Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI
pedagojiformasyon.com

2 Kazanımlar 1. Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar. 2. Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir. 3. Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur. 4. Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder. 5. Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir. 6. Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir. 7. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder. 8. Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar. 9. Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar. 10. Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar. 11. Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder. 12. Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur. 13. İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur. 14. Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler

3 Kazanım Varlık Alemini sınıflandırarark özelliklerini açıklar
Varlıklar Alemi Gözle Görülebilen Gözle Görünmeyen İnsan Cin Melek Taş Şeytan Ağaç

4 2.Kazanım:Meleklerin özelliklerinin ve görevlerinin neler olduğunu belirtir
Melekler ve görevleri M İsrafil M Mikail M M Ö Cebrail Azrail Doğa olaylarını denetler M Ö M muhafaza Kıyamet vaktinde sura üflemek ile görevli Kiramen katibin Ö Eceli Gelenlerin canını alır Ö Ö Ö Yazı yazar Koruma yapar Allahtan aldığı Vahiyleri peygamberlere iletir

5 İyiliğin ve güzelliğin
3.Kazanım meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur Olumlu Her zaman iyi Dur Dir Melekler İyiliğin ve güzelliğin sembolü Faydalı Dır Lar Dür Güzel şeylere alıştırır

6 5.Kazanım cinlerin varlığı ile ilgili kur’an’dan örnekler verir
(Ahkâf Suresi), 29. Ayet (Zâriyât Suresi), 57. Ayet Cin Suresi (Rahmân Suresi), 38. Ayet Cinlerin varlığı ile ilgili ayet (Rahmân Suresi), 37. Ayet (Zâriyât Suresi), 58. Ayet (Rahmân Suresi), 33. Ayet (Ahkâf Suresi), 32. Ayet

7 6.Kazanım:Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnek verir
Fatır suresi 6.Ayet (Nur suresi,21. Ayet) Nisa Suresi 121. Ayet Şeytanın kötülüğünden korunmak için Kur’an’ın Öğütlerinin olduğu Bakara suresi 1-4.Ayetler Bakara süresi Ayetler Nahl süresi ayetler

8 7.Kazanım:Ruh çağırma,falcılık sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder

9 •Gelecek Kaygısıyla ilgili Konularda Gerçek olmadığı, dini
•Sağlık, •Din, •Gelecek Kaygısıyla ilgili Konularda Gerçek olmadığı, dini aslında olmadığı halde sonradan uydurulan, yalan, yanlış ve akıl dışı söylentiler B B Hangi koşullarda ortaya çıkar S BATIL NANÇ ve HURAFELER NE DEMEKTR? S NASIL ÖNLENR? S B S NEDEN ORTAYA ÇIKAR? Doğru bilgilenmelerle B Bilgisizlikten ve dinî konuların yanlış anlaşılıp yorumlanmasından, •insanların gizemli şeylere olan ilgisinden, •Dinî eğitimin yetersiz olusundan. S:Soru B:Bilgi

10 8. Kazanım:Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar
9. Kazanım:Hesap,Mizan, Cennet ve cehennem kavramlarının anlamını açıklar

11 T T T Haşir mahşer Kıyamet Hesap Rakamlar: Sıra T:Tanım 5 cennet 4 2
Evrenin düzeninin bozulması ve her şeyin yok olması anlamına gelir. Her şeyin bir sonu olduğu gibi dünya hayatının da sonu vardır. Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplaması demektir. İnsanların toplandıkları yere de mahşer denir. Amel defterleri dagıtılan insanlar daha sonra Allah Teala tarafından hesaba çekilecektir. T T T Haşir mahşer Kıyamet Hesap Rakamlar: Sıra T:Tanım 5 cennet 4 2 DÜNYA HAYATI DÜNYA HAYATI AHRET HAYATI 7,8 6 3 1 cehennem Yeniden Dirilme Kabir Hayatı Mizan T T T İsrafil (a.s.)’nin ikinci defa sûra üflemesiyle bütün canlılar diriltileceklerdir inancımıza göre bu dirilme hem bedenen hem ruhen olacaktır Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahî adalet ölçüsüdür. Bu ölçüye göre kimseye haksızlık edilmez. Ölümle başlayıp,yeniden dirilmeye kadar devam edecek olan hayatın adıdır. Bu hayata “berzah” da denir. Kabir hayatı insanlar için bir bekleme yeri olacaktır.

12 10. Kazanım:Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar
Maide(5,41,69) Bakara Süresi(4, 8 , 62 ,86,94) Ali-imran (22 45,56,77,85,145,148,156) dir dir dir Ahiretin varlığı Kur’an’dan örnekler dir dir Tevbe süresi (18,19,29) dir Enam (32,92,113) Nisa( 38,39,77)

13 12.Kazanım:Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasında nasıl katkı sağladığının farkında olur
Allahın Emir ve yasaklarını yerine getirir Ahiret inancının Bireye katkısı Kötülük yapmaktan çekinir Ana ve Babaya saygılı olur Başkalarına yardım eder


"ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları