Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tek bir poliçe ile tüm aile fertleri sigortalı…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tek bir poliçe ile tüm aile fertleri sigortalı…"— Sunum transkripti:

1 Tek bir poliçe ile tüm aile fertleri sigortalı…
AİLEM SİGORTASI Tek bir poliçe ile tüm aile fertleri sigortalı…

2 Tüm aile fertlerine otomatik olarak
AİLEM SİGORTASI Tüm aile fertlerine otomatik olarak Ferdi Kaza güvencesi verir.

3 Maddi ve Bedeni Hasarlara
AİLEM SİGORTASI Tüm aile fertlerinin 3. şahıslara verebilecekleri Maddi ve Bedeni Hasarlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır. hatta evcil hayvanlarının da…

4 Tüm aile fertlerine oldukça geniş hizmeti de verilmektedir.
AİLEM SİGORTASI Tüm aile fertlerine oldukça geniş Asistans hizmeti de verilmektedir. Kasko ya da konut poliçesi olmasa bile…

5 AİLEM SİGORTASI / FERDİ KAZA TEMİNATI
Tüm aile fertleri için beklenmedik ve ani kazalarda ölüm ve sürekli sakatlık teminatları… Üstelik tüm bu teminatlara sadece 81 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

6 AİLEM SİGORTASI / 3. ŞAHIS SORUMLULUK
3. kişilere verilebilecek maddi ve bedeni zararlar, Üstelik tüm bu teminatlara sadece 81 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

7 AİLEM SİGORTASI Kişisel eşyaların çalınması,
Üstelik tüm bu teminatlara sadece 81 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

8 AİLEM SİGORTASI / ASİSTANS
Medikal Yardım Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Tıbbi Nakil Yol Yardım Konut Yardım İşyeri Yardım Çilingir Güvenlik Hizmeti Üstelik tüm bu teminatlara sadece 81 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

9 vefat sürekli sakatlık
AİLEM SİGORTASI TEMİNATLAR ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 vefat sürekli sakatlık YTL YTL YTL YTL kişisel sorumluluk 1.000 YTL 2.000 YTL 3.000 YTL 5.000 YTL kişisel eşyalar 250 YTL 500 YTL asistans hizmeti POLİÇE NET PRİMİ (2 KİŞİ ANNE VE BABA ) 81 YTL 126 YTL 199 YTL 244 YTL Bu tabloda belirtilen limit ve primler aile ( anne+baba ) için toplam prim olup; Çocuk teminata ilave edilmek istenirse her ilave çocuk içinçocuk sayısına göre yukarıda belirtilen primlerin % 20’i ile %40 arasında sürprim tahakkuk ettirilir. Yine yukarıda belirtilen primler anne baba birlikte sigortalı olarak kabul ediliş olup; net primler her 2 si içinde alınmıştır. aileden bir çocuğun eklenmesi durumunda vefat sürekli sakatlık limitleri yerine Cenaze masrafları 1000 TL limit ile devreye girecektir.

10 AİLEM SİGORTASI Ailem Sigortasının sunduğu avantajlar:
Aile için geliştirilmiş teminatlar ile sizleri kazalara karşı korurken kişisel eşyalarınızı da hırsızlığa karşı koruyor. Ayrıca aile sorumluluk teminatı ile 3. şahıslara karşı mali sorumluluklar da teminat altına alınıyor: Ferdi Kaza - Ölüm, Ferdi Kaza - Sürekli Sakatlık, Aile Sorumluluk, Kişisel Eşyalar, Tek bir poliçe ile tüm aileyi sigorta altına alabilme imkanı, Sigortalılar için yüksek limit alternatifleri, Üstelik tüm bu teminatlara sadece 81 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

11 AİLEM SİGORTASI Genel Özellikler Sigorta Süresi Özellikleri
Ailem Sigortası, sigortalıyı ve/veya ailesini, ferdi kaza teminatları ile kazalara karşı, hukuksal koruma teminatı ile de hukuki uyuşmazlıklara karşı korurken, aynı zamanda sigortalının kendisinin, eşinin, çocuklarının, birlikte yaşadığı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, hizmetlilerin ve evcil hayvanlarının, üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni hasarlara karşı sorumluluklarını da teminat altına alan almaktadır. Sigorta Süresi Ailem sigortasının poliçe süresi 1 yıldır. Özellikleri Tek bir poliçe ile tüm aileyi sigorta altına alabilme imkanı. Tüm sigortalı aile bireylerinin poliçede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Sigortalının ve sigorta kapsamına dahil ettiği aile bireylerinin kaza neticesinde vefat etmesi veya sürekli sakat kalmasını teminat altına alır. Sigortalının ve sigorta kapsamına dahil ettiği aile bireylerinin kimlik belgelerinin (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.) ve anahtarlarının çalınması ve/veya hasarlanmasından doğan maddi zararları teminat altına alır. Sigortalının ve sigorta kapsamına dahil ettiği aile bireylerinin taraf oldukları hukuksal uyuşmazlıklarda dava masraflarını teminat altına alır. Sigortalının, eşinin, çocuklarının, birlikte yaşadığı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, hizmetlilerinin, evcil hayvanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni zararları teminat altına alır. Acil durumlarda ambulans hizmetleri, 7/24 tıbbi bilgiler konusunda danışmanlık hizmetlerini, çilingir, su ve elektrik hasarları vb.

12 AİLEM SİGORTASI Ailenizdeki tüm bireyleri tek bir poliçe ile güvence altına alabiliyoruz. Tüm aile bireylerine kazalara karşı güvence sağlanırken aynı zamanda tüm ailenizin, birlikte yaşayıp bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin, hizmetlilerin ve evcil hayvanlarınızın, üçüncü kişilere verebilecekleri maddi ve bedeni zararlar da güvence altına alınmaktadır. Aile bireylerinizin kişisel eşyalarını da hırsızlığa karşı güvence altına alıyoruz. Aile bireylerinin kimlik belgelerinin (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.) üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp sonucunda çalınması veya hasarlanmasından doğan maddi zararlar, resmi belgeyle ispatlanması koşuluyla teminat altına alınmaktadır.

13 AİLEM SİGORTASI Ölüm Teminatı Sürekli Sakatlık Teminatı
Sigortalının ve/veya sigorta kapsamına dahil ettiği aile bireylerinin ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında kaza ile doğrudan ilgili bir nedenden dolayı vefat etmesi durumunu teminat altına alır. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Sürekli Sakatlık Teminatı Silahlı Kuvvetler mensupları ile kamu emniyetinden sorumlu görevliler, madenlerde çalışanlar, tarifeli uçaklar dışında seyahat edenler, havayolu personeli, profesyonel sporcular, gemi mürettebatı ve dalgıçlar, tehlikeli meslek grubu sahipleri, mesleklerini ifa ederlerken oluşabilecek kazalar dışında teminat kapsamındadır. Aile Sorumluluk Teminatı Aile sorumluluk teminatında beher hasarda teminat bedelinin %5'i oranında muafiyet uygulanır.

14 AİLEM SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI Ferdi Kaza Sigortası :
Vefat / Sürekli sakatlık Ferdi Kaza sigortası Genel şartları çerçevesinde kapsam sağlanmıştır. Vefat Ferdi Kaza Sigortası genel şartlar bölümünde kaza olarak tanımlanan haller sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi . Vefat halinde, poliçede gösterilen tazminat bedeli poliçede gösterilen menfaattarlerine, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. Sürekli Sakatlık Ferdi Kaza Sigortası genel şartlar bölümünde kaza olarak tanımlanan haller sonucunda sigortalının bedeni bir arızaya maruz kalması . Sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl süresince kalıcı sakatlığına sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve kalıcı sakatlığın kesinlikle tesbitini takiben , kalıcı sakatlık tazminat bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlar ‘da belirtilen oranlar dahilinde sigortalının kendisine ödenir.

15 AİLEM SİGORTASI Kişisel Sorumluluk : 2) Sigortalının;
1) Sigortanın Konusu ve Kapsamı İşbu sigorta, poliçenin geçerlilik süresi içinde vukua gelecek bir olay neticesinde; Üçüncü şahısların ölmesi,daimi sakat kalması, yaralanması , sağlığının bozulması, b) Üçüncü şahısların mallarında ziya ve hasar meydana gelmesi , Sebebiyle TC’nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri dairesinde ve sigortalıları münhasıran özel yaşamına müteallik akit dışı genel sorumluluğu ile esas işi TC hudutları dahilinde olan aile veya ev reisi sıfatıyla ve konut olarak kullanılan, müstakil ev, apartman dairesi bağımsız bölüm sahibi (malik veya kat maliki) veya kiracısı veya oturma hakkı sahibi sıfatıyla özel sorumluluklarından dolayı kendilerine üçüncü şahıslarca yöneltilecek tazminat taleplerinin mali neticelerine karşı, sigortalıları poliçede kayıtlı limitlere kadar muafiyet hükmü şartı saklı kalmak kaydıyla, 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının uygulanması mümkün hükümleri ile poliçe özel şartları çerçevesinde temin eder. İşbu poliçe sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi haksız taleplere karşı da korur. 2) Sigortalının; Eşi, Reşit olmayan çocukları ( evlat edinilenler, evlatlıklar ve vesayeti altındakiler dahil ) Ev hizmetlerinde çalışan personeli, ( bu hizmetlerle bağlantılı olmak şartıyla ) üçüncü kişilere ika olunacak zararların sorumluluğu yönünden işbu sigorta kapsamındadır. 3) Teminat Dışında Kalan Haller : * Kasten neden olunan veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyanlar, * Sigortalı veya sigortalının aile üyelerinin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar, * Bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya özel bir anlaşmaya dayanan sorumluluklar, * Bulaşıcı hastalıklardan doğan sorumluluklar, * Her türlü mesleki sorumluluklar ile işletme faaliyetleriyle ilgili sorumluluklar ve ürün sorumluluklar, * Bir arsa veya binanın; sahibi, intifa hakkı sahibi veya kiracısı olunması vb. nedenlerle oluşacak her türlü mal sahibi, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk halleri, * Sigortalıların emanet ve ariyetinde bulunan malların ziya ve hasarları, * Motorlu Kara nakil araçlarıyla römork ve karavanların, deniz ve hava nakil vasıtalarının, asansörlerin yol açacağı kaza ve olaylardan kaynaklanan sorumluluklar, * Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelecek zarar ve ziyanlar, * Manevi tazminatlar, * ‘’Cezai’’ ve ‘’cezai işlem gerektiren’’ zararlar.

16 AİLEM SİGORTASI Ek Teminatlar
Aşağıda yazılı hallerde zarar, ziyan talepleri sigorta teminatına dahildir. Sigortalı ve kendisiyle birlikte sorumluluğu temin edilmiş olanların, her türlü kara, hava ve su sporları ( avlanma ve av sporları dahil) ile ilgili faaliyetleri sonucu ika olunacak zarar ve ziyanlar, Sigortalının nezdinde ve idaresinde bulunan evcil kedi ve köpeklerle, atların sebep olabileceği zarar ve ziyanlar, Sigortalının, bu özel şartların 1.maddesinde belirtilen konutu dışında müstakilen kullandığı yazlık ev veya apartman dairesi, tatil evi gibi konutları yüzünden ika olunacak zarar ve ziyanlar, TC hudutları dışında meydana gelen ( ABD, Kanada ve Japonya hariç ) olaylar yüzünden ika olunacak zarar ve ziyanlar. Üçüncü şahıslara karşı Mali Mesuliyet Sigortası Umumi Şartlarının bu özel şartlara aykırı düşmeyen hükümleri aynen uygulanacaktır. Yukarıda yazılı sigorta ücret ve teferruatının ödenmesi karşılığında, şirket işbu poliçe ile sigortanın kapsamına giren ve yukarıda belirtilen teminatlara konu olabilecek hallerde ilişik genel şartlar ve poliçe özel şartları çerçevesinde tazminat ödemeyi taahhüt eder. Aşağıda imzası bulunan sigorta sahibi de işbu poliçeye ilişik genel şartlar ile özel şartları okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder. Muafiyet : Her bir hasarda 50 TL muafiyet uygulanacaktır.

17 AİLEM SİGORTASI Kişisel Eşyalar: Anahtar (ev, işyeri,araba)
Sigortalının kendisi, birinci derece akrabası, çalıştığı veya sahibi/ortağı olduğu firma üzerine olan, ikamet ettiği ev, kullandığı araç ve işyerine ait anahtarların çalınması sonucu, anahtar ve kilitlerin yenilenmesi için yapılacak masraflar bu teminattan karşılanır. Kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) Sigortalının çalınan nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport evraklarının yenilenmesi için yapılacak masraflar bu teminattan karşılanır. Teminat Kapsamı : Sigortalının/sigortalıların kimlik belgelerinin (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.) üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, sonucunda çalınması ve/veya hasarlanmasından doğan maddi zararlar, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerle (karakol zaptı) ispatlanması koşuluyla hırsızlık sigortası genel hükümleri çerçevesinde, aşağıda yazılı özel şartlar ve limitler dahilinde temin eder. Bu poliçe ile temin edilen teminat limitleri olay başına ve yıllık olup, herhangi birine dahil bir rizikonun gerçekleşmesi halinde ilgili teminat ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

18 AİLEM SİGORTASI Asistans Hizmetleri HİZMETLER
Aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen hizmetler taahhüt edilen limitler dahilinde IPA İstanbul Ofisi tarafından organize edilecek ve IPA tarafından ödenecektir. A) MEDİKAL YARDIM 1) Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalıya karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. 2)Tıbbi Nakil Tıbbi Nakil Hizmeti Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği Uluslararası 26 acil durum parametresi üzerinden verilir. Hastaneye Nakil Inter Partner Assistance, Sigortalının hayatını tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği Uluslararası 26 acil durum kapsamına giren Bedeni Yaralanma ve Ciddi Hastalık gibi durumlarda Sigortalının en yakın donanımlı hastaneye veya sağlık kurumuna ambulans ile naklini sağlayacaktır. Bir Hastaneden Diğerine Nakil Gerektiğinde Sigortalının IPA’ın belirleyeceği bir araçla (kara/hava ambulansı) Bedensel Zarar ya da Hastalığa uygun daha donanımlı bir hastaneye, gereken gözetim altında doğrudan nakli SAĞLANIR*. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak, sigortalının ilk götürülmüş olduğu tıbbi merkezde yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Eve / İkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil Tedavinin bitiminde Sigortalının IPA’ın belirleyeceği bir araçla, daimi ikametgah iline veya ikameti yakınındaki uygun bir hastaneye veya sağlık merkezine gereken gözetim altında doğrudan nakli sağlanır. IPA Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Lehdarın sağlık durumunun normal bir yolcu gibi nakline uygun olup olmadığını veya ilave düzenlemelerin gerekip gerekmediğini; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir. *IPA sadece kara ambulansı ile yapılan tıbbi nakil giderlerinden sorumludur. Hava ambulansı ve tarifeli uçuş hizmetleri sadece organizasyon olarak verilecektir.

19 AİLEM SİGORTASI Asistans Hizmetleri B) YOL YARDIM 1.Çekme
Poliçe sahibine ait aracın anahtarlarının çalınması halinde araca ait yedek anahtarın olmaması veya aracın ikamet ili dışında olması şartıyla IPA, aracın en yakın Yetkili Servise çekilmesini yılda 2 kez ile sınırlı olmak üzere 150 TL limit dahilinde sağlar. Aracın yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise, yükün boşaltılmasından IPA sorumlu değildir. Poliçe sahibinin sadece AXA Sigorta Ailem Sigortası kapsamında kaydını yaptırmış olduğu araca hizmet verilecektir. Bir poliçe altında birden fazla araca hizmet verilmez. Limiti aşan kısımlar sigortalı tarafından direkt olarak ilgili işkoluna ödenir. C) KONUT YARDIM 1. Çilingir Hizmeti Poliçe sahibinin ikamet ettiği konutuna ait anahtarların çalınması durumunda IPA, konuta girilebilmesi için çilingir organizasyonu yapar, standart malzeme ve işçilik masraflarını yılda 2 kez ile sınırlı olmak üzere 150 TL limit dahilinde öder. Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır. Teminat dışı kalan masraflar veya limiti aşan kısımlar sigortalı tarafından direkt olarak ilgili işkoluna ödenir. D) İŞ YERİ YARDIM Poliçe sahibinin iş yerine ait anahtarların çalınması durumunda IPA, iş yerine girilebilmesi için çilingir organizasyonu yapar, standart malzeme ve işçilik masraflarını yılda 2 kez ile sınırlı olmak üzere 150 TL limit dahilinde öder. 2. Güvenlik Hizmeti Hırsızlık sonucu iş yerine ait kapının kırılması ve onarımın ertesi güne sarkacak olması durumunda IPA, gece boyunca iş yerinin güvenliğinin sağlanması için bir güvenlik görevlisi organize eder ve bedelini karşılar.


"Tek bir poliçe ile tüm aile fertleri sigortalı…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları