması. 19 Nisan Nisan 2013 Ortaöğretim Okulları Öğrencileri Arasında İl Yarışmalarının Yapılması. 11 Şubat Mart 2013 Okul öncesinde velilerin, ilkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma ve Öğrencilerin Hazırlık Süreci 01 Nisan Nisan 2013 Okul öncesinde velilerin, ilkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Etkinliklerin Yapılması


"Konu: Ordu İli Genelindeki Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Ortaöğretim Okulları arası “Bir Kitap da Sen Anlat” yarışması. Amaç: Türk Milli Eğitiminin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları