Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç"— Sunum transkripti:

1 Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç
Karlılık Analizleri Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç

2 Başabaş Analizi BBN analizi; İşletmenin tüm faaliyet giderlerini karşılayacak satış gelirlerini, Farklı satış düzeylerindeki faaliyet karını hesaplamaya yardımcı olur. Başabaş analizi, bir işletmenin toplam gelirlerinin, toplam maliyet ve giderlerinin tamamını karşılamaya başlandığı satış düzeyini (hasılatını ) belirtir. Temel olarak değişmez giderler, değişken giderler,satışlar ve kar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir. İşletmenin giderlerinin tamamının değişken giderlerden oluşması durumunda kara geçiş noktasının saptanması gerekmez.

3 BBN ANALİZİNİN DAYANDIĞI TEMEL VARSAYIMLAR
Toplam maliyet giderleri,değişmez maliyet giderleri ve değişken maliyet giderleri olarak iki grupta toplanmaktadır, Değişken maliyet giderleri, sunulan hizmet ve üretim miktarına bağlı olarak aynı oranda değişmekte, birim başına sabit kalmaktadır, Birim satış fiyatı değişmemektedir, Tek tip mal ya da hizmet üretilmekte, birden fazla tip üretim varsa üretim bileşimi değişmemektedir, İşletmenin izlediği üretim ve fiyat politikalarında önemli değişiklikler yoktur, Maddi duran varlıklar çeşitli üretim hacminde aynı kalmaktadır, Üretim girdilerinden sağlanan verimlilik sabit olmaktadır, Genel fiyat düzeyi kararlıdır, Satışlar ile stoklar arasında tam bir zaman uyumu mevcuttur.

4 BBN ANALİZİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR VE KULLANIM ALANLARI
İşletmelerin faaliyetlerini zarardan koruyacak en düşük hizmet sunumu ve üretim miktarının bulunması  Yeni yapılacak yatırımlarda en düşük kapasite kullanım oranının bulunması,  Çeşitli hizmet ve üretim miktarındaki işletme sermaye gereksinimini ve birim maliyetlerinin saptanması,   Planlanan başabaş noktası ile gerçekleşen başabaş noktasının karşılaştırılmaları yapılarak uygulanan yönetim politikalarının değerlendirilmesi, Hizmet ve üretim, yatırım , satış fiyatı, politikaları ile ilgili kararlara yardımcı olmak,

5 BBN ANALİZİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR VE KULLANIM ALANLARI
Satış fiyatındaki , maliyet giderlerinde ve talep değişmelerinin kara geçiş noktasına ve toplam kara etkisinin bulunması, En karlı ürün türlerinin seçilmesi, karlı üretim birleşimlerinin oluşturulması, En düşük satış fiyatının belirlenmesi, Kar hedeflerine ulaşmak için gerekli olan iş hacminin saptanması, İşletmenin üretim hacmini artırması durumunda bu karşılayacak olan satış hacminin belirlenebilmesi Yeni yapılacak yatırımlarda risk derecesini ve emniyet marjını göz önünde bulundurarak en düşük üretim kapasitesinin belirlenmesi,

6 BBN ANALİZİNİN UNSURLARI
DEĞİŞMEZ GİDERLER: Kısa sürede etkinlik hacmindeki değişmelere karşın değişmeden kalan ve katlanılmak zorunda olunan giderlerdir. Kapasite giderleri olarak da anılan değişmez giderler belirli bir mamul üretimi için üretim birimlerinin hazır bulundurulması amacıyla yapılması gereken mutlak maliyet giderleridir. Değişmez giderleri üretim sıfır dahi olsa değişmediği için kapasite kullanım oranının değişmesi karşısında toplam gider tutarı değişmemekle birlikte, birim başına düşen payı azalmaktadır. Bu ise işletmenin kapasite kullanım oranı arttıkça, atıl durumda bulunan kapasite maliyetlerinin üretimde kullanılarak verimli duruma geçmesi anlamına gelmektedir.

7 BBN ANALİZİNİN UNSURLARI
DEĞİŞKEN GİDERLER: İşletmenin üretimi miktarına bağlı olarak değişen giderlerdir. Mevcut kapasite büyüklüğünde üretim miktarındaki değişmeye bağlı olarak toplam değişken giderlerin tutarı da değişmektedir. Ancak, üretim miktarındaki değişme karşısında birim üretim başına düşen değişken maliyet payı aynı kalacağı için, değişken maliyet giderleri birim başına değişken karakter gösterir. İşletmelerdeki değişken giderler ; üretim miktarı arttıkça genel olarak doğrusal biçimde artarken ve birim mamul başına değişmezken, birim başına değişken maliyetler aynı doğrusal değişim özelliğini göstermemektedir.

8 BBN ANALİZİNİN UNSURLARI
YARI DEĞİŞKEN GİDERLER: İşletmenin belli üretim düzeyine kadar değişmeyen belli bir düzeyden sonra artış gösteren giderlerdir. Yarı değişken giderlerin değişmez kısmı üretim mevcut olsa da olmasa da katlanılan giderlerdir. Değişken kısmı üretim arttıkça artan özellik gösterir. İşletmelerdeki yarı değişken giderleri; üretim miktarı arttıkça genel olarak artan ancak doğrusal biçimde artış göstermeyen giderlerdir. Bu tür giderlerin değişken kısımları değişken giderlere , değişmez kısımları da değişmez giderlere eklenir.

9 BBN ANALİZİNİN UNSURLARI
TOPLAM GİDERLER: İşletmenin değişmez ve değişken giderlerinin toplamıdır. SATIŞ HASILATI: İşletmenin satış birimiyle birim satış fiyatıyla çarpılması sonucunda bulunan hasılattır. ÜRETİM HACMİ: İşletmenin faaliyet düzeyini belirten miktar ve tutardır. KATKI PAYI: Birim satış fiyatıyla birim değişken gider arasındaki farktır. KATKI PAYI ORANI: Katkı payı tutarının satış tutarına oranıdır.

10 Başabaş Noktasının Formülleri

11 Grafik Yöntemiyle Başabaş Yöntemi Sabit Giderler:40
Grafik Yöntemiyle Başabaş Yöntemi Sabit Giderler:40.000TL SF:2TL DG:1,2TL Satış Miktarı (Brim) Değişken Giderler(TL) Sabit Giderler (TL) Toplam Satış Tutarları (TL) Kar (Zarar) TL 40.000 (40.000) 20.000 24.000 48.000 (24.000) 88.000 80.000 (8.000) 60.000 72.000 8.000 96.000 56.000

12 Grafik Yöntemiyle Başabaş
kar zarar 50.000

13 Formül Yardımıyla Başabaş

14 Faaliyet Kaldıracı veya Çalışma Kaldıracı
Faaliyet kaldıracı analizi işletmenin sabit giderleriyle ilgili bir analizdir. Yüksek sabit giderler işletmelerin daha fazla sermaye kullanması ve dolayısıyla işçiliğin az olması sebebiyle daha az değişken giderler ile faaliyet göstermesi sonucunu ortaya çıkartır. Aşağıda değişik sabit giderlere sahip olan işletmeleri karlılıkları gösterilmektedir. Faaliyet kaldıraç derecesi Çalışma kaldıraç derecesi olarak ta bilinmektedir.

15 Çalışma Kaldıraç Derecesi
Bir işletmenin belli bir üretim düzeyindeki faaliyet kaldıraç derecesi, vergiden önceki kardaki göreli değişmenin (FVÖK), kardaki göreli değişmeye yol açan satış gelirlerindeki değişmeye bölünmesiyle bulunur

16 Örnek: A işletmesinin TL’lık satış düzeyindeki FVÖK TL’dir. İşletmenin satışlarının % 10 artığını düşünürsek satışlar TL olur. Bu satış düzeyinde işletmenin FVÖK’ı Tl gerçekleşir. Faaliyet Kaldıraç Derecesi:

17 A İşletmesinin Gelir Tablosu
1 2 Değişim Satışlar %10 Değişken Giderler x0,60 Sabit Giderler Toplam Maliyet %8 FVÖK %20

18 Sonuç: Faaliyet kaldıraç derecesinin 2 olması TL düzeyinden itibaren satışlardaki % 1’lik artışın FVÖK % 2 artıracağını ifade eder. Başka bir değişle bu üretim hacmindeki %10’luk artış karlarda % 20 lik bir artış sağlayacaktır.

19 Not: Yüksek sabit maliyetler firmaların daha fazla sermaye kullanması ve dolayısıyla işçiliğin az olması yüzünden daha az değişken giderler ile faaliyet göstermesi sonucunu ortaya çıkartır. Bundan sonraki örneğimizde işletmelerin sabit giderleri artarken işçiliği ifade eden değişken gider göreceli olarak azalacaktır.

20 Farklı Firmaların Giderleri ve Faaliyet Kaldıraç Dereceleri
Aşağıdaki Tablolarda firmalara ait çeşitli veriler verilmiştir. Bu verilerle işletmelerin faaliyet kaldıraç derecelerindeki farklılıklar gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. A Firması Satış Fiyatı 2 TL Sabit Giderleri: TL Değişken Giderleri:1,5 TL B Firması Satış Fiyatı 2 TL Sabit Giderleri: TL Değişken Giderleri:1,2 TL A Firması Satış Fiyatı 2 TL Sabit Giderleri: TL Değişken Giderleri:1TL

21 A Firması Satış Miktarı Sabit Giderler Değişken Giderler
Toplam Giderler Toplam Gelirler Kar veya Zarar 20.000 30.000 50.000 40.000 60.000 80.000 90.000 10.000

22 A Firması KAR 80.000 ZARAR 20.000

23 B Firması Satış Miktarı Sabit Giderler Değişken Giderler
Toplam Giderler Toplam Gelirler Kar veya Zarar 40.000 20.000 24.000 64.000 48.000 88.000 80.000 -8.000 60.000 72.000 8.000 96.000 56.000

24 B Firması KAR ZARAR 40.000

25 C Firması Satış Miktarı Sabit Giderler Değişken Giderler
Toplam Giderler Toplam Gelirler Kar veya Zarar 60.000 20.000 80.000 40.000

26 C Firması KAR ZARAR

27 Yukarıdaki B firmasının 100
Yukarıdaki B firmasının birim satış miktarı ile ilgili örnek formülle çözersek:

28 Bu sonuç B işletmesinde satış tahmini 100
Bu sonuç B işletmesinde satış tahmini birimden %1 lik saptığı taktirde karlılığın %2 sapacağı anlamına gelmektedir. Yukarıdaki formül kullanılarak üç firmanın birimlik satış miktarı için çalışma kaldıraç dereceleri A firması için 2, B firması için 2,7, C firması için 4 bulunacaktır. Aşağıdaki tabloda örnek daha ayrıntılı açıklanacaktır.

29 A Firması B Firması C Firması 20.000 24.000 30.000 40.000 % 50 % 67
1) birimde net faaliyet karı 20.000 24.000 2) birimde net faaliyet karı 30.000 40.000 3)Net Faaliyet Karındaki % değişme (1-2)/2 % 50 % 67 %100 Satış Miktarındaki değişme % 25 %25 Çalışma Kaldıraç Derecesi 2 2,7 4

30 Sonuç: Dolayısıyla, satış tahmini birimden % 1 farklı olursa kar; A işletmesinde % 2, B işletmesinde % 2,7, C işletmesinde % 4 farklı olacak demektir. Çünkü C2’de sabit giderler daha fazladır.

31 Finansal Kaldıraç ve Finansal Kaldıraç Derecesi
Finansal yönetici yapacağı yatırımın verimini kullanacağı fonun maliyetinden yüksek olmak şartıyla borç ve özkaynak arasında seçim yaparken özellikle maliyeti daha düşük olanı tercih edecektir. Şayet borçlanmanın maliyeti daha düşükse (ki genellikle böyledir) yönetici ihtiyaç duyacağı fonları borçlanarak sağlayacak ve böylece öz sermayenin karlılığı artacaktır. Böylece borç kullanımı artıkça toplam sermayenin maliyeti azalırken öz sermayenin karı yükselecektir. Buna Finansal Kaldıraç denilmektedir.

32 Finansal Kaldıraç Borçtan faydalanma olarak ifade edilen finansal kaldıraç iki şekilde tanımlanmaktadır:

33 Örmek: Mesela 100 TL toplam aktifi 50 TL toplam borcu olan bir işletmenin finansal kaldıracı;

34 Örnek 2: Faiz ve vergiden önceki karı 4. 000 TL olan bir işletmenin 10
Örnek 2: Faiz ve vergiden önceki karı TL olan bir işletmenin TL’lık aktiflerini aşağıdaki gibi (1) tamamını öz kaynak ile (2) %20sini borç,%80 özkaynak ile ve (3) %50’si borç %50’si özkaynak ile olmak üzere üç değişik şekilde finanse ettiğini düşünürsek; görüldüğü gibi borç kullanımı finansal kaldıraç arıkça öz sermayenin karlılığı artmaktadır. 1. Finansal Yapı 2. Finansal Yapı 3. Finansal Yapı Pasifler Borç 2.000 5.000 Öz Sermaye 10.000 80.000 50.000 Finansal Kaldıraç Borç/Varlıklar 0% 20% 50% Borç/Özkaynaklar 25% Hisse Senedi Sayısı 100 80 50 FVÖK 4.000 Faiz% 10 200 500 Vergiden Önceki kar 4000 3800 3500 Kurumlar vergisi %35 1400 1330 1225 Vergiden Sonraki net kar 2600 2470 2275 Hisse Başına Kar 26 30,875 45,5

35 Finansal Kaldıraç Derecesi
Kullanılan borç miktarı öz sermayenin karlılığı üzerindeki başlangıçta az olduğu halde borçla finanslamayı artırdıkça bu etki artar. İşte bu etki derecesini ölçen rakama finansal kaldıraç derecesi denilmektedir. Yani faiz ve vergiden önceki karda meydana gele yüzde bir değişimin hissedarların karında meydana getirdiği yüzde değişime finansal kaldıraç derecesi denilmektedir.

36 Örnek: Faiz ve vergiden önceki karı 400 TL olan ve borçlarına 70 TL ödeyen bir işletmenin Finansal Kaldıraç Derecesi Bunun anlamı; işletmenin faiz ve vergiden önceki karı mesela %10 artarsa hissedarların kazancı %12,1 artar demektir. İkinci olarak gelecek dönem için tahmin edilen faiz ve vergiden önceki kazançta % 1’lik bir yanılma olursa hissedarların karında % 1,21 yanılma olur anlamındadır.

37 Sonuç: Böylece borca hiç yer vermeyen dolayısıyla faiz gideri söz konusu olmayan bir işletmenin finansal kaldıraç derecesi1 olacak borç artıkça faizde artacağından finansal kaldıraç derecesi yükselecektir. Finansal kaldıraç derecesinin büyüklüğü nispetinde öz sermayenin karlılığı artacaktır. Finansal kaldıraç derecesinin yüksek oluşu işletmenin Finansal açıdan risk taşıdığını ifade eder.

38 Birleşik Kaldıraç Derecesi
Birleşik kaldıraç derecesi hisse başına kardaki değişikliğin satışlardaki değişikliğe bölünmesi yoluyla bulunur. Birleşik kaldıraç derecesi aynı zamanda çalışma kaldıraç derecesi ile finansal kaldıraç derecesinin çarpımlarına eşittir.


"Başabaş Analizi Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Birleşik Kaldıraç" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları