Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft."— Sunum transkripti:

1 CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft

2

3 10 Girdi Talebi: İşgücü ve Toprak Piyasaları B Ö L ÜM İ Ç E R İ Ğ İ
Girdi Talebi: Türetilmiş Bir Talep Girdiler: Tamamlayıcı ve İkame Edilebilir Azalan Verimler Marjinal Ürün Geliri İşgücü Piyasaları Bir Değişken Üretim Faktörünün Kullanıldığı Üretim: İşgücü Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörünün Kullanıldığı Üretim Çok Sayıda İşgücü Piyasası Toprağın Kira ve Üzerinde Üretilen Ürün Açısından Değeri Girdi Piyasalarındaki Firmaların Kâr Maksimizasyonu Şartı Girdi Talep Eğrileri Girdi Talep Eğrilerinde Kaymalar İleriye Bakış

4 Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar
Girdi Talebi: Türetilmiş Talep Türetilmiş talep Kaynakların (girdilerin) talepleri üretiminde kullanıldıkları ürünün talebine bağlıdır. girdi verimliliği Birim girdi başına üretilen ürün miktarı Firmanın girdi talebinde bulunması ancak ve ancak hanehalkının o firmanın ürettiği hizmet ve ürüne olan talebinin olması ile mümkündür.

5 Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar
Girdiler: Tamamlayıcı ve İkame Edilebilir Girdiler tamamlayıcı ya da ikame edilebilir olabilir. Birlikte kullanılan iki girdi birbirini güçlendirebilir ya da tamamlayabilir. Azalan Verimler İşgücünün marjinal ürünü (MPL) İlave bir işçinin ürettiği ilave ürün miktarı.

6 Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar
Azalan Verimler TABLO Sandviç Dükkanında İş Gücünün Saat Başına Marjinal Ürün Geliri (Bir Fırın) (1) Toplam İş Gücü Miktarı (Çalışanlar) (2) Toplam Ürün (Saat Başına Üretilen Sandviç Miktarı) (3) İş Gücünün Marjinal Ürünü (MPL) (Saat Başına (4) Fiyat (PX) (Sandviç Başına Katma Değer)a (5) Marjinal Ürün Geliri (MPL × PX) (Saat Başı) - 1 10 $ 0.50 5.00 2 25 15 7.50 3 35 4 40 5 2.50 42 1.00 6 0.00 a Buradaki “fiyat” aslında sandviç başına kârdır, bütündeki anlatıma bakınız.

7 MRPL = MPL × PX Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar Marjinal Ürün Geliri
Marjinal ürün geliri (MRP) Firmanın ilave bir işçi daha istihdam ederek elde ettiği ilave gelir, ceteris paribus. MRPL = MPL × PX

8 Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar
Marjinal Ürün Geliri  ŞEKİL Marjinal Üründen Marjinal Ürün Geliri Eğrisinin Çıkartılması İşgücünün marjinal ürün geliri, ürün fiyatı, PX, ile işgücünün marjinal ürün miktarının, MPL çarpılması ile bulunur.,.

9 İşgücü Piyasaları Yalnızca Tek Bir Değişken Üretim Faktörü Kullanan Firma: İşgücü  FIGURE Marjinal Ürün Geliri ve Bir Değişken Girdi Kullanan Firmanın Faktör Talebi Bir değişken üretim faktörü kullanan rekabetçi bir firman faktör kullanımına o faktörün marjinal ürün geliri birim maliyetini aştığı sürece devam eder. Tam rekabet piyasasındaki bir firma, işgücü kullanımına MRPL ücretten, W* büyük olduğu sürece devam eder. Örnekteki firma 2010 Işçi talep etmektedir.

10 İşgücü Piyasaları Yalnızca Tek Bir Değişken Üretim Faktörü Kullanan Firma: İşgücü Kâr Maksimizasyonunda Marjinal Gelir ve Marjinal Maliyet Karşılaştırması  ŞEKİL İki Kâr Maksimizasyonu Şartı Karar Aşamasının İki Farklı Bakış Açısıdır

11 İşgücü Piyasaları Yalnızca Tek Bir Değişken Üretim Faktörü Kullanan Firma: İşgücü Kâr Maksimizasyonunda Marjinal Gelir ve Marjinal Maliyet Karşılaştırması  ŞEKİL Firmaların Karşılaştıkları Değiş- Tokuş Firmalar işgücü maliyetini ücretlere karşılık marjinal ürün ile değerlendirirler. İş gücünün tek değişken üretim faktörü olduğunu varsayalım. Eğer toplum ürüne firmanın o ürünü üretmek Için kullandığı girdiye ödediği ücretten daha fazla değer biçerse, ürün üretilir.

12 İşgücü Piyasaları Yalnızca Tek Bir Değişken Üretim Faktörü Kullanan Firma: İşgücü Girdi Taleplerini Türetmek Değişken girdinin (işçi) marjinal ürününü ve marjinal ürün gelirini hesaplamak büyük kuruluşlar ve küçük girişimciler için de aynıdır. Girişimci gelecekte elde edilecek gelirlerin işçilerin maliyetinden daha yüksek olacağının beklentisiyle işçi eder.

13 İşgücü Piyasaları Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörü İstihdam Eden Firma Sadece bir üretim faktörü kullanan firmlarda, girdi fiyatının değişmesi sadece o girdinin talebini etkiler. Halbuki, birden fazla değişken faktörün kullanıldığı üretimlerde faktör fiyatlarının değişmesi diğer faktör taleplerini de etkiler.

14 İşgücü Piyasaları Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörü İstihdam Eden Firma Faktör Fiyatındaki Değişmenin İkame ve Çıktı Etkileri TABLO 10.2 Firmanın Artan Ücrete Tepkisi Teknoloji Bir Birim Ürün İçin Gereken Girdi Miktarı Birim Maliyet PL = $1 PK = $1 (PL × L) + (PK × K) Birim Maliyet PL = $2 PK = $1 (PL × L) + (PK × K) K L A (sermaye yoğun) 10 5 $15 $20 B (iş gücü yoğun) 3 $13 $23

15 100 Birim Ürün Üretmek İçin
İşgücü Piyasaları Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörü İstihdam Eden Firma Faktör Fiyatındaki Değişmenin İkame ve Çıktı Etkileri TABLO Birim Ürün Üreten Bir Firmanın Artan Ücretlere Tepkisi 100 Birim Ürün Üretmek İçin Toplam Sermaye Talebi Toplam İş Gücü Talebi Toplam Değişken Maliyet PL = $1, PK = $1, olduğunda firma teknoloji B’yi kullanır 300 1,000 $1,300 When PL = $2, PK = $1, olduğunda firma teknoloji A’yı kullanır 500 $2,000

16 İşgücü Piyasaları Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörü İstihdam Eden Firma Faktör Fiyatındaki Değişmenin İkame ve Çıktı Etkileri faktör ikame etkisi Firmaların fiyatı artan üretim faktörünü kullanmaktan uzaklaşıp fiyatı düşen faktöre yönelmeleri durumu. faktör fiyatındaki artışın (düşmenin) ürün etkisi Firmanın faktör fiyatlarındaki artış (düşme)’a göre üretimi arttırması (düşürmesi), bu artış (düşme) faktör fiyatlarına talebini de etkiler.

17 İşgücü Piyasaları Çok Sayıda İşgücü Piyasaları
Rekabetçi işgücü piyasalarında ücretler arz talep dengesi ile belirlenir. Firmalar ancak ve ancak marjinal ürünün birim ücreti geçmesi halinde işgücü talebinde bulunur. Bu tüm rekabetçi işgücü piyasalarında geçerlidir.

18 Toprak Piyasaları talep tarafından belirlenen fiyat Arzı sabit olan bir ürünün fiyatı hanehalkının ve firmaların o ürün için ödemek istedikleri miktar kadardır. saf kâr Arzı sabit olan herhangi bir üretim faktörünün kazancı.  ŞEKİL Toprağın Kirası Taleple Belirlenir Topraknin arzı genellikle sabit olduğundan (her parsel belli büyüklüktedir), fiyatı talebe bağlıdır. Grafikte sabit arz dikey olarak tam az esnek arz eğrisi ile gösterilmiştir. Kira, R0, özellikle talebe bağlıdır-insanların ödemek istedikleri miktar.

19 Toprak Piyasaları Kira ve Toprak Üzerinde Üretilen Ürünün Değeri
Toprağın değeri talep tarafından belirlendiği için, kira bedeli de alıcıların vermek istediği miktar kadar olur. Bir denklemle ifade edilirse, firma toprağı kiralamaya MRPA = PA, (A, dönüm olarak toprağı göstermektedir) olana kadar devam eder

20 Zaman Paradır: Avrupanın Hızlı Trenleri
U Y G U L A M A D A İ K T İ S A T Zaman Paradır: Avrupanın Hızlı Trenleri Bir kaç yıl önce Avrupa’da bir çok bölge hızlı trenlere yatırım yaptı. Üzerinden hızlı tren geçen toprakların değerlenmesi konusu zamanın fırsat maliyetine güzel bir örnektir. Trenin hızı arttıkça iş yerinden uzakta oturmanın zaman maliyeti azalır; işyerinden uzakta oturma isteği artar böylece toprakların değeri de artar. Hızlı Tren Avrupa’da Mesafeleri Kısaltarak Paranın Akışını Kolaylaştırır, Daha Esnek Seyahat, Daha Çok Konfor, Çevreye Daha Az Zarar Seyahat Endüstrisi Haberleri

21 PL = MRPL = (MPL × PX) PK = MRPK = (MPK × PX) PA = MRPA = (MPA × PX)
Girdi Piyasalarında Bir Firmanın Kâr-Maksimizasyonu Şartı Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kâr-maksimizasyonu şartı PL = MRPL = (MPL × PX) PK = MRPK = (MPK × PX) PA = MRPA = (MPA × PX) Burada L, işgücü, K, sermaye, A, toprak (parsel), X, üretim, ve PX ürün fiyatıdır. Tüm şartlar aynı zamanda sağlanırsa, optimal girdi bileşimini yeniden yazabiliriz:

22 Girdi Talep Eğrileri Faktör Talep Eğrilerinde Kaymalar Ürün Talebi
Ürün talebi artarsa, ürün fiyatı yükselir ve marjinal ürün geliri (faktör talebi) de artar- MRP eğrisi sağa kayar. Ürün talebi düşerse, ürün fiyatı düşer ve marjinal ürün geliri (faktör talebi)- MRP eğrisi sola kayar. Tamamlayıcı ve İkame Edilebilir Girdilerin Miktarı Sermayenin üretim ve kullanımı işgücü verimliliğini de arttırır ve doğal olarak işgücüne olan talebin ve ücretlerin de artmasına neden olur.

23 Girdi Talep Eğrileri Faktör Talep Eğrilerinde Kaymalar
Diğer Girdilerin Fiyatları Farklı üretim teknolojileri arasında seçim yapacak olan bir firmanın seçimi girdilerin göreli fiyatlarına bağlıdır. Teknolojik Teğişme teknolojik değişme Yeni üretim metodlarının ve ürünlerin mevcut girdi verimliliklerini ya da marjinal ürünlerini attırması.

24 İleriye Bakış Bir sonraki bölümde fiziksel ve finansal sermaye piyasaları arasındaki ilişkiye değinecek ve firmaların yatırım kararlarını alırken izledikleri yollardan bahsedeceğiz. Bölüm 12’de genel rekabetçi dengenin nasıl olduğundan bahsetmiştik. Artık, denge analizimizi genel olmaktan uzaklaştıran bazı kısıtlamalara- girdi ve ürün piyasalarındaki tam rekabet koşulları gibi- değinebiliriz.

25 TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME
taleple belirlenen fiyat türetilmiş talep faktör ikame etkisi iş gücünün marjinal ürünü (MPL) marjinal ürün geliri (MRP) faktör fiyat artışının (azalışının) ürün etkisi girdi verimliliği saf rant teknolojik ilerleme Eşitlikler: MRPL = MPL × PX


"CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları