Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-OKUL ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKEN VERİ EKRANLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-OKUL ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKEN VERİ EKRANLARI"— Sunum transkripti:

1 E-OKUL ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKEN VERİ EKRANLARI
E-okul üzerinden, Meis kapsamında güncellenmesi gereken veri ekranları sadece «okul bilgileri» ana başlığı adı altında toplanmış ekranlardır. Bu ekran üzerinde karşımıza ilk olarak çıkan ekran «okul bilgileri güncelle» ekranıdır. Söz konusu ekran üzerindeki özellikle adres, telefon ve e-posta adresi ile ilgili bilgilerin güncel ve doğru bir biçimde girilmesi gerekmektedir.

2 E-OKUL ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKEN VERİ EKRANLARI
Öğretim şekli ve şube tipi ekranı üzerinde; Okulun Normal veya İkili Öğretim şeklinde hizmet verdiği belirtildikten sonra, özel eğitim şubesi mevcut ise söz konusu şubelerinde seçiminin yapılması gerekmektedir.

3 E-OKUL ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKEN VERİ EKRANLARI
Meis kapsamında ilimiz özelinde en fazla hata yapılan ekran, «bina tahsis ekranı»dır. Bu konu ile ilgili bir çok defa uyarıda bulunulmasına rağmen aynı hata her yıl artarak devam etmektedir. Bilgi girişi yapan görevlilerimiz kendi okullarını kendilerine tahsis etmiş gibi göstermektedir. Oysa tahsis kelime anlamı itibariyle «bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma» demektir. Eğer bir okul Müdürlüğü kendine ait bir dersliği başka bir okula tahsis etmişse söz konusu ekranı tahsis eden değil tahsis alan okul müdürlüğünün doldurması gerekmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; B okulu, A okulundan iki adet dersliği kullanmaktadır. A okulu bina tahsis ekranını doldurmayacaktır. B okulu ise A okulunun kurum bilgilerini bina tahsis ekranına girdikten sonra kullandığı derslik sayısını belirterek ekranı kaydetmelidir. Bunun haricinde bina tahsis ekranı boş bırakılmalıdır. Diğer Meis dönemlerinde ilimizdeki okulların neredeyse tamamında bu tür hataların yapıldığı görülmüştür. Hatalar ilçe milli eğitim müdürlüklerince giderilmesine rağmen okul müdürlükleri tarafından söz konusu ekrana yeniden müdahale edilmektedir. Bu hususun takip edilmesi ve hatada ısrar eden kurum müdürleri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır.

4 E-OKUL ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKEN VERİ EKRANLARI

5 E-OKUL ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKEN VERİ EKRANLARI
Derslik sayısında dikkat edilmesi gereken husus derslik, şube ve sınıf kavramlarının neler olduğunun bilinmesi ve bu kavramların birbirine karıştırılmamasıdır. Derslik, dersin işlendiği fiziki mekandır. Şube, derslik üzerinde açılmış birimdir. Sınıf ise öğrenim birimidir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; A İlköğretim Okulunun öğretim şekli İkili Öğretim’dir. A Okulunda 16 derslik ve 32 şube bulunmaktadır. (her bir dersliğe azami 2 şube açılabilmektedir.) A Okulunda her bir sınıf için 4 adet şube bulunmaktadır. Yani 4 adet 1. sınıf, 4 adet 2. sınıf,,,4 adet 8. sınıf gibi. İlimizdeki okul müdürlükleri tarafından derslik, şube hatta bazen sınıf kavramlarının bile birbirine karıştırıldığı, dolayısıyla ilimizdeki derslik ve şube sayılarına ilişkin verilerin sağlıklı olmadığı, hatalı verilerle yapılan analizler sonucunda belirlenen hedeflerin ise gerçekçi olmadığı tespit edilmiştir. Bu tür hataların ne çeşit sonuçlar doğuracağı ile ilgili bir örnek vermek gerekirse; B İlköğretim okulunda, 8 Derslik ve 16 şube bulunmaktadır. Okul müdürlüğü şube sayısını derslik sayısı olarak belirtirse, okuldaki derslik başına düşen öğrenci sayısı yarı yarıya azalacaktır. İl geneli düşünüldüğünde, durum daha vahim bir hâl almaktadır. B İlköğretim Okulunun yaptığı hatanın aynısını sadece 10 okul müdürlüğü daha yaparsa, İl yatırımı konusunda çok büyük sıkıntılara girileceği aşikardır. Çünkü il genelinde derslik sayısı olduğundan fazla görülecek, derslik başına düşen öğrenci sayısı azalacak ve dolayısıyla bakanlıktan derslik yapımı için gerekli yatırım kısıtlı olacaktır. Sadece derslik sayılarının doğru bildirilmesi sorunu gidermekte yetersizdir. Şube sayılarının da doğru bir şekilde girişinin yapılması gereklidir eğitim öğretim yılı başlangıcında 1 adet dersliği olduğu halde 8 ve daha fazla şube gösteren okulların olduğu görülmüştür. Bu hata sadece köy okulları için geçerli değildir. 20 adet dersliği olup 50 ve daha yukarı şube açan merkezi okulların da olduğu tespit edilmiştir.

6 Bina Kullanım Şekli Ekranına İlişkin Açıklamalar:
1-) Derslik olmadığı Halde Derslik olarak kullanılan bölüm sayısı: Derslik olmadığı halde derslik olarak kullanımı uygun görülen yerlerin sayısının girilmesi gereklidir. Örneğin bazı okullarımızda (genellikle köy okulları) öğretmen odası, köy evinden tahsis edilen oda, müdür odası vb. yerlerin derslik olarak kullanıldığı görülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu şekilde girilen derslik sayısının toplam derslik sayısına dahil edilmemesidir. Örneğin 4 derslikli bir okulda, derslik olmadığı halde 2 adet derslik kullandığı belirtilmiş ise toplam derslik sayısı 6 değil, 4 olarak belirtilmelidir. 2-) Derslik Sayısı (Anasınıfı olarak kullanılan): Anasınıfı olarak kullanılan derslik sayısının girilmesi gerekmektedir. 3-) Derslik Sayısı (kullanılan, kullanılmayan, anasınıfı dâhil): Okuldaki mevcut derslik sayısının girilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken üç husus var, a) kullanılmayan derslik mevcut ise söz konusu sayının kullanılan toplam derslik sayısına dâhil edilmesi, b) anasınıfı olarak kullanılan derslik sayısının toplam derslik sayısına dâhil edilmesi, c) derslik olmadığı halde derslik olarak kullanılan bölüm sayısının ise dâhil edilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Anaokullarının toplam derslik sayılarını girmeleri gerekmektedir. Bazı anaokullarımız, anasınıfı olarak kullanılan derslik sayılarını girip toplam derslik sayılarını ise boş bırakmaktadır. Bunun yanı sıra, tahsis işlemlerine ilişkin hususlar bina kullanım şekli ekranında belirtilmeyecektir. Yani, tahsis eden kurum toplam derslik sayısını düşürmeyecek, tahsis alan kurum da toplam derslik sayısını arttırmayacaktır. Okulun fiziki durumu ne ise o durum belirtilecektir. 4-) Derslik Sayısı (Kullanılmayan): Okuldaki mevcut dersliklerden kullanılmayan dersliklerin sayısının girilmesini ifade etmektedir. Not: 3. maddede belirtilen veri giriş işlemlerinin diğer işlemlerden sonra yapılması, İşlem kolaylığı ve veri güvenilirliği açısından önem arz etmektedir.

7 Bina Kullanım Şekli Ekranına İlişkin Açıklamalar:
Tüm bunların haricinde bina kullanım şekli ekranında istenen tüm veriler işlenmelidir. Örneğin wc sayısı, laboratuar sayısı, toplantı odası sayısı vb. ayrıca bir okulda örenğin toplantı salonu mevcut değil ise o veriye ilişkin bilgi girişi yapılmayacaktır. (0 (sıfır) veya – (tire) gibi işaret ve sayılar girilmeyecektir.)


"E-OKUL ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKEN VERİ EKRANLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları