Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANIYA ULAŞIM Prof.Dr.Bülent Erbay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANIYA ULAŞIM Prof.Dr.Bülent Erbay."— Sunum transkripti:

1 TANIYA ULAŞIM Prof.Dr.Bülent Erbay

2 Spesifik semptom-bulgu örnek
Ödem Hipertansiyon Hepatomegali Splenomegali-lenfadenopati Anemi Nöropati Retrosternal ağrı Dispne Makroskopik hematüri

3 Spesifik semptom-bulgu
KLİNİK AYIRICI TANI Spesifik semptom-bulgu Fizyopatolojik mekanizma Sistemler Klinik patoloji Klinik patoloji Yok Var Kuşkulu Yok Var Kuşkulu LABORATUVAR İNCELEMESİ KESİN TANI

4

5 Hastanın yakınmaları:
21 yaşında bekar bayan hasta Hastanın yakınmaları: Bütün vücudunda (yüz, göz kapakları,bacakları…) yaygın şişlik, halsizlik, idrarında azalma, nefes darlığı, çarpıntı Öyküsü: 25 gün öncesine kadar hiçbir yakınması olmayan hastanın, önce alt ekstremitelerde başlayan daha sonra bütün vücudunda yaygınlaşan ödem ortaya çıkmış. Bir hafta önce idrarında azalma, efor dispnesi, taşikardi, halsizlik yakınmaları eklenmiş. Doktora ilk başvurusu

6 Sistemlerin sorgulaması (pozitif bulgular)
Ödem Baş dönmesi-ortostatik Ağız kuruması, polidipsi ile birlikte Dispne-eforla geliyor. İştahsızlık Diyare-zaman zaman, günde 5 kez,sulu İdrar miktarında azalma-aldığı 3 lt. çıkardığı 1.5 lt. Niktüri(3 kez) Artralji-değişik eklemlerde,atipik

7 Sistemik fizik muayene
Koopore, zorunlu pozisyonu yok Vital bulguları: KB:100/50 mmHg N:110/dak solunum:25/dak. Konjonktivalar soluk-anemik Sağ akciğer, sinüs kapalı açıklığı yukarı bakan matite bu bölgede solunum sesleri alınmıyor. Batın hafif bombe görünümde,perküsyon ile açıklığı yukarı bakan, orta derecede, yer değiştiren asit var Alt ekstremitelerde pretibial 30 sn. den uzun süren godet bırakan,yumuşak kıvamda, soluk, simetrik ödem

8

9 Spesifik semptom ve bulgular
Ödem Anemi Dispne Plevral sıvı Asit Diyare

10 Spesifik olmayan semptom ve bulgular
Halsizlik Baş dönmesi Ağız kuruması İştahsızlık Artralji İdrar miktarında azalma Noktüri

11 Spesifik semptom ve bulgular
Ödem *** Anemi Dispne Plevral sıvı Asit Diyare

12 Spesifik semptom-bulgu ÖDEM
KLİNİK AYIRICI TANI Spesifik semptom-bulgu ÖDEM Fizyopatolojik mekanizma Sistemler Klinik patoloji Klinik patoloji Yok Var Kuşkulu Yok Var Kuşkulu LABORATUVAR İNCELEMESİ KESİN TANI

13 ÖDEM Klinik ayırıcı tanı Fizyopatolojik mekanizmalar
Hidrostatik basınç artışı Venöz dönüş bozukluğu Onkotik basınç azalması Kapiller permeabilite artışı Lenfatik drenaj bozukluğu

14 Ödem özellikleri Renk Soluk, Hiperemik, Siyanotik
Godet bırakıp, bırakmadığı Bırakıyor- kalış zamanı (saniye) Yaygın-lokalize (yaygın-anazarka) Simetrik-asimetrik Kollateral dolaşım var-yok Eşlik eden, Hipertansiyon, normotansiyon veya hipotansiyon

15 Hidrostatik basınç artışı
Sistemik Na+ sıvı retansiyonu (arteryel ve venöz kompartmanda volüm yüklenmesi) Renal patolojiler Cushing sendromu Primer hiperaldosteronizim Uygunsuz ADH sekresyonu İlaçlar (NSAİ,….) ** Renal patolojiler dışındaki diğer durumlarda hipertansiyon vardır ödem nadirdir

16 Ödem özellikleri Hasta Hidrostatik basınç Soluk Soluk
Uzun süreli godet Yaygın Anazarka tarzında (plevra,periton) Kan basıncı normal Hidrostatik basınç Soluk Kısa süreli godet Özellikle göz kapakları Anazarka tarzında değil Mutlak hipertansiyon Hidrostatik basınç artışına yönelik laboratuvar gereksiz

17 ÖDEM Klinik ayırıcı tanı Fizyopatolojik mekanizmalar
Hidrostatik basınç artışı Venöz dönüş bozukluğu Onkotik basınç azalması Kapiller permeabilite artışı Lenfatik drenaj bozukluğu

18 Venöz dönüş bozukluğu Santral (kardiyak)
Sağ kalp veya konjestif kalp yetmezliği Önemli kardiyak patoloji var Perikardit Periferik VKİ sendromu VKS sendromu Varis Tromboflebit Dışarıdan basılar Travma

19 Ödem özellikleri Venöz dönüş bozukluğu Siyanotik Kısa süreli godet
Santral-anazarka tarzında Kan basıncı normal,düşük Periferik-asimetrik,lokal Periferik-kollateraller Santral-ciddi kardiyak patoloji Hasta Soluk Uzun süreli godet Yaygın Anazarka tarzında (plevra,periton) Kan basıncı normal ***Venöz dönüş bozukluğuna yönelik laboratuvar gereksiz

20 ÖDEM Klinik ayırıcı tanı Fizyopatolojik mekanizmalar
Hidrostatik basınç artışı Venöz dönüş bozukluğu Onkotik basınç azalması Kapiller permeabilite artışı Lenfatik drenaj bozukluğu

21 Onkotik basınç azalması Hipoproteinemi-Hipoalbuminemi
Kayıplar (renal-Nefrotik sendrom, akut kan kaybı, geniş yanıklar) Sentez bozukluğu (karaciğer patolojileri) Yıkım artışı (tirotoksikoz, yaygın malignite, ciddi infeksiyonlar) Absorbsiyon bozukluğu (malabsorbsiyon sendromu) Alım yetersizliği (bilinç kaybı,anoreksia nervoza, ciddi ağız,özofagus ve mide patolojileri

22 Ödem özellikleri Onkotik basınç Düşüklüğü Soluk Hasta
Uzun süreli godet Yaygın Anazarka tarzında (plevra, periton) Kan basıncı normal-düşük Hasta Soluk Uzun süreli godet Yaygın Anazarka tarzında (plevra,periton) Kan basıncı normal *****Hasta ile uyumlu ileri irdeleme

23 Onkotik basınç azalması Hipoproteinemi-Hipoalbuminemi
Kayıplar (renal-Nefrotik sendrom, akut kan kaybı, geniş yanıklar) Sentez bozukluğu (karaciğer patolojileri) Yıkım artışı (tirotoksikoz, yaygın malignite, ciddi infeksiyonlar) Absorbsiyon bozukluğu (malabsorbsiyon sendromu) Alım yetersizliği (bilinç kaybı,anoreksia nervoza, ciddi ağız,özofagus ve mide patolojileri

24 Gerekli laboratuvar incelemeleri
Kan proteinleri Total protein, albumin, globulin Tam idrar Proteinüri, spot idrar-24 saatlik idrarda gram 24 saatlik gaitada protein kaybı-gram

25 ÖDEM Klinik ayırıcı tanı Fizyopatolojik mekanizmalar
Hidrostatik basınç artışı Venöz dönüş bozukluğu Onkotik basınç azalması Kapiller permeabilite artışı Lenfatik drenaj bozukluğu

26 Kapiller permeabilite artışı
Allerjik ödem

27 Kapiller permeabilite artışı
Ödem özellikleri Kapiller permeabilite artışı Hiperemik Kısa süreli godet Lokal Anazarka tarzında değil Kan basıncı normal Kaşıntılı Hasta Soluk Uzun süreli godet Yaygın Anazarka tarzında (plevra,periton) Kan basıncı normal ***Laboratuvar incelemeleri gereksiz

28 ÖDEM Klinik ayırıcı tanı Fizyopatolojik mekanizmalar
Hidrostatik basınç artışı Venöz dönüş bozukluğu Onkotik basınç azalması Kapiller permeabilite artışı Lenfatik drenaj bozukluğu

29 Lenfatik direnaj bozukluğu
Lenfanjit Lenfatik sistemi ilgilendiren malign kan hastalıkları Lenfatik sisteme dışarıdan basılar Travmalar

30 Lenfatik direnaj bozukluğu
Ödem özellikleri Lenfatik direnaj bozukluğu Soluk Godet bırakmaz Lokal Anazarka tarzında değil Kan basıncı normal Hasta Soluk Uzun süreli godet Yaygın Anazarka tarzında (plevra,periton) Kan basıncı normal *** Laboratuvar incelemeleri gereksiz

31 Gerekli laboratuvar incelemeleri
Kan proteinleri Total protein, albumin, globulin Tam idrar Proteinüri, spot idrar-24 saatlik idrarda gram 24 saatlik gaitada protein kaybı-gram

32 NEFROTİK SENDROM Kan proteinleri: T.protein: 4.8 gr/dl
Albumin: 1.8 gr/dl Globulin: 3.0 gr/dl İdrar incelemesi: Proteinüri: 10.7 gr/24 saat RENAL PATOLOJİ NEFROTİK SENDROM


"TANIYA ULAŞIM Prof.Dr.Bülent Erbay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları