Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİSE TÜRLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİSE TÜRLERİ."— Sunum transkripti:

1 LİSE TÜRLERİ

2

3 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin;
a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

4 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liseleri, 4 yıl öğrenim veren karma okullardır. Bu okullarda sınıf mevcudu her şube için 30 öğrencidir. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca eğitim verilmektedir.

5 FEN LİSELERİ Fen liselerinin amacı; a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı, d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

6 FEN LİSELERİ Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısının ise 26’yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir şube daha açılabilir. Eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan karma okullardır. Fen programlarında laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

7 FEN LİSELERİ İstanbul’ da sadece 4 tane Fen Lisesi vardır:
İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi (Silivri) Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi (Şile) Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü)

8 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; a)  Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, b)  Öğrencilerine; Öğretmenlik mesleğini sevdirmek, Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla, ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü orta öğretim kurumlarıdır.

9 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Öğretim Programları a) Ortak genel kültür derslerinden, b) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerden, c) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden oluşur. Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, gelişim seviyeleri ve bireysel farklılıkları ile bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak sürekli geliştirilir. Anadolu öğretmen liselerinin tüm sınıflarında dersler; “Ortak Dersler” “Alan Dersleri” ve “Seçmeli Dersler” adı ile üç kategoriye ayrılmıştır. Öğrenciler, 10’uncu sınıftan itibaren; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, *Fen Bilimleri, *Türkçe-Matematik, *Sosyal Bilimler  ve * Yabancı Dil  alanlarından birine yönelerek öğrenimlerini sürdürür. Bu okulların her sınıfında; 3 saati Öğretmenlik Meslek Bilgisi, 1 saati Resim veya Müzik (Sadece bu okullarda ve zorunlu olarak), diğerleri Anadolu Liselerinde okutulan derslerin aynısıdır.

10 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Sosyal bilimler liselerinin amacı; a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar. c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar. d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar. e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.

11 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur. g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar. Birinci yabancı dili İngilizce olan Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim süresi hazırlık+4 yıldır.

12 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Genel kültür ve sağlık alanıyla ilgili mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan okullardır. Hemşirelik programı ile Sağlık Alanı; Acil Tıp, Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik Protez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Sekreterlik dallarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.

13 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin özel başvuru şartları da bulunmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Tercih edilecek alana öğrencinin sağlığının elverişli olması (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalık ve ruhsal bozukluk okullara alınmaya engel teşkil eder.).

14 ANADOLU MESLEK LİSELERİ
Anadolu Meslek Liseleri’nde Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik, mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

15 ANADOLU MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI RADYO TELEVİZYON ALANI SANAT VE TASARIM ALANI SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI GAZETECİLİK ALANI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

16 ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
Anadolu Teknik Liseleri öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu Teknik Liselerinde Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik olarak, teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, yüksek öğretime, mesleğe ve hayata hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, fen bilimleri ağırlıklı programlar uygulanmaktadır.

17 ANADOLU TEKNİK LİSESİ BÖLÜMLERİ
GRAFİK VE FOTOĞRAF HARİTA-TAPU-KADASTRO HAYVAN SAĞLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İTFAİTECİLİK VE YANGIN GÜVEN ALANI KİMYA TEKNOLOJİSİ KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ MATBAA METAL TEKNOLOJİSİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ MÜZİK ALETLERİ YAPIMI PLASTİK TEKNOLOJİSİ RADYO TELEVİZYON RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TESİSAT VE İKLİMLENDİRME ALANI AHŞAP TEKNOLOJİSİ AYAKKABI VE SERACİYE TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DENİZCİLİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ GAZETECİLİK GEMİ YAPIMI GIDA TEKNOLOJİSİ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SANAT VE TASARIM TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TARIM TEKNOLOJİLERİ

18 ANADOLU TİCARET VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Anadolu Meslek Liseleri’nde Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik, mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

19 ANADOLU TİCARET VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
BÖLÜMLERİ ADALET ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI GAZETECİLİK ALANI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI RADYO TELEVİZYON ALANI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ ALANI

20 ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Anadolu Lisesi statüsünde olup güzel sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan okullardır. Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin amacı, Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçları yanı sıra güzel sanatlar ve spor alanlarında; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ortaokulu o yıl bitiren öğrenciler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat ederler. İSTANBUL’DA BULUNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ Prof. Faik Sönmez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

21 YARARLI İNTERNET SİTELERİ
Meslek Liseleri ile ilgili daha fazla bilgi için; İstanbul ilçelerine göre liseleri görebilmek için; adresinden İstanbul Lise Tomografisi’ne ulaşabilirsiniz.

22 ASKERİ LİSELER Askeri liseler gelecekte Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesi olarak, ülkemize hizmet etmek isteyen öğrencilerin seçtiği okullardır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görecek öğrencilerin seçimi ÖSYM tarafından tarihinde düzenlenecek ALS Sınavı ile olmaktadır. Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim düzeyinde, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Türkiye Coğrafyası (4)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (Fizik (9), Kimya (8) ve Biyoloji (8)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Bu sınavla adayların sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Test soruları ortaokul öğrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olacaktır. Yazılı sınav sonuçları en yüksek puan alan adaydan başlanarak genel başarı sırasına konulacak ve değerlendirme sonucunda çağırılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir. Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır.

23 Askeri Liselerde hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim verilmektedir.
2. Seçim Aşaması Ön Sağlık Muayenesi Bedeni Yeterlilik Testleri Psikoteknik Testi (Yalnız Hv. K.K.lığı için) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için) Mülakat Sağlık Muayenesi Askeri Liselerde hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim verilmektedir.

24 ASKERİ LİSELERDE YÖNLENDİRME
Kara Kuvvetleri Komutanlığı - Kuleli Askerî Lisesi Çengelköy/ İSTANBUL ve Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Deniz Lisesi Heybeliada/İSTANBUL, Hava Kuvvetleri Komutanlığı - Işıklar Askerî Hava Lisesi/BURSA, GATF - Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR Askeri Liselerle ilgili daha fazla bilgi için: ALS Kılavuzu

25 POLİS KOLEJİ MÜLAKAT SINAVI BEDEN EĞİTİM SINAVI YAZILI (TEST) SINAV
Polis Kolejine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır. I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Koleji’ne Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi; II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanı’na (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır. MÜLAKAT SINAVI BEDEN EĞİTİM SINAVI YAZILI (TEST) SINAV

26 POLİS KOLEJİ YAZILI SINAV KONU SORU SAYISI Matematik 30 Fen Grubu 25
Türkçe ve Dil Yeteneği 20 Sosyal Grup Yabancı Dil TOPLAM

27 Polis Kolejleri ile ilgili daha fazla bilgi için:
POLİS KOLEJİ POLİS KOLEJİ BULUNAN İLLERİMİZ: BURSA ANKARA Polis Kolejleri ile ilgili daha fazla bilgi için:

28 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER….


"LİSE TÜRLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları