Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI-BASILI ORTAMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI-BASILI ORTAMLAR"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI-BASILI ORTAMLAR

2 YAZILI BASILI ORTAMLAR
Ön planlama materyalleri İçerik-yöntem ve değerlendirme materyalleri Fiziki tesislerle ilgili materyaller Öğrenci çalışma materyalleri

3 YAZILI MATERYALLERİN AVANTAJLARI
Temel öğrenme kaynağı oluşturma Bilgi verme Bağımsız öğrenme yeteneğini geliştirme İnceleme yapma Soru cevaplandırma Problem çözme Pratik çalışmaya yöneltme

4 YAZILI MATERYALLERİN SINIRLILIKLARI
Etkili değil Sunumun nasıl yapılacağı belli değil Uzun zaman alması Zamanında öğrencilerin hizmetine sunulamaması

5 BASILI MATERYALLERİN AVANTAJLARI
Doğallık Öğretimde açıklık Kullanım kolaylığı Tekrar ve başvuru kolaylığı Maliyet uygunluğu

6 BASILI MATERYALLERİN SINIRLILIKLARI
Gerçeğin kısıtlı görüntüsü Karşılıklı etkileşim ve dönütler Okuma yeteneğine bağlılık

7 UZAKTAN EĞİTİMDE YARARLANILAN YAZILI-BASILI ORTAMLAR
KİTAP Tanımı : Öğrencilerin öğrenme yaşantılarına kaynaklık eden ve genel anlamda yazılmış ve basılmış yaprakların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş yazılı ve basılı ortamdır.

8 1) DERS KİTAPLARI Tanım : Belli bir dersin öğretimi için ve belli bir düzeydeki öğrencilere yönelik olarak yazılan ve içeriği öğretim programına uygun olan incelenip onaylanmış temel bir kaynaktır.

9 DERS KİTAPLARININ YARARLARI
Öğrenciye öğrenme materyali sağlar. Öğrenciye tekrar etme olanağı verir. Ekonomiktir. Öğrenmeyi bireyselleştirir. Öğretmene zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Çok miktarda bilgiyi etkili biçimde sunabilir.

10 DERS KİTAPLARININ SINIRLILIKLARI
İyi bir ders kitabının seçimi zordur. Genellikle bilgiyi tek yönlü sunar. Öğretimi kendi etrafında koşullandırır. Tek kitapta anlatılan yoğun dersler öğrenciyi sıkabilir.

11 2) KAYNAK KİTAPLAR Ansiklopediler Sözlükler Yıllıklar Atlaslar

12 3) ALIŞTIRMA KİTAPLARI Tanım Genellikle konunun kısa bir özeti anlatılan konu hakkında bir ya da daha fazla alıştırma ve kişinin kendini değerlendirmesi için (cevaplarıyla birlikte) bir sınav bulunur.

13 4) YARDIMCI KİTAPLAR Tanım Ders kitaplarına yardımcı ve öğrenilecek bilginin anlaşılmasına kolaylık sağlayacak kitaplardır.

14 5) ÖĞRETMEN EL KİTAPLARI
Tanım Bir dersin okutulmasında özel olarak öğretmenlere yardımcı olmak ve kılavuzluk etmek için hazırlanmış kitaplardır.

15 6) ÇALIŞMA REHBERLERİ Tanım Uzaktan eğitim yapan öğretmenler konu ile ilgili notları alıştırmaları okumaları ve ek kaynakları öğrenciye bildirmek için kullanılır.

16 7) DERS PROGRAMI Tanım Bir dersin belirlenen hedef kazanım ve içeriğinin detaylı bir şekilde gösterildiği programdır.

17 UZAKTAN EĞİTİMDE YARARLANILAN YAZILI-BASILI ORTAMLAR
RESİMLER Düz resimler Duvar resimleri Levhalar Diğer resimler . Çizgi resimler . Şimşek kartlar . Figürinler . Afişler

18 RESİMLERİN YARARLARI En çok yararlanılan ucuz görsel araçlardan biridir. Öğrenci motivasyonunu yükseltirler. Kullanımları kolaydır. Resimler zor olan kavramları bile öğrencilere rahatlıkla öğretebilir. Öğretimi desteklemek amacı ile kullanılabilir.

19 RESİMLERİN SINIRLILIKLARI
Resimlerin kalitesiz olması işlevini yitirebilir. Belirlenen hedef ve davranışlar resimler yardımı ile tam olarak işlenemeyebilir. Sunulan görsel mesajlar öğrenciler tarafından aynı şekilde algılanmayabilir.

20 UZAKTAN EĞİTİMDE YARARLANILAN YAZILI-BASILI ORTAMLAR
GRAFİKLER Çizgi grafiği Sütun grafiği Pasta (daire) grafiği Diğer grafikler . Resim grafiği . Alan grafiği

21 UZAKTAN EĞİTİMDE YARARLANILAN YAZILI-BASILI ORTAMLAR
ŞEMALAR Örgüt şemaları Akış şemaları

22 UZAKTAN EĞİTİMDE YARARLANILAN YAZILI-BASILI ORTAMLAR
GAZETE ve DERGİLER Birbirinden uzak kişiler arasında ki ilişkiyi sağlar. Kitap vb. okuma malzemesinin olmadığı ortamlarda okunacak ilgi çekici çeşitli konulara yer verir. Dağınık gruplar için ortak bir ilgi merkezi oluşturur.

23 UZAKTAN EĞİTİMİ DESTEKLEYEN YAZILI-BASILI MATERYALLER
Monograflar : Kitap, broşür, kongre- konferans kitabı, albüm, Süreli yayınlar : Dergi, gazete, bülten vb. Gri yayınlar : Resmi yayın. Teknik yayın , bilimsel ve teknik rapor, makale, mektup. Yıllık, sözlük, ansiklopedi, başvuru elkitabı Rehber, indeks, özetçe

24 KAYNAKÇA Uşun, Salih. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.


"UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI-BASILI ORTAMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları