Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İSTİHDAM POLİTİKALARI-2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İSTİHDAM POLİTİKALARI-2"— Sunum transkripti:

1 KAMU İSTİHDAM POLİTİKALARI-2
Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

2 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu
Batıda istihdam politikaları sosyal politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yaşanan şiddetli sınıf çatışmaları neticesinde devletler bu çatışmaları hafifletmek, özellikle işçi sınıfının toplumla bütünleştirilmesine çalışmak amacıyla bazı sosyal politikaları devreye sokmuştur. Devlet sosyal sorunlara çözüm getiren taraf olmak zorunda kalmıştır. Toplumdaki işsizliğin getirdiği sosyal sorunlar istihdam politikalarını kaçınılmaz olarak sosyal politikaların bir parçası haline getirmiştir.

3 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu
Paris Antlaşması – 18 Nisan 1951 / Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Roma Antlaşması – 25 Mart 1957 / Avrupa Ekonomik Topluluğu Brüksel Antlaşması – 8 Nisan 1965 / Avrupa Toplukları Maastricht Anlaşması - 7 Şubat 1992 / Avrupa Birliği-Ekonomik ve Parasal Birlik Amsterdam Anlaşması – 2 Ekim 1997/ Demokrasi, birey hak ve özgürlükleri, Avrupa Birliği vatandaşlığı, İşçi çalıştırma, bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı oluşturulması, ortak dışişleri ve güvenlik politikası ve genişleme Nice Anlaşması - 26 Şubat 2001 / Ortak Para Birimi Lizbon Anlaşması – 19 Ekim 2007/ AB Nitel Anlaşması - Anayasa

4 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu

5 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu

6 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu
Amsterdam Anlaşması AB Sosyal Politikalarının AB İstihdam Politikasına doğru nasıl dönüştüğünün dönüm noktası olmuştur : Sosyal politikaların ekonomik politikalara bağlandığı dönem - İş gücünün serbest dolaşımı - Yüksek düzeyde istihdam / Tam istihdam hedefi yok : Sosyal politikaların ekonomik politikaya eşdeğer olması vurgusu - Ekonomik durgunluk ve artan işsizlik - Tam istihdama vurgu Paris Zirvesi: İşçi ve işveren tarafların Topluluğun sosyal unsuru olması

7 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu
Cannes Zirvesi - Emek piyasasında yapısal reformlar ve işsizlikle mücadele vurgusu - Sosyal ortaklar arasında diyalog ve - Yeni istihdam alanları için kamu alt yapı projelerinin hızlandırılması Madrid Zirvesi - İşsizler için mesleki eğitim - Esnek çalışma stratejileri - Dolaylı işgücü maliyetleri konusunda gelişme - Verimliliğe dayalı ücret ılımlılığı - Pasif koruyucu politikalardan istihdam yaratan aktif politikalara geçiş - İşgücü arz ve talep bilgi sisteminin iyileştirilmesi - Bölgesel istihdamın teşviki

8 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu
Dublin Zirvesi - Ekonomide büyüme ve istihdama dayalı makro ekonomik stratejinin sürdürülmesi - Mal ve hizmet piyasasının modernizasyonu, yeni istihdam kaynaklarından yararlanma - İK’ya yatırım konusuna ağırlık verilmesi - İstihdam programlarında makro ekonomik politika yapısal politikalar arasında güçlü bağ 1997 – Sonrası: İstihdam politikalarına yapılan vurgunun giderek artması 1997 Lüksemburg İstihdam Zirvesi – Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) - İstihdam edilebilirlik - Girişimcilik - Uygulanabilirlik - Eşit fırsatlar (Equal Opportunities)

9 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu
1997 – Sonrası: İstihdam politikalarına yapılan vurgunun giderek artması 2000 Lizbon Zirvesi - Bilgi toplumu ve bilgiye dayalı ekonomi - İnsana yatırım yapma - Sağlıklı ekonomik görünüm ve olumlu büyüme perspektifi 2001 Stockholm Zirvesi - İstihdam oranı % 67 - Kadın istihdam oranı % 57 - Yaşlı istihdam oranı % 50

10 AB’da Kamu İstihdam Politikalarının Doğuşu
1997 – Sonrası: İstihdam politikalarına yapılan vurgunun giderek artması 2002 Barselona Avrupa Konseyi - Tam istihdam vurgusu - Güçlendirilmiş istihdam stratejisi - AB’da hareketliliğin ve yeteneklerin geliştirilmesi İşgücünün niteliklerinin geliştirilmesine yönelik vurgular bundan sonraki süreçte giderek artmıştır.


"KAMU İSTİHDAM POLİTİKALARI-2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları