Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi"— Sunum transkripti:

1 BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi
Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi sorgunram.meb.k12.tr

2 İÇİNDEKİLER Bilim Sanat Merkezi Nedir?
Çalışma Şekli ve Saatleri Nedir? Bilim Sanat Merkezine Öğrenci Nasıl Seçilir? Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir? Üstün Zeka-Yetenek Nedir ve Nasıl Anlaşılır? İÇİNDEKİLER sorgunram.meb.k12.tr

3 Değerli Öğretmenlerimiz; Bilim ve sanat merkezleri; ortaokul ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin; bireysel yeteneklerini fark etmelerini, kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını, bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla açılan özel eğitim kurumlarıdır. sorgunram.meb.k12.tr

4 sorgunram.meb.k12.tr

5 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
Türkiye’de özel yetenekli bireylere destek eğitim vermek amacıyla açılan en yaygın kurum Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. Özel yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmekte, örgün eğitimin dışında kalan zamanlarda Bilim ve Sanat Merkezleri’nden destek eğitimi almaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

6 Öğrenci ortaöğretimi bitirinceye kadar devam eder.
Merkezde Eğitim–Öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde planlanır. Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme, Proje Üretimi/Yönetimi şeklinde ilerleyen aşamalarda eğitim verilmektedir. Öğrenci ortaöğretimi bitirinceye kadar devam eder. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayanların kaydı silinir. Bilim ve Sanat Merkezlerine ulaşımı veli/öğrenci kendisi sağlamaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

7 Öğrencinin gelişiminin takibi için Merkezde her öğrencinin bir danışman öğretmeni bulunmaktadır. Danışman Öğretmen tarafından ev ve okul ziyaretleri Velilere yönelik, uzmanlar tarafından sürekli aile seminerleri düzenlenir. sorgunram.meb.k12.tr

8 Merkeze devam eden öğrencilerin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler gerçekleştirilir. Bu kapsamda bilimsel ve kültürel geziler, bulunduğumuz çevreye farkındalık oluşturmak amaçlı kurum ziyaretleri gerçekleştirilir. Değerler eğitimi kapsamında ise öğrenciye kazandırmaya çalışılan değerlerimiz ile öğrencilerin aktif olduğu forumlar, akademisyenler tarafından verilen konferanslar yer almaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

9 YOZGAT FATMA TEMEL TURHAN BİLİM VE SANAT MERKEZİNE ÖĞRENCİ SEÇİMİ TANILAMA TAKVİMİ
Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezine öğretim yılında kayıt olacak öğrencilerin seçimi, içinde bulunduğumuz öğretim yılında 4. Sınıfta okuyan öğrenciler arasından aşağıdaki tanılama takvimine göre Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

10 facebook.com/SorgunRehberlikveAraştırmaMerkezi
28 Şubat 2014 Tarihine Kadar İlkokul 4. sınıf öğretmenleri ile bilgilendirme toplantısı yapılması Öğrenci Gözlem Formlarının (EK-1/B) İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullara gönderilmesi (Sorgun RAM’ın internet adresinden ulaşılabilir) Sorgunram.meb.k12.tr facebook.com/SorgunRehberlikveAraştırmaMerkezi sorgunram.meb.k12.tr

11 14 Mart 2014 Tarihine Kadar Öğrenci Gözlem Formlarının (EK-1/B)
Öğrenciye ait e-okul sistemi üzerinden alınmış ve okul müdürlüğünce onaylanmış fotoğraflı öğrenci belgesi En geç 14 Mart 2014 tarihinde Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezinde olacak şekilde doğrudan gönderilmesi sorgunram.meb.k12.tr

12 Mart 2014 Okullarınca aday gösterilen öğrencilerin gözlem formlarının tanılama komisyonunca değerlendirilmesi ve grup testine alınacak öğrencilerin listelerinin ve grup testi tarihlerinin okullara bildirilmesi. sorgunram.meb.k12.tr

13 19-20 Nisan 2014 Tanılama komisyonunca grup testine alınması uygun görülen öğrencilere grup testinin uygulanması 21-30 Nisan 2014 Grup testinin değerlendirmesinin yapılması ve tanılama komisyonunca öğrencilerin; genel zihinsel yetenek, resim yeteneği ve müzik yeteneği alanlarında ayrı ayrı sıralamaya alınması. BİLSEM’in kontenjan durumu doğrultusunda öğrencilerin bireysel incelemeye alınmak üzere ilan edilmesi sorgunram.meb.k12.tr

14 2 Mayıs - 15 Ağustos 2014 2 Mayıs - 30 Ağustos 2014
Genel zihinsel yetenek alanında öğrencilerin bireysel incelemeye alınması 2 Mayıs - 30 Ağustos 2014 Resim ve müzik yeteneği alanlarında öğrencilerin bireysel incelemeye alınması sorgunram.meb.k12.tr

15 1 Eylül 2014 (RAM Son Tarih) 1-14 Eylül 2014 15-28 Eylül 2014
Tanılama sonuçlarının ilan edilmesi, asil ve yedek listelerin BİLSEM’e bildirilmesi. 1-14 Eylül 2014 Asil listeden ilan edilenlerin BİLSEM’e kayıt işlemlerinin yapılması 15-28 Eylül 2014 Yedek listeden ilan edilenlerin BİLSEM’e kayıt işlemlerinin yapılması sorgunram.meb.k12.tr

16 TANILAMA SÜRECİ Tanılama döneminde ( öğretim yılında) il genelinde ilkokulların 4. sınıflarında okuyan öğrencilerimizden sınıf öğretmenlerince önerilenler tanılamaya alınacaktır. Tanılama süreci iki aşamada gerçekleştirilecektir. Öğrenciler birinci aşamada grup testine alınacaklardır. Yapılacak değerlendirmeye göre grup testinde başarı gösterenler, tanılama takviminde belirtilen süreler içinde bireysel değerlendirmeye alınacaklardır. Bu tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 2014–2015 eğitim- öğretim yılında Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam edeceklerdir. sorgunram.meb.k12.tr

17 A: Aday Gösterme “Öğrenci Gözlem Formu (EK-1/B)” Şubat ayı içinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce “İlkokullara” gönderilir. “Öğrenci Gözlem Formu” Sınıf Öğretmenleri tarafından doldurulur. Sınıf Öğretmenleri sayı sınırlaması olmadan uygun gördükleri öğrencilerini aday gösterebilirler. Gözlem formunda yer alan bilgiler eksiksiz doldurulur. “Öğrenci Gözlem Formu” sınıf öğretmenleri tarafından imzalanarak okul idaresine teslim edilir. “Öğrenci Gözlem Formları” okul idaresi tarafından onaylanır. sorgunram.meb.k12.tr

18 Aday gösterilen öğrencilerle ilgili;. —Öğrenci Belgeleri,
Aday gösterilen her öğrenci için okul idaresi tarafından “Fotoğraflı ve Onaylı Öğrenci Belgesi” düzenlenir. Aday gösterilen öğrencilerle ilgili;. —Öğrenci Belgeleri, —Öğrenci Gözlem Formları, —Toplu Aday Öğrenci Listesi Okul müdürlüklerince hazırlanarak kapalı zarf içinde resmi yazı ile doğrudan Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilir. sorgunram.meb.k12.tr

19 B: Öğrenci Grup Testi Tanılamanın ilk aşamasını oluşturan grup testine alınacak öğrencilerin listeleri Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanarak okul müdürlükleri kanalıyla öğrencilere ulaştırılır. Öğrencilerin hangi yerde ve tarihte grup testine alınacakları, Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından okul müdürlükleri kanalıyla öğrencilere duyurulacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

20 2 Adet Kırmızı uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurur.
Öğrenciler grup testine gelirken yanlarında; Nüfus Cüzdanı 2 Adet Kırmızı uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurur. Test’e girecek öğrencilerin üzerinde hiçbir surette (elektronik cihaz vb.) bulunmamalıdır. sorgunram.meb.k12.tr

21 C : Bireysel İnceleme “Grup testi” sonuçlarına göre “Bireysel İnceleme”ye katılmaya hak kazanan öğrencilerin bireysel incelemeye alınacakları randevu günü ve saati Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından okul müdürlüklerine bildirilir. Grup testinde yeterli performans gösteren öğrenciler, verilecek randevuya göre psikolojik danışmanlarca bireysel incelemeye alınırlar. İnceleme sonuçları tanılama takviminde belirtilen süre içinde Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından ilan edilerek asil ve yedek listeler Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezine gönderilir. sorgunram.meb.k12.tr

22 D: Kayıt ve Yerleştirme
Kayıt hakkı kazanan öğrencilere telefon ve resmi yazı ile okul müdürlükleri kanalıyla ulaşılır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları takvimde belirtilen süreler içinde Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezi eğitim programlarına öğrencilerin devam etmesi, ulaşım ve katılma veli sorumluluğundadır. sorgunram.meb.k12.tr

23 Üstün Yeteneklilerin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
BİLSEM’in hedef kitlesi parlak öğrenciler değil, üstün yetenekli öğrencilerdir. Öğrenci gözlem formlarının doldurulmasında, sınıf öğretmenlerimizin duyarlı, özverili ve titiz davranmaları bu tanılamanın en önemli noktasını oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenleri sayı sınırlaması olmadan uygun gördükleri öğrencileri aday gösterebilirler. Parlak ve üstün yetenekli çocuklar arasındaki farklılıkların bilinmesi daha isabetli seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

24 Tanım Zeka sorgunram.meb.k12.tr

25 Tanım Müzik sorgunram.meb.k12.tr

26 Tanım Resim Marc Allante sorgunram.meb.k12.tr

27 Sorular sorar. Soruların ayrıntılarını tartışır.
1 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Yanıtları bilir. Sorular sorar. Soruların ayrıntılarını tartışır. sorgunram.meb.k12.tr

28 2 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK İlgilidir. Aşırı meraklıdır.
sorgunram.meb.k12.tr

29 3 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Dikkatini yoğunlaştırır
Hem zihinsel hem de fiziksel olarak katılım gösterir. sorgunram.meb.k12.tr

30 Alışılmamış, tuhaf, saçma gelen fikirlere sahiptir
4 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK İyi fikirleri vardır. Alışılmamış, tuhaf, saçma gelen fikirlere sahiptir sorgunram.meb.k12.tr

31 Sınav sorgunram.meb.k12.tr

32 5 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Çok çalışır.
Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda başarılıdır. sorgunram.meb.k12.tr

33 Sorunun ayrıntılarını dikkate alarak tartışır, zenginleştirir.
6 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Soruları yanıtlar. Sorunun ayrıntılarını dikkate alarak tartışır, zenginleştirir. sorgunram.meb.k12.tr

34 7 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Üst grubu oluşturur.
Grubun ötesindedir. sorgunram.meb.k12.tr

35 sorgunram.meb.k12.tr

36 Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler.
8 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK İlgi ile dinler. Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler. sorgunram.meb.k12.tr

37 9 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Kolaylıkla öğrenir.
Zaten biliyordur. sorgunram.meb.k12.tr

38 10 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerekir. Tam olarak öğrenmesi için 1–2 tekrar yeterlidir sorgunram.meb.k12.tr

39 11 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Düşünceleri anlar.
Soyutlamalar yapar. sorgunram.meb.k12.tr

40 12 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Akranlarıyla olmaktan hoşlanır.
Büyük yaştakileri ve yetişkinleri tercih eder. sorgunram.meb.k12.tr

41 Oyun sorgunram.meb.k12.tr

42 Varsayımlar ortaya atar.
13 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Anlamı yakalar. Varsayımlar ortaya atar. sorgunram.meb.k12.tr

43 14 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Verilen işi, ödevlerini düzenli yapar. Yeni proje atılımlarında bulunur. sorgunram.meb.k12.tr

44 15 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Doğru olarak kopya eder.
Yeni bir desen oluşturur. sorgunram.meb.k12.tr

45 16 PARLAK ÇOCUK Okulu sever. Öğrenmeyi sever. ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
sorgunram.meb.k12.tr

46 Bilgilerle oynar, değiştirip uygular
17 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Bilgileri özümser Bilgilerle oynar, değiştirip uygular sorgunram.meb.k12.tr

47 Öğrenirken eleştireldir.
18 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Öğrenirken mutlu olur Öğrenirken eleştireldir. sorgunram.meb.k12.tr

48 19 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Güçlü belleği vardır, iyi ezber yapar. İsabetli tahminlerde bulunur. sorgunram.meb.k12.tr

49 20 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Belli bir sırayla öğrenmekten hoşlanır Karmaşıklık onu coşkulandırır. sorgunram.meb.k12.tr

50 12 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Uyanık ve dikkatlidir.
Keskin gözlemcidir. sorgunram.meb.k12.tr

51 20 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Öğrendiği kadarıyla tatmin olur.
Çok fazla öz eleştiri yapar. sorgunram.meb.k12.tr

52 sorgunram.meb.k12.tr

53 sorgunram.meb.k12.tr

54 İzlenebilecek Filmler
sorgunram.meb.k12.tr

55 Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Teşekkür Ederiz Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr


"BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları