Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sermaye Yapısı Sermaye yapısı nedir? Neden önemlidir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sermaye Yapısı Sermaye yapısı nedir? Neden önemlidir?"— Sunum transkripti:

1 Sermaye Yapısı Sermaye yapısı nedir? Neden önemlidir?
Konular: Sermaye yapısı nedir? Neden önemlidir? Faaliyet ve Finansal Risk nedir? Sermaye Yapısının temel yaklaşımları nelerdir? Optimal sermaye yapısı varmıdır?

2 Finansal Yapı nedir? Tanım
İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için kullandığı çeşitli finansman kaynaklarının karmasıdır. 3

3 Sermaye Yapısı nedir? Bilanço Finansal Yapı Dönen Kısa Vadeli
Varlıklar Borçlar Uzun Sabit Vadeli Varlıklar Borçlar Özkaynaklar Finansal Yapı

4 Sermaye Yapısı Nedir? Bilanço Sermaye Yapısı Dönen Kısa Vadeli
Varlıklar Borçlar Uzun Sabit Vadeli Varlıklar Borçlar Özkaynaklar Sermaye Yapısı

5 Sermaye yapısı sorunu ve Pasta teorisi
Bir firmanın değeri, firmanın toplam BORÇ miktarı ile firmanın toplam SERMAYE miktarından oluşur. V = B + S S B S S B B Eğer firma yöneticilerinin amacı, firma değerini mümkün olduğu kadar maksimize etmekse BORÇ-SERMAYE oranı olabildiği kadar yüksek tutulmaya çalışılmalıdır. Firma Değeri

6 Sermaye Yapısı İşletme Değerini Nasıl Etkiler?
AOSM = wb (1-T) rb + wö rö

7 Faaliyet riski ve Finansal risk
Sabit maliyetler Yabancı kaynakla finansman

8 Risk ve gelir tablosu Satışlar Faaliyet – değişken giderler
kaldıracı – Sabit giderler FVÖK – faiz giderleri Finansal Vergi öncesi kar kaldıraç – vergi Net Kar HBK = Net kar Hisse senedi sayısı

9 Faaliyet Riski? Gelecekte elde edilecek FVÖK’daki belirsizlik.
Faaliyet riski gelir üzerine odaklanmakta ve finansman etkisini gözardı etmektedir. Olasılık düşük risk yüksek risk E(FVÖK) FVÖK

10 İki işletme ele alınsın
Firma U Firma L Borç yok 10,000 TL % 12 borç 20,000TL varlık 20,000 TL varlık % 40 vergi % 40 vergi İki işletmede aynı faaliyet kaldıracına (faaliyet riskine) sahiptir ve FVÖK 3,000 TL. Farklılık sadece borç kullanımından kaynaklanmaktadır.

11 Kaldıracın Getiri Üzerindeki Etkisi
Firma U Firma L FVÖK 3,000 3,000 Faiz ,200 VÖK 3,000 1,800 Vergi (40%) , Net Kar 1,800 1,080 ROE(ÖSK) % %

12 Belirsizlik durumunda ortakların karlılığı ve riski ne olur?

13 Firma U: Kaldıraçsız Ekonomi Kötü Nor. İyi Ol FVÖK 2,000 3,000 4,000 Faiz VÖK 2,000 3,000 4,000 Vergi (40%) , ,600 Net kar 1,200 1,800 2,400

14 Firma L: Kaldıraçlı Ekonomi Kötü Nor. İyi Ol.* FVÖK* 2,000 3,000 4,000 Faiz 1, , ,200 VÖK ,800 2,800 Vergi (40%) ,120 Net kar ,080 1,680 *Firma U ile aynı.

15

16 Sermaye yapısı neden önemlidir?
Alternatif sermaye yapıları işletmelerin sermaye maliyetlerini değiştirmektedir – dolayısıyla – işletmenin piyasa değerini de

17 Optimal sermaye yapısı nedir?
Optimal sermaye yapısı işletmenin değerinin maksimize eden ve ortalama sermaye maliyetinin minimum olduğu yapıdır.

18 Sermaye Yapısı Teorileri
Temel Soru Alternatif sermaye yapıları oluşturarak firma değeri artırılabilir mi? Ana yaklaşımlar Modigliani and Miller teorisi Net Gelir Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Geleneksel Yaklaşım Trade-off Teori Finansal Hiyerarşi Teorisi

19 Modigliani ve Miller (MM)
Teori: Modigliani ve Miller (MM) ve 1963 döneminde geliştirilmiştir. Neden hala tartışıyoruz? MM’de önce borç finansmanı analiz edilememekteydi AOSM ve sermaye yapısını bir arada ilk defa analiz edilmiştir 1990 yılında nobel kazanmışlardır

20 Modigliani ve Miller (MM)
Bir işletmenin sermaye yapısı, sermaye maliyetini etkilememektedir. Bu duruma göre bir işletmenin kaldıraç derecesi ne olursa olsun sermaye maliyeti değişmez. Temel varsayımları: Sermaye piyasasında tam rekabet koşulları vardır İşletmeler aynı risk grupları içerisinde sınıflandırılabilir

21 Sonuç İşletmenin sermaye maliyeti ve piyasa değeri onun sermaye yapısından bağımsızdır İşletme borçlandıkça finansal riski artmakta, dolayısıyla özsermaye maliyetide yükselmektedir

22 NET GELİR YAKLAŞIMI İşletmenin piyasa değeri ve sermaye maliyeti kaldıraç oranından etkilenir. Optimum sermaye yapısı maksimum borçlanmayla olur.

23 NET GELİR YAKLAŞIMI Net gelir yaklaşımında; firma değerinin,
sermaye yapısı içinde borcun payının artmasına bağlı olarak artacağı söylenmektedir. Borcun ve özsermayenin maliyetlerinin sermaye yapısından etkilenmediği ve sürekli sabit kaldığı kabul edilmektedir.

24 NET GELİR YAKLAŞIMI ka = Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
ke = Özsermaye maliyeti kd = Borcun maliyeti ka; 0 borç düzeyinde özsermaye maliyetine, %100 borç düzeyinde borç maliyetine eşit olmaktadır.

25 ÖRNEK Bir firmanın borçlanma maliyeti %15, özsermaye
den beklenen minimum getiri düzeyi %20, firmanın FVÖK’ı TL, borçları ise TL olsun; FVÖK  TL Faiz  ( TL ) ( x 0,15 ) VÖK  TL

26 Özsermayeden beklenen getiri oranı %20 olduğuna
göre, %20’si TL olan tutar firmanın özsermayesi olacaktır. Özsermaye Tutarı(S) = = TL 0,20 Firma Değeri(V) = Toplam Borç(B) + Toplam Özsermaye(S) V =  TL

27 Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti;
FVÖK ka = V ka = = % 18.6

28 NET FAALİYET GELİRİ YAKLAŞIMI
Kar kaldıraç derecesinden etkilenmeyerek sabit kalır. Dolayısıyla optimal sermaye yapısı yoktur.

29 NET FAALİYET GELİRİ YAKLAŞIMI
Burada, firmanın değerinin sermaye yapısındaki değişikliğe bağlı olarak değişmeyeceği, firmanın sermaye bileşimi ne olursa olsun, firma değerinin sabit kalacağı ifade edilir. NFGY’da, borcun maliyeti(kd)’nin ve ağırlıklı ort. sermaye maliyeti(ka)’nin değişmediği, sermaye yapısı içinde borcun artmasına bağlı olarak (ke)’nin yükseldiği görülmektedir.

30 ÖRNEK (AYNI) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %20 ise ve sabit kabul edilirse firmanın değeri; 0.20 =  V = TL V Mevcut durumda firmanın TL borcu olduğundan firmanın özsermayesi(S); S = V – B = – = TL

31 Burada, firmanın özsermaye maliyeti (ke);
= % 22.1 olur. Firmanın bu yaklaşıma göre, her bir hisse senedinin piyasa değeri; = TL olur. 5.000 (adet hisse senedi olduğu varsayılırsa)

32 GELENEKSEL YAKLAŞIM İşletme için optimal bir sermaye yapısı vardır. Kaldıraç etkisiyle piyasa değeri artabilir.

33 GELENEKSEL YAKLAŞIM Bu yaklaşımda da, firmanın sermaye yapısı içerisinde borcun artması belli bir noktaya kadar firmanın değerini arttırmaktadır. Bu noktadan itibaren borç düzeyinin artması ile firmanın değeri azalmaktadır. Firma değerinin en yüksek, dolayısıyla ke’nin en düşük olduğu sermaye yapısı, firmanın opsitimum sermaye düzeyidir.

34 GELENEKSEL YAKLAŞIM Bu yaklaşımda, firmanın ortakları sermaye
yapısı içerisinde borç düzeyinin artması ile beklentilerini, dolayısıyla firmanın özsermaye maliyetini yükseltmektedir. Aynı şekilde firmaya kredi sağlayanlarda firmanın borç düzeyinin yükselmesine bağlı olarak firmayı daha riskli görmekte ve kredi maliyetlerini yükseltmektedirler.

35 ÖRNEK (AYNI) Firma 3.000.000 TL borç düzeyindeyken % 20
özsermaye kazancı ile yetinen hissedarlar ve % 15 faiz ile yetinen kredi verenlerin, firmanın TL borçlanmaya gitmesi ile birlikte; hissedarlar beklentilerini % 24’e, kredi verenlerde ortalama faizlerini % 18’e çıkartmışlardır.

36 3.000.000 TL borç düzeyindeyken;
FVÖK  TL Faiz  ( TL ) VÖK  TL Firmanın toplam değeri; V = V = TL Özsermaye Tutarı(S) = / 0.20 = TL Ağırlıklı Ort. Sermaye Maliyeti; ka = = % 18.6 Bu değerler daha önceden bulunmuştu.

37 Geleneksel yaklaşımdaki yeni verilere göre;
*0.18 FVÖK  TL Faiz  ( TL) VÖK  TL Firmanın toplam değeri; V = V = TL Özsermaye Tutarı(S) = / 0.24 = TL Ağırlıklı Ort. Sermaye Maliyeti; ka = = % 20.2

38 Temel Yaklaşım Borç ve Özkaynak
Bir işletmede borçlanma maliyeti her zaman özkaynak maliyetinden düşüktür. Borcun sabit bir yükü vardır Ödenen faiz vergi matrahından düşülebilir. İşletme daha fazla borç ve daha az özkaynak kullanarak sermaye maliyetini düşürülebilir, ancak bu durumda da borçlanmanın getireceği potansiyel problemler gözardı edilmiş olacaktır.

39 Trade Off (Denge)Teori
Bu teori fayda/maliyet dengesinin kurulabilmesi için işletmenin ne kadar borç ve ne kadar özkaynak kullanması gerektiği üzerinde durmaktadır. Borç kullanılması ödenen faizler nedeniyle bir borç kalkanı oluşturmaktadır.. Bununla birlikte borç kullanımının artması vekalet ve iflas maliyetlerini artırmaktadır.

40 Finansal Hiyerarşi Modeli
Teorinin temeli iç ve dış kaynaklar arasında bir sıralamaya dayanmaktadır. Teoriye göre işletmeler önce iç kaynaklara sonra dış kaynaklara yönelmelidirler ve en son hisse senedi ihraç etmelidirler.


"Sermaye Yapısı Sermaye yapısı nedir? Neden önemlidir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları