Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAOKUL SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAOKUL SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ORTAOKUL SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ
KARATAY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

2 BAŞARILI İNSANLARIN HEDEFLERİ VARDIR, NEREYE GİTMEK İSTEDİKLERİNİ BİLİRLER…. Doğan CÜCELOĞLU

3 Hangi Liselere Gidebilirim?

4 FEN LİSELERİ a) Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlar. b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar.

5 FEN LİSELERİ d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir. e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar.

6 Eğitim Süresi ve İçeriği
Fen Liselerinde eğitim öğretim süresi 4 yıldır. Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

7 Tercih ve Başvuru Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir.

8 Mezuniyet Sonrası Fen Liselerinden mezun olan öğrenciler, üniversite sınavını kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Fen liseleri; lise türleri içerisinde üniversite kazandırma oranı en yüksek olan liselerdir.

9 ANADOLU LİSELERİ a) Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlar, b) Öğrencilerin yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlar.

10 Eğitim Süresi ve İçeriği
Anadolu Liselerinde eğitim öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

11 Tercih ve Başvuru Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir.

12 Mezuniyet Sonrası Anadolu Liselerinden mezun olan öğrenciler, üniversite sınavını kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

13 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
a) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlar; b) Öğrencilere öğretmenlik mesleğini sevdirir, c) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırır, d) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür eğitimi verir,

14 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
e) Öğrencilere ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırır, f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlar, g) Öğrencilere yatılı okuma imkânı sunar.

15 Eğitim Süresi ve İçeriği
Anadolu Öğretmen Liselerinde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda genel kültür dersleri dışında öğretmenlik mesleği ile ilgili dersler de okutulur.

16 Tercih ve Başvuru Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir.

17 Mezuniyet Sonrası Anadolu Öğretmen Liselerinden mezun olan öğrencilere, üniversite sınavında öğretmenlikle ilgili herhangi bir bölümü tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca kendi alanının devamı niteliğinde, eğitim fakültesi dışında bir bölüm tercih edildiği durumlarda puan kırılmamaktadır.

18 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.

19 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar. e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir. f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur. g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

20 Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl yıldır. Ekonomi, Yönetim, Tarih, Felsefe, Hukuk v.b. Üniversite programlarına öğrencileri temel düzeyde hazırlar.

21 Tercih ve Başvuru Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir.

22 Mezuniyet Sonrası Sosyal Bilimler Lisesinden mezun olan öğrenciler, üniversite sınavını kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

23 a) Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkesine uygun olarak, öğrencileri mesleğe hazırlayan programlar ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı çeşitli işletme ve kuruluşlarda çalışabilecek personel yetiştirir, TARIM MESLEK LİSELERİ

24 TARIM MESLEK LİSELERİ b) Ekonomiye tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek; hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrolü ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip Teknisyenler yetiştirir.

25 Eğitim Süresi ve İçeriği
Tarım Meslek Liselerinde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda genel kültür dersleri dışında meslek ile ilgili dersler de okutulur.

26 Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir. Tercih ve Başvuru

27 Ayrıca, tarım meslek liselerini tercih edecek öğrencilerin sağlık durumlarının tarım ve laboratuar hizmetlerinde çalışmaya uygun olduğunu gösterir resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak sağlık raporunu almış olma şartı aranır. Tercih ve Başvuru

28 Tarım Meslek Liselerinden mezun olan öğrenciler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile bakanlığa bağlı çeşitli işletme ve kuruluşlarda, Belediyeler, Tarım Kredi Kooperatifler, Gıda üretimi yapan işletmeler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çevre Bakanlığı, vb kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Mezuniyet Sonrası

29 Mezuniyet Sonrası Öğrenciler alanlarının devamı niteliğinde olan yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri durumunda ek puan verilmektedir. Ayrıca öğrenciler mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

30 OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli eleman yetiştiren meslek liseleridir.

31 Eğitim Süresi ve İçeriği
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda genel kültür dersleri dışında meslek ile ilgili dersler de okutulur. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar. Eğitim Süresi ve İçeriği

32 Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir. Tercih ve Başvuru

33 Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine alınacak öğrencilerden genel başvuru koşulları yanında sağlığı ve fiziki durumunun iletişime, turizm eğitimine; eğlence hizmetlerinde, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde, toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında, büro hizmetlerinde, gıda kontrol ve analizleri laboratuvarlarında görev yapmaya uygun olması koşulları aranır. Tercih ve Başvuru

34 Mezuniyet Sonrası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilere, üniversite sınavında alanları ile ilgili herhangi bir bölümü tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

35 ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
a) Öğrencilerin, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında başarılı bireyler olarak yetişmelerini, b) Güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını, c) Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve başarıyla temsil eden bireyler olarak yetişmelerini,

36 ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
ç) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini, d) Alanlarıyla ilgili araştırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine ulaşabilmelerini, e) Millî ve milletlerarası sanatsal ve sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve kültürlerini geliştirmelerini, f) Spor disiplini ve centilmenliği ile sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

37 Eğitim Süresi ve İçeriği
Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda genel kültür dersleri dışında seçilen alanların özelliğine göre yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık verilir.

38 Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda başvurular yapılır. Tercih ve Başvuru

39 Ortaokulu bitiren öğrenciler mezun oldukları yıl yetenek sınavına girmek istedikleri güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat ederler. Yapılan yetenek sınavı sonucu okul tarafından belirlenecek olan baraj puanını aşan öğrenciler kontenjan sayısına göre sıralamaya girer. Yeterli puanı alan öğrenciler kayıt hakkı kazanır. Tercih ve Başvuru

40 Mezuniyet Sonrası Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde mezun olan öğrenciler üniversite sınavında başarılı oldukları takdirde özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı yapan, alanlarının devamı niteliğindeki bölümlere gidebilirler.

41 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
a) Türk Millî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanı ile ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yükseköğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanan okullardır. b)Ortaokul sonrası öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma ve tam gün eğitim veren okullardır.

42 Eğitim Süresi ve İçeriği
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda genel kültür dersleri dışında meslek ile ilgili dersler de okutulur. 2. sınıftan itibaren sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde staj yapma zorunluluğu vardır.

43 Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir. Tercih ve Başvuru

44 Anadolu Sağlık Meslek Liselerine alınacak öğrencilerden genel başvuru koşulları yanında sağlığı girmek istediği mesleğin öğretimi ve yürütülmesine elverişli olmak (kekemelik, şaşılık, görme yetersizlik, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalık, ruhsal bozukluk olmamak) şartı aranır. Tercih ve Başvuru

45 Mezuniyet Sonrası Anadolu Sağlık Meslek Lisesi mezunları hem kamuda hem de özel sektörde iş bulabilirler. Öğrenciler “Sağlık Teknisyeni” olarak mezun olurlar. Sınavlarda başarılı olanlar alanlarıyla ilgili olarak sağlık sektöründe çalışmaya başlarlar.

46 Mezuniyet Sonrası Üniversiteye girişte öğrencilere, üniversite sınavında alanları ile ilgili herhangi bir bölümü tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak geçiş yapabilirler.

47 ANADOLU MESLEK VE ENDÜSTRİ LİSELERİ
Ortaokuldan sonra öğrencilere, endüstrinin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmak suretiyle onları iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır.

48 Eğitim Süresi ve İçeriği
Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Liselerinde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda genel kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler de okutulmaktadır. Ayrıca öğrenciler alanlarına göre okulda ve işletmelerde uygulamalı derslerini ve staj çalışmalarını yapmaktadırlar.

49 Eğitim Süresi ve İçeriği
Endüstri meslek liselerinde 1. sınıfta eğitim okulda yapılmaktadır. Öğrenciler, 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyeri ve işletmelere gitmektedirler. Öğrenci; haftanın iki günü okulda pratik eğitim, haftanın üç günü işletmelerde uygulamalı eğitim görmektedir.

50 Anadolu Meslek Liselerinde öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir. Tercih ve Başvuru

51 Endüstri Meslek Liselerine yerleştirme işlemleri ise, ortaokul diploma puanı esas alınarak yapılır. Endüstri Meslek Liseleri kontenjan, başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt kabule ilişkin hususlara, Bakanlıkça her yıl yayımlanacak kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. Tercih ve Başvuru

52 Mezuniyet Sonrası Endüstri meslek lisesi mezunları kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Özel sektörde eğitim esnasında iş hayatını yakından tanıdıklarından rahatlıkla iş bulabilirler. Ayrıca mezunlar kendi işyerlerini açabilirler. Mezunlar işyeri açmak için şart koşulan Ustalık Belgesini alabilmek için mesleki eğitim merkezlerinde ustalık sınavına girmelidirler. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde ustalık belgesini almaya hak kazanırlar.

53 Endüstri meslek lisesinden mezun olanlar, alan/dal/bölümlerinin devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ek puan verilmektedir. Ayrıca Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Liseleri mezunları gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş yapabilirler. Mezuniyet Sonrası

54 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
a) İmamlık, Hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan, b) Yatılı/Gündüz eğitim yapan karma öğretim kurumlarıdır.

55 Eğitim Süresi ve İçeriği
Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda genel kültür derslerinin yanı sıra dini ağırlıklı Kur’an-ı Kerim, Arapça, Hadis, Fıkıh, Tefsir, İslam Tarihi öğretim programı, Karşılaştırmalı dinler tarihi dersi vb. meslek dersleri de verilmektedir. Öğrenciler İngilizce, Arapça ve Kuran-ı Kerim’i iyi bir şekilde öğrenirler.

56 Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ve yılsonu başarı puanlarının hesaplanması ile elde edilen orta öğretime geçiş puanının bu okulu kazanmak için yeterli olması gerekmektedir. Tercih ve Başvuru

57 İmam Hatip Liselerine yerleştirme işlemleri ise, ortaokul diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine eşitlik durumunda yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle yapılır. İmam Hatip Liseleri kontenjan, başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt kabule ilişkin hususlara, Bakanlıkça her yıl yayımlanacak kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. Tercih ve Başvuru

58 Mezuniyet Sonrası Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları imam hatiplik, müezzinlik, stajyer kuran kursu öğreticiliği, gibi görevlerde çalışabilirler. öğrenciler istemeleri halinde ilahiyat (ön lisans) (açık öğretim) meslek yüksek okuluna sınavsız olarak gidebilirler. Ayrıca “Dikey Geçiş Sınavına” başvurarak başarılı oldukları takdirde ilahiyat 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilirler.

59 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
KARATAY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ


"ORTAOKUL SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları