Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hristiyanlık Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hristiyanlık Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım"— Sunum transkripti:

1 Hristiyanlık Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım Hristiyanlık

2 Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım Hristiyanlık
* Günümüzde yaşayan ilahi dinlerden biri de Hristiyanlıktır. Hz. İsa tarafından tebliğ edilen bu din, daha sonra insanlar tarafından asıl halinin bozulmasıyla özelliğini kaybetmiştir. İsevilik ve Nasranilik olarak da adlandırılır.

3 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hz. İsa(Mesih), Filistin’de Nasıra isimli köyde doğmuştur. Bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Meryem’dir. * Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde Allah tarafından kendisine peygamberlik görevi verilmiştir. O da insanları Allah’a inanmaya davet etmeye başlamıştır. Onun davetine başlangıçta on iki kişi inanmıştır. Bunlara “havari” denilmiştir.

4 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’dir. Hz. İsa zamanında yazıya geçirilmeyen İncil, daha sonra da aslı değiştirilerek yazılmıştır. Böylece yüzlerce İncil ortaya çıkmıştır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimli kişiler tarafından yazılan ve yazarlarının adıyla anılan dört adet İncil en meşhurlarıdır. İncile “yeni ahit” de denmektedir.

5 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlıkta inanç esaslarının temelini teslis inancı oluşturur. Teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir. Teslisin unsurları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur. Baba, Evrenin yaratıcısı, her şeyin sahibi olan Tanrı’dır. Oğul, Hz. İsa, Hristiyanlara göre Tanrı’nın oğlu ve kurtarıcı kabul edilir. Kutsal Ruh ise Tanrı’nın vahyini kiliseye iletmekle görevli, seçilmiş kişileri yönlendiren tanrı nefesidir. Yaptıkları kiliselerin mimarisine teslis inancı yansır.

6 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlar; meleklere, kadere ve öldükten sonra dirilmeye inanırlar. Hz. Muhammed’in dışındaki peygamberlerin peygamberliğini kabul ederler.

7 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanların ibadetleri günlük, haftalık ve yıllık olmak üzere üçe ayrılır. Günlük ibadetler sabah akşam, haftalık ibadetler pazar günü, yıllık ibadetler de dinî bayramlarda yapılır. En önemli dini bayramları paskalya ve noeldir. * Hristiyanların ibadet yeri kilise ve katedraldir. Din adamlarının eğitildiği yerlere ise manastır adı verilir. Kiliselerde bulunan çanlarla ibadete çağrı yapılır.

8 * Din adamlarına papaz veya rahip adı verilir.
- Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık * Din adamlarına papaz veya rahip adı verilir. * Hz. İsa’nın idam edildiğine inandıkları çarmıh (haç), hem Hristiyanlığın hem de kilisenin sembolüdür. * Günah çıkarma ve dinden dışarı çıkarma anlamına gelen aforoz etme ritüelleri vardır.

9 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlar; meleklere, kadere ve öldükten sonra dirilmeye inanırlar. Hz. Muhammed’in dışındaki peygamberlerin peygamberliğini kabul ederler. * Hristiyanlığa göre bütün insanlar günahkâr olarak doğarlar. Bu nedenle bütün doğan çocuklar, kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır. Buna vaftiz ayini denir.

10 - Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım – Hristiyanlık
* Hristiyanlıkta zamanla farklı anlayışlar meydana gelmiş bunun sonucunda da birçok mezhep ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık mezhepleridir. * Roma’daki Vatikan Katoliklerin, çeşitli ülkelerdeki Patrikhaneler ise Ortodoksların dünyadaki dini merkezleridir. Protestanların belli bir merkezi yoktur.


"Hristiyanlık Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları