Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR"— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

2 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
1789’da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
«Özgürlük benim karakterimdir» diyen Mustafa Kemal halkın hürriyetini sağlamış, ekonomik toplumsal ve siyasal alanlarda kadın erkek eşitliğini sağlamış, milleti için canını ortaya koymuştur.

4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda milliyetçilik akımının etkisi ile balkan topraklarını kaybederken, sömürgeciliğin etkisi ile de hem ekonomisi kötüye gitmiş hem de Kuzey Afrika topraklarını kaybetmiştir.

5 Osmanlı Devleti’nin Durumu
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER Osmanlı Devleti’nin Durumu Sanayi İnkılabını gerçekleştiren Avrupa seri üretime geçmiş ve ucuza mal üretmeye başlamıştır. Kapitülasyonlar sayesinde mallarını serbestçe ülkemizde satması ile de el tezgahlarımız rekabet edememiş kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Ekonomisi kötüleşen Osmanlı borç almaya başlamış borçlarını ödeyemeyince alacaklı devletler de Duyunu Umumiye’yi kurmuştur.

6 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
Mustafa Kemal, balkanlarda yaşadığı için ayrılıkçı hareketlerin etkilerini yakından görmüştür. Trablusgarp Savaşı’ nda görev alarak da bu bölgenin de elimizden çıkacağının farkına varmıştır. Osmanlı Devleti, bu olumsuz durumdan kendini korumak için çeşitli tedbirler almış ve çeşitli fikir akımlarını desteklemiştir. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi….

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
Atatürk’ün fikir yapısında etkili olan bir diğer husus da okuduğu kitaplardır. Öğrencilik yıllarından başlayarak gelişen ve zamanla bir tutku haline gelen okuma sevgisi, yaşamının her döneminde onu etkilemiştir . Atatürk, askerlikten tarihe, dilden uygarlıklara, sosyolojiden psikolojiye, felsefeden ekonomiye kadar bir çok alanda kitap okumuştur.

8 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
Mustafa Kemal, Askeri İdadi’ de okurken Türk Ocaklarının kurucusu olan Mehmet Emin Yurdakul’ un şiirlerinden etkilenmiştir.

9 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
Atatürk’te vatan ve özgürlük kavramlarının oluşmasında Namık Kemal’in etkisi olmuştur. Vatan şairi olarak bilinen Namık Kemal’e göre Vatan: “Kendi çocukları arasında dil ve menfeat birliği, fikir ve sevgi kardeşliği oluşturan mukaddes topraktır.” Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir. İntibah, Vatan Yahut Silistre önemli eserlerindendir.

10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
1897 Osmanlı-Yunan savaşı sırasında yurt ve ulus sevgisini dile getiren şiirler yazmıştır. Ayrıca özgürlük ve adalet özlemi ile ilgili şiirleri de vardır. Atatürk’ ün etkilendiği şairlerdendir.

11 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserleri ile tanınmıştır. Mustafa Kemal’ in etkilendiği isimlerdendir.

12 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
Jean Jacques Rousseau Voltaire Mustafa Kemal yalnızca bizim aydınlarımızdan değil, aynı zamanda Fransız İhtilali’ni hazırlayan Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Montesquıeu gibi aydınlardan da, özgürlük –eşitlik- demokrasi gibi alanlarda etkilenmiştir.

13 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER
! SONUÇ Fransız İhtilali’ nin eşitlik, özgürlük ve milliyetçilik fikirleri bütün çok uluslu devletler gibi Osmanlı Devleti’ ni de olumsuz etkilemiştir. Sanayi İnkılabı sonucunda Avrupa devletlerinin sömürge elde etme yarışı Osmanlı Devleti’ ni olumsuz etkilemiştir. Atatürk’ ün düşünce sisteminin oluşmasında, doğup büyüdüğü ortam, yaşadığı olaylar, milli sorunlar ve okuduğu kitaplar etkili olmuştur.


"ATATÜRK’Ü ETKİLEYEN OLAYLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları