Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 12 Stratejilerinin Uygulanması-1 İşletme Yapıları ve Sistemler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 12 Stratejilerinin Uygulanması-1 İşletme Yapıları ve Sistemler"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 12 Stratejilerinin Uygulanması-1 İşletme Yapıları ve Sistemler
© Ülgen&Mirze 2004

2 Uluslararası Danışmanlık Firmalarından McKinsey’in 7-S Modeli
Strategy (Strateji) Structure (İşletme yapıları) Systems (Sistemler) Style (Yönetim tarzları) Shared Values (Paylaşılan değerler/Kurum kültürü) Staff (İnsan kaynakları) Skills (Yetenekler) © Ülgen&Mirze 2004

3 İşletme Yapıları-1 İşletmenin Fiziki Yapısı; binaları, makineleri, kuruluş yeri (mekan), bölgesel konumu gibi fiziki unsurlar ve bunlar arasındaki ilişkinin oluşturduğu yapıdır. İşletmenin fiziki yapısında; İşletmenin bulunduğu yer, Sabit varlıklarının verimli üretime yönelik fiziki yerleştirilmesi, İşletmenin dekorasyonu, mobilya yapısı, tanıtım ve imaja yönelik yerleşim planlanması göz önüne alınır. © Ülgen&Mirze 2004

4 © Ülgen&Mirze 2004

5 İşletme Yapıları-2 İşletmenin Sosyal Yapısı; çalışanlar, pozisyonlar (mevkiler), bölümler gibi sosyal elemanlar ve bunlar arasındaki ilişkinin oluşturduğu yapıdır. İşletmenin sosyal yapısında İşletmenin ölçeği, İş bölümü ve uzmanlık derecesi, Bölümlere ayırma, Emir-komuta ve kurmay ilişkilerinin yapısı, Yönetim (kontrol) alanı, Merkezileşme derecesi, Biçimselleşme (formalizasyon) derecesi göz önüne alınır. © Ülgen&Mirze 2004

6 © Ülgen&Mirze 2004

7 Stratejiler ve Bölümlere Ayırma
Örgütün belirli ölçütler dikkate alınarak, çeşitli birimlere ayrılması ve her birimin (birer yönetici emrinde) yetki ve sorumluluk sınırlarının çizilerek, bunun organizasyon yapısına uygulanmasına bölümlere ayırma (departmentalization) denilmektedir. © Ülgen&Mirze 2004

8 Bölümlere Ayırma Biçimleri
Geleneksel Bölümlere Ayırma Biçimleri İşlevlere (fonksiyonlara) göre bölümlere ayırma İş birimlerine göre bölümlere ayırma (Ürüne, Bölgeye,v.b.) Modern Bölümlere Ayırma Biçimleri Proje Organizasyonu Matris bölümlendirme Çağdaş Bölümlere Ayırma Biçimleri Takım esaslı bölümlere ayırma Şebeke esaslı bölümlere ayırma © Ülgen&Mirze 2004

9 © Ülgen&Mirze 2004

10 © Ülgen&Mirze 2004

11 © Ülgen&Mirze 2004

12 © Ülgen&Mirze 2004

13 SİSTEMLER bilgi sistemleri, üretim sistemleri, kontrol sistemleri,
Sistem yaklaşımına göre işletme bir sistemler bütünüdür.  Bir sistem olarak işletmenin alt sistemleri, onun bölümleridir. İşletmelerde süreç, akış ve bağlantılar (sistemler) çeşitli oluşumlar halindedir. bilgi sistemleri, üretim sistemleri, kontrol sistemleri, ölçüm sistemleri, karar sistemleri bunlardan bazılarıdır. © Ülgen&Mirze 2004

14 Bilgi Sistemleri Veri : Çevrede bulunan, kendi kendine anlam ifade etmeyen çeşitli birikim ve oluşumlardır. Bilgi : Toplanan verilerin, kullanan için anlam taşıyan ve yarar sağlayan hale gelmiş biçimi’dir. Bilgi Sistemleri 3 ana grup altında toplanır ; Operasyon Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Karar Bilgi Sistemleri © Ülgen&Mirze 2004

15 Karar Sistemleri Karar sistemleri, işletmelerde karar alınması ile ilgili süreçleri ifade etmektedir.    Karar verme bir seçimi ifade eder. Kişinin bir konu üzerinde düşünüp taşınarak ve eldeki seçenekler arasında kendi görüşlerine göre en doğru veya uygun olanı seçmesi, karar vermenin özünü oluşturur. © Ülgen&Mirze 2004

16 © Ülgen&Mirze 2004

17 Karar Verme Sürecinin Evreleri
Amaç Belirleme veya Sorun Tanımlama, Amaç ve Sorunları İrdeleme, Öncelikleri Belirleme, Seçeneklerin (Alternatiflerin) Belirlenmesi, Seçeneklerin İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi, Seçim Kriterlerinin Tespiti ve Seçim Yapma © Ülgen&Mirze 2004

18 İş yaşamında ve genel olarak hayatta;
rasyonel karar verme modeli tam olarak uygulanamamaktadır. Bunun nedeni, karar verenlerin tüm bilgilere sahip olamaması ve bunları tam olarak değerleyememesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum literatürde “Kısıtlı Rasyonellik” olarak tanımlanmaktadır. Kısıtlı rasyonellik, yeterli tatmin esasına dayanır ve yeteri kadar optimum çözümleri bulduğunda, o çözümü kabul eder. © Ülgen&Mirze 2004

19 Karar Verme Teknikleri
Kişisel Kararlar Grup Kararları Toplu karar verme tekniği Beyin Fırtınası (Brainstorming) Gordon tekniği Delphi tekniği Nominal grup tekniği © Ülgen&Mirze 2004

20 © Ülgen&Mirze 2004

21 © Ülgen&Mirze 2004

22 bu analiz balık kılçığı analizi olarak adlandırılmaktadır.
BALIK KILÇIĞI ANALİZİ Balık Kılçığı Analizi, bir neden-sonuç ilişkisine dayanan analiz tekniğidir. Neden- sonuç yaratan faaliyetler veya konular şekil olarak çizildiğinde ortaya çıkan görüntü kılçığı andırdığı için, bu analiz balık kılçığı analizi olarak adlandırılmaktadır. Ters Kılçık Analizi, ters giden bir stratejik uygulamanın beklenmedik sonuçlarından hareket edilerek ileriye doğru yapılan analiz ile, işlerin nereye varabileceği ve ne gibi olası sorunların çıkabileceği hususunda fikir oluşturmaya çalışılmasıdır. © Ülgen&Mirze 2004

23 © Ülgen&Mirze 2004

24 © Ülgen&Mirze 2004

25 © Ülgen&Mirze 2004


"Bölüm 12 Stratejilerinin Uygulanması-1 İşletme Yapıları ve Sistemler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları