Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunuyu Hazırlayan:Belgin Topal

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunuyu Hazırlayan:Belgin Topal"— Sunum transkripti:

1 Sunuyu Hazırlayan:Belgin Topal
EVDE EĞİTİM Sunuyu Hazırlayan:Belgin Topal

2 a) Herhangi bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere evde eğitim verilmesi esastır. b) Evde eğitim hizmetine karar verilmeden önce, bireyin bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanmasına imkân verecek fiziksel, soysal ve ekonomik bütün önlemlerin alınıp alınmadığının değerlendirilmesi esastır. c) Evde eğitim hizmetleri kurul tarafından planlanır. d) Bu hizmetlerin, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülmesi esastır.

3 e) Bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması esastır. f) Evde eğitimde, ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına katılımlarının sağlanması esastır. g) Evde eğitim sürecinin birey, aile ve öğretmenin iş birliğine dayalı olarak planlanması esastır. h) Bireylerin gelişim durumları ve yeterliklerinin sürekli değerlendirilmesi ve buna göre eğitim sürecinde değişiklik ve düzenlemeler yapılması esastır.

4 Madde 6- Eğitim süreci; a) Bireyin en az altı ay süreyle evden çıkmasının mümkün olmadığını/sakıncalı olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun alınması, b) Sağlık kurulu raporuyla RAM’a başvurulması, c) Bireyin eğitsel tanılamasının yapılması, d) Eğitsel tanılama sonucuna göre yöneltme raporunun hazırlanması, e) Ev ortamının, eğitim öğretime uygunluğunun değerlendirilmesi, f) Evde eğitim alacak bireyle ilgili yerleştirme kararının alınması, bu kararın RAM’a, okula ve veliye bildirilmesi, g) Bireyin okula yerleştirilmesi ve eğitiminin planlanması, h) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanması ve bu program doğrultusunda eğitimin sürdürülmesi şeklinde gerçekleşir.

5 Görevlendirme Madde 14- Evde eğitim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin görevlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Gezerek özel eğitim görevi yapmak üzere özel eğitim okullarına atanan özel eğitim sınıf öğretmenleri, evde eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir. b) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin önerileri doğrultusunda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli özel eğitim sınıf öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okuldaki okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri de evde eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilebilir. c) Bireyin kayıtlı bulunduğu okulda, evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilebilecek okul öncesi, sınıf ve alan öğretmeni bulunmaması hâlinde diğer okullardan da öğretmen görevlendirilebilir. d) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler, il/ilçede bulunan ihtiyaçlar doğrultusunda birden fazla birey için evde eğitim hizmetinde görevlendirilebilir. e) Öğretmenlerin görev planlamaları yapılırken evde eğitim alacak bireylerin ikamet adresleri dikkate alınır.

6 Çalışma saatleri Madde 15- Evde eğitim hizmeti yapan öğretmenlerin çalışma saatleri planlanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin haftalık çalışma saatleri, sınıf öğretmenleri gibidir. Ancak, bu öğretmenlerin haftalık çalışma saatlerine, bireyselleştirilmiş eğitim programı çalışmaları ile aile eğitimi programları da dahil edilir. b) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin çalışma saatleri okul/kurum ile iş birliği yapılarak kurul tarafından planlanır.

7 Evde eğitim hizmetine karar verilebilmesi için gerekli belgeler Madde 17- Evde eğitim hizmetine karar verilmesi için gerekli belgeler şunlardır: a) Bireyin en az altı ay süreyle evden çıkmasının mümkün olmadığını/sakıncalı olduğunu belirten ve tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu, b) Velinin, evde eğitimle ilgili istek başvurusu, c) RAM’ın, bireyle ilgili düzenlediği yöneltme raporu, d) Ev ortamının eğitim öğretime uygunluğunun değerlendirildiği rapor, e) Öğrenci belgesi (herhangi bir okulda kayıtlı iken evde eğitim alması zorunluluğu ortaya çıkan bireyler için), f) İkametgâh belgesi.

8 Haftalık ders saati sayısı Madde 22- Evde eğitim alacak bireylerin haftalık ders saatleri 10 saatten az olmamak üzere kurul tarafından bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak belirlenir. Ancak, evde eğitim hizmetlerinin etkililiği ve eğitimin devamlılığını sağlamak için gerektiğinde ailelerin bilgilendirilmeleri ve desteklenmeleri amacıyla yapılacak çalışmalar da haftalık ders saati içinde planlanmalıdır.

9 Madde 24- Bireyin evde eğitim almasını gerektiren şartların ortadan kalkması durumunda bu hizmet sona erdirilir. Kurul, öğretim yılının başlamasından 30 gün önce evde eğitimi gerekli kılan şartları yeniden değerlendirerek bireyin o öğretim yılında evde eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağına karar verir.


"Sunuyu Hazırlayan:Belgin Topal" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları