Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEYAMİ SAFA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEYAMİ SAFA."— Sunum transkripti:

1 PEYAMİ SAFA

2 İÇİNDEKİLER Hayatı Edebi hayatı Hakkında yapılan çalışmalar Eserleri

3 HAYATI İsmail Safa’nın oğludur
1901 yılında yetim kalmıştır.Bu yüzden “Yetim-i Safa” adıyla anılmıştır.

4 Hayatı (devam) Sekiz dokuz yaşlarında kemik hastalığına yakalanmıştır.
“Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eserinde hastalığının bunalımını hissederiz.

5 Eğitimi Hastalık ve maddi sıkıntılar nedeniyle öğrenimini sürdürememiş. Geçimini sağlamak için “Vefa İdadisi”ndeki eğitimini yarıda bırakmıştır.

6 Eğitimi (devam) Karton Matbaası’nda bir süre çalışmış daha sonra Posta-Telgraf Nezareti’ne girmiştir. Sonra Boğaziçi’ndeki Rehber-i İttihat Mektebi’nde öğretmenlik yapmaya başlamıştır.

7 Gazetecilik Hayatı “Asrın Hikayeleri” isminde yazdığı öykülerle gazeteciliğe başlamıştır. Bu hikayelerini tutulması üzerine “Server Bedi” takma adıyla yazılarına devam etmiştir.

8 Gazetecilik Hayatı (devam)
Son Telgraf gazetesinde, Tasvir-i Efkar’da, sonra da Cumhuriyet gazetesinde yazmıştır. 1940 yılına kadar bu gazetede fıkra ve makalelerinin yanı sıra romanlarını da tefrika etmiştir.

9 Gazetecilik Hayatı (devam)
27 Mayıs’tan sonra Son Havadis gazetesinde yazmaya başlamıştır. Oğlu Begüm’ün ölümü üzerine büyük sarsıntı geçirmiş İstanbul’da vefat etmiştir.

10 EDEBİ HAYATI Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserini Nazım Hikmet’e ithaf etmişti. Mahşer,Şimşek,Fatih-Harbiye ve Biz İnsanlar adlı romanlarında Doğu-Batı sorununu işlemiştir.

11 Edebi Hayatı (devam) Safa’nın roman çizgisi Matmazel Noralyo’nun Koltuğu adlı eserinde mistisizme kaymıştır.

12 Edebi Hayatı (devam) “Gençliğimiz” isimli ilk uzun hikayesinde Server Bedi ismini kullanmıştır. Yazdığı eserler arasında en çok sevilenler Cingöz Recai ile Cumbadan Rumbaya adlı romanıdır.

13 Edebi Hayatı(devam) Hafta,Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi dergilerini çıkarmıştır. Hun hükümdarı Attila’yı anlattığı tarihsel bir roman yazmıştır.

14 HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Prof. Dr. Mehmet Tekin,Doç. Dr. Mehmet Önal ve Dr. Nan a Lee Peyami Safa hakkında doktora tezi vermişlerdir. Beşir Ayvazoğlu’nun biyografik bir eseri bulunmaktadır.

15 Hakkında Yapılan Çalışmalar (devam)
Zülfikar Uğur Yıkan "Peyami Safa'nın Server Bedi İmzalı Romanları" konulu Yüksek Lisans tezini hazırlamıştır.

16 ESERLERİ Romanları Gençliğimiz (1922) Şimşek (1923)
Sözde Kızlar (1923) Mahşer (1924) Bir Akşamdı(1924) Süngülerin Gölgesinde(1924)

17 Eserleri (devam) Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925) Canan (1925)
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) Fatih-Harbiye (1931) Attila (1931) Bir Tereddüdün Romanı (1933)

18 Eserleri (devam) Matmazel Noralya’nın Koltuğu (1949) Yalnızız (1951)
Biz İnsanlar (1959)

19 Eserleri (devam) İnceleme-Denemeler Türk İnkılabına Bakışlar (1938)
Büyük Avrupa Anketi (1938) Felsefi Buhran (1939) Millet ve İnsan (1943) Mahutlar (1959) Mistisizm (1961)

20 Eserleri (devam) Nasyonalizm (1961) Sosyalizm (1961)
Doğu-Batı Sentezi (1963) Sanat-Edebiyat-Tenkit (1970) Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca (1970) Sosyalizm-Marksizm-Komünizm (1971) Din-İnkılap-İrtica (1971)

21 Eserleri (devam) Kadın-Aşk-Aile (1973)
Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar (1976)


"PEYAMİ SAFA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları