Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYŞE ŞAHİN MESLEK LİSESİNDE EĞİTİM VERİLEN MESLEKİ EĞİTİM ALANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYŞE ŞAHİN MESLEK LİSESİNDE EĞİTİM VERİLEN MESLEKİ EĞİTİM ALANLARI."— Sunum transkripti:

1 AYŞE ŞAHİN MESLEK LİSESİNDE EĞİTİM VERİLEN MESLEKİ EĞİTİM ALANLARI

2 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

3 MUHASEBE VE FİNANSMAN Muhasebe ve finansman, işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

4 Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak bu meslek de aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

5 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, meslek içinde kademelendirme getirdiğinden muhasebe ve finansman alanından mezun olanlar Kanun’da belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler.

6

7 Alanın Altında Yer Alan Dallar
Ø Bilgisayarlı Muhasebe, Ø Dış Ticaret Ofis Hizmetleri, Ø Finans ve Borsa Hizmetleri dallarında eğitim verilmektedir

8

9

10 Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Meslek eğitimi, meslek liselerinin muhasebe ve finansman alanında ve meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.

11 Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Ülkemizde, muhasebecilik, yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Anadolu ticaret meslek lisesi ve ticaret meslek lisesinden mezun olanlar Kanun’da belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler.

12

13 HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI

14 Ülkemizde yaşlı, hasta ve engellilere yönelik hizmetlerin düzenlenmesini tartışan bilim adamları ve sektörde çalışan görevli personel, yaşlıların öz bakım gereksinmelerine yardımcı olacak, boş zamanlarını değerlendirmede rehberlik edebilecek, günlük aktiviteleri destekleyebilecek elemanlara ihtiyaç olduğuna ve bu elemanların yetiştirilmesine yönelik programların geliştirilmesinin gerekli olduğuna dikkat çekmektedirler.

15 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan 6
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kurum bakımı yerine aile içinde bakıma önem verilmesi öngörülmüştür. Yapılan araştırmalarda, kişilerin yaşlılık, hastalık ve engellilik ile birlikte öz bakım ihtiyaçlarında zorlandıkları belirlenmiştir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin yanı sıra bakım hizmeti verebilecek elemanlara da ihtiyacı artırmıştır.

16 Huzurevlerine, bakımevlerine, rehabilitasyon merkezlerine ve evde bakım hizmetlerine duyulan ihtiyacın giderek artması ve bu alanda çalışacak elemanların sertifikalı olma zorunluluğu, bu alanda istihdam olanaklarının artacağını da göstermektedir.

17 HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
Hasta, yaşlı ve engelli bakım elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık, vücut mekaniği, hasta, yaşlı ve engelli bakım hizmetleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır

18

19

20 Alanın Altında Yer Alan Dallar
Ø Yaşlı Bakım Elemanlığı, Ø Hasta Bakım Elemanlığı, Ø Engelli Bakım Elemanlığı dallarında eğitim verilmektedir

21

22

23

24 Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.

25 Huzurevleri, bakımevleri, evde bakım, yaşlı dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde çalışma olanakları vardır. Kurumlarda çalışırken asgari ücret ve sigorta ile çalışmakta, evde bakımda ise istedikleri ücreti talep edebilmektedirler.

26 Kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak işsiz kalma riski yoktur
Kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak işsiz kalma riski yoktur. Özellikle kurumlarda belgeli eleman çalıştırma zorunluluğu olduğu için kurumlar tarafından tercih edilmektedirler.

27 “HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK”
Bütün çabalara rağmen bazı hastalıkların önüne geçilemeyebilir. Böyle durumlara hazırlıklı olmak gerek. Hasta bakımı bilgi, beceri ve sabır gerektirir.

28 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılması çok önemlidir.Bu hizmetler insana verilen önemin ve değerin göstergesidir.

29 Hangi Hastalara Hizmet Verir?
Evde Sağlık Hizmetleri; yatağa bağımlı hastalar,bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, solunum sistemi hastalığı olan, kanserin son döneminde olan hastalara, ileri derecede kas hastalığı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir. 

30 Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?
Evde sağlık hizmetleri ekibinde bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför görevlendirilir. Mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog bu ekibe dahil edilebilir.

31 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

32 Ülkemizde çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ülke kalkınmasında yer alan eğitim ve hizmet sektöründe istihdam düzeyinde önemli yer tutmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel anaokulları giderek yaygınlık kazanmakta, buna bağlı olarak da ara kademede nitelikli ve eğitimli yardımcı personel ihtiyacı artmaktadır

33 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaşılması ile artmıştır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde bireyler, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim hakkında bilgi edinmektedir. Erken çocukluk eğitiminin yanı sıra özel eğitim kurumlarının hızla yayılması, bu sektörde çalışacak kişilere ihtiyacı artırmaktadır.

34 İnsanlık var olduğu sürece çocuk ve çocuk için uygulanacak eğitim metotları önem kazanmaya devam edecektir. Bu sebeple çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir. Bu alan mezunları, kazandıkları mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Öğretim Programı’nın sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

35 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır

36

37 Alanın Altında Yer Alan Dallar
Ø Erken Çocukluk Eğitimi, Ø Özel Eğitim dallarında eğitim verilmektedir

38

39

40 Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olurlarsa lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.

41 Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin artmasıyla birlikte çalışma alanı genişleyen bir meslektir. Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, rehabilitasyon merkezleri ve çocuk kulüplerinde öğretmen yardımcısı olarak görev yapabilirler

42


"AYŞE ŞAHİN MESLEK LİSESİNDE EĞİTİM VERİLEN MESLEKİ EĞİTİM ALANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları