Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüzyılımızın Sorunlarına Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüzyılımızın Sorunlarına Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan"— Sunum transkripti:

1 Yüzyılımızın Sorunlarına Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan
Atatürkçü Çözüm Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan Ankara, 10. Kasım.2012

2 Atatürkçü Düşünce Sistemi ≡ Kemalizm, (Kemalist İdeoloji)
İdeoloji, önerdiği, öngördüğü, kurguladığı yaşam tarzını biçimlendirmek ve uygulamak yönünde, beklenti, amaç ve eylemleri kapsayan sistematik, düşünceler bütünlüğüdür. Felsefe Sözlüğü

3 Bir İdeolojinin Evreni, Dünyayı (dogmatik, düşünsel,
bilimsel) algılama biçimi, görüşü vardır. Gerçekleştirmek istediği bir amacı, erişmek istediği hedefi vardır. Amacına varmak için bir yöntemi ve eylemleri vardır. Amaç ve yöntem arasında çelişkisiz bir söylem bütünlüğü vardır.

4 Kemalist İdeolojinin Görüşü : Bilimsel gerçekçilik Amacı : Yurtta ve Dünyada Barış Yöntemi : Toplumu Aydınlatmak Söylemi : Atatürk ilkeleri

5 Kemalizm ; “Bilimi1 rehber alan Ulus devlet2 anlayışı”

6 İnsanlık tarihi boyunca toplumsal gelişimin en
KEMALİST İLKELER İnsanlık tarihi boyunca toplumsal gelişimin en önemli paradigmaları olagelmiş devrimsel nitelikteki kavram ve düşüncelerden esinlenilen Kemalist ilkeler* aklın ve bilimin öncülüğünde tez ve antitezin iyi, güzel ve doğru yanlarının sentezidir.. 1789 Fransız ihtilâlinden Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik, Laiklik... 1917 Sovyet ihtilâlinden Devletçilik, Devrimcilik ve klasik yunandan bu yana Halkçılık (demokrasi)

7 ATATÜRK’Ü KİMLER SEVMEZ ?
Tam bağımsız Ulus devlet yapısına karşı olan emperyalist güçler, Emperyalizmin maşası etnik bölücüler İnanç sömürücüsü yobazlar Kemalizm’i sosyalizme geçişte “ara basamak gören” dogmatik solcular Küresel egemenler ve kapitalistler Atatürk’ü sevmezler. “.... bizi mahvetmek isteyen kapitalizm ve bizi yutmak isteyen emperyalizm …” M. Kemal Atatürk.

8 fransız sosyolog, politolog diyor ki;
Prof. Maurice Duverger fransız sosyolog, politolog diyor ki; “…Kemalist partinin birinci özelliği, demokratik bir ideolojiye sahip bulunmasıydı... Mustafa Kemal'in siyasal rejimi, çoğulculuğun üstün bir değer olduğunu kabul ediyor ve çoğulcu bir devlet felsefesi içinde işlevini yerine getiriyordu. Üstelik, partisinin, yapısal açıdan da totaliterlikle hiçbir ilgisi yoktu. Kemalizm demokratik bir ideolojidir... Atatürk döneminde niçin demokrasinin tüm kurum ve kuralları yoktu? Olamazdı da, onun için...Fransız devriminden yarım yüzyıl sonra bile, Fransız işçisinin oy hakkı var mıydı? Amerikan devriminden bir buçuk yüzyıl sonra bile, ABD'de ırklar arasında tam bir hukuksal eşitlik sağlanmış mıydı?....

9 Atatürk bir ortaçağ toplumundan yola çıktı
Atatürk bir ortaçağ toplumundan yola çıktı. Cumhuriyet'i kurduktan sonra 15 yıl yaşadı... ve sınıf-cinsiyet-ırk-din ayrımı olmadan, tüm yurttaşlar arasında hukuksal eşitliği, o inanılmaz kısa süreye sığdırdı... Bilim her olguyu kendi koşulları içerisinde değerlendirir. Atatürk yönetimi, kendi koşulları içerisinde, olabilecek en demokratik yönetimdi. Ve bu açıdan, Türkiye'nin bugünkü yönetiminden daha demokratikti! Ölümünün yıldönümünde... Sağdan ve soldan aşağılık saldırıların üzerinde yoğunlaştığı bir diktatörü (!), en içten saygılarımla anıyorum..."

10 Bilimin rehberliği  Aklın özgürlüğü  Laiklik  Demokrasi 
1. Bilimin rehberliği  Aklın özgürlüğü  Laiklik  Demokrasi  Halkçılık  Sosyal adalet  Özgürlük  Yurtta barış ! 

11 Sınırlı bir Coğrafyada
(ör. misak-ı milli ile belirlenmiş Türkiye) bir arada yaşamak istenciyle bir araya gelen (lat. re-public=halkın bir araya gelişi, toplanması, ar. Cumhur= yığın, topluluk) ve bir “Cumhuriyet” kuran halk bütünlüğüne millet(ulus) denir.

12 Bir Vatan (ülke) ve Bir Ulus
bileşenlerinden oluşan Devlet ulusal iradenin (Anayasa) somutlaşmış halidir. Türkiye + Cumhuriyeti = Devleti

13 Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.

14 “Türklük”, bir ırka aidiyet ve bir millete mensubiyet ve
kan meselesi değil,  bir millete mensubiyet ve kültür meselesidir. æ

15 Sömürüye karşı mücadele  Anti-kapitalizm 
2. Ulus devlet  Tam bağımsızlık Anti-emperyalizm  Sömürüye karşı mücadele  Anti-kapitalizm  Planlı ekonomi (devletçilik)  Küresel  barış !

16 “Yurtta barış ve Dünyada barış” içerisinde kalıcı ve sürdürülebilir bir yaşam için tüm dünyaya Kemalist öneri, bilimin rehberliğindeki Ulus devlet modelidir. 21. nci yüzyılın devasa sosyo-ekonomik problemler batağından 22. Yüzyıla salimen çıkacak ülkeler, adını doğrudan, açıkça telaffuz etmeseler de, sonuçta Atatürkçü düşünce sistemini başarıyla uygulayan ülkeler olacaktır. æ

17 Teşekkürler. æ


"Yüzyılımızın Sorunlarına Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları