Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan Ankara, 10. Kasım.2012 Ankara, 10. Kasım.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan Ankara, 10. Kasım.2012 Ankara, 10. Kasım.2012."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan Ankara, 10. Kasım.2012 Ankara, 10. Kasım.2012

2 Atatürkçü Düşünce Sistemi = Kemalizm, Kemalist İdeoloji İdeoloji, önerdiği, öngördüğü, kurguladığı yaşam tarzını biçimlendirmek ve uygulamak yönünde, beklenti, amaç ve eylemleri kapsayan sistematik, düşünceler bütünlüğüdür. İ D E O L O J İ

3 Bir İdeolojinin Evreni, Dünyayı (dogmatik, düşünsel, bilimsel) algılama biçimi, görüşü vardır. Gerçekleştirmek istediği bir amacı, erişmek istediği hedefi vardır. Amacına varmak için bir yöntemi ve eylemleri vardır. Amaç ve yöntem arasında çelişkisiz bir söylem bütünlüğü vardır.

4 Kemalist İdeolojinin Görüşü : Bilimsel gerçekçilik Amacı : Yurtta ve Dünyada Barış Yöntemi : Toplumu Aydınlatmak Söylemi : Atatürk ilkeleri

5 Kemalizm ; “Bilimi rehber alan Ulus devlet anlayışı”

6 KEMALİST İLKELER İnsanlık tarihi boyunca toplumsal gelişimin en önemli paradigmaları olagelmiş devrimsel nitelikteki kavram ve düşüncelerden esinlenilen Kemalist ilkeler* aklın ve bilimin öncülüğünde tez ve antitezin iyi, güzel ve doğru yanlarının sentezidir.. 1789 Fransız ihtilâlinden Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik, Laiklik... 1917 Sovyet ihtilâlinden Devletçilik, Devrimcilik ve klasik yunandan bu yana Halkçılık (demokrasi)

7 ATATÜRK’Ü KİMLER SEVMEZ ? Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme karşı Türk milletinin “kurtuluş ve bağımsızlık savaşını” yapmış ve bu savaşı muhteşem bir utkuyla sonlandırmış bir ulusal kahramandır. Tam bağımsız Ulus devlet anlayışına karşı olan emperyalist güçler ve Emperyalizmin maşası durumundaki etnik bölücüler Atatürk’ü sevmezler. 7

8 8 Atatürk kalıplaşmış dogmaları değil, eleştirel aklı ve bilimi rehber gösterir. İnanç sömürücüsü yobazlar Atatürk’ü sevmezler. ATATÜRK’Ü KİMLER SEVMEZ ?

9 Sanayi devrimini yaşamamış toplumlarda neo-emperyalizmin küresel sömürü güçlerine karşı mücadelenin ancak ve ancak “tam bağımsız milli devlet” yapısı ile mümkün olduğunu göremeyen, dogmatik kafalılar da Atatürk’ü sevmezler.. 9 ATATÜRK’Ü KİMLER SEVMEZ ?

10 Kemalizm’in (mazlum milletler için) en uygun bir yaşam modeli oluşturduğunu bilen, küresel egemenler, vahşi kapitalistler Atatürk’ü sevmezler. “.... bizi mahvetmek isteyen kapitalizm ve bizi yutmak isteyen emperyalizm …” M. Kemal Atatürk. ATATÜRK’Ü KİMLER SEVMEZ ?

11 11 “…Kemalist partinin birinci özelliği, demokratik bir ideolojiye sahip bulunmasıydı... Mustafa Kemal'in siyasal rejimi, çoğulculuğun üstün bir değer olduğunu kabul ediyor ve çoğulcu bir devlet felsefesi içinde işlevini yerine getiriyordu. Üstelik, partisinin, yapısal açıdan da totaliterlikle hiçbir ilgisi yoktu. Kemalizm demokratik bir ideolojidir... Atatürk döneminde niçin demokrasinin tüm kurum ve kuralları yoktu? Olamazdı da, onun için...Fransız devriminden yarım yüzyıl sonra bile, Fransız işçisinin oy hakkı var mıydı? Amerikan devriminden bir buçuk yüzyıl sonra bile, ABD'de ırklar arasında tam bir hukuksal eşitlik sağlanmış mıydı?.... Prof. Maurice Duverger fransız sosyolog, politolog diyor ki;

12 Atatürk bir ortaçağ toplumundan yola çıktı. Cumhuriyet'i kurduktan sonra 15 yıl yaşadı... ve sınıf-cinsiyet-ırk-din ayrımı olmadan, tüm yurttaşlar arasında hukuksal eşitliği, o inanılmaz kısa süreye sığdırdı... Bilim her olguyu kendi koşulları içerisinde değerlendirir. Atatürk yönetimi, kendi koşulları içerisinde, olabilecek en demokratik yönetimdi. Ve bu açıdan, Türkiye'nin bugünkü yönetiminden daha demokratikti! Ölümünün yıldönümünde... Sağdan ve soldan aşağılık saldırıların üzerinde yoğunlaştığı bir diktatörü (!), en içten saygılarımla anıyorum..."

13 Kemalizm ; “Bilimi 1 rehber alan Ulus devlet 2 anlayışı”

14 Bilimin rehberliği  Aklın özgürlüğü  Laiklik  Demokrasi  Halkçılık  Sosyal adalet  Özgürlük  Yurtta barış ! 1.

15 Sınırlı bir Coğrafyada (ör. misak-ı milli ile belirlenmiş Türkiye) bir arada yaşamak istenciyle bir araya gelen (lat. re-public=halkın bir araya gelişi, toplanması, ar. Cumhur= yığın, topluluk) ve bir “Cumhuriyet” kuran halk bütünlüğüne millet(ulus) denir.

16 Bir Vatan (ülke) ve Bir Ulus bileşenlerinden oluşan Devlet ulusal iradenin (Anayasa) somutlaşmış halidir. Türkiye + Cumhuriyeti = Devleti

17 Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.

18 “Türklük”, bir ırka aidiyet ve kan meselesi değil, bir millete mensubiyet ve kültür meselesidir. æ

19 Ulus devlet  Tam bağımsızlık  Anti-emperyalizm  Sömürüye karşı mücadele  Anti-kapitalizm  Planlı ekonomi (devletçilik)  Küresel barış ! 2.

20 “Yurtta barış ve Dünyada barış” içerisinde sürdürülebilir bir yaşam için tüm dünyaya Kemalist öneri, bilimin rehberliğindeki Ulus devlet modelidir. “Yurtta barış ve Dünyada barış” içerisinde sürdürülebilir bir yaşam için tüm dünyaya Kemalist öneri, bilimin rehberliğindeki Ulus devlet modelidir. 21. nci yüzyılın devasa sosyo-ekonomik problemler batağından 22. Yüzyıla salimen çıkacak ülkeler, adını doğrudan, açıkça telaffuz etmeseler de, sonuçta Atatürkçü düşünce sistemini başarıyla uygulayan ülkeler olacaktır. æ

21


"Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan Ankara, 10. Kasım.2012 Ankara, 10. Kasım.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları